Pátek 8. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

209.
Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka,
Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové
a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 447/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Barbora Kořánová a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Kubík. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 447/7, který byl doručen dne 27. září 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 447/8.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Otevírám tímto rozpravu, do které mám přihlášeného poslance s přednostním právem pana místopředsedu Okamuru. Poprosím o klid v jednacím sále. Dokázali jsme se vypořádat už se třemi schůzemi, tak by bylo fajn, abychom teď této schůzi věnovali náležitou pozornost a jednali v klidu.

Pane místopředsedo, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, SPD prosazuje digitalizaci státní správy, a tím mnohem lepší služby občanům. A tento zákon, jehož je SPD spolupředkladatelem, by se měl jmenovat zákon o zdravém rozumu, jelikož navrhujeme, aby úřady měly povinně umět sdílet své údaje o občanech a tím vyřizovat pro občany vše potřebné, co jde, bez zbytečného papírování a duplicitního dokládání něčeho, co úřad může získat od jiných úřadů nahlédnutím do registru. Znám případ člověka, kterého sociální správa nechala policií předvést na úřad, aby vyplnil papírový formulář přehledu o příjmech a výdajích, přičemž úřednice současně potvrdily, že data mají z finančního úřadu, ale potřebují prostě fyzický podpis. To je neuvěřitelně ostudný stav, který tady všechny dosavadní vlády tolerovaly. Prostě zaspaly víc než desítku let, protože počítače a internet tu máme už hezkou řádku let. A samozřejmě například baltské země jsou již i mílové kroky vpřed. Například Estonsko s digitalizací státní správy začalo v roce 1997, tedy před více než dvaceti lety.

Já se ptám, co bránilo a brání všem dosavadním vládám, že po ta desetiletí elektronizaci státní správy u nás úspěšně bránily. Pravda, vlády jiných stran dokázaly vytvořit desítky skandálů se zakázkami IT a promrhat ne desítky, ale zřejmě stovky miliard na zbytečné nebo předražené IT projekty. Loni například Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že Ministerstvo práce a sociálních věcí při budování systému na výplatu dávek mnohonásobně selhalo a byla způsobena škoda nejméně ve výši 737 milionů korun, přičemž šlo jen o čtvrtinu kontrolovaných projektů, takže škody budou asi větší, přičemž tady je potřeba zdůraznit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí za posledních šest let v drtivé většině vedlo ČSSD a chviličku také zástupce hnutí ANO, takže tam je ta plná odpovědnost.

Přitom tam, kde vláda peníze utápí, dokáže jiný profitovat a přinášet zemi prospěch. Přeji nám všem, aby se to vláda naučila. Stát v mnoha ohledech stále více lidem komplikuje život a předkládaný návrh, jehož je SPD spolupředkladatelem, konečně směřuje přesně opačným směrem. Smutné je, že ho nepředkládá vláda, která by to měla mít jako první na starost, ale jde o poslanecký návrh.

Takže doufám, že návrh teď v závěrečném třetím čtení odsouhlasíme a že uděláme krok k digitalizaci státní správy. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. V obecné rozpravě je přihlášen pan předseda Ivan Bartoš, připraví se pan poslanec Ondřej Profant. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré dopoledne. Dámy a pánové, pane předsedající, já nebudu mluvit dlouho. Já dnešní den i za Sněmovnu, za všechny poslance, kteří se s námi na přípravě tohoto zákona podíleli, zástupci komerčního sektoru, ministerstev, já to beru jako takovou malou oslavu, že tento zákon je dnes ve třetím čtení, že se nám podařilo s ministerstvy nakonec připravit i ten komplexní pozměňovací návrh, na kterém jsme se všichni shodli, že strany podepsaly memorandum a už v rozpočtu na příští rok nakonec Ministerstvo financí uvolnilo 450 milionů na projekty, které se týkají digitalizace. A já doufám, že to memorandum, které jsme podepisovali v březnu - protože mít zákon, podle kterého teď budeme pět let digitalizovat, je jedna věc, ale zohlednit potřeby digitalizace v následujících letech i finančně je věc druhá a je důležitá - že to memorandum, kde byli zástupci všech stran, kde pravděpodobně řada z nich bude i v dalším volebním období ve Sněmovně, je platné a že dnes tím schválením zákona i s výhledem tím, že stejné zastoupení stran v Senátu tento zákon bude podporovat, že v následujících pěti letech přesně podle katalogu služeb a plánované digitalizace realizujeme to, co nám tento zákon předepisuje.

Já vám všem děkuji ještě jednou za práci na přípravě této legislativy a děkuji i za podporu ve třetím čtení důležitých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v pořadí v obecné rozpravě je pan poslanec Ondřej Profant. Připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré ráno a krásnou třetí nebo čtvrtou dnešní schůzi.

Já jsem chtěl jenom zopakovat to už notoricky známé, že tento zákon je přelomový v tom, že se mění to paradigma, kterým pohlížíme na digitalizaci. Že se na to nedíváme z pohledu úředníka, ale díváme se na to z pohledu občana, protože občan konzumuje služby, a to je podle mě velmi důležité pro moderní, efektivní a úspěšné IT. Přesně tak ho buduje soukromý sektor, kde je zcela běžné, že ty služby používáme zcela dobrovolně, zatímco u digitalizace státu je to dnes problém, dokonce některá ministerstva mají sankce za nevyužívání, třeba u daňového přiznání a podobně, a to není dobrá cesta. My musíme mít tak kvalitní služby, aby je občané sami chtěli používat a řekli si: to jsme rádi, že jsme si ušetřili čas, energii, nervy, a na druhé straně aby i naši úředníci nebyli frustrovaní neustálým razítkováním na podatelně nebo podobně a mohli se věnovat smysluplnější činnosti, jako třeba pomoci těm složitějším případům.

Je třetí čtení, tak si dovolím jenom mírně rekapitulovat své pozměňovací návrhy. Všech pět pozměňovacích návrhů, které jsem předložil, podpořila Rekonstrukce státu. (Nesouhlasné hlasy z pravé části sálu.)

První pozměňovací návrh - E1.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil, abychom se v jednacím sále ztišili.

 

Poslanec Ondřej Profant: Mně to nevadí, svědomí každého, jak hlasuje.

Pozměňovací návrh E1 hovoří o formátech. V průběhu zákona se nám tam stalo, že tam hovoříme o zákonu o archivnictví, který je velmi striktní ve formátech, které používá. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli využívat spektrum formátu, které využívá datová schránka, protože naši občané, když už dnes komunikují digitálně, jsou zvyklí používat datovou schránku. V tom, co vlastně navrhlo ministerstvo, není zohledněn ani formát prostého textu typu TXT nebo CSW, protože ten prostě v zákoně o archivnictví není.

Pozměňovací návrh E2 jenom upřesňuje takovou tu formulku vyplývající z GDPR a podle mě ji řeší o něco kvalitněji.

Pozměňovací návrh E3 zavádí docela logickou věc. Když ten občan má právo souhlasit se sdílením svých údajů, tak tam upřesňujeme, že má právo i odvolat tento souhlas přesně v duchu GDPR, takže každý má právo říct: já nechci ty údaje sdílet, třeba už nadále ty údaje nechci sdílet. Můžou ho k tomu vést různé důvody, ale myslíme si, že pokud to tam nebude explicitně uvedeno, tak to bude jenom vyvolávat zbytečné zmatky, tahanice a všichni budeme říkat, jak je to strašně obstrukční a jak soudy trvají dlouho a podobně.

Návrh E4 podporuje i Ministerstvo vnitra a jedná se jenom o terminologické upřesnění jednoho nadpisu, aby nedošlo k záměně s jinými zákony.

A návrh E5 též podporuje Ministerstvo vnitra a jedná se o dodání formulky o tom, že bychom měli používat otevřené formáty a strojovou čitelnost, je-li to možné.

Toto jsou mé pozměňovací návrhy. Budu velmi rád, když je podpoříte. A přeji tomuto zákonu pak šťastnou cestu v Senátu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Holík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážení kolegové, já jsem plně pro digitalizaci v jednání s úřady. Ale rád bych, abychom se nedostali do stavu, kdy se to obrátí proti nám. Řeknu vám svůj osobní případ. Mám živnostenský list. I když ho velice nepoužívám, tak stejně musím odevzdávat každý kvartál daňové přiznání. Protože jsem přihlášen na datovou stránku, tak to dělám elektronicky. Ale jednou se stalo, byl jsem v zahraničí, nestihl jsem to, napsal jsem to písemně, dostal jsem za to 2 tisíce korun pokuty. Takže bylo by dobré, abychom tuto záležitost nechali i ta volná vrátka. Těch dvou tisíc nelituji, protože jsem pomohl aspoň malinko vyřešit náš deficitní státní rozpočet.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Martin Kupka a připraví se pan poslanec Pavel Jelínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, schválení toho zákona znamená opravdu revoluci v digitalizaci státní správy v České republice. Je to příležitost dohonit státy, které jsou v digitalizaci úspěšné. A ten úspěch neznamená jenom to, že jsou digitální služby pro jejich občany dostupné, že jim to reálně zjednodušuje život, ale že se tím také daří šetřit finanční prostředky státního rozpočtu těch zemí. Tam má také směřovat náš zájem o schválení tohoto zákona.

Zároveň je to zákon, který v České republice přinese v následujícím roce vytvoření katalogu služeb. To bude zároveň jízdní řád pro digitalizaci v následujících letech, ale zároveň je to také příležitost udělat inventuru v tom, co všechno český stát po lidech vlastně chce, jaké všechny agendy vykonává, kolik je tam dublet, triplet, a tahle dubleta a zbytečnosti zároveň začít škrtat, a to škrtat bez náhrady. To je další přidaná hodnota toho zákona.

Konečně pro konkrétní lidi, pro konkrétní občany České republiky, to bude znamenat, že už po nich stát nebude znovu a znovu chtít, aby vyplňovali údaje, které už jednou má. Pokud dají souhlas, tak od té chvíle si jednotlivé orgány budou informace sdílet, a pokud bude potřeba vyplnit dotazník, tak tam nebude potřeba znovu a znovu vyplňovat údaje známé. Zároveň nebude nutné se prezentovat všemi možnými plastovými kartičkami průkazů, protože jsou to jenom potvrzení o skutečnostech, které stát vede ve svých registrech.

Co je podstatné také říct, je to zákon, který ale nikoho nenutí, aby se státem komunikoval elektronicky. Pro občany je to příležitost, ale není to povinnost. Tady v tom případě je ta povinnost naopak na straně státu, aby se s těmi, kteří chtějí komunikovat elektronicky, naučil komunikovat elektronicky a bral to důsledně. Ale nikoho ten zákon nenutí, aby vyměnil svoji osobní cestu na úřad za konkrétním úředníkem za elektronickou komunikaci. I to chci zdůraznit, protože pro přijetí a pochopení toho zákona je to důležitá věc.

Myslím, že velmi vzácně se podařilo najít nejenom shodu, ale spojit energii mnoha lidí, mnoha institucí k tomu, aby vznikla norma, která opravdu může posunout Českou republiku do společenství rozumně digitalizovaných států. A protože to opravdu byl několikaměsíční proces, podařilo se dojít ke shodě, tak se podařilo dokonce dojít ke shodě v dalších krocích, které musejí nastat. Musí vzniknout další zákon, který bude upravovat ty jednotlivé kroky.

Předložil jsem pozměňovací návrhy, které například ošetřují další rozvoj datových schránek, existenci government cloudu a dalších věcí. Nicméně domluvili jsme se na tom, že to bude předmětem dalších kroků. V té souvislosti bych vás chtěl požádat o schválení stažení celkem čtyř pozměňovacích návrhů označených pod písmeny D1, D3, D4 a D5 s tím, že z těch mých pozměňovacích návrhů zůstane zachován pozměňovací návrh s písmenem D2.

Zároveň bych v té souvislosti rád navrhl doprovodné usnesení, v němž bychom konstatovali: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 15. ledna 2020 předložila návrh zákona o změně zákonů souvisejících s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci, ve kterém navrhne zejména pravidla umožňující další rozšíření využití systému datových schránek, rozšíření a sdílení referenčních údajů v základních registrech, systematické využívání strojově čitelných formátů v rámci eGovernmentu a systematické využívání cloud computingu v oblasti veřejné správy."

Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přečtu došlou omluvu. Pan poslanec Vít Kaňkovský žádá o prodloužení omluvy do 10.30 z důvodu dopravních komplikací. Paní poslankyně Červíčková ruší svou omluvu.

Prosím, v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Pavel Jelínek. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ve druhém čtení jsem se vyjádřil k tomu, co SPD jako spolunavrhovatel od aplikace zákona o právu na digitální službu očekává. Teď ve třetím čtení chci vyjádřit náš závazek k aktivní podpoře aplikace uvedeného zákona z pozice konstruktivní opozice.

Pro digitální služby jsou východiskem základní registry. V současné době jsou v systému základních registrů následující položky: registr osob, registr obyvatel, registr práv a povinností, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, informační systém základních registrů, ORG   převodník identifikátorů. (Hluk v sále.)

Blíž bych se zmínil o registru práv a povinností. Jak je uvedeno v popisu registru základních práv a povinností, tak informace vedené v registrovaných agendách transformují řeč zákonů do řeči IT systémů. Každá registrovaná agenda obsahuje informaci o zakládajícím zákonu, které orgány veřejné moci ji vykonávají, jaké obsahuje činnosti a oprávnění čerpat údaje, případně role ze základních registrů a dalších agend, jaké údaje sama vede a umožňuje číst či evidovat. To znamená, že kdokoli, někdo, požádá o čtení či editace údaje ze základních registrů systémů, posuzuje, zda je to v souladu se zákonem. V současné době tedy máme evidenci agend a roli v registru práv a povinností podle platných zákonů, která k dnešnímu dni aktuálně obsahuje 1 005 záznamů. Co však nemáme? Nemáme evidenci služeb, která se v rámci agend poskytuje. Tato evidence by se postupně měla realizovat v katalogu služeb schvalovaném vládou k realizaci zákona o právu na digitální služby. V očekávání je, že tento katalog vznikne do roka od schválení zákona a bude průběžně aktualizován. (Hluk v sále stoupá.)

Co to znamená pro občana? Řeknu pár položek z registru agend. Například pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, stanovení stálých volebních okrsků, uzavírání manželství, určování otcovství, evidence obyvatel, rodná čísla, občanské průkazy, cestovní doklady občanů České republiky, živnostenské podnikání, katastr nemovitostí a matriky. Samozřejmě těchto agend je 1 005.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás přeruším. Je tady hluk jak v úle! Děkuji. Prosím.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Také děkuji. Z těchto agend vyplývá konkrétní přínos pro občany. Například právo na notifikaci u končících platností dokladů, jako je občanský průkaz, cestovní doklad či průkaz zdravotního pojištěnce. Dalším právem, které tento zákon přinese, bude podání žádosti o prodloužení platnosti dokladů bez nutnosti návštěvy úřadů. Nemalým přínosem bude právo na digitální informace o úkonech v rámci katastru nemovitostí, matrik a stavebních úřadů. V komplexním pohledu se jedná o průlomový zákon, který po dlouhé době přešlapování na místě vytváří legislativní prostředí pro kompletní digitalizaci státní správy ve prospěch občanů.

SPD bude bedlivě sledovat průběh aplikování zákona a podpoří stanovení jasného supervizora s potřebnými kompetencemi pro úspěšnost aplikování projednávaného zákona. Jelikož se jedná o zákon, který postihuje všechny resorty, tak si dovolím vyjádřit pochybnosti o zdárné aplikaci tohoto zákona bez zodpovědné osoby na úrovni vicepremiéra.

Na závěr opět skončím výzvou vládě k tomu, aby se stát vrátil ke své původní funkci, a tou je služba pro občany této republiky, kdy forma digitální služby je ideální a odpovídá třetímu tisíciletí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Kubík jako zpravodaj chce vystoupit v rozpravě.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobré dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Rád bych načetl legislativně technické úpravy po domluvě s paní předkladatelkou k pozměňovacímu návrhu C.

A to za prvé: v § 22 se novelizační bod 27 zrušuje a následující body se přeznačí. Přeznačení bodů je nutné zohlednit v § 27 upravujícím účinnost.

A nyní vás poprosím o přečtení krátkého zdůvodnění. K návrhu zákona o právo na digitální služby a o změně některých zákonů byl vypracován komplexní pozměňovací návrh, který je obsahem usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jednou ze změn, která je součástí komplexního pozměňovacího návrhu, je vložení nového § 5d do zákona o informačních systémech veřejné správy. V části třetí se jedná o novelizační bod 25, jehož účelem je hrazení nákladů spojených se správou, provozem a rozvojem některých klíčových informačních systémů veřejné správy. Základní registry, informační systém základních registrů, informační systém sdílené služby, centrální místo služeb, portál veřejné správy a národní bod pro identifikaci a autentizaci. Centrálně z kapitoly Všeobecná pokladní správa, nikoli z vlastní kapitoly.

Tuto změnu zákona o informačních systémech veřejné správy bylo nutné promítnout rovněž do zákona o základních registrech, podle nějž § 7 odst. 8 hradí náklady související s provozováním základních registrů jejich správce, tj. Ministerstvo vnitra v případě základního registru obyvatel a základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, Český statistický úřad v případě základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a Český úřad zeměměřický a katastrální v případě základního registru územní identifikace adres a nemovitostí.

V komplexním pozměňovacím návrhu se proto navrhuje zrušení § 7 odst. 8 zákona o základních registrech. Pozměňovacím návrhem poslankyně Barbory Kořanové ve sněmovním tisku 447/7, označen jako C, se nicméně navrhuje změna zákona o informačních systémech veřejné správy spočívající ve vložení nového § 5d vypustit. Bude-li pozměňující návrh poslankyně Barbory Kořanové přijat, je nutné vypustit rovněž změnu navrhovanou v zákoně o základních registrech, jež spočívá ve zrušení § 7 odst. 8. Přijetím pozměňovacího návrhu poslankyně Barbory Kořanové nedojde ke změně financování provozu základních registrů, tudíž je třeba zachovat i § 7 odst. 8 zákona o základních registrech, aby nenastala situace, kdy by financování provozu většiny základních registrů dopadlo na Ministerstvo vnitra, přestože je Ministerstvo vnitra správcem pouze dvou základních registrů.

Legislativně technickým pozměňovacím návrhem se tedy podporuje zachovat stávající úpravu, což je smyslem pozměňovacího návrhu C. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová chce vystoupit v obecné rozpravě. Ano, říkám to dobře, Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážení kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se i já za klub Starostů a nezávislých připojila k vyjádření zástupců všech klubů. Protože zákon o právu na digitální službu má dva významné okamžiky. Tím prvním okamžikem bylo to, že na tomto zákonu pracovali a podepsali se pod něj zástupci všech klubů. A za druhé, a to, co je stěžejní, tento zákon by měl změnit vztah občanů k veřejné správě, a naopak. To, co je důležité, a to, co vítáme, je, že každý kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes internet. Zákon také v dohledné budoucnosti zbaví občany nutnosti nosit u sebe všechny průkazy a doklady a prokazovat svá práva a povinnosti veřejnými listinami. A také zároveň, a to je také velmi důležité, tento zákon dává občanům silnou zbraň pro případ, že by stát odmítal poskytnout službu digitálně. Občané by díky zákonu získali možnost domáhat se svých práv před soudem.

Hlavním cílem tohoto zákona je zjednodušit život občanům v komunikaci s úřady. A to je, myslím, i cíl nás všech poslanců a všech poslaneckých klubů a také vlády. Zároveň by po počátečních významných investicích mohl přinést také finanční úspory, tak, jak zde zazněl příklad Estonska, a odhadem by to pro Českou republiku během let mohlo znamenat úsporu až 100 mld. korun. Těch 100 mld. korun leží právě v tomto zákoně. Během dvou let, co máme volební období, jsme se k těmto 100 mld. nedostali. A tento zákon určitě pomůže těchto 100 mld. získat do státního rozpočtu a použít je na významný rozvoj České republiky. Nyní ovšem bude záležet na centrálních úřadech, zda to, co schválením tohoto zákona zde začneme, zdárně dokončí.

Závěrem lze konstatovat, že rozvoj digitálních služeb je nezadržitelným trendem a je to také krok k prosperitě a konkurenceschopnosti naší republiky. Proto s radostí Starostové a nezávislí tento zákon podpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dívám se v sále, jestli někdo chce vystoupit ještě v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu a ptám se na případná závěrečná slova. Není zájem. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubík: Ještě jednou dobré dopoledne. Jelikož v rozpravě nastaly dvě situace, se kterými se musíme vypořádat ještě před načtením procedury, a to je stažení pozměňovacích návrhů D1, D3, D4 a D5 pana poslance Kupky, a navíc tady pan poslanec Kupka přednesl doprovodné usnesení, které bohužel nebylo načteno v podrobné rozpravě ve druhém čtení, tak po dohodě s legislativou bychom asi o těchto dvou situacích měli nechat hlasovat. Za prvé bych asi doporučoval hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů D1, D3, D4 a D5 pana poslance Kupky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře. Takže tak, jak řekl pan zpravodaj, budeme v tuto chvíli hlasovat o stažení pozměňovacích návrhů pana poslance Kupky tak, jak to načetl pan zpravodaj. Je to správně? Ano. Přivolal jsem vás všechny do sálu.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 282, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 159, proti nikdo, zdrželi se 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Kubík: Nyní tady máme tu druhou záležitost, doprovodné usnesení pana poslance Kupky. Jak jsem už řekl, toto usnesení nebylo načteno v podrobné rozpravě ve druhém čtení, nicméně dneska bylo předneseno v rozpravě. My jsme to řešili v podstatě i na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, nějaký takový precedens už tady byl, ale pokud se Sněmovna usnese, že to doprovodné usnesení budeme dále hlasovat, tak si myslím, že tato možnost tady je.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych to zahrnul do návrhu procedury, kterou provedete. A buď ji odsouhlasíme, nebo ne.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobrá. Pokud zvolíme tento postup, tak bych přečetl proceduru, a to je - za prvé - hlasování o návrhu technických úprav podle § 95 odstavce 2 jednacího řádu předneseném ve třetím čtení. Za druhé budeme hlasovat návrh A jako celek, komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále návrh B pana poslance Kohoutka. Dále návrh C paní poslankyně Kořanové. Dále návrh D pana poslance Kupky. Pokud bude schválen pozměňovací návrh D2 pana Kupky, je nehlasovatelný pozměňovací návrh F pana poslance Hamáčka, který je totožný. Dále návrh E1 pana poslance Profanta, návrh E2 pana poslance Profanta. Dále návrh E3 pana poslance Profanta, návrh E4 pana poslance Profanta, návrh E5 pana poslance Profanta. Dále návrh zákona jako celek, komplexní pozměňovací návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Dále návrh G, doprovodné usnesení paní poslankyně Kořanové, a dále doprovodné usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak jak jej přednesl dneska v rozpravě pan poslanec Kupka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Slyšeli jsme proceduru. Nechám hlasovat, kdo souhlasí s takto načtenou procedurou. Kdo je pro? Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 283. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 160, zdrželo se 6. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, můžete nás provést hlasováním.

 

Poslanec Jan Kubík: První návrh, o kterém budeme hlasovat, jsou návrhy technických úprav podle paragrafu 95 odstavce 2 jednacího řádu, tak jak byly předneseny v rozpravě ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 284. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 161, proti nula, zdrželo se 5. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Další je návrh A jako celek, komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 285. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 161, proti nula, zdrželo se 5. Návrh byl přijat.

 

Já se omlouvám, v příštích hlasováních budu dávat stanoviska jak výboru, tak navrhovatele. Prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Další je návrh B pana poslance Kohoutka. Tento návrh upravuje precizaci a specifikaci veřejných listin a ověřování podpisů. Garanční výbor vyslovil souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Navrhovatelka? (Hlasy z pléna: Nahoře. - Vidím to. Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 286. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 161, zdrželo se 5. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Dále budeme hlasovat o návrhu C paní poslankyně Kořanové. Pozměňovací návrh upravuje hrazení nákladů spojených se správou některých informačních systémů veřejné správy. Místo Všeobecné pokladní správy by mělo náklady hradit Ministerstvo vnitra, v případě schválení legtechu spolu s Českým statistickým úřadem. Garanční výbor vyslovil souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 287. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 136, proti nula, zdrželo se 30. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Dále budeme hlasovat o návrhu D2 pana poslance Kupky. Návrh má zajistit sjednocení termínů mezi zákony, do kterých zastřešující zákon o právu občana na digitální službu vstupuje a upravuje chybně uvedené účinnosti zákona. Garanční výbor vyslovil souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 288. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 163, proti nula, zdrželi se 3. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Dále budeme hlasovat o návrhu E1 pana poslance Profanta. Tento návrh, pokud úřad nezveřejní formulář pro elektronické podání, tak se navrhuje umožnit podání ve všech formátech, které jsou přípustné pro datové zprávy informačního systému datových schránek. Garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 289. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 47, proti 64, zdrželo se 55. Návrh byl zamítnut. Další prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Dalším návrhem je E2 pana poslance Profanta. Jedná se o zpřesnění formulace a sladění konstrukce souhlasu s nařízením GDPR a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 290. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 37, proti 60, zdrželo se 69. Návrh byl zamítnut. Další prosím.

 

Poslanec Jan Kubík: Dalším návrhem je návrh E3 pana poslance Profanta. Vysloveně uvádí právo odvolat souhlas se sdílením dat. Tato možnost již existuje. Tento návrh ji jen konkretizuje. (Předsedající: Stanovisko?) Stanovisko výboru - výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 291. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 60, zdrželo se 73. Návrh byl zamítnut. Pan místopředseda.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane předsedající, k hlasování číslo 290, já jsem se zdržel, ale na sjetině mám ano. Nezpochybňuji hlasování, jen pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Můžeme přikročit k dalšímu bodu.

 

Poslanec Jan Kubík: Dalším návrhem je návrh E4 pana poslance Profanta. Dochází ke zpřesnění nadpisů, aby bylo právo na informace v § 11 terminologicky odlišeno od obecného práva na informace. Garanční výbor vyslovil souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 292. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 159, proti nula, zdrželo se 7. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Kubík: Další návrh je E5 pana poslance Profanta. Stanovuje, že výstupy orgánů veřejné moci musí být vždy v otevřeném formátu. Strojová čitelnost je požadována, pokud je to možné. Garanční výbor vyslovil souhlas.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 293. Přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 160, proti nula, zdrželo se 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Kubík: A nyní přistoupíme k hlasování o návrhu zákona jako celku, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 447, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 294, přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 163, proti nula, zdrželi se 3. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk napříč sálem, rušno v sále.)

 

Žádám ještě zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. (Stále velký hluk v sále.) Prosím vás, ještě budeme hlasovat. Veselí je sice krásné, ale budeme hlasovat o doprovodném usnesení. Prosím pana navrhovatele a prosím, aby byl klid v jednacím sále.

 

Poslanec Jan Kubík: Takže nyní bychom hlasovali návrh G, je to doprovodné usnesení paní poslankyně Kořanové, které přednesu: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě vytvořit v závazných ukazatelích jednotlivých kapitol státního rozpočtu specifické výdajové ukazatele, které budou zahrnovat výdaje spojené se správou, provozem a rozvojem následujících klíčových informačních systémů veřejné správy: základní registry, informační systém základních registrů, informační systém sdílené služby, centrální místo služeb, portál veřejné správy, informační systém, jehož prostřednictvím je zajišťován výkon působnosti kontaktních míst veřejné správy, a národní bod pro identifikaci a autentizaci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 295, přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 146, proti 0, zdrželo se 20. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto zákona -

 

Poslanec Jan Kubík: Ještě máme jedno doprovodné usnesení...

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, beru zpět.

 

Poslanec Jan Kubík: Nyní bychom přistoupili k hlasování o doprovodném usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak jak jej načetl pan poslanec Kupka dnes v rozpravě. Já bych jej ještě jednou přednesl: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 15. 1. 2020 předložila návrh zákona o změně zákonů souvisejících s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci, ve kterém navrhne zejména pravidla umožňující další rozšíření využití systému datových schránek, rozšíření a sdílení referenčních údajů v základních registrech, systematické využívání strojově čitelných formátů v rámci eGovernmentu a systematické využívání cloud computingu v oblasti veřejné správy."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování tohoto doprovodného usnesení a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 296, přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 146, proti nula, zdrželo se 20. Návrh byl přijat.

 

A ptám se, jestli už je to všechno? (Zpravodaj souhlasí.) Tak v tomto okamžiku končím projednávání tohoto zákona.

Přečtu omluvu. Zrušení omluvy pana předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka od 9.45 a zrušení omluvy pana poslance Víta Kaňkovského, který už dorazil do jednacího sálu. Předávám řízení. Přeji vám pěkný den.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP