(16.50 hodin)
(pokračuje Maříková)

Jak si myslíte, že to funguje v praxi? Sama ze své zkušenosti musím říct, že mnozí tito lékaři dokonce sami ordinují. Jejich garant je někdy sice fyzicky přítomen na pracovišti, ale tito lékaři bez aprobační zkoušky mnohdy činí vlastní rozhodnutí, jelikož nemohou takového lékaře nepřetržitě mít vedle sebe, jelikož zahraniční lékař pro mnohé nemocnice supluje chybějící pracovní sílu. Z důvodu nedostatečného personálního obsazení nemocnic bývá často obcházen a porušován zákoník práce. Jak lékaři, tak nelékařští pracovníci jsou vyhořelí. Velká část jich odchází do zahraničí nebo naprosto mimo obor. Je pěkné, že pan ministr láká studentky zdravotnické školy soutěží Natoč video, proč studuješ zdrávku, a vyhraješ nový iPhone. Možná by mohl také pan ministr vyzvat všechny zdravotníky, jak lékaře, tak i nelékaře, kteří pracují v zahraničí, aby mu natočili video, pro odešli z českého zdravotnictví. A oni by mu natočili video, ale na svůj vlastní iPhone, protože si ho ze svého platu mohou dovolit a nemusí kvůli tomu sloužit mnohé hodiny přesčasů.

Čeští lékaři nám stárnou, a jak chcete motivovat mladé začínající lékaře a sestry, aby neodcházeli do zahraničí nebo mimo obor, když dostanou větší plat mimo zdravotnictví? Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se nechal slyšet, že platy ve zdravotnictví už neporostou. Odměny jsou podle něj dostatečně vysoké.

Pane ministře, to jste mohl rovnou zdravotníkům vzkázat, jestli se jim to nelíbí, tak mohou odejít. A cituji vás konkrétně: Plat lékařů a sester pracujících v českých nemocnicích se vyrovnal průměru EU. V poměru příjmů sester k celkové průměrné mzdě státu jste se dostali již na úroveň Německa. - Pan ministr tvrdí, že letos je průměrná odměna u lékaře 84 tisíc korun a u sester 43 tisíc korun. Tak to mi opravdu přišlo velice směšné, protože aby lékař dosáhl takového platu, musí odsloužit mnoho hodin přesčasů. Jediný, kdo na to vše doplácí, je samotný pacient, kterému se nedostává kvalitní péče a musí čekat na odborná vyšetření několik měsíců a v případě ortopedických zákroků někdy i dva roky. Pacienti v regionech už dnes mají prokazatelně hůře dostupnou zdravotní péči než lidé ve velkých městech. Pan ministr však tvrdí, že v regionech je zdravotní péče v pořádku. Tak já tedy mám pocit, že asi Karlovarský kraj není v České republice.

Pan ministr vede jeden z nejkomplikovanějších rezortů, ale měl by si uvědomit, že bez lékařů, sester a dalšího zdravotního personálu to prostě nepůjde. Pokud nebudou dostatečně ohodnoceni, odejdou. Možná že si myslí, že je nahradí lékaři z Ukrajiny, ale za jakou cenu? On možná zde v Praze v pozici ministra bude mít kvalitní zdravotní péči, ale pacienti v krajích na tom budou o poznání hůře. Ale i oni si zaslouží zdravotní péči na úrovni. Jediné, co pracovníci ve zdravotnictví chtějí, aby mohli svou profesi vykonávat kvalitně, aby za ni byli zaplaceni, tak jak pan ministr zmínil, na úrovni Německa, ale bez mnoha hodin přesčasů, a ve finále byl spokojen ten, o koho tu běží, a to pacient.

Tímto tedy navrhuji usnesení:

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra zdravotnictví, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu, jaké kroky a systémová řešení chystá k vyřešení personální krize ve zdravotnictví.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá Ministerstvo zdravotnictví, aby vypracovalo dlouhodobou koncepci zdravotnictví, jak bude zajištěna kvalitní a dostupná zdravotní péče v následujících letech.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Maříkové. Jistě se přihlásí do podrobné rozpravy, aby alespoň ten text, který načetla, byl přednesen v rámci podrobné rozpravy, aby o něm mohlo být hlasováno.

Nyní, než dám slovo panu kolegovi Dvořákovi, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Za prvé paní poslankyně Miroslava Němcová od 17 hodin do konce jednacího dne a pan ministr dopravy Vladimír Kremlík se také hodlá omluvit po 17. hodině z jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů.

Budeme pokračovat. Vystoupí pan poslanec Dvořák, připraví se pan poslanec Třešňák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Dvořák: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, v posledních letech se nadále ve zdravotnictví zhoršují podmínky jak pro poskytovatele zdravotní péče a jejich zaměstnance, tak dostupnost péče pro pacienty. Pokud se nic nezmění, dojde k dalšímu prohlubování problémů a zvětšení rizika pro pacienty. Zásadní problém vidíme v nedostatku peněz v systému jako celku, což je nutné řešit zvýšením financí pro příští rok. Nicméně největší paradox je, že v současné době, když se toto vzpomínalo, je na účtech a rezervních fondech zdravotních pojišťoven mnohonásobně víc miliard, než je zákonem stanovený limit. Po avizovaném uvolnění části peněz do zdravotnictví zde zůstává stále velké množství prostředků nad povinnou výší. Jsou uváděny argumenty, že tyto peníze ze zdravotních pojišťoven mají být na krizi, ale to je nesmysl. Náš systém financování je průběžný. Bojím se, že miliardy z rezervních fondů nikdo ve zdravotnictví na léčbu neuvidí a peníze zmizí jak pára nad hrncem, tak jak ve zdravotnictví opakovaně stalo za posledních 30 let.

Stát, resp. zdravotní pojišťovny dluží nemocnicím za poskytnou péči stovky milionů korun. Nezaplatily jim navýšení platů v letošním roce, neplatí za část poskytnuté péče, nemocnice a další segmenty se kvůli tomu dostávají do ekonomických a personálních problémů. Řada z nich bojuje o přežití. Pojišťovny mají průběžně financovat zdravotní péči, na kterou pacienti mají nárok. Díky regulacím za poskytnutou péči a díky prohlubujícímu se nedostatku lékařů se neustále pomalu zhoršuje zdravotní péče. Například čekací doby na vyšetření magnetickou rezonancí jsou v našem kraji čtyři až pět měsíců, obdobné je to v sousedních krajích. Další specializované vyšetřovací metody jsou na tom stejně, mnohdy ještě hůře. Ruší se lůžka akutní péče, a to v okresních nemocnicích i na klinikách, hlavně pro nedostatek personálu, nebo se přechodně části oddělení pro totéž zavírají. Chybí bolestně akutní lůžka. Část pacientů musí být řešena ambulantně. Ale chybí kapacity v ambulantní sféře a tímto přesunem pacientů se problém v ambulancích prohlubuje. Ambulantní lékaři jsou přetíženi, pacienti se dostávají se zpožděním k ošetření a navíc pojišťovny ambulancím zaplatí jenom část práce podle předem daných limitů. Tak je část práce pro pacienty nezaplacena. Je nutné regulace výrazně omezit a akutní péči zaplatit bez regulací. Je normální zaplatit za provedenou práci v plném rozsahu nemocnicím i ambulancím. Následně chybí peníze na platy zdravotnického personálu. Navíc je rozeštvávána laická veřejnost proti zdravotníkům ohledně výše platů, která se udává měsíčně souhrnně i s přesčasy, kterých je 100 až 120 hodin za měsíc, ale ve statistice se oficiálně objeví jen základní pracovní doba poté, co zaměstnavatelé kouzlí s čísly, neboť dochází k porušování zákoníku práce. U lékaře atestovaného mi vyšel takhle přepočet na hodinu práce 200 až 250 korun, ale v médiích vyjde průměrný plat lékaře 75 tisíc. Ale to je za 300 až 330 hodin práce měsíčně. U lékaře před atestací mi totéž vychází 150 až 180 korun za hodinu. Velkým množstvím přesčasů pak zdravotní sestry i lékaři jsou nadměrně unaveni, vyčerpáni, je riziko pochybení a odráží se to na jejich fyzickém i duševním zdraví. Proto hodně zdravotníků odchází mimo rezort.

Navíc je zde i časovaná bomba v podobě věku lékařů. Z celkového počtu lékařů, kterých je 42 tisíc, je ve věku nad 60 let 12 500, ve věku nad 65 let 7 500. A tito lékaři budou nevratně mizet ze zdravotnictví a toho času není za ně náhrada. Navýšení studentů na lékařských fakultách se projeví až za 10, resp. 15 let. Začínají velmi citelně chybět dětští lékaři v ordinacích na venkově a v malých městech, ale nedostatek lékařů je již citelně patrný ve všech segmentech péče a pacienti to již velmi bolestně pociťují.

Děkuji všem zdravotníkům za to, že zůstávají v těchto podmínkách a odvádějí vzornou péči o pacienty navzdory nízkým mzdám. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Dvořákovi. Nyní pan poslanec Petr Třešňák, připraví se Hana Aulická. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP