(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Dominik Feri, s faktickou poznámkou chce vystoupit pan ministr Zaorálek. Prosím máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, přeji dobrý večer. Já bych chtěl jenom reagovat na to vystoupení, protože jsem se snažil to nějak veřejně sdělit, ale je možné, že to nebylo úplně srozumitelné a že to nezaznělo úplně jasně. Co se týče rozpočtu kapitoly kultury, tak já jsem vlastně uplatnil na jednání vlády, možná jednom z prvních, kterých jsem se účastnil, právě to, aby ta kapitola živé umění, to znamená podpora divadel a orchestrů v regionech a ta, která se jmenuje právě podpora festivalů literárních, hudebních, tak aby byla navýšena. V té chvíli byl ale rozpočet uzavřen. Já jsem se ale dohodl na vládě a pak i s paní ministryní Schillerovou, že budeme hledat způsob, jak speciálně oblast živého umění vyřešit. My jsme se několikrát setkali a závěr je takový, že z prostředků roku 2019 paní ministryně Schillerová našla 250 milionů, které do té kapitoly dostane. Takže to tady vlastně mohu říci, že, dá se říct, oficiálně jsme se na tom dohodli i jsme to veřejně sdělili. To znamená, 250 milionů do té oblasti, do těch dvou kapitol. Myslím si, že jsme našli techniku a způsob, jak to tam dostat. Jestli to takhle postačuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Dalším v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jenom ve vší úctě kratičkou reakci na pana poslance Baxu. Já bych vyčetl ministrům této vlády cokoliv, co si zaslouží, a je toho hodně. Ale co bych nikdy jako starý proceduralista a rozpočtář nevyčetl žádnému ministrovi žádné vlády, že hlasuje v Poslanecké sněmovně jako poslanec pro navýšení své kapitoly, když je to proti vládnímu návrhu. Všichni předsedové vlády z ODS, kterým jsem měl tu čest dělat ministra financí, by takového ministra pochopitelně zabili. Prostě ta vláda musí hájit ten rozpočet. Jakkoliv by si ti ministři přáli ty rozpočty větší, tak ta vláda musí jít hájit ten rozpočet tak, jak je předložen, a nesmí naskočit na špek opozičního poslance, který jí tam cpe nějaké stamiliony navíc.

Promiňte, že o tom mluvím teď jako opoziční poslanec, ale je to tak svatá procedura, že pokládám za svoji povinnosti ji zdůraznit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Dominik Feri, připraví se pan poslanec Antonín Staněk. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, budu mluvit konkrétně k tématu justice a financování justice. Možná byste mohli namítnout, že to je téma spíše do ústavně-právního výboru. Jenže tady to téma se týká strukturálních investic, a jakkoliv je to téma konkrétní, které se možná do prvého čtení zákona o státním rozpočtu nehodí, tak je to téma, které bude paní ministryni, doktorce práv, velmi blízké.

Obecně vnímám stát jako službu, jako servismana, jako někoho, kdo občanům poskytuje tu službu kvalitní. A v rámci justice se jedná - a to je ta služba, se kterou se potká občan asi nejčastěji - se jedná o službu zejména, řekněme, obecných soudů, civilních soudů, sporné agendy. To znamená nějakého závazného rozhodování sporu o právo v rozumném čase. Jak si potom ale vysvětlit, že zatímco počet věcí rozhodovaných, alespoň tedy v určitých agendách, významně roste, tak investice do justice, nebo respektive zvyšování nějakých prostředků, které můžou ti předsedové soudů využít, neroste, naopak Ministerstvo financí dá direktivu paní ministryni spravedlnosti, že musí šetřit. Ona samozřejmě velmi vstřícně - a já jsem jí děkoval i v interpelaci minulý týden - pokrátila pracovníky nebo pracovní místa na svém ministerstvu.

Zní to trochu absurdně, že Ministerstvo spravedlnosti pokrátilo ta místa zejména v legislativním odboru, což si s ohledem na tu agendu, kterou Ministerstvo spravedlnosti dělá, to jsou velmi složité návrhy zákonů, nemyslím, že je úplně dobře, ale asi lepší, než aby byla ta místa pokrácena na soudech.

Ale vezměme si třeba insolvenční zákon, oddlužovací novelu. Teď byla polovina volebního období. A asi ten největší a nejdůležitější zákon, který jsme tady přijali, vlajková loď, byla oddlužovací novela insolvenčního zákona. Skutečně - samozřejmě možná mám trochu klapky na očích, možná jsem trochu zdeformovaný tím výborem, ve kterém jsem, tam ale to je úplně ta úhelná agenda, ta klíčová. Nápad těch věcí, těch insolvenčních návrhů, se zvedl velmi výrazně, ale nepřibyli noví lidé. Tady ani nejde o soudce, tady jde o vyšší soudní úředníky, tady jde o asistenty soudců, justiční čekatele. Ne, ta místa nepřibyla. A co to v praxi znamená? (Obrací se na předsedajícího, aby zjednal klid v sále vzhledem k silnému hluku.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, pane poslanče, máte pravdu. Já bych poprosil všechny, kteří chtějí projednávat jiné věci, než je zákon o státním rozpočtu, aby tak činili v předsálí. Pokud tady nebude klid, nebudeme pokračovat.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za zjednání pořádku.

To je něco, co myslím, dokáže pochopit úplně každý. Rozhodujete-li vyšší počet sporů, větší počet věcí a rozhoduje ho stejné množství lidí, tak co to znamená? No že ty věci budou trvat déle, anebo se k nim bude přistupovat liknavěji. U té insolvenční agendy to znamená, že nějaké osvědčování úpadku vůbec nepřipadá v úvahu. A že by někdo kontroloval ty dlužníky, jestli se skutečně snaží zaplatit těm nezajištěným věřitelům co nejvíc, tak to je taky naprosto iluzorní představa.

Čili tam by bylo potřeba, aby ty peníze šly. Vytýkáme to celý den vládě, že utrácí peníze na spotřebu místo investic, ale opomíjí tu spotřebu, která je nutná. Protože právě to, že veřejná moc dokáže to právo naleznout a pak ho vymoci, je úplně to klíčové. To od státu prostě každý očekává, to je jedna z klíčových úloh státu, která vyplývá už ze samotné společenské smlouvy. Že se omezíte na právech a tomu státu dáte možnost, aby prostě - míněno za tu ochranu - aby o těch právech případně rozhodoval. Ale má-li se to skutečně osekávat na justici, tak to nepokládám za dobré. A proto to tady v prvém čtení zmiňuji. Protože ono přesouvat v kapitolách Ministerstva spravedlnosti už prostě dost dobře nejde. To je o tom, aby se výhledově posílily zejména tedy insolvenční úseky, správní úseky krajských soudů. A občané to pocítí, když se tam ty peníze dají. To je velmi konkrétní věc, která jim může prospět.

Ono váš spor, když se budete soudit, já nevím, když vám soused pokácí strom na zahradě, no tak je jasné, že se ten spor bude vést. Když soudce nařídí jednání, bude se z toho pořizovat nějaký zápis. A bude to trvat tři měsíce, než se to přepíše, protože není zapisovatelka. Protože sehnat zapisovatelku za 15-17 tisíc, byť pan doktor Kněžínek, bývalý ministr, učinil mnoho a snažil se ty platy zvýšit, tak pořád sehnat někoho v Praze, ve velkých městech, na takovouhle pozici - no jasně, že se ten spor bude vést dlouho, když na tohle nejsou lidi.

To znamená, tam by ty peníze měly směřovat. A ve srovnání s jinými položkami jsou ty částky naprosto zanedbatelné, ale můžou výrazně pomoci. Opomíjím otázku dalších, například právnických profesí, ale sem by ty peníze měly směřovat. A svědomí by mi nedalo, kdybych to tady v prvém čtení nezmínil. Budeme se to snažit ještě akcentovat v rámci ústavně-právního výboru a v rámci interpelací. Posilme soudy a zvyšme platy nejenom soudcům, ale také toho nesoudcovského, administrativního personálu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí v obecné rozpravě je pan poslanec Antonín Staněk, připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, neměl jsem touhu vystoupit v této rozpravě. Ale protože již dvakrát tady zaznělo z úst pana poslance Baxy vaším prostřednictvím, pane předsedající, moje jméno, a poprvé při obstrukčním jednání a navrhování nových bodů programu s dokonce nehoráznou poznámkou, že návrh rozpočtu, který je předložen vládou, je pomstou Antonína Staňka regionálním divadlům za to, že skončil ve funkci. Dnes opět nebylo opominuto zmínit, že rozpočet, který nemyslí na regionální kulturu, je z pera bývalého ministra kultury, tak kdybych dnes mlčel, musel bych připustit, že to, co pan poslanec Baxa vaším prostřednictvím, pane předsedající, říká, je pravda. Vy víte, že zde nevystupuji často, tak vás ujišťuji, že i mé vystoupení bude opět jenom věcné a racionální.. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP