Pátek 8. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

212.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 367/ - třetí čtení

Než dám slovo navrhovatelům, tak vás seznámím s omluvenkami. Omlouvá se pan poslanec Benešík z dnešního jednání mezi 13.40 a 14.00 hodin z osobních důvodů a omlouvá se pan místopředseda Filip od 13.30 hodin do konce jednacího dne.

Své místo u stolku již zaujala nebo stále má ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová jako navrhovatelka a zpravodaj garančního výboru, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pan poslanec Jan Kubík. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny.

Paní navrhovatelka má zájem vystoupit před otevřením rozpravy, takže prosím. A prosím sněmovnu o klid!

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Já opravdu jenom velmi stručně uvedu vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Ta úprava je velmi jednoduchá, protože skutečně není nutné ani praktické, aby zákon pevně stanovil, kdo má předsedat poradnímu orgánu vlády. Toto si určí vláda sama, a proto se slovo "předseda" nahrazuje za slovo "člen". Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a otevírám rozpravu, do které se mi hlásí pan předseda Ivan Bartoš. Takže prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se také budu snažit být stručný. Předpokládám, že tento zákon, kde se mění jedno slovo, ve finále Sněmovnou projde, ale já bych chtěl jenom zrekapitulovat u této příležitosti, proč vláda 17. prosince loňského roku předložila tuto novelu.

Řešil se střet zájmů premiéra České republiky Andreje Babiše. Už někde v průběhu léta 2018, kdy začalo platit nové finanční nařízení, Piráti upozornili ministerstva i Evropskou komisi, že v České republice tento zákon pravděpodobně nebude dodržován. (V roce) 2018 proběhlo na půdě Evropského parlamentu mnoho jednání, kde pověst České republiky tak trochu utrpěla. K tomu problému, který se vláda snaží vyřešit touto změnou, se kriticky vyjádřili komisaři Hogan, paní Cretu a také pan Oettinger, který pak v dopise dosti nestandardním způsobem apeloval na pana premiéra, aby tento problém vyřešil. Následoval status, resp. zpráva právního servisu Evropské komise, která opět shledala problematiku střetu zájmů a dala nám za pravdu, a pak v hlasování Evropského parlamentu 434 poslanců ze všech zemí Unie následně vyzvalo v rezoluci Komisi, aby problém střetu zájmů řešila.

Tohle vše jsou velmi závažné důvody, které tedy donutily vládu předložit novelu, ve které se mění ale pouze ono jediné slovo, a to tak, že předseda vlády tedy nebude předsedat Radě ESIF. Problém z pohledu vlády je tedy vyřešen. Ale je to naprosto iluzorní a naivní krok a vláda se vlastně tak trochu snaží vzbudit směrem k Evropské unii dojem, že tento problém řeší. Proč to nic neřeší? Protože principiální rozhodnutí v této věci činí vláda například prostřednictvím svých ministrů, kterým šéfuje premiér Andrej Babiš, a ne poradním orgánem vlády, kterým je Rada ESIF, nebo dokonce premiér vyjednává dotační a kohezní politiku napřímo v zahraničí. Změna tedy ve vedení ESIF vůbec neřeší ten problém, na který Evropská komise upozorňovala. Jedno takové jednání proběhlo před týdnem v Praze na Pražském hradě, kde pan předseda vlády Andrej Babiš hostil ten summit přátel koheze. Jedním z bodů bylo jednání o společném postoji vůči budoucímu finančnímu rámci EU 2020+, jehož nedílnou součástí je co? Opět politika soudržnosti Unie a čerpání dotací. Já bych chtěl jen připomenout, že Agrofert, který je tedy uklizen v holdingu, v roce 2018 ty dotace představovaly hodnotu zhruba 2 mld. korun. A vzhledem k tomu, že premiér je beneficientem, tak je to dále střet zájmů a změna jednoho slova v zákoně toto z pohledu Evropské komise rozhodně nevyřeší.

Takže abychom to jenom shrnuli. Až tento zákon následně projde, tak pan premiér Andrej Babiš sice nebude předsedat poradnímu orgánu vlády, ale tím se problém samozřejmě nevyřeší, protože klidně může předsedat jednání, kterého se účastní 17 států EU včetně 10 premiérů a během kterého se ta dotační politika a strategie do budoucnosti formuje. Jsem přesvědčen, že takovéhle mocenské nastavování dotací je zcela neakceptovatelné a že tato změna jednoho slova ten dlouhodobý problém, který zde je v osobě pana premiéra vůči evropským dotacím a dotační politice, nevyřeší a je to tak trochu výsměch středním a malým podnikatelům a lidem, kteří v tom konkurenčním prostředí žádají o dotace tak, jak by měly být určeny.

Z pohledu samotného zákona je ten krok správný, já bych s tím problém neměl. Proč by nemohla určit vláda, kdo bude předseda ESIF? S tím problém nemám. Ale z důvodů, které jsem zde zmínil, budu hlasovat proti tomuto zákonu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ptám se, jestli někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany ministryně nebo ze strany pana zpravodaje. Pokud tomu tak není, tak prosím, aby nás zpravodaj garančního výboru seznámil s procedurou, která bude, věřím, jednoduchá.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové. Jelikož v průběhu druhého čtení nebyly načteny žádné pozměňovací návrhy a nezazněl ani návrh na vrácení či zamítnutí tohoto zákona, bude procedura velice jednoduchá. Zároveň nezazněly žádné legislativně technické návrhy dnes v rozpravě, takže nám zbývá pouze hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já mám za to, že takovou proceduru není třeba hlasovat, protože není o čem hlasovat, takže přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Je zde žádost o odhlášení. Já vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými kartami a počkám, až se nám počet přihlášených ustálí a také ustane pohyb v sále. Vypadá to, že jsme všichni.

 

Takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 365 (správně 367), ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 356 je přihlášeno 139 poslanců a poslankyň, pro 93, proti 35. Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji navrhovatelce, děkuji zpravodaji. Projednávání tohoto tisku tímto končí.

Otvírám další bod, jímž je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP