(12.00 hodin)
(pokračuje Volný)

Podle mé úvahy už toto prohlášení bylo buď lživé, nebo se zakládalo na snech uchazeče. Když se podíváme do Sbírky listin, tak z rozvahy a výkazů zisků a ztrát této společnosti zjistíme, že v roce 2017 došlo zřejmě k nákupu těchto vozidel prostřednictvím leasingových společností, neboť se společnost silně zadlužila. Tato společnost skončila v dubnu tohoto roku v konkurzu, celková hodnota přihlášených pohledávek činí přes 26 mil. korun. Dle mého názoru se mělo stát to, co se stalo v případě předchozího účastníka smlouvy, společnosti SEDOP, jak jsem citoval. Společnost nebyla schopna plnit zadání ČT, od smlouvy odstoupila a bylo vypsáno nové výběrové řízení, jak jsem už říkal.

U společnosti Halotaxi, s.r.o., se tak ovšem nestalo. Nebylo vypsáno nové řízení a byl podepsán zmíněný dodatek s tím, že nová nástupnická společnost, která se předtím neúčastnila žádného výběrového řízení, Halotaxi transport, s. r. o., přebírá veškerá práva a povinnosti původní smlouvy. To, že společnost splňuje kritéria smlouvy dle dodatku ověřilo údajně oddělení centrálního nákupu ČT.

A podívejme se opět do Sbírky listin, a teď to bude mít souvislost s tím, že dle smlouvy je požadováno, aby firma disponovala 40 vozidly střední třídy a 20 vozidly prémiové třídy. V aktivech firmy Halotaxi transport najdeme aktiva k 31. 12. 2017 ve výši 4,5 mil. korun. Dlouhodobé závazky žádné. Pokud bych připustil fakt, že by si firma sjednala úvěrové smlouvy na nákup vozidel.

Zajímalo mě, kolik stojí starší Audi A6, stáří 2016, zhruba do 700 tisíc, BMW 5, stáří 2013, 450 tisíc. Když si spočítáme hodnotu dvaceti takových vozidel, což by také neměl být problém pro nikoho v této Sněmovně, jsme na částce přes 10 mil. korun v aktivech. Kde je zbylých 40 vozů střední třídy? Kde máme vyčíslený ten hmotný majetek, kterým firma dle požadavků smlouvy musí stále disponovat? Žádná zmínka o možných subdodavatelích ve smlouvě není. Co tedy údajně centrální nákup kontroloval? Proč nebylo vypsáno nové výběrové řízení? Zde zkrátka a jednoduše došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Co tedy Rada ČT kontroluje?

Teď bych si dovolil poprosit své bývalé kolegy, kteří mě tady ruší - děkuji.

Zdá se vám, že dostatečně plní svou kontrolní funkci? Pro mě je těch argumentů, proč pro tyto zprávy nezvednout ruku, více než dost.

Teď si vás dovolím upozornit opět na jeden velmi jednoduchý fakt. K těmto informacím se dopracovala moje kolegyně paní Ivana Nevludová vlastní prací z veřejných zdrojů a týkají se ve své podstatě jenom dvou smluv. U obou dvou absolutně selhaly kontrolní mechanismy České televize, obě dvě nevoní na dálku korupčním jednáním, obě dvě jsou velmi podezřelé, a kdyby se podobného jednání dopustila - a to teď nemám žádný důvod se zastávat vládního hnutí ANO - kterákoliv z firem, která není vlastněna naším premiérem, tak si dovedu představit, že by se právě z pirátských lavic ozývala hlasitá oprávněná kritika.

To, o co vás chci požádat, bude pro vás zřejmě, milí kolegové prostřednictvím pana předsedajícího, zejména tady v pravé části politického spektra, velice těžká věc. Nicméně já bych vás chtěl poprosit o to, abyste byli poctiví a nehlasovali pro zprávy o hospodaření České televize jenom proto, že vám vyhovuje zpravodajství a publicistika České televize, jak dneska řekl pan generální ředitel České televize, když si v přímém přenosu opět dělal svou vlastní reklamu. Vyzývám zejména vás, členy strany pirátské, kteří - a já tomu věřím - v mnoha případech myslíte ten svůj boj za transparentnost a korupci naprosto vážně, tak já vás žádám, abyste si minimálně vzali přestávku pro jednání klubu a informace, které jsme vám přednesli, si ještě dneska ověřili. Ověřte si je, a pokud jsou naše informace mylné, tak my se vám s radostí omluvíme a nebudeme už dále protahovat jednání o těchto zprávách. Ale pokud zjistíte, že mylné nejsou, tak já vás žádám, abyste hlasovali proti závěrečným zprávám o hospodaření České televize, protože nemáte vůbec šanci zjistit, o čem hlasujete. Pokud my jsme našli s našimi omezenými prostředky takováto závažná pochybení, co jednoho dne najde kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, kterému se určitá část politického spektra i vedení České televize tak systematicky a tvrdě brání? Co tedy budete pročítat za dva za tři roky, pokud najdete tu politickou odvahu a Českou televizi kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu podrobíte?

Patnáct let trvalo, než se sešla vyšetřovací komise k OKD. Kdy se sejde vyšetřovací komise k solárním baronům, kterým někteří zde přítomní poslanci umožnili okrást naše občany o bilion korun, o tom se můžeme také jen dohadovat. Kdy a jestli bude vyšetřovací komise k činnosti České televize nebo k důvodům jejího bankrotu, k důvodům její likvidace, privatizace, rozdrobení, kolapsu, to se můžeme také jen dohadovat. Ale pokud vy dnes poctivě neuděláte svou práci, tak už se nebudete nikdy moci zaklínat tím, že jste neměli informace a že jste neměli možnost se nad nimi zamyslet. Jsou ve vašem poslaneckém mailu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně Valachová z klubu ČSSD žádá přednostní právo, nicméně je tu faktická poznámka a ta by měla mít přednost. Dáme jednu faktickou poznámku na dvě minuty a pak dostanete ihned slovo. Prosím, paní poslankyně Kořanová.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Já budu stručná. Chtěla jsem poprosit pana kolegu Volného, já jsem řekla, že budu vystupovat co nejméně, ale musím vaším prostřednictvím na to zareagovat. Já nebudu vyvracet ty spekulace a nepravdy, co tady zazněly. Jenom bych chtěla poprosit pana kolegu o dvě věci. První věc je ta, že paní Nevludová toto zmiňovala na semináři, který jste měli všichni možnost zhlédnout i na youtube kanálu. Poslala nám to všem do mailu a hovořila o tom tady dlouze asi hodinu. Tak nevím, proč to tady znovu opakujete. Beru to pouze jako obstrukci. Myslím, že to tak vnímá i zbytek Sněmovny, pokud tedy vůbec poslouchali, protože těch informací tam zaznělo opravdu hodně.

Ale chtěla bych vás poprosit, přestaňte apelovat na kolegy, tentokrát konkrétně z pirátské strany. Já si myslím, že oni mohou hlasovat podle svého vědomí a svědomí a je to pouze na nich a mají svoji vlastní hlavu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní poslankyně stáhla svoji žádost o přednostní právo, takže pan poslanec Volný dostane prostor na faktickou. To je zatím poslední přihláška na faktickou poznámku.

 

Poslanec Lubomír Volný: K paní kolegyni prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, všechny ty informace zazněly, ale dodnes je prakticky nikdo neposlouchal, ani vy ne. Líbí se mi vaše emocionálně velmi klidná reakce, kterou opravdu oceňuji. Proto jsme tyto informace všem poslancům poslali do mailu i tentokrát, s jednotlivými zdroji, abyste si mohli ty informace ověřit a aby mi tady někdo netvrdil, že se jedná o spekulace, protože to spekulace nejsou. Můžete si to ověřit sama, když si otevřete ten počítač, pokud to zvládnete, prostřednictvím pana předsedajícího, a ty jednotlivé zdroje si najdete. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP