Čtvrtek 7. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

273.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2018
/sněmovní tisk 426/

Tento materiál opět uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, pane předsedající. Tato informace poskytuje ucelený přehled o přistáních, přeletech a průjezdech do 48 hodin v České republice jiných ozbrojených sil přes území České republiky, a to za druhé pololetí roku 2018. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil nad a přes území České republiky za posledních pět let.

Pozemní a letecké přepravy jiných ozbrojených sil byly v uvedeném hodnoceném období realizovány zejména z důvodů účasti na vojenských operacích, dále účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a ukázkách vojenské techniky. Za účelem přeletů a přistání na území České republiky bylo uskutečněno celkem 3 618 leteckých přeprav včetně 727 charterových letů a 262 přistání jiných ozbrojených sil. Pozemních přeprav za účelem cvičení a tranzitních průjezdů přes území České republiky bylo v daném období realizováno celkem 336 samostatných přesunů bez doprovodu Vojenské policie, 30 silničních proudů a 4 železniční přepravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi Metnarovi. Informaci projednal výbor pro obranu. Usnesení máme doručeno jako sněmovní tisk 426/1. Zpravodaj výboru pan poslanec Jan Lipavský je už připraven. Prosím, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu z 23. schůze ze dne 14. května 2019 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve druhém pololetí roku 2018, sněmovní tisk číslo 426.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pro řízení sekce ekonomické inženýra Pavla Berana, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála inženýra Aleše Opaty a zpravodajské zprávě poslance Jana Lipavského a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve druhém pololetí roku 2018, sněmovní tisk číslo 426, vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ani se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě není. Zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Pan zpravodaj, pan ministr, mají zájem o závěrečná slova? Nemají.

 

Budeme hlasovat o návrhu, tak jak ho přednesl pan zpravodaj, to znamená, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve druhém pololetí 2018.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 271, přihlášeno 151 poslanců, pro 121, proti 10. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP