Pátek 8. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

211.
Vládní návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (zákon o realitním zprostředkování)
/sněmovní tisk 391/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a zpravodaj garančního výboru, kterým byl hospodářský výbor, poslanec Patrik Nacher. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 391/7, který byl doručen dne 18. října 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 391/8.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní ministryně? Ano, máte, tak prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, a panu předsedajícímu děkuji za slovo. Dovolte, abych krátce uvedla ještě jednou zákon o realitním zprostředkování, a to po jeho projednání ve druhém čtení a po projednání v garančním hospodářském výboru a ústavně-právním výboru. Oba výbory doporučily zákon ke schválení a projednaly některé pozměňovací návrhy. Pro ty kolegy, co nejsou členy výborů, uvedu pro přehled, že pozměňovací návrhy lze rozdělit zhruba do čtyř okruhů.

Za prvé jsou to pozměňovací návrhy, které se týkají problematiky úschov peněžních prostředků u realitního zprostředkovatele.

Za druhé pozměňovací návrhy, které se týkají problematiky povinné kvalifikace.

Za třetí pozměňovací návrhy, které se týkají problematiky povinného pojištění.

Za čtvrté pozměňovací návrhy, které se týkají problematiky některých ustanovení týkajících se náležitostí smluv o realitním zprostředkování, povinností realitního zprostředkovatele a jeho bezúhonnosti.

Zákon by měl vést zejména k tomu, aby se stávající podnikatelé rozhodli, zda budou tuto profesi brát vážně a věnovat se jí s požadovanou erudicí, či zda budou muset rezignovat na příležitostný výdělek, ke kterému se doposud mohli dobrat bez patřičné kvalifikace.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych z tohoto místa velmi ráda poděkovala všem těm, kteří se zákonu individuálně věnovali a přednesli své náměty, a to bez ohledu na to, zda budou přijaty. Nabyla jsem z toho přesvědčení, že návrh zákona jako celek získá podporu Sněmovny. A samozřejmě i naše dnešní jednání reaguje na přelomový verdikt, který byl ze včerejška z verdiktu Krajského soudu v Brně, který vlastně ve svém verdiktu říká, že realitní makléři odpovídají za přesnost poskytovaných informací o nemovitostech. Nelze na ně pohlížet jen jako na správce databáze, ale jako na profesionální partnery při pořizování nemovitostí, a s tím se nutně pojí i vyšší nárok.

Samozřejmě soud se zabýval i tím, že tato odborná profese doposud nemá svůj platný zákon a musí soud rozhodovat podle zákona o ochraně spotřebitele. Já věřím tomu, že skutečně i samy realitní společnosti navrhují, abychom tento zákon přijali, samy odborné společnosti chtějí, aby měly svůj zákon, aby měly pravidla, podle kterých se mohou pohybovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní otvírám rozpravu. Přejete si také vystoupit? Tak ještě tedy vystoupí zpravodaj. Prosím, před rozpravou.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já děkuji za slovo. Tak jsme ve třetím čtení tohoto zákona. Nebudu opakovat to, co tady řekla paní ministryně. Pouze zopakuji nebo připomenu to, že se tady bavíme o věci, která tady někde poletovala minimálně osm let. Že je tady shoda na tom, že nějaká určitá míra regulace ne nepodobná tomu, co jsme zažívali v minulých letech v oblasti finančních poradců, je zapotřebí. A také já bych si dovolil rozdělit ty pozměňovací návrhy, tak jak byly, do tří skupin, a to, co mění, a to, co vymezuje tento zákon, do čtyř.

Nejčastější pozměňovací návrhy se týkaly tématu úschov, pojištění a vzdělávání, to znamená kvalifikace. Pokud jde o to, co má tato norma řešit, tak je to nejenom právě řešení tématu úschov, pojištění toho samotného obchodu a kvalifikace, to znamená, aby ten spotřebitel měl nějakou jistotu, že mluví s někým, kdo tomu trochu rozumí a komu může důvěřovat. Ale bavíme se tady i o něčem, na co si nejčastěji stěžovali spotřebitelé, a to je řešení provize. I toto řeší tato norma. To znamená, všechny ty negativní zkušenosti, které v oblasti provize, exkluzivity, zálohy a podobně, tak i toto tato norma řeší. Za sebe si myslím, že kultivuje a bude kultivovat ten realitní trh. A znovu připomínám, že se tady bavíme o v uvozovkách definování nějakých pravidel, já to nechci ani nazývat jako regulace, v oblastech, kde spotřebitelé k tomu obchodu přistupují párkrát za život. To znamená, že tady není možné argumentovat tím, že by si to mohl někde nastudovat, natrénovat a podobně, protože to prostě je pro drtivou většinu neopakující se záležitost.

Jak již bylo řečeno, zákon byl projednán v ústavně-právním výboru, v hospodářském výboru. Tam byla schválena nějaká procedura. Je tady jeden návrh na zamítnutí. A já dopředu avizuji, že tady máme i tři legislativně technické návrhy, takže potom poprosím o pozornost a o rozhodnutí ctěné Sněmovny, jestli budou tyto návrhy připuštěny, či nikoliv. A poté navrhnu i způsob, jak se vypořádáme s tím hlasováním, protože některé ty návrhy, jak jsem řekl, týkající se zejména tedy úschov, pojištění a kvalifikace, tím, že byly duplicitně, tedy triplicitně, tak jsou potom nehlasovatelné v případě, že přijmeme stanovisko při tom prvním hlasování. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak děkuji. A nyní s přednostním právem se přihlásil pan místopředseda Okamura. Jinak tedy jsme již v rozpravě. Prosím. Ano, rozprava je otevřena, prosím, máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové. Máme tady zákon o realitním zprostředkování. A je docela únavné dokola pořád opakovat vládě, že každá změna, která přináší do podnikatelského sektoru byrokracii a náklady navíc, je špatná. Nějak nerozumím tomu, proč tomu nerozumějí předkladatelé z řad vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Takové návrhy, obvykle podané pod bohulibými hesly jako třeba boj s alkoholem nebo tady zkvalitnění služeb, za sebou vždy skrývají něco jiného. Je to obvykle získání nějaké výhody, buď přínos pro státní rozpočet, to je další zdanění slušných a pracujících lidí, nebo v případě tohoto realitního zákona jde o to omezit konkurenci na trhu nejrůznějšími byrokratickými omezeními a část peněz přelít jinému sektoru. V tomto případě pojišťovnám za povinné pojištění makléřů a také notářům, advokátům a bankám, kteří mají mít výhradní právo na úschovy podle tohoto návrhu zákona. Přitom každý už asi někdy četl o advokátech, nebo dokonce exekutorech, kteří zpronevěřili svěřené peníze.

Takže tento vládní návrh nemá logiku, jelikož kdybychom takto měli systémově uvažovat, tak by se podle této vládní logiky asi měly sebrat svěřené peníze například bankám, protože sem tam nějaká zkrachovala, přičemž podle vládní logiky by asi měla mít peníze jen Česká národní banka nebo přímo vláda. Asi každý uzná, že to je hloupost. Jen proto, že nějaké procento advokátů selže, krade, podvádí, neplní své povinnosti, nezatratíme přece všechny. Proč tahle vláda ostrakizuje realitní makléře, kteří mimochodem mají skutečně méně skandálů a podvodů než právě třeba právníci?

Proč o tom mluvím? My v SPD bojujeme za to, aby se lidé měli lépe, ale vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM místo toho, aby lidem život zlevňovala, tak ho na každém kroku zdražuje a komplikuje. My v SPD chceme, aby lidé měli dostupné bydlení. Tak proč vláda na každém kroku bydlení zdražuje, a to od stavebních řízení přes stavby až po konečný prodej? Řeknete si, vyšší daně z prodeje kvůli změnám odhadu nejsou nic. Pár tisíc za vklad do katastru nikoho nezabije. Pár tisícovek navíc za úschovy a další byrokracie také nikoho nezabije. Jenže opak je pravdou. Tisíce takových maličkostí jsou v součtu obrovské břemeno, které náš trh, naše občany a naši ekonomiku likvidují. V součtu máme jedny z nejvyšších daní v Evropě. A přesto to evidentně nestačí, jelikož tento týden si tady vláda protlačila daňový balíček, kdy znovu zvyšuje daně slušným, řádným a pracujícím občanům České republiky.

V této souvislosti, protože mluvíme o zákonu o realitním zprostředkování, bych rád zdůraznil, že tento týden vláda zvýšila poplatek za vklad do katastru nemovitostí z 1 000 na 2 000 korun. To je politika této vlády.

Dále máme rekordně dlouhá stavební řízení, přičemž bych zdůraznil, že koalice hnutí ANO a ČSSD, v minulém volebním období ještě navíc KDU-ČSL, dnes za podpory KSČM, je už u vlády šest let a stav se vůbec nezlepšuje, naopak se zhoršuje.

Máme také obrovskou nadprůměrnou byrokracii všude a k tomu naprosto nesmyslná byrokratická nelogická omezení. V této souvislosti jsem rád, že právě dnes prošel ve Sněmovně zákon na digitalizaci státní správy, jehož je SPD také spolupředkladatelem, protože moderní digitalizovaný stát je cílem hnutí SPD.

Jen malou poznámku k pozměňovacímu návrhu paní Válkové z hnutí ANO a pana Feriho z TOP 09, kteří navrhují ještě do party k notářům a advokátům v právu na úschovu přibrat exekutory. Co na to říci? Chtěli tak zřejmě naplnit heslo kam nemůže čert, nastrčí exekutora.

Dámy a pánové, prosím, uvažujme vždy v kontextu, v souvislostech a řekněme si - pomůže tento zákon občanovi? Odpovědnost za škody máme každý, a pokud tady budou fungovat soudy a spravedlnost, tak se občané nemusí ničeho obávat a při selhání jednotlivce mají právo na náhradu škod. Jiná věc je, že právě vymahatelnost práva a spravedlnosti u nás nefunguje. A vláda se tady místo příčiny snaží řešit okrajově následky. Proto hnutí SPD nemůže být pro tento zákon. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se mi s přednostním právem přihlásila paní ministryně Dostálová, poté pan poslanec Nacher. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Slyšeli jsme tady spoustu slov, která se ale úplně netýkají realitního zákona. Takže já si myslím, že stavební řízení řešíme včetně digitalizace a že to je krok správným směrem.

Dovolte mi ale vrátit se k návrhu zákona. Já bych chtěla jenom zdůraznit, že po zákonu volá sama odborná veřejnost. To znamená, není to žádná svévole někoho, skutečně se to tady léta připravuje a bylo to velmi pečlivě debatováno právě s odbornou veřejností, tak aby došlo k vyváženému kompromisu mezi kultivací podnikatelského prostředí a ochranou spotřebitele. To, že chybí tato právní úprava, koneckonců jsem říkala i v úvodním slově, že komentoval i Krajský soud v Brně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní se hlásí s přednostním právem jako zpravodaj pan poslanec Patrik Nacher. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já budu mluvit přímo k vám. Já jsem naopak přesvědčen o tom - a to já nejsem zastáncem regulace, všichni to o mně vědí - že tento návrh vládní logiku právě má. Kdybyste si, pane místopředsedo, vaši kolegové, dali tu práci a podívali se přímo do toho návrhu, kolik to má paragrafů, čemu se ty paragrafy věnují - tak já udělám takový sukus, protože to asi za to stojí: pojištění, smlouva o realitním zprostředkování, informační povinnosti, tam dochází samozřejmě k informačnímu deficitu na straně spotřebitele, jak se budou řešit přestupky, výhradní realitní zprostředkování, to jsou ty exkluzivity, to je ta ochrana toho spotřebitele, jak se řeší výpověď, jak se řeší provize. Tam není nic navíc, co by něco komplikovalo situaci. My to přece děláme pro ochranu spotřebitele. Ani pro ochranu realitních makléřů, advokátů, notářů, pro nikoho, takže to má naopak nemilosrdnou logiku.

Vy jste mluvil o penězích, o bankách. No, to je na delší povídání. Peníze v bankách jsou samozřejmě pojištěny, pojištění vkladů, řídí se to různými pravidly atd. K tomu se tady možná jakoby dostaneme, to si myslím, že nebyl dobrý příklad, že by v této logice, kterou řekl tady pan místopředseda, že bychom ty peníze měli mít všichni jenom v České národní bance. Myslím, že všichni víme, že to byla taková jakoby rétorická vsuvka, takže to asi nestojí za nějaký širší komentář.

Ještě jednou opakuji slova paní ministryně, že po tomto volají i seriózní kanceláře, protože je to prostě zapotřebí. Znovu opakuji, že se tady o tom mluví už osm nebo devět let. To znamená, že jsem rád, že tato vláda do dotáhla do konkrétní podoby v paragrafech, jak jsem to tady popisoval.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Dominik Feri a připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, já si dovolím nejdříve zareagovat na pana místopředsedu Okamuru, proč jsou v tom našem kompromisním návrhu exekutoři. Vyplývá to z prostého důvodu: protože již dneska mohou poskytovat úschovy. Vyplývá to z exekučního řádu, který je speciální úpravou. Rozhodně to není tak, že by to byly nějaké stovky tisíc úschov. Exekutoři poskytují tyto věci v jednotkách případů, když to prostě ten klient po nich žádá z nějakého konkrétního důvodu.

Ohledně našeho kompromisního návrhu, který se týká úschov, bude mluvit paní profesorka Válková, která ho sdostatek odůvodní. Já si jen dovolím zmínit, že je tu stále ten původní návrh, který zapovídá poskytování úschov obecně, paušálně, a vymezuje nějaké kvalifikované subjekty, to znamená banky, notáře, advokáty a zahraniční banky, které ho mohou poskytovat. Je na uvážení Poslanecké sněmovny, pro co se rozhodne, která varianta jí přijde jako nejlepší. Ale myslím si, že právě tento pozměňovací návrh vlastně odstartoval tu debatu a pomohl vypracovat nějaký kompromis mezi návrhem vládním a nejpřísnější formou zákazu.

Znovu zopakuji, že kdyby prošel nějaký návrh, který upravuje úschovy, který zakotvuje jasná pravidla, tak zbytek toho návrhu zákona klidně vem nešť. Klidně ať je ve zbytku zamítnut. Ale ty úschovy jsou klíčový bod, uzlový bod, je to, jak jsem zmiňoval, největší majetková dispozice v životě většiny obyvatel, a měl by být nějakým způsobem regulován. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se paní poslankyně Helena Válková. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, já se nejdřív vyjádřím velice stručně k tomu našemu návrhu na zamítnutí zákona ve třetím čtení. My se domníváme, že tento zákon, tak jak je koncipován, povede za prvé ke zdražení realitních služeb pro koncové spotřebitele v době vysokých cen nemovitostí, za druhé povede ke snižování konkurence v realitních službách a za třetí se tam objevují prvky převádění odpovědnosti za stav nemovitosti od vlastníka a prodávajícího na toho zprostředkovatele. Podle nás žádná regulace nezajistí solidnost a poctivost jednání a žádná regulace nedokáže popsat všechny životní situace, ovšem každá regulace přináší nové nerovnosti a nespravedlnosti. A proto mi dovolte, abych se nyní věnoval svým pozměňovacím návrhům, které se snaží aspoň částečně napravit nespravedlnosti, které tento zákon přináší.

Prvně bych vás požádal, abyste se soustředili na § 12. V § 12 se objevuje velmi nepříliš obvyklá věta v českých zákonech, a to je, že zprostředkovatel díky své odbornosti o něčem měl vědět, a tak by měl toho klienta, toho spotřebitele, informovat. Podle mého názoru je skutečně takto formulovaný paragraf převedením odpovědnosti za stav prodávané nemovitosti z vlastníka na prodávajícího a na realitního makléře. Formulace, že o něčem realitní makléř měl vědět, je příliš vágní, a jak jsem řekl, není příliš obvyklá. Z mého pohledu až tak nevede k ochraně spotřebitele, ale naopak ve spotřebiteli vyvolává falešnou představu, že realitní makléř je stoprocentně o všem informován. Ale to nezávisí přece pouze na kvalitě toho makléře, ale na tom, jaké informace prodávající o té nemovitosti makléři řekl. A mluvím třeba o skrytých vadách. Po realitním makléři podle mě nemůžeme objektivně chtít, aby podal i skryté vady nemovitosti, o kterých mu prodávající neřekne. Představte si situaci, jak má ten realitní makléř vědět o tom, že při přívalovém dešti zatéká pod okny, když tu nemovitost přebírá a prodává v suchém létě? Jak má vědět, že v zimě nějaká stěna promrzá, když to prodává v suchém létě? To mu musí říct ten prodávající. Tady se podle mě velmi zaměňuje odpovědnost toho, kdo vlastní tu nemovitost a kdo je na kupní smlouvě prodávajícím, a kdo je pouhým zprostředkovatelem. A já se obávám, že v případě nějakých sporů se bude prodávající vyviňovat na úkor realitních makléřů a díky tomu dojde k nárůstu soudních sporů.

Já se domnívám, že svým pozměňovacím návrhem nesnižuji informační povinnost realitního makléře, naopak, kromě veřejných seznamů rozšiřuji toto ustanovení i na veřejně dostupné údaje. To znamená například, aby věděl, nejenom co je napsáno v katastru nemovitostí, ale to, že třeba rada města má záměr změnit územní plán, má nějaký záměr v okolí té nemovitosti, nebo společenství vlastníků jednotek, kde se nachází bytová jednotka, má záměr vzít si úvěr a má záměr třeba zvýšit poplatky do fondu oprav. Nicméně místo velice obecné a zneužitelné fráze, že o něčem měl realitní makléř vědět, navrhuji nahradit toto tím, že realitní makléř si vyžádá od prodávajícího prohlášení o nemovitosti; už dneska realitní makléři používají kartu nemovitosti, tedy aby měl od prodávajícího veškeré informace. Z toho pak bude zřejmé, jestli o něčem informoval prodávající, o těch skrytých vadách, pak to jde samozřejmě za tím makléřem, pokud informoval. Pokud neinformoval, tak to jde za tím prodávajícím.

Já jsem přesvědčen, že tento pozměňovací návrh nevede ke snižování ochrany spotřebitele, ale nevede také k vyvolávání nadměrných a neoprávněných očekávání a budování slepé důvěry na straně spotřebitele o tom, že makléř je vždy a v každém směru stoprocentně informován od prodávajícího. A také ten můj pozměňovací návrh, jsem přesvědčen, nevede ke snižování informačních povinností zprostředkovatelů, naopak je rozšiřuje o veřejně dostupné údaje a zpřesňuje to, co se týká stavu nemovitostí a skrytých vad. Chci vás požádat o zvážení podpory tohoto návrhu.

Můj další pozměňovací návrh se týká pojištění. Já ho předkládám ve dvou variantách. V České republice, všichni víme, je praxe, že mnoho makléřů spolupracuje na smlouvu se zastřešující realitní kanceláří a obchody uzavírá jejím jménem a na její účet. Návrh paragrafu o pojištění předpokládá, že pojištěn musí být každý realitní makléř a zároveň i realitní kancelář. To z mého pohledu vede ke kumulaci nákladů na uzavírání pojistek, ale případné plnění pojistky bude pouze jediné, a to z pojistky toho, kterým jménem a na který účet se obchod uzavírá. Domnívám se, že kumulace nákladů z pojištění vede ke zvýšení nákladů, které v konečném důsledku budou zase opět převedeny na spotřebitele, ale nevede ke kumulaci plnění, tedy ke zvýšení ochrany spotřebitele. Představte si zase příklad. Představte si průměrnou kancelář, řekněme s deseti realitními makléři, kteří s kanceláří fungují na smlouvu, to znamená, je tam náklad na pojištění jedenácti pojistek, ale plnění bude pouze z jedné.

Jsem přesvědčen, že spotřebiteli záleží na tom, aby měl pojištěný svůj obchod, ale ne to, aby se kumulovaly náklady. Proto jsem předložil pozměňovací návrh ve variantě I, který v případě, že makléř neuzavírá obchody sám za sebe, ale jménem realitní kanceláře, pak povinnost pojištění zůstává na realitní kanceláři, ale vyjímá z té povinnosti realitního makléře, aby se ty náklady nekumulovaly. S tímto absolutním zrušením nevyslovilo souhlas Ministerstvo pro místní rozvoj, proto jsem přišel s variantou II, která je na půl cesty a snižuje pojistky pro ty makléře, kteří uzavírají obchody jménem realitních kanceláří, na 50 %, takže vidíte, že je to skutečně na půl cesty.

Já bych chtěl poděkovat u toho posledního návrhu paní ministryni za neutrální stanovisko a hospodářskému výboru za kladné stanovisko. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Helenu Válkovou a připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, v podstatě se ten pozměňovací návrh týká jednoho jediného ustanovení, které vy spíše znáte pod názvem úschovy a nabízení úschov. Je to § 4, který podle naše přesvědčení - nejsem předkladatelkou sama, je to v podstatě reakce a také spolupráce s panem poslancem Ferim, bez jeho iniciativy by nevznikl, a s paní poslankyní Malou - kde se snažíme zlepšit úpravu, která je ve vládním návrhu právě v ustanovení, které je nebo může být velmi kontroverzní a které, pokud by zůstalo v tom současném znění, tak by nadále petrifikovalo stav, kde realitní podnikání je velice výhodné, protože pokud jde o úschovu někdy i milionových částek, tak neregulované, nedostatečně regulované hlavně z hlediska ochrany toho, kdo takové peněžní prostředky realitnímu zprostředkovateli svěřuje. Ono totiž toto ustanovení v té podobě, v jaké ho máme, sice zakazuje realitnímu zprostředkovateli nabízet úschovu a ukládá mu pouze doporučovat úschovu prováděnou bankou, zahraniční bankou, notářem a advokátem, ale pokud jde o úschovu kupních cen nemovitostí, tak i nadále umožňuje, aby v podstatě docházelo ke smíchání peněžních prostředků zájemce s peněžními prostředky realitního zprostředkovatele, takže on si tím může krýt i svoje spotřební náklady. Neříkám, že tak činí, ale může.

Samozřejmě, že nelze ani zabránit tomu, aby v případě, že se něco stane, že pro případ exekuce nebo insolvence, která je uvalena na realitního zprostředkovatele, se na tyto prostředky nesáhne. Nemělo by se, ale dostatečná právní ochrana v nyní navrhovaném novém znění regulace realitního zprostředkování chybí. Takže bylo velice nutné tuto ochranu zlepšit a my jsme se o to pokusili, protože samozřejmě velmi snadné a efektivní je vůbec zakázat úschovy, což je návrh pana poslance Feriho, ale tady velmi oceňuji, že po diskusi s ním došlo ke kompromisnímu návrhu, na kterém se podílelo i Ministerstvo pro místní rozvoj, za což mu děkuji, byť teď překvapivě zaujalo negativní stanovisko, ale celou dobu bylo vstřícné a legislativa nám pomáhala. Hovořili jsme i s Českou národní bankou. Čili to není pozměňovací návrh, který by vznikl v mé pracovně za jedno odpoledne, a byl diskutován, za druhé.

Bylo několik jednání v celém reprezentativním složení jak zástupců z Ministerstva pro místní rozvoj, tak právě z ČNB, a nakonec jsme se dohodli na znění, které máte před sebou, které výslovně umožňuje realitním zprostředkovatelům, aby prováděli úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění realitní smlouvy, ale ty podmínky jsou již pevně stanovené v zákoně a jsou stejné jako u jiných, kteří profesí poskytují takové úschovy velice obdobné. Advokáti, notáři. Jinak nevěřte tomu, když vám budou tvrdit, že advokáti a notáři - jednala jsem dvakrát s ČAK, vysvětlila jsem, i tak strašně stáli a bylo by to pro ně velmi důležité, mít příjem z těch úschov v případě, kdyby prošel návrh pana poslance Feriho, který by zakázal vůbec realitním zprostředkovatelům přijímat takové úschovy. Není tomu tak. Jedná se o částky v řádech několika tisíců v průměru a ta ochrana, která se nyní nabízí těm, kteří jsou klienti realitních zprostředkovatelů, za tuto částku je nesmírně cenná a vlastně nesrovnatelná s tím, co budou investovat, nebo co by měli investovat, pokud se rozhodnou.

A jaké jsou tedy ty podmínky. Já je zopakuji velmi stručně. Musí zde být žádost zájemce o úschovu v písemné formě. Tam se opravdu jedná někdy o úschovy peněžních prostředků v řádech milionů korun. Kupní cena nemovitosti. Takže je třeba, aby taková žádost zájemce byla v písemné formě. Nepochybuji o tom, že realitní zprostředkovatel pomůže ve svém vlastním zájmu, pokud sám ten zájemce nepřijde s nějakým návrhem, který mu připraví jeho advokát. Ale s tím se ani nepočítá. Musí dojít výhradně k bezhotovostnímu převodu na účet úschovy a i zpět. To znamená, je zde zajištěn požadavek transparentnosti. Ty zvláštní samostatné účty budou pro jednotlivé úschovy vedeny i velmi přehledným způsobem. Budou řádně označovány. Bude, když bych to řekla zjednodušeně, s těmi finančními prostředky svěřenými realitnímu zprostředkovateli klientem nakládáno podle pravidel, která jsou běžně aplikována v jiných profesích, které nakládají s prostředky svěřenými klientem. Zase musím citovat dobrý příklad advokáta nebo notáře.

A samozřejmě zde bude také kontrola. To byl jeden z oříšků, který se nám potom podařilo rozlousknout, a jsou to obecní živnostenské úřady, kdy je zde zavedena nová povinnost, kdy bude muset realitní zprostředkovatel informovat obecní živnostenský úřad o době trvání úschovy, o podmínkách, o momentě, kdy poprvé takovou úschovu poskytne, a obecní živnostenský úřad bude provádět kontroly, které by měly zajistit řádné dodržování těch pravidel, která jsou teď nově, jasně v podmínkách uvedených v § 4 našeho pozměňovacího návrhu stanovena.

Čili není to nic komplikovaného. Jde zde v podstatě jenom o jasnou regulaci, za jakých podmínek lze přijímat úschovy realitním zprostředkovatelem, jak zajistit ochranu, my jsme si tam říkali cvičně, té babičky, která celoživotní úspory 200 tisíc na zakoupení nějaké zahrady svěřuje realitnímu zprostředkovateli a nemá nyní záruku, že opravdu budou použity jenom tak, jak být použity měly, a nemluvě o tom, že v některých případech máme ty zkušenosti velmi špatné. Na druhé straně nechceme úplně tuto možnost odejmout realitním zprostředkovatelům. Víme, že většina realitních kanceláří je solidních, že některé z nich si vybudovaly dlouholetou důvěru a chtějí dále spolupracovat, poskytovat i tuto službu. I proto si myslím, že by ve svém výsledku neměly mít a neměly by se bránit, protože to vzbuzuje velké podezření, proč se brání písemné regulaci něčeho takového, jako je přijetí peněz do úschovy, abych řekla všem občanům. Tady nejde o nic jiného než o to, aby spotřebitel, resp. klient realitního spotřebitele, měl jistotu, že když mu svěří prostředky, tak s nimi bude nakládáno jenom pro účel, pro který mu je svěřil. Jasná písemná smlouva, jasné podmínky té písemné smlouvy, co tam musí být upraveno, a jasná kontrola. Nic více a nic méně.

Takže doufám, že napříč politickým spektrem podpoříte tento návrh tak, aby to konečné znění bylo výhodné zejména pro ty, kteří by měli mít zájem na tom, aby realitní zprostředkování se stalo jako jiné profese profesí, která bude uznávána s respektem a nebude zpochybňovaná několika případy, kdy došlo k zpronevěření svěřených peněžních prostředků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Jan Zahradník a připraví se pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v realitním segmentu u bodu realitního zprostředkování je tomu v současné době tak, že realitní kanceláře mohou nabízet a realizovat úschovu peněz. Žádný zákon jim to nezakazuje, ovšem odměnu za tuto úschovu mohou pobírat pouze notáři, advokáti nebo banky. Velmi často dochází k tomu, že se klienti realitní kanceláře shodnou na tom, že peníze, které jsou předmětem jejich transakce do doby zápisu do katastru nemovitostí, budou u realitního zprostředkovatele uschovány. Pokud se některá z těch stran, kupující nebo prodávající, na tom shodnout nechce, tak samozřejmě je tady možnost uschovat ty peníze ať už u notáře, nebo u advokáta, nebo nakonec pak v bance. U těch bank to tak časté není. A z těch dvou zbývajících možností je ta služba u notáře dražší než služba u advokáta. Samozřejmě, že výhodou toho, že si klient realitní kanceláře uschová prostředky u notáře, advokáta anebo nakonec u banky, je to, že podle zákona jsou tyto subjekty povinně pojištěné proti zcizení těchto prostředků a jejich klienti mají vždycky jistotu, že ten úschovce peněz vždycky vyplatí - nebo obráceně, pokud by je z nějakých důvodů nevyplatil, tak potom výplatu peněz kryje pojišťovna. Realitní kanceláře se nemohou podobným způsobem pojistit, u pojišťoven není pro tento účel žádný produkt.

Čili to je zdůvodnění toho, proč jsem podal svůj návrh, který je v proceduře označen jako návrh pod písmenem E, myslím, je to E1 až E11. Tohle je konkrétně tedy návrh E1 v kombinaci s návrhem E3 varianta 1, případně varianta 2. Čili pokud by byl schválen můj návrh E1, tedy § 4 zakazující úschovu u realitních makléřů by byl zrušen, pak navrhuji, abychom podpořili variantu první u návrhu A3, tedy povinnost pojistit realitní makléře, nebo lépe řečeno, jejich povinnost se pojistit na poměrně vysoké částky, které jsou uvedeny v návrhu A3 varianta 1. Argument, že to zatíží realitní kanceláře vysokým pojistným v řádu několika desítek tisíc, není podle mého názoru správný. Kdo chce podnikat na tak závažném místě trhu, jako je realitní zprostředkování, musí s těmito náklady samozřejmě počítat. Nakonec pojišťovací makléři, kteří již dlouhá léta nabízejí své služby na pojišťovacím trhu, tuto povinnost mají a jejich pojistné je v podobných výších, jako by tady vycházelo pro realitní zprostředkovatele, a běží to skoro už dvacet let a nikdo se proti neohrazuje, neprotestuje.

Další moje varianta je varianta pod písmenem E3 varianta 2. Vychází z toho, že pokud bychom zachovali § 4, tedy zakázali realitním kancelářím nabízet úschovu peněz, pak není podle mého názoru potřebné, aby se pojišťovali na takovéto vyšší částky, byť sice nižší, než já navrhuji, jak je uvedeno ve vládním návrhu, protože pak už stačí běžné pojištění, který každý makléř má, tedy pojištění, které je chrání před důsledky chyb, které během své práce můžou udělat. My tady vlastně máme před sebou zákon, jehož cílem je především chránit klienty, což je samozřejmě v pořádku. Zase na druhou stranu bychom měli zvážit, zdali klientům chceme sebrat možnost svobodné volby, u koho si peníze uschovají. Pokud úschovu peněz zákonem zakážeme, jak se k tomu zřejmě Sněmovna chystá, vládní koalice, tak samozřejmě zákon přivede k notářům a advokátům klienty, kteří si zatím své peníze uschovávali u realitních kanceláří, a samozřejmě jim to jejich transakci o náklady zaplacené těmto úschovcům prodraží. Já se samozřejmě přimlouvám za to, abychom zrušili § 4 a stanovili poměrně vysoké pojištění, jak je uvedeno v návrhu E3 varianta 1.

Kromě toho můj návrh obsahuje také části, které reagují na to, že v návrhu zákona podle mého názoru není správně používán pojem "zájemce". Pod tímto pojmem je ukryt jak ten, kdo přichází se svou nemovitostí k makléři a nabízí mu, aby ji prodal, tak i ten, kdo reaguje jako zájemce o koupi nemovitosti. To by se podle mého názoru mělo rozlišit. Ale když se tak nestane, tak se svět nezboří.

Další důležitý návrh je ten, který navrhuje prodloužit výpovědní lhůtu na realitní smlouvu z jednoho měsíce na tři měsíce.

A konečně pak poslední návrh, který tady chci zmínit, nebo ještě předposlední, je návrh ten, že pokud podle paragrafu (číslo?) zákona klient vypoví smlouvu, aby tedy bylo nutné uhradit náklady a přiměřený ušlý zisk.

A konečně můj poslední návrh. Vzhledem k tomu, že se tento zákon významně dotkne realitního trhu, navrhuji prodloužit lhůtu pro nabytí účinnosti o jeden rok, tedy na rok 2021.

Tolik jsem chtěl říct, abych objasnil, proč své návrhy podávám, a zároveň vás požádal o jejich podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení poslance Václava Klause a připraví se poslanec Petr Pávek, zatím poslední přihlášky do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Jsem rozzloben a žádám vás, abyste se trošku probrali. Protože co dělá tato vláda poslední dobou s podporou části Sněmovny, tak dílem lidem zvyšujete daně a poplatky, dílem přijímáte jak automat různá nařízení Evropské unie, tak třeba dramaticky zvýšili ceny emisních povolenek, tak šup, už jste to dneska občanům doručili přežvýkané do legislativního procesu, a třetí věc, co bohužel sleduji, je regulovat a buzerovat. Paní ministryně sama ve svém úvodním slově řekne: no, realitní kanceláře ještě nijak regulovány nebyly, tak je tedy budeme regulovat. To je opravdu argument úplně neuvěřitelný! A zase bohužel musím citovat Ronalda Reagana a vládní pohled na hospodářství a ekonomiku, a sice: když se to hýbá, tak to zdaňme co nejvíc, když se to ještě stále hýbá, tak to aspoň dramaticky regulujme, a když se to nehýbá, tak to pak dotujme a zase tady kolem toho pořvávejme ve Sněmovně, kdo to více zadotuje.

Byty jsou extrémně drahé, byty nejsou. Je to dílem zejména zelených mužíků a jejich kamarádů na radnicích velkých měst, a vy tedy ještě těm lidem ty byty a nemovitosti prodražíte. Ten argument, že to chtějí realitky - nelžete tady! Ano, chtějí to realitky, ale takové ty velké, takové ty, co jednají s vládou. Takoví ti normální lidé, co se živí někde v okresních městech zprostředkováním, to samozřejmě nechtějí. Vyžene to spoustu z nich, spoustu normálních poctivých lidí z trhu. Já osobně třeba znám dvě, jsou to shodou okolností dámy, které mají střední školu, nemají to vzdělání a velice poctivě už deset, dvacet nebo kolik let provozují realitní činnost.

Co se týče úschov, zase: nechte to těm lidem, co si kde chtějí uschovávat. Já jsem si už kolikrát nechal úschovu u notáře, kolikrát také ne, když šlo o menší částky. Někdo důvěřuje víc nějaké velké realitní kanceláři, někdo důvěřuje nevím čemu. Já jsem například přednedávnem prodal automobil, taky to nebyla úplně zanedbatelná částka, a prodával jsem to člověku, kterému jsem důvěřoval, tak jsem ty papíry podepsal asi o tři dny dříve, než se mi to jako došmrdlalo na účet, ty peníze. Ale ze stejných důvodů dochází u prodeje osobních automobilů často k nějakým podvodům nebo problémům, že jeden nezaplatí, nebo někdo to auto nepřevede, takže vy ze stejného důvodu můžete zítra přijít a říct: tady je nový zákon a my zakážeme autosalonům přijímat do zálohy peníze na koupi automobilů a musí to dělat jenom notář nebo banka, a bude tady okolo toho shoda poslaneckých klubů.

Takže vás žádám, nechte to hospodářství být. Jak to říct slušně? Nemontujte se pořád do toho. A my jako Trikolóra podpoříme zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu jednu omluvu. Poslankyně Kateřina Valachová se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Jedna faktická poznámka, pan poslanec Patrik Nacher, a hned potom dostane prostor pan poslanec Petr Pávek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Dovolil bych si lehce reagovat, aby tady opět ve vzduchu nelítaly některé informace, které jsou nepravdivé. Návrh nikomu nic nenařizuje. Nebo - já jsem si napsal, co říkal kolega Klaus - nezakazuje. Takhle to není. Tak se podívejte do těch paragrafů, když už se tady k tomu přihlásíte, tak si to fakt nastudujte. Nenařizuje, nezakazuje. I ten pozměňovací návrh, který přichází z ústavně-právního výboru, definuje některá pravidla nakládání s těmi penězi, jako je zvláštní účet atd., atd. Odkazuje se na zákon o bankách. Pojištění. Když máte peníze v bankách, tak máte je máte pojištěné do výše 100 000 eur. Také je tam s nějakou mírou důvěry dáváte, také ta banka může krachnout, ale také tam je to pojištění. To znamená, že se definují pravidla prosím pěkně. To není, že se zakazuje. Nezakazuje.

Rozumím tomu, že regulace, a nejsem její příznivec, na straně jedné sešněrovává ten život. A na straně druhé v této věci nedělat vůbec nic a nechat ten divoký východ, nebo jak to říct, to je taky špatně. To přece neplatí obecně, že slovo regulace, které někteří z nás nemáme tak rádi, je vždycky špatně. Já taky když jdu do restaurace, tak tam jdu s nějakou důvěrou, že ta restaurace drží nějaké hygienické předpisy, že tam neběhají krysy v kuchyni, že mě neotráví, protože bych musel před každým jídlem kontrolovat, jestli všechno dodržují. To přece... Tady některá ta pravidla mají logiku.

A když se na to podíváte, tak ty paragrafy reagují na věci, které se staly v realitním byznysu, počínaje provizemi, exkluzivitou, pojištěním a tak dále. Nevím, co je na tom složité.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní mi naskočila další faktická. Pane poslanče, ještě moment, ještě předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kdyby byla pravda to, co říkal pan zpravodaj, že ten zákon nic nenařizuje, nic nereguluje, tak by byl zaprvé zbytečný, ale i kdyby nebyl zbytečný, tak bychom nevedli ideové spory. Tak se podívejte například na velké zpřísnění kvalifikačních předpokladů. Vysokoškolák, programátor, IT odborník nemůže působit v této oblasti, pokud nemá praxi v této oblasti. To nemá žádnou logiku. Nemá to žádnou logiku. Můžeme si vymýšlet 180 předpisů, jaké vzdělání, jakou školu, kolik tam... Ten člověk to bude dělat buď dobře, nebo špatně. Ten papír, který získá ve škole, vám nezaručuje, že to bude dělat dobře. Podvést klienta může vysokoškolák, středoškolák, nebo člověk se základním vzděláním. Je to o integritě osobních vlastností těch, kteří ty obchody zprostředkovávají a nabízejí své služby. Takže je to regulace.

My víme přesně, který typ vysokoškolského vzdělání automaticky generuje to, že absolventi těchto škol budou bez dalších zkoušek moci vykonávat funkci realitního makléře a kteří ne? Tak mi to vysvětlete, proč jsou například vyseparovány některé typy vysokoškolského vzdělání například technického směru nebo přírodovědného směru. Tak mi to vysvětlete, pane zpravodaji. Jakou to má logiku? To je přece regulace, že si nějaká skupinka sedla, nevím, jak byla velká, a řekla: ti ano, ti ne, ti mohou, ti nemohou, ti mohou mít tolik praxe, nebo tolik praxe. Ale vůbec nic to není o kvalitě toho, co ti lidé nabízejí, jak se chovají ke klientům, ať už na straně prodávajících, nebo kupujících.

Takže je to čistokrevná regulace. My jsme proto navrhli zamítnutí zákona. A byl bych rád, kdybychom se na tom shodli většinově a Sněmovna ten zákon zamítla. Způsobí to méně škod - méně škod - než přijetí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám přihlášky na dvě faktické poznámky. Tři. Takže pořadí bude - poslanec Klaus, poslanec Munzar, poslanec Jáč. Ten se teď odhlásil. Takže dvě. Poslanec Václav Klaus. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Teď jsem zaslechl, že poslanec Nacher už dostal pokyn, ať už se nevyjadřuje, ale já jsem ho chtěl trošku atakovat, protože jsem rozzlobený, prostřednictvím pana předsedajícího ovšem. Vysvětlete mi, pane zpravodaji, když jste takový ten liberální maskot hnutí ANO, co vám tak vadí na tom, když slušný středoškolák, který je dvacet let na trhu, provozuje realitní činnost. Co vám konkrétně na tom vadí? Já vám ty lidi klidně přivedu. Co vám na tom přijde tak hrozného, že kvůli tomu načítáte zákon a snažíte se tady tak jako tu debatu dokormidlovat k tomu, abychom to tady nakonec schválili? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady dvě faktické poznámky ještě. Pan poslanec Munzar má prostor a připraví se ještě pan poslanec Nacher. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Mě taky trošku vyprovokoval pan zpravodaj vaším prostřednictvím. Já jsem tady říkal, že žádná regulace nezajistí solidnost a poctivost jednání. A každé svazování jednání novou a novou regulací vede každopádně ke snižování svobodné vůle a nahrazování vlastní odpovědnosti. Myslím si, že v České republice máme zákonů už až tak moc, než abychom na každou lidskou činnost ji museli popsat novým zákonem.

K tomu, co tady říkal náš předseda klubu pan Stanjura. Já jsem tady říkal přesně to samé už v prvním čtení. Na jednu stranu ten zákon předpokládá, že se může stát realitním makléřem absolvent ekonomického oboru vysoké školy v oblasti marketingu. Ten zná marketingové triky, zná to dobře, umí prodat řeknu produkt. Když je skutečně dobrý, umí prodat i produkt, který nemusí být ani kvalitní. Na druhou stranu někdo se střední školou musí mít praxi tři roky. Někdo, kdo se zabývá nemovitostmi celý život, spravuje je, udržuje je, zná daleko líp technický stav nemovitosti než ten, kdo absolvoval marketing, tak ten musí absolvovat zkoušku, protože má třeba jenom základní vzdělání, ale přesto se nemovitostmi zabýval celý život. Tam ty nerovnosti v regulaci skutečně jsou.

A hlavní důvod, zopakuji to - povede to ke zdražení realitních služeb pro koncové spotřebitele v době růstu cen nemovitostí, sníží konkurenci v realitních službách, protože to mění z volné živnosti na vázanou, a převádí to odpovědnost za stav nemovitosti od prodávajícího na zprostředkovatele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S další faktickou poznámkou vystoupí zpravodaj Patrik Nacher. Přečtu ještě jednu omluvu. Z dnešního jednání od 13 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Jako liberální maskot bych tady chtěl odpovědět panu kolegovi Klausovi, že ten příklad, který on uváděl, neplatí. Když má někdo střední školu a dvacet let praxe, jestli jsem to správně zachytil, tak to samozřejmě splňuje, protože tam se mluví o praxi. Tři roky praxe. To je jedna poznámka.

Druhá poznámka. Pak už nebudu reagovat. Ne že by mi to někdo zakazoval, ale abychom to stihli. Jde spíš o to, že když měl někdo na to jiný pohled, neříkám, že se se všemi shodneme, tak to pojal tak, že třeba načetl pozměňovací návrh. Rozšiřující. Třeba. Nebo zmírňující. Teď koukám na kolegu Munzara, například, a podobně. Takže kdyby někomu vadily ty tři roky praxe, tak by tam načetl, aby tam byl třeba rok praxe. Pokud vím, tak tam žádný takový pozměňovací návrh není. Já jsem ho nezaregistroval, jestli si dobře vzpomínám. Jinými slovy zrovna ta praxe nikomu ten problém nedala. To znamená, že když tam není to vzdělání, tak je tam tři roky praxe. Nikdo nenavrhl nic kratšího.

Takže proto jsou tady ta tři čtení. Když má na to člověk jiný pohled, tak to může upřesnit pozměňovacími návrhy, různě to změkčit, zjemnit. Rozumím tomu, že když je někdo proti zákonu principiálně, tak do toho zasahovat nebude. Nicméně si vážím kolegů z ODS, kteří navrhli zamítnutí, nicméně i přesto navrhli i pozměňovací návrhy, s kterými se nějakým způsobem popasujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus. Prosím. Dvě minuty. To je v tuto chvíli poslední faktická.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jsem se přihlásil... Vy jste to pak na konci své řeči trošku zmírnil, ale přece nemůžete myslet vážně, že někdo, kdo nesouhlasí s nějakým zákonem, začne dělat pozměňovací návrhy? Když s tím zákonem nesouhlasím absolutně, považuji to za nesmyslný, tak přece nebudu dělat kašpárka, abych vám tam sepisoval nějaké pozměňovací návrhy. Takže tahle ta argumentace je s prominutím lichá. My jsme tady o tom diskutovali v prvním čtení, navrhovali jsme to zamítnout. Nezískali jsme většinu hlasů, tak teď to zkoušíme ve třetím čtení. Ale neříkejte, že jako když někdo nesouhlasí se zákonem, tak je jeho povinností načítat nějaké pozměňovací návrhy. To je nesmyslné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Feri. Než dorazí k mikrofonu, seznámím vás s omluvenkou. Paní poslankyně Matušovská se nám omlouvá od 13.10 do konce jednacího dne. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ono se k tomu dá přistupovat fatalisticky. Že když s něčím nesouhlasím a chci to zamítnout, tak se nebudu snažit nic dělat. Na druhou stranu pak je tu pojem, který zní reálpolitika. My opoziční politici to velmi dobře známe, že s něčím nesouhlasíme. Ale snažíme se to aspoň nějak zmírnit, mitigovat. Prostě s něčím přijít. A zrovna u tohoto návrhu konkrétní příklad: úschovy. Vládní předloha říká něco jako zakrýt současný stav, je tady přísný návrh a kompromisní. Reálně politický návrh je prostě to, co jsme předložili s kolegyní. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a to jsou v tuto chvíli vyčerpané faktické poznámky, takže pan poslanec Pávek se dostane ke slovu. Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Už jsem si nacvičil směr mikrofon, zase zpátky, směr mikrofon, zase zpátky. Ale buďte v klidu, je to velice krátké. Já vás chci jenom seznámit se stanoviskem klubu Starostů a nezávislých.

My podpoříme v prvním kole návrh na zamítnutí zákona jako celku. Považujeme tuto normu za nadbytečnou. A v těch dalších, pokud zamítnutí zákona neprojde, jako že předpokládáme, že ne, budeme hlasovat vždy tak, aby dopady regulace do toho odvětví byly co nejmenší.

Dovolte mi jenom krátkou ještě vsuvku - za opravdovou pitomost považujeme nárok na vzdělání. To je něco, co nedává vůbec žádný smysl. My všichni známe, zejména z venkovských oblastí a mimopražských známe řadu realitních makléřů, kteří svoji práci vykonávají velmi dobře, po dlouhou dobu, a řada z nich nemá dokonce ani střední školu, ale dobře se v té materii orientují, znají to místní prostředí, jsou poctiví. Takže jim nemáme vůbec zájem život komplikovat, anebo je dokonce zlikvidovat nějakou regulační normou, po které volají pouze velké korporace a zájmové skupiny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Ptám se navrhovatelky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Má. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji moc za slovo. Já jsem velmi pozorně naslouchala, snažila jsem se nevystupovat, protože samozřejmě spoustu věcí mohu shrnout i v rámci závěrečného slova.

Ne že bych se tady chtěla s kýmkoli konfrontovat, ale jenom prosím, opravdu je nešťastné, pokud pouštíte do éteru informace, že kdo má letitou praxi, tak bude mít smůlu. To je prostě úplný nesmysl. Takže kdo má praxi, tak samozřejmě bude moci svůj výkon povolání dělat dál. My se jenom snažíme a reagujeme, a musím se tady usmát tomu, že podnět na zpracování zákona o realitních činnostech dala Občanská demokratická strana. Trvalo to dlouho, uznávám, ale konečně je to tady. Takže dovolte mi nyní jenom se vyjádřit k těm pozměňovacím návrhům, které jsou předloženy.

Máme tady pozměňovací návrh na úplný zákaz úschov. To musím opravdu zcela zásadně odmítnout a k tomuto tématu jsem odpovídala i v rámci interpelací. K takovému kroku není důvod. Vládní návrh primárně podporuje zajištění úschovy u bank, notářů, advokátů a realitní kancelář ji může poskytnout na vyžádání. Dovolím si uvést toto ustanovení ještě do několika souvislostí, tak abyste měli jednoznačná stanoviska, jak jsme k tomu přistupovali. Nemohu souhlasit s tím, že zpřísnění úschov se děje kvůli nespolehlivosti realitních kanceláří. Příprava vládního návrhu byla vedena snahou zjednodušit rozhodování klientům, ale zároveň jim nechat volnost v jejich rozhodování. Klient, který má opakovaně dobrou zkušenost s místní realitní kanceláří, by přece neměl být nucen pojednou změnit své ekonomické chování. Ponechme tu tedy volnost v jeho rozhodování. Zákon by měl napovídat především těm, co mají málo zkušeností.

Jeden z poslaneckých návrhů směřuje také na úschovy ve smyslu rozdělení jejich omezení finančním limitem. A ve zdůvodnění zaznělo, že je potřeba rozlišovat velké a malé obchody s tím, že v malých obchodech má být umožněno poskytování úschovy realitnímu zprostředkovateli, ve velkých obchodech by měla být úschova svěřena profesionálům. Proti tomuto se musím také vymezit, či upřesnit svoji předchozí repliku. Jde o to, aby úschovy s přísnější regulací a administrativou nevytvářely dodatečné náklady za poplatky, aby se pak úschova výhradně u advokátů, notářů či bank nestala u drobných obchodních případů brzdou celého obchodu. Nastavení limitu tam však v tomto případě není řešením.

V návrhu pana poslance Zahradníka zazněl námět na zrušení celého § 4, tedy zrušení onoho omezení či regulace úschov s tím, že v tomto případě pak budou úschovy u makléřů zcela a bez regulace legální. Zároveň je to podmíněno cca 15násobným navýšením pojistného. Tady je nutno jednak uvést, že zrušení § 4 úschovy zcela neuvolní, neboť v předchozím paragrafu stojí, že úschovy může makléř pouze zprostředkovat. A § 4 na toto ustanovení logicky navazuje, když vysvětluje, co to znamená. Tady je potřeba ještě zdůraznit, že pojištění v žádném případě nemůže krýt záměrnou zpronevěru peněz. Pojištění vždycky kryje pouze pojistné škody, které by mohly vzniknout vůči klientovi, jako například že tam nechali při prohlídce puštěnou tekoucí vodu apod., to znamená, skutečně je to poškození, které tam vzniklo. Rozhodně ne zpronevěru.

V závěru mi dovolte se vyjádřit ke komplexnímu návrhu paní poslankyně Válkové. Ten zavádí regulací úschov, jejich evidenci, přísné sankce za porušení této regulace, a navíc dokonce srovnání takto regulovaných úschov na roveň úschov advokátů a notářů, a to z pohledu ochranných částek uložených na účtech bank pro případný krach banky, a to až na limit 2 x 100 000 eur. Nicméně musím znovu upozornit na administrativní náročnost na straně podnikatele a i na náročnost kontroly z pohledu úřadu. Advokátní komora, která provádí obdobný dozor nad úschovami advokátů, má jednodušší situaci, než budou mít živnostenské úřady. Ty by musely postupovat při pochybení makléře podle přestupkového zákona a případně odvolání pak řešit podle správního řádu. Já tedy s tímto pozměňovacím návrhem vyslovím nesouhlas, protože nevidím důvod, proč klientovi zdražit obchod přílišnou regulací způsobenou vyššími administrativními náklady.

Kolegyně, kolegové, ještě jednou bych chtěla moc poděkovat všem, kteří jste se věnovali přípravě tohoto zákona. Dovolím si požádat o schválení vládní verze zákona s mými souhlasnými pozměňovacími návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To bylo závěrečné slovo navrhovatelky. Nyní se ptám, pan poslanec zpravodaj Nacher, nemá zájem o závěrečné slovo. Pan poslanec Dominik Feri za ústavně-právní výbor má zájem o závěrečné slovo? Nemá zájem o závěrečné slovo. V tom případě nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí a poté o pozměňujících návrzích. Takže svolám kolegy do sálu. Proceduru budeme řešit, až pokud nezamítneme.

Je zde žádost o odhlášení, já vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými kartami.

 

Pro ty, co právě dorazili, tak opakuji, že budeme hlasovat o zamítnutí návrhu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 334 je přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 49, proti 87. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Takže nyní prosím o návrh procedury.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, přednesu vám návrh procedury, tak jak jsme to schválili na hospodářském výboru, s tím, že první hlasování by bylo o zamítnutí, to už jsme absolvovali. V této chvíli bychom měli hlasovat, poté by měly následovat legislativně technické návrhy. Ty jsou prosím pěkně tři, pak se k nim vrátím. Poté návrh, který najdete pod písmenem A, to je návrh ústavně-právního výboru. V případě, že by prošel, a ten se týká úschov, byly by nehlasovatelné pozměňovací návrhy pod písmenem D, E1 spolu s E3 variantou 1 pana poslance Zahradníka a G pana poslance Feriho. Pak bychom přešli k pozměňovacímu návrhu pod písmenem B pana poslance Kalouse. Pokud by prošel, byly by nehlasovatelné dva návrhy pana poslance Dolínka, které najdete pod číslem C3365 1 a 3. Pak bychom se posunuli k poslanci Dolínkovi, kde to najdeme pod písmenem C3367.1, C3367.2 a C3366. Pak, pokud by neprošlo to B, by byly ty dva mnou už zmiňované návrhy pana poslance Dolínka 3365.1 a 3, potom 3365.2.

Pak se dostáváme k písmenu D pana poslance Poura, pokud nebude přijato A. Pak se dostáváme k písmenu E1 a E3 varianta 1 pana poslance Zahradníka, pokud nebude přijato A, a E3 varianta 2, pokud nebude přijat návrh Petra Dolínka 3367. Pak se dostáváme ke všem ostatním E pana poslance Zahradníka, tedy od E2 až do E11, s tím, že jsme o tom hlasovali, o každém z těch návrhů, na hospodářském výboru zvlášť. Pak se dostáváme logicky k návrhu F3423 kolegy Munzara a následně k jeho dvěma variantám F3538 v pořadí varianta 1, varianta 2. Pak bychom hlasovali o písmenu G poslance Feriho. V případě, že by ale bylo schváleno A, tak už nikoliv. A pak už je hlasování jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byl návrh procedury. Věřím, že ho všichni zaznamenali. Pokud není návrh jiné procedury... pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já se tedy moc omlouvám panu zpravodaji, nerad ho opravuji, ale pokud legislativně technické úpravy nezazněly v rozpravě ve třetím čtení, tak není o čem hlasovat. Anebo musí být rozprava znovu otevřena, což si myslím, že nejde v okamžiku, když se hlasovalo o zamítnutí, ale ta rozprava ve třetím čtení je určena k načtení legislativně technických změn, změn účinnosti a k tomu, co jsme si tady všichni zvykli, že se mluví. Ale není možné říct, že legislativně technické změny budou řečeny až po rozpravě. To fakt není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To je pravda, takže teď máme několik možností. Jedna z nich je, že někdo navrhne otevřít rozpravu, a druhá z nich je říct, že legislativně technické změny nejsou. (Hlasy z pléna.) Pane zpravodaji.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dobře, jenom tedy pro informaci. Tak to se omlouvám. Já jsem z té zkušenosti zpravodaje měl, že ty legislativně technické úpravy se potom načítají až těsně před tím hlasováním. Pro vaši informaci...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Je třeba je načíst v té podobné rozpravě.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dobře, tak to se omlouvám. Ve dvou případech jde o upřesnění návrhu Petra Dolínka, který v případě, že projde návrh pana poslance B, bude stejně nehlasovatelný, takže to si myslím, že je řešitelné, a jeden případ je řešení účinnosti posunutím účinnosti, která, dnes je to v § 26 1. leden, vzhledem k tomu, že to probíráme 8. listopadu, tak by byl v návrhu prvním dnem třetího kalendářního měsíce. Dobře, je to nehlasovatelné, tak v tom případě v té chvíli by to bylo tak, že by ten zákon byl účinný patnáctým dnem po vyhlášení, což představuje krátkou legisvakanční lhůtu, ale může se to potom případně opravit v Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pokud zde není nějaký návrh jiného postupu, budeme pokračovat tak, že budeme hlasovat o proceduře, s tím, že nezazněly legislativně technické úpravy, takže o nich pak nebudeme hlasovat.

Pokud s tím nikdo nemá problém, tak zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro proceduru takto? Kdo je proti?

hlasování číslo 335 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 152, proti nikdo. Prosím, pane zpravodaji, návrhy postupně tak, jak mají zaznít.

 

Poslanec Patrik Nacher: První návrh je pod písmenem A. Je to návrh ústavně-právního výboru, který najdete pod číslem 391/6, týká se úschov, kontroly živnostenského úřadu a zákona o bankách, tak jak ho tady popisovala Helena Válková. (Hluk v sále.) Stanovisko... (Předsedající: Prosím klid.) Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.) Děkuji. (Hluk v sále.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 336 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 102, proti 15. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: V takovém případě jsou nehlasovatelné návrhy D pana poslance Poura, E1 spolu s E3 pana poslance Zahradníka s variantou 1 a pana poslance Feriho pod písmenem G, tak jak jsme si schválili. Jenom to takhle oznamuji.

Dostáváme se k písmenu B. Je to návrh pana poslance Kalouse, který rozšiřuje tu kvalifikaci o bakaláře. Stanovisko garančního výboru je - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Souhlas.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 337 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. V takovém případě jsou nehlasovatelné návrhy Petra Dolínka 3365.1 a 3, tudíž to byla jedna z těch legislativně technických úprav, takže tohle máme vyřešeno.

Dostáváme se k návrhu C3367.1, což je návrh Petra Dolínka, který odlišuje dva druhy pojistek. Stanovisko je - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 338 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 12, proti 74. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pak jsme u návrhu C3367.2, který říká, aby to pojištění bylo doloženo ministerstvu, a to na základě výzvy. (Předsedající: Prosím stanovisko výboru.) Stanovisko výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 339 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 4, proti 88. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh je pod písmenem C3366. Jde o to, že by ta výpověď jeden měsíc se týkala jenom spotřebitele. Stanovisko výboru je - doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Neutrální.) Děkuji.

Zahájil jsem další hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 340 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 143, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh najdeme pod číslem C3365.2 pana Petra Dolínka a týká se zkoušek u zaměstnanců. Stanovisko hospodářského výboru je - bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahajuji další hlasování 341. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 341 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 7, proti 70. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Dejte mi chvilku času... D je nehlasovatelné. E1, E3 jsou nehlasovatelné. A pak tady máme hlasování E3 varianta 2 pana kolegy Zahradníka, tj. dát to pojištění úplně pryč, které by bylo nehlasovatelné v případě, že by prošel Petr Dolínek. Ale on neprošel, takže to teoreticky hlasovatelné je, jestli mě někdo tady neopraví.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já myslím, že takto to odpovídá té schválené proceduře. O čem to je, již zaznělo. Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.) Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 342 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 7, proti 97. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Teď se dostáváme do části pana poslance Jana Zahradníka. Tam jsme si schválili, že budeme o každém bodu hlasovat zvlášť. E2, tím bychom začali, řeší bezúhonnou fyzickou osobu. Stanovisko výboru je nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 343 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 25, proti 82. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh pod písmenem E4 pana poslance Zahradníka, který v § 11 nahrazuje slovo zájemce - tomu, kdo má zájem. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 344 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 22, proti 81. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh je pod písmenem E5, kde se zase naopak v § 12 za slovo zájemce doplňují slova - o nabytí práva k nemovité věci. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 345 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 22, proti 78. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh je pod písmenem E6, který zrušuje odstavec 4 § 12, tj. možnost odstoupit do 14 dnů ze strany zájemce. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 346 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 6, proti 91. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh pod písmenem E7, kde pan poslanec Zahradník navrhuje vypustit celý § 13, tzn. aby realitní zprostředkovatel musel prokázat písemnosti, které měl vůči tomu zájemci. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 347 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 25, proti 91. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh je pod písmenem E8, který do § 14 vrací, že zprostředkovateli náleží náklady a ušlý zisk. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 348 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 6, proti 89. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh je E9, který prodlužuje v § 18 výpověď z jednoho měsíce na tři. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 349 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 23, proti 107. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh předposlední pana poslance Zahradníka E10, který v § 19 odst. 4 vkládá slovo realitní. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 350. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 350 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 22, proti 90. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: A poslední návrh pana poslance Zahradníka pod písmenem E11 mění účinnost - posouvá ji nahrazením 2020 číslovkou 2021. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 351 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 24, proti 90. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dalším návrhem se dostáváme k panu poslanci Vojtěchu Munzarovi pod číslem F3423, který v § 12 zmírňuje povinnost informovat, nahrazuje to prohlášením o stavu prodávané nemovité věci. Stanovisko výboru je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 352 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 50, proti 74. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Další návrh pod písmenem F Vojtěcha Munzara číslo 3538 má dvě varianty a stupňuje pojištění u franšízantů, v té první variantě je to na úrovni 0 %, v té druhé variantě pak budeme hlasovat o 50 %. První varianta - stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 353 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 96. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: A teď nastupuje ta druhá varianta F 3538, tzn. pojištění u franšízantů na úrovni 50 % realitních zprostředkovatelů. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Neutrální.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování číslo 354. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 354 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 81, proti 9. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Pak písmeno G jsme řekli, že je nehlasovatelné, a v tom případě, jestli mám správné poznámky, teď už budeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Pokud nikdo nic nenamítá, tak já mám také všechno, že je splněno.

 

Takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem o realitním zprostředkování a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, což je živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, tedy zákon o realitním zprostředkování, podle sněmovního tisku 391, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 355 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 88, proti 45. Návrh byl schválen.

 

Takže já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas, a to je v tuto chvíli všechno. Já děkuji zpravodaji, děkuji navrhovatelce, a pokud nikdo nemá nic, tak končíme tento bod.

 

Posuneme se k dalšímu bodu, což je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP