(18.10 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Ty všechny věci já znám. Já jsem to před lety prodělal jako prezident komory. Když jsme chystali reformu zdravotnictví a rušení celé řady zdravotnických zařízení, tak jsem jezdil po celé republice, s těmi lidmi jsem mluvil. Takže já vím, co je vede k tomu, když chtějí nemocnici mít, já také vím, že jsou nemocnice, které z personálních důvodů prostě poslední krevní obraz udělají v pátek a první až v pondělí, takže to slepé střevo, co tam přijde, má tak trošku smůlu, protože ho nevyšetří.

Čili ta informace o kvalitě je veřejný statek a lidé musejí mít právo ho vědět. Úplně stejně, jako mají právo vědět, kolik ta péče o ně představovala. A to kupodivu dneska je složité. Zkuste zjistit, kolik stála ta vaše hospitalizace. To je tak složitý výpočet, že se to vlastně nedozvíte, to víte až po určité odstupové době, protože do toho vstupuje celá řada faktorů, jak se ta cena vypočítává. A úplně zpětně, abych začal také z toho druhého konce, v tom okamžiku, kdy budeme vědět, že některé nemocnice v té špičkové péči jsou skutečně špičkové, tak si musíme říct po tom A to B. Špičková péče je drahá, protože vyžaduje špičkové přístroje a ty jsou drahé. A vyžaduje špičkový personál, nelékařský i lékařský, a ten je drahý. A musí být drahý, jinak ta pracoviště neudržíme na té úrovni. To jsou všechno věci, se kterými se musí počítat. A bude muset zmizet to komunistické rovnostářství: všem stejně - všem málo! Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Ještě než dám prostor pro faktickou poznámku, přečtu několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Helena Válková mezi 18. a 19. hodinou z pracovních důvodů. Omlouvá se ministr zahraničí Tomáš Petříček od 17.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Richter od 18.15 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Vaše faktická poznámka, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, nejsem lékař, já to spíš vidím zvenku, ne zevnitř. Ale využiji této příležitosti a bude to v podstatě i dotaz na pana ministra. Lékařská služba první pomoci, teď se to jmenuje lékařská pohotovostní služba, abych užíval správný název, možná že teď, co řeknu, naštvu, což bych nerad, ale naštvu kolegy, kteří jsou praktičtí lékaři, i když já si jich jako moc vážím, ale možná že je naštvu trošku. Kdo dnes slouží lékařskou pohotovostní službu? Hodně málo praktických lékařů. Kdo ji supluje? Supluje ji záchranka - koukám na pana kolegu (poslance Brázdila, který přikyvuje) - a supluje ji nemocnice, což samozřejmě nemocnici zatěžuje. Zatěžuje to personál, zatěžuje to lékaře.

Dnes jsou praktičtí lékaři podnikatelé. V pořádku. Já to beru. Proti samozřejmě nic nemám. Sám jsem také byl podnikatel. Oni mají smlouvu od pojišťovny. Ta smlouva jim garantuje příjem. Který podnikatel to má? Žádný, aby měl garantovaný příjem. Oni dostávají kapitační platbu. A já si myslím, pane ministře, že oni by také s tou smlouvou měli mít určitou povinnost. Povinnost sloužit určité hodiny pohotovostní služby, buď tedy ve své ordinaci, anebo třeba i v té nemocnici.

Takže se chci zeptat, pane ministře: Uvažuje se o tom, že by do smluv zdravotní pojišťovny dávaly tyto povinnosti?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ještě jedna faktická... dvě. Takže nejprve pan poslanec Kobza, poté pan poslanec Kasal. Faktické poznámky. Připomínám, že se stále nacházíme v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Rád bych využil této příležitosti a zeptal se pana ministra, kdyby byl tak hodný a řekl nám, jak to vypadá s výstavbou traumacentra na vinohradské nemocnici. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za stručnou faktickou poznámku. Nyní pan poslanec Kasal.

 

Poslanec David Kasal: Děkuju, pane předsedající. Jenom krátká poznámka na mého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího. My jsme měli návrh, aby praktičtí lékaři sloužili v nemocnicích, resp. aby se vzdělávali formou tou, že odslouží v nemocnici. A nesouhlasila s tím lékařská komora ani jednotlivé svazy. To bylo všechno. Před dvěma roky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má někdo zájem ještě o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě. Pane ministře? Není zájem. Pan zpravodaj? Není zájem. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Otevírám podrobnou rozpravu a do ní je jako první přihlášena paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, ctěná Poslanecká sněmovno, jak jsem již avizovala v obecné rozpravě, načtu návrh usnesení, které si dovolím ale přece jenom ještě jednou trošku okomentovat ve vztahu k navrženým bodům. Znova říkám, zdravotnictví je klíčová veřejná služba a měla by být dostupná všem stejně v té kvalitě, kterou je schopna poskytnout.

Nemohu tady souhlasit s tím, co tady říkal můj ctěný pan kolega Svoboda, protože si trošku i sám protiřečil prostřednictvím pana předsedajícího. Zaprvé, jestli tvrdil, že rozdělení péče na nějaké připojištění, nadstandardní připojištění bude znamenat, že tu péči přesto dostanou všichni stejně, že to nebude znamenat, že někdo dostane něco navíc, tak nevím, proč by si někdo to připojištění platil, pokud by dostal stejnou službu jako ten, kdo by to neplatil. Prostě to asi není úplně dobrá cesta.

Já si ale za pacienty, za Svaz pacientů České republiky přeji, aby systém zdravotní péče byl stabilní. A proto se musíme podívat nejenom na systém financování, ale zřejmě se budeme muset bavit, a v tom bych s panem poslancem Svobodou velmi souhlasila, i na to, jak nastavit jakousi hierarchizaci zdravotní péče. Nemůže asi každé zdravotnické zařízení dělat všechno. To by asi nebylo ku prospěchu pacientů. Ale musíme se podívat také na pohyb pacienta tím systémem, zda si náhodou pacienta nepřeposíláme zbytečně po vyšetřeních. To zatěžuje samozřejmě pacienty a zatěžuje to i ten systém, ať už finančně, nebo časově.

Návrh usnesení, které jsem avizovala, je rozdělen do tří bodů. Budu žádat oddělené hlasování o jednotlivých bodech.

To úvodní ustanovení, samozřejmě s bodem číslo jedna, ten konkrétní návrh je, že "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že současná situace v oblasti personálního zajištění zdravotní péče je vážná, a proto vyzývá Ministerstvo zdravotnictví a vládu České republiky, aby I. systémově řešila nedostatek všech pracovníků ve zdravotnictví a vytvořila legislativní a finanční podmínky pro udržení stávajících a příjem nových zaměstnanců všech kategorií pro zajištění kvalitní zdravotní péče."

Tento bod, stejně jako bod číslo dvě navrhovaného usnesení, řeší aktuální stav. Já chci podtrhnout, že směřuje k tomu, abychom se zabývali nejenom platy lékařů, ale také platy sester, nižšího zdravotnického personálu i personálu toho takzvaně obslužného, ať už jsou to kuchařky, uklízečky, či techničtí pracovníci ve zdravotnických zařízeních. Ukazuje se, že i tito lidé chybějí, a bez nich ta zdravotnická zařízení také nemohou fungovat. Jejich platy také nejsou odpovídající důležitosti toho, jaké zdravotnictví má postavení a mělo by mít postavení mezi veřejnými službami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP