(18.10 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Chtěla bych se také zmínit k argumentaci SPD, kde mě velice mrzí jejich pojetí. Ano, bavíme se o dávce rodičovský příspěvek, který opravdu pobírají všichni, kterým se narodí dítě, to znamená, všichni rodiče, kterým se narodí dítě, ale jejich pojetí je, že víceméně chcete prezentovat nebo ve společnosti nějak, jak to mám... teď nevím... říci, že chcete, aby vlastně pobírali rodičovský příspěvek jenom rodiče, kteří odvedli nějakou činnost pro stát. Já si myslím, že to je přesně o tom, o čem bychom měli diskutovat, co je vlastně pojetí rodičovského příspěvku. Je to odměna za to, že člověk zůstává s dítětem doma a má se o něj starat, a já si myslím, že za poslední dva tři roky došlo k velkým změnám vůbec pojetí toho rodičovského příspěvku, a do budoucna nás čeká vlastně i přijetí nebo vůbec implementace v rámci té evropské legislativy. A já si myslím, že pro nás, pro Českou republiku, je právě na diskusi, jaké vůbec bude do budoucna pojetí toho rodičovského příspěvku a jak budeme podporovat rodiny, když chceme, aby se nejenom zvyšovala porodnost, ale aby se o ty děti starali rodiče.

To je také jeden z těch důvodů, proč nebudeme podporovat paní Pekarovou, protože jsem přesvědčena, a i když chápeme některé argumenty, že mohou se starat i pracující prarodiče o svá vnoučata, každopádně já jsem přesvědčena, že pokud chceme, aby se rodily děti, tak by to měli být primárně rodiče, kteří by se měli starat o své děti a měli by mít zájem, a na státu je to, aby jim vytvořil podmínky, aby mohli být za optimální peníze a finanční ohodnocení s dětmi doma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. (Potlesk zleva.) Dalším v pořadí v obecné rozpravě a posledním přihlášeným je pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem si vědom toho, že jsme v určité časové tísni, že nemohu mluvit tak dlouho, s takovými argumenty, jak jsem si původně představoval, k tomuto bodu, protože abychom stihli tento bod prohlasovat, tak bychom měli nejpozději o půl sedmé začít hlasovat. Já se omezím na to, abych byl opravdu maximálně stručný, a chtěl bych říci, že na jedné straně jsem rád, že tady vláda po více než 2,5leté pauze se vrací nějakým nástrojem k podpoře rodin, protože v České republice, když se podíváme na situaci rodin, tak rodina se dvěma dětmi z hlediska průměrného příjmu na hlavu v této domácnosti má nižší příjem na hlavu, než je průměrný důchod. Takže opravdu rodiny, které mají dvě a více dětí, velice rychle padají k hranici chudoby a ta situace těch rodičů vůbec potom není jednoduchá, aby dokázali unést všechny náklady na dobrou výchovu těchto dětí, na ufinancování kroužků, zušek a podobných aktivit, sportovních aktivit atd.

Když jsme byli jako KDU-ČSL ve vládě, tak jsme za čtyři roky toho působení ve třech etapách postupně zvyšovali slevu na děti, kterou jsme také akcentovali z hlediska jejího zvýšení pro ty rodiče, kteří mají druhé, třetí a další děti, aby tam byl i určitý rozdíl, protože právě ten vzrůstající počet dětí v domácnosti se projevuje docela dramaticky na pokles průměrných příjmů na hlavu v té domácnosti. Naposledy to zvýšení proběhlo v roce 2017 a od té doby nic. Takže já jsem rád, že tedy touto formou se vláda snaží pomoci rodinám, rodičům, protože i z mé zkušenosti, když se bavím se svými vrstevníky, tak mnoho z nich řekne: my i vážně uvažujeme o tom, když máme jedno dítě, že bychom šli do druhého, nebo my, kteří máme dvě, že bychom šli do třetího. Ale pro mnohé z nich je opravdu otázka uživení rodiny určitým limitem pro to rozhodnutí mít třeba ještě o jedno dítě navíc. To říkám proto, že...

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já se omlouvám. Poprosím před řečništěm, jestli by se mohla uklidnit situace. (Poslanec Jurečka: Fakt to ruší, pánové.) Pan poslanec nemůže pokračovat, protože je rušen. A já děkuji.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Děkuji mnohokráte.

My jsme v situaci, kdy od roku 1990 (?) v České republice se porodnost zlomila tím způsobem, že vlastně pokud nebudeme započítávat vliv migrace, tak naše společnost vymírá. Ano, za poslední roky postupně porodnost vzrůstá, už jsme dneska na čísle 1,7 dítěte na jednu ženu, ale kdo zná alespoň elementárně znalosti reprodukce, nebo, řekněme to lidově, chovu králíků, tak ví, že pokud nemá porodnost alespoň na úrovni dvě celé a něco vyšší, tak prostě každá populace vymírá. (V sále je hlučno.)

My tady mluvíme o problémech průběžného pilíře důchodového systému. Všechny tyto problémy by byly vyřešeny, pokud bychom dokázali mít tady porodnost, která by byla vyšší než dvě celé. A s tím souvisí samozřejmě ekonomická situace našich rodin. Takže já osobně za tento návrh děkuji, kvituji ho a byl bych rád a přimlouval bych se za podporu pozměňovacích návrhů, které nebudou dělat rozdíly mezi rodiči podle toho, jestli ti rodiče, když mají dítě do čtyř let věku, se rozhodli jít do práce, či nikoliv. Myslím si, že pokud tím cílíme na to, že říkáme, zvyšujeme tu částku proto, protože ten rodič má dítě, to dítě má do čtyř let věku, tak si myslím, že není úplně fér rozlišovat, jestli ten rodič šel před půl rokem do práce, anebo nešel. Takže prosím, abychom i toto vzali v potaz. Ano, mluví se tady o částce 2,6 miliardy korun. A když se podíváme na celkový objem státního rozpočtu, je to poměrně zanedbatelná částka a tyto peníze ty rodiny proinvestují pro naši budoucnost. Takže já bych byl rád, kdybychom tady toto dokázali zvážit, dokázali to podpořit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Milan Brázdil, pak s přednostním právem pan předseda Výborný.

 

Poslanec Milan Brázdil: Já budu velmi krátký. Kolegyně, kolegové, stále tu slyším ze všech stran: přidejme rodičům, aby se zvedla porodnost. Já jsem pro dát rodičům, státu se daří, žijeme v luxusní době, máme přebytek, prostě jsme na tom dobře. Ale spojovat to, že přidám-li rodičům peníze, že se zvedne porodnost, je nesmysl. Právě ti nejbohatší lidé děti nemají. A mladí lidé dneska, i když jim přidáte mnohem víc, děti nechtějí mít, protože oni nechtějí tu zodpovědnost převzít. Ba naopak, v době, kdy bylo těžce, moje babička pochází z devíti - už budu velmi krátký - dětí a měli hluboko do kapsy. Tedy prosím, ano, dejme rodičům peníze, ať se mají fajn, ale nezvýší to porodnost. Za mě to je prostě lichý argument. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych jenom upozornil, že tato faktická poznámka vyvolala čtyři další faktické poznámky. (Stálý hluk v sále.) Pan poslanec Marian Jurečka, pan poslanec Válek, pan poslanec Bělobrádek. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Stručná technická. Nedávám to do přímé souvislosti. Nedal jsem to do přímé souvislosti, jenom upozorňuji na to, že ekonomická situace rodin, pokud mají dvě a více dětí, není jednoduchá, mají nejnižší příjem na hlavu, když to porovnám ve vztahu k důchodům. A to říkám jako člověk, který je z rodiny - já jsem z pěti dětí a moje maminka má dneska dvacet dva vnoučat - a opravdu i u mých sourozenců z hlediska výše příjmů není to vliv na ten počet dětí, ale je to určitý podpůrný argument z hlediska zajištění bydlení, auta atd.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Válek. Já vás poprosím v sále, abyste se ztišili a abychom tento bod byli schopni v klidu doprojednat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já nebudu krátký, to je můj spolužák z Břeclavi Ivoš Krátký, já budu stručný. A jenom bych chtěl tedy upozornit, že jsem si stoprocentně jistý, že snížení porodného nebo jakéhokoliv příspěvku v mateřství rozhodně porodnost nezvýší.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za stručnost, a pan poslanec Pavel Bělobrádek s faktickou poznámkou a jeho dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych tady na kolegu zareagoval s tím, že pokud vím, tak podle posledních statistických údajů naopak to, co říkal, přestává platit a více dětí začínají mít lidé s vyššími příjmy a s vysokoškolským vzděláním. (Hluk v sále.)

Druhá věc je, že tady napravujeme nějakou křivdu, což je trošku něco jiného. A jestli je něco skutečným nástrojem pro zvýšení porodnosti, tak je to to, co jsme prosadili v Sobotkově vládě, to znamená slevy na daních. Protože když se podíváte, jak rostla porodnost od roku 2014, 2015, 2016, tak ten nárůst tam evidentně byl. Bylo to po několik let po sobě.***
Přihlásit/registrovat se do ISP