(17.10 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Já jsem přesvědčena, že pokud se na to nebudeme dívat systémově, a jsou nutné systémové úpravy, tak ač pan ministr říká, že zdravotnictví je v dobré kondici a není žádný problém, tak my říkáme, že pokud nezačneme systémově řešit věci - a třeba naznačuji otázku zdravotních pojišťoven, to znamená třeba dvou zdravotních pojišťoven, než z toho konceptu, který máme dnes k dispozici, a jsou to jenom takové ty první nástřely, které bychom měli vnímat jako systémové kroky - tak se nebojím říci, že naše zdravotnictví bude do zhruba deseti let trpět velkými problémy. A samozřejmě to opět bude na státu a na aktuální vládě, které budou muset řešit tyto značné a především ekonomické problémy, které budou mít dopady na všechny občany České republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji a do obecné rozpravy je dále přihlášena paní poslankyně Valachová a připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych také já se vyjádřila k bodu, který právě projednáváme. Poskytování zdravotní péče a zdravotnictví, a pan ministr zdravotnictví to určitě potvrdí, je jedním z témat, ke kterému se vyjadřuje každý, protože každý zdravotní péči potřebujeme. A protože každý zdravotní péči potřebujeme, tak samozřejmě nejlépe rozumíme tomu, jak by měla vypadat a jak by měla být zajištěna. Všichni také, tak jak jsme tady v Poslanecké sněmovně, jsme pacienty či pacientkami. Doufám, že ne tedy ve smyslu humoru, že potřebujeme nějaké psychiatrické ošetření. To možná si někdy někdo v rámci nočních přenosů také myslí. Nicméně využíváme zkrátka především zdravotní péči a náš systém jako pacienti a pacientky.

Řada z vás - a to je důležité říct, myslím si, že je také důležité to zdůraznit v Poslanecké sněmovně - jste zdravotnickými pracovníky. Určitě je tady vysoké procento lékařů, lékařek, záchranářů, záchranářek. A myslím si, že také díky tomu téma zdravotnictví a poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče je v pozornosti Poslanecké sněmovny.

Tady bych chtěla říct, že zařazení tohoto bodu a projednávání situace ve zdravotnictví já nevnímám jako nějaké plísnění vlády či ministra zdravotnictví, ale zkrátka jako to, že je to vážné téma. Situace v oblasti poskytování zdravotní péče a zajištění kvalitního zdravotnického personálu je vážná, je vážná objektivně bez ohledu na to, kdo zrovna vládne. A my jako poslanci a poslankyně tomu musíme věnovat pozornost.

Co se týká dostatku lékařů a zdravotních sestřiček, tak bych chtěla připomenout, že jak minulá vláda, tak tato vláda udělaly mnohé. Už za minulé vlády se z hlediska situace vývoje počtu lékařů z hlediska jejich věku, a tedy přirozené generační obměny, na Ministerstvu zdravotnictví, a to v polovině roku 2016 - tehdy to zpracovával jako odborník pan Dušek - zpracovala analýza vývoje počtu lékařů a lékařek v našich zařízeních, stejně jako počtu zdravotních sestřiček, a přijali jsme program posílení vzdělávání na vysokých školách tak, abychom reagovali na generační obměnu.

Dlužno dodat, že tehdy, v roce 2016, i minulý rok, kdy jsme zavedli do akademického roku navyšování počtu přijímaných lékařů a zdravotních sester do praxe, tak v obou těchto případech - upřímně řečeno, je to vždycky o penězích. Já bych chtěla tady podpořit Ministerstvo zdravotnictví a ministra zdravotnictví, aby byl úspěšný nejenom při tomto rozpočtu, ale i v těch následujících rozpočtech z hlediska posilování tohoto programu, tak abychom byli schopni přijímat co nejvíce budoucích lékařů, lékařek a zdravotních sester, ale také abychom přijali opatření - a tam je důležitá součinnost s akademickými pracovišti, to znamená s vysokými školami a univerzitami, ale i s Ministerstvem školství - najít způsob posilování průběžné praxe těchto lékařů už v průběhu studia a také to, aby nám co nejméně těchto lékařů, kteří vystudují, takříkajíc utíkalo do zahraničí. Protože to je věc, která nás pálí.

Stejně jako nás pálí vysoký počet, a jsme za to rádi, zdravotnických pracovníků, kteří studují na našich vysokých školách. Podotýkám, pokud studují v českém jazyce, tak studují bezplatně. Podotýkám, já to nekritizuji, myslím, že to je dobře. Ale měli bychom věnovat společnou pozornost tomu, aby také, pokud tady vystudují, na našem území zůstali a podíleli se na zkvalitňování zdravotní péče v našich - tedy zejména - nemocnicích. Asi inspirace, která by podle mého soudu stála za následování, je stejnou pozornost, jako jsme zaměřili na vysokoškoláky, zaměřit na středoškoláky. Myslím si, že v tomto ohledu by mohli mít společnou vůli a úsilí jak ministr zdravotnictví, tak ministryně práce a sociálních věcí. Protože to jsou právě střední školy zdravotnické a sociálních služeb, práce a péče, které by nám mohly pomoci díky zvýšenému počtu, nebo podpoře, stipendiím a tak dále, zajistit do budoucna dostatek těchto pracovníků.

Tolik tedy, řekněme, systémová opatření do budoucna a pokračování v nich z hlediska stávající i té minulé vlády.

Co se týká našich krajů a těch, co poskytují v krajích zdravotní péči, tak se domnívám, že z hlediska nastavení systému financování do budoucna a udržitelnosti kvalitní dostupné péče bychom měli věnovat - a pan ministr zdravotnictví samozřejmě nejvíce, protože to má v gesci - pozornost tomu, že řada krajů se musí vypořádat s tím, že má na svém území různorodé zřizovatele, ať jsou to fakultní nemocnice, a tedy stát, potažmo Ministerstvo zdravotnictví, ať jsou to tedy obchodní společnosti, ať je to vlastnictví kraje a případně tedy příspěvkových organizací, města, obce, ale také, a to také v některých krajích je, církví.

Pokud jsem dobře poslouchala, tak tady zatím nepadlo to, že se dostáváme v řadě krajů na hranici cyklu takzvané pětileté rámcové smlouvy a z hlediska všech změn, které vláda připravuje pro zkvalitnění a dostupnost zdravotní péče, budeme muset také zajistit dostatečné podmínky pro budoucnost rámcových smluv a víceleté financování. Myslím si, že tohle je věc, které bychom měli věnovat pozornost, a měli bychom tyto kroky provázat i s legislativními kroky, které se aktuálně připravují na Ministerstvu zdravotnictví.

Největší hřích, který tedy není samozřejmě hřích - vidím, že pan ministr zdravotnictví zneklidněl - není hřích jeho osobní, ale je to tedy zděděný hřích - a tady dlužno podat od tedy nikoliv těch bezprostředních předchůdců, ale za desítek, možná dvacet let nashromážděný, je to, že opravdu z hlediska financování zdravotní péče zkrátka není, ačkoli je odvedena ve stejné kvalitě a rozsahu, tak zkrátka za ni tady není stejným způsobem obdobně zaplaceno. V každé nemocnici, v každém kraji. To je špatně. vlastně z mého pohledu je to největší hřích, který by se měl co nejrychleji odstranit. Vláda toto samozřejmě má ve svém plánu. Nicméně musím upozornit jako legislativec, že jsme v polovině funkčního období a určitě bychom měli tyto změny předložit co nejdříve, tak abychom to zvládli jako vláda do konce funkčního období také prosadit a zajistit tuto změnu, na kterou všichni zřizovatelé dlouhodobě čekají.

Co se týče platů a platového ohodnocení, tak jsem si samozřejmě nemohla nevšimnout neklidu v rámci zdravotnických řad. A bezpochyby chápu, že také zvyšování nebo pokračování zvyšování ohodnocení zdravotnických pracovníků je věc, na kterou bychom měli jako poslanci a poslankyně dbát. Koneckonců je to jeden ze závazků v programovém prohlášení vlády a já se domnívám, že toto vláda naplňuje. A nyní tedy po té finální dohodě, kdy se navýší nejenom tedy finance na úhradovou vyhlášku, ale také tedy mimo úhradovou vyhlášku, určitě podstatná část těch takřka 11 miliard by měla směřovat ke zlepšení nebo zlepšování ohodnocení lékařů a zdravotnických pracovníků.

Na druhé straně chci říct, že by také zdravotničtí pracovníci měli poctivě přiznat, že v těch minulých letech se dělo z hlediska jejich ohodnocení zdaleka nejvíc. Jednak se tedy dodržel slib, že třikrát po sobě měli opravdu zajištěno v rozpočtu zvyšování financí z hlediska minulé vlády, a tato vláda v tom pokračuje. To si myslím, že je důležité, aby zaznělo. A abychom samozřejmě nespali na vavřínech, ale zase aby tedy bylo přiznáno, že je to tato a minulá vláda, které v tomto smyslu naslouchaly zdravotnickým pracovníkům a posunuly věci vpřed. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP