(20.20 hodin)
(pokračuje Staněk)

(Po malé pauze reaguje na kolegu poslance.) Dramatická pauza, protože chtěl jsem říci, že jsem moc dlouho čekal a opravdu to trvalo hodně dlouho, než jsem se dozvěděl klíčovou věc. Byla to paní poslankyně Němcová, která prostřednictvím pana předsedajícího nám tady řekla velkou hrozbu. Nejde teď o to schválit, neschválit zprávy o činnosti a o hospodaření České televize. Jsme napadáni, že chceme zpochybňovat nezávislá česká média. Ale my se dostaneme za pár měsíců do situace, že nám bude diktováno, koho můžeme a koho nemůžeme zvolit do Rady ČT. Protože tady to zaznělo. Čeká nás dovolba šesti členů Rady ČT. A to je prostor pro nějaké ty čachry, pro nějaké zákulisní dohody, bude to tajná volba. To znamená, že kandidáti, kteří budou navrženi, tak budou zpochybňováni, jestli jsou dostatečně demokratičtí, jestli jsou dostatečně loajální vůči České televizi. Toho jsem se obával! Já se obávám toho, že Poslanecká sněmovna se dostává pod nepřiměřený tlak, aby nerozhodovala podle svého vědomí a svědomí, ale podle toho, co je od ní uměle očekáváno. To je ten důvod, proč si myslím, že řada lidí zde hovoří o tom, že je připravena uvažovat o svém postoji ke schvalování zprávy o hospodaření.

A já říkám ještě jednu věc. Prosím vás, nelžeme občanům České republiky! Nevyvolávejme v nich pocit, že Poslanecká sněmovna chce neschválením dvou zpráv odvolat Radu ČT! Myslím, že zde některý z mých předřečníků jasně přečetl, že Poslanecká sněmovna může - zdůrazňuji slovo může - odvolat Radu České televize ve dvou případech. A to buď že shledá, že je nekompetentní, anebo v případě, že neschválí dvě po sobě jdoucí zprávy. Ale může. A já znovu říkám: Nikdo tady neřekl, že se k tomu chystá. Nikdo tady neřekl, že se to stane. A rozhoduje o tom Poslanecká sněmovna. Dvě stě poslanců. Takže o čem je tady pořád vyvolávána panická obava? My prostě jsme jenom reagovali na to, jak byli připraveni členové Rady ČT, jak se připravili na seminář, na který přišlo 50 poslanců, kteří byli připraveni, kteří se ptali a chtěli věcné odpovědi.

Nebudu se tady zabývat jednotlivými informacemi, které v podstatě na semináři zazněly, protože jste měli možnost se s tím setkat a seznámit ať už prostřednictvím různých výpisů apod., jak tady zaznělo. Já chci jenom říci, ve všech případech nám jde o hospodárnost. A já si myslím, že to, že se bavíme o tom, jakým způsobem jsou vynakládány finanční prostředky České televize, děláme službu České televizi. Děláme službu 85 % zaměstnanců, kteří v té ČT vytvářejí programy, kteří jsou skryti hluboko za kamerami, bez kterých by ta Česká televize nebyla. A mně jenom vadí jedna věc, a byl jsem jako ministr několikrát dotazován různými médii, kolik je příjem ministra, kolik je příjem náměstků, kolik je příjem managementu ministerstev apod.: proč Česká televize, která si bere za příklad BBC, odmítla zveřejnit platy svých redaktorů? Se slovy, pan ředitel to někde i uvedl veřejně, že se domnívá, že na to ještě společnost není připravena. To je přece nehoráznost! To je nehoráznost, která prostě je neúctou k akcionářům resp. k poplatníkům, k občanům této země. Takže pak se nedivte, že po takovém semináři existují prostě pochybnosti.

Já se omlouvám, ale není to nic proti České televizi a nezávislosti českých médií. Já takové nařčení kategoricky odmítám. Je to o tom, abychom hospodaření měli jasné, transparentní, takové, jaké Česká televize a její redaktoři chtějí po nás. Po poslancích, ministrech, veřejných činitelích a všech.

Děkuji za pozornost. (Potlesk především z lavic SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pane poslanče Martínku, ještě nepřišel váš čas mluvit, omlouvám se. Nyní je přihlášena s faktickou poznámkou paní poslankyně Gajdůšková a předtím, než dorazí k mikrofonu, tak vás seznámím s omluvenkou pana poslance Špičáka, který se omlouvá mezi 20. hodinou a půlnocí z rodinných důvodů. A pan poslanec Baxa a paní poslankyně Mauritzová ruší svou omluvu. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Jenom velmi kratince. Prostřednictvím pana předsedajícího bych se chtěla zeptat pana kolegy Staňka, za koho mluvil. On většinově používal slovo my. Mě by zajímalo, za koho mluvil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a paní poslankyně Černochová ruší svou omluvu a pan poslanec Staněk se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo. Já bych chtěl ujistit svou kolegyni paní poslankyni Gajdůškovou, že v řečnictví existují rozličné obraty. A buď mohu hovořit v ich-formě, mohu hovořit i v jiné formě, ale já hovořím jménem občanů, jménem voličů, hovořím jménem těch lidí, kteří mi posílali i e-mailové zprávy a kteří nesouhlasí s tím, jakým způsobem je prezentováno hospodaření České televize a jak funguje. Takže jestli jste se ptala, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, zda mluvím za Českou stranu sociálně demokratickou - jako její poslanec jsem mluvil v tomto případě za sebe, protože jsem za sebe skládal slib poslance Parlamentu ČR.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byly faktické poznámky a nyní prosím pana poslance Martínka, který je přihlášen do rozpravy. Připraví se paní poslankyně Nevludová.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, i když už jsem nechtěl vystupovat, musím, protože nemám rád jednání o nás bez nás a protože jsem se jako jeden z poslanců účastnil uzavřeného semináře, i když z jiného důvodu než jiní poslanci. Sám dávám přednost veřejnému projednávání, proto jsem na uzavřeném jednání ani otázky nepokládal. Mohu však uvést na pravou míru některé zavádějící informace, které zde padly.

Pojďme se opřít o reálná fakta a čísla. Koncesionářský poplatek je od roku 2008 nezměněný, jeho reálná hodnota klesá, a přesto dnes Česká televize vyrábí o 16 % pořadů více než před jedenácti lety. Vysílá dva nové programy. Má nové moderní televizní studio v Brně a hospodaří bez dluhů.

Tady možná k panu poslanci Staňkovi. Pojďme se bavit o dalších možnostech financování. Zajistěme jako ve Finsku nemožnost ovlivňování poslanců rozpočtu napevno stanoveným fondem, který bude financován ze státního rozpočtu nebo jiným způsobem, ale tak, aby nebyla možnost politického ovlivňování. Stejně tak když mluvíte o zrušení koncesionářského poplatku, tak tím musíte říct, že plánujete asi zvýšit daně, protože ty peníze v deficitním rozpočtu se nikde vzít nemůžou.

Stejně tak veřejnou volbu. My pro veřejnou volbu jako Piráti hlasujeme vždy, takže budeme rádi, když se k nám přidáte. Volba rozhodně tajně být nemusí.

Loni byla Česká televize nejsledovanějším vysílatelem na českém televizním trhu. Ze strany diváků měla nejvyšší hodnocení spokojenosti za posledních pět let. Tematické programy, jako je ČT 24, ČT:D a ČT Sport, patří z hlediska podílu na trhu k nejúspěšnějším v Evropě. Podle prestižního evropského srovnání, které realizovala University of Oxford spolu s Institutem Reuters, je důvěra ve zpravodajství ČT nadprůměrná v českém i v evropském srovnání.

ČT investuje své volné prostředky do mimořádných projektů, jako je studio v Brně, digitalizace zpravodajství nebo výrobní kapacity. Jsou to investice, které České televizi, tedy České republice, zajistí možnost vyrábět televizní a filmovou produkci i v dalších desetiletích. Hodnota dlouhodobého majetku České televize se meziročně zvyšuje. Dlouhodobý nehmotný majetek se v pořizovacích cenách zvýšil mezi roky 2011 a 2016 z 2,5 na 3,4 miliardy a dlouhodobý hmotný majetek z 8,7 na 9,2 miliardy. Běžné výdaje České televize nepřesahují příjmy daného roku. Stav volných finančních prostředků ještě na konci roku 2017 činil 2,24 miliardy korun. Zákon předepisuje, že televizní poplatky jsou určeny především na financování výroby původní české televizní a filmové tvorby. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP