(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, dobré ráno. Zahajuji další jednací den 35. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti z dnešního jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan předseda Radek Vondráček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Ivan Adamec z pracovních důvodů, pan poslanec Babka od 14.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Balaštíková z pracovních důvodů, pan poslanec Bartošek do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Běhounek z rodinných důvodů, pan poslanec Birke bez udání důvodu, pan poslanec Bláha Jiří z rodinných důvodů, paní poslankyně Brzobohatá - nejdříve od 9 do 11 hodin ze zdravotních důvodů a poté od 14.30 do 18 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Bžoch od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Dolínek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Dvořák ze zdravotních důvodů, pan poslanec Elfmark z rodinných důvodů, pan poslanec Feri do 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Golasowská ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jáč od 14 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Kalous mezi 9.15 a 11.15 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Kaňkovský od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Kasal ze zdravotních důvodů, pan poslanec Kobza od 9 hodin do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Kolovratník ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Kořanová od 9.30 do 12.30 z pracovních důvodů a poté od 16.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Levová ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Matyášová ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Mračková Vildumetzová z pracovních důvodů, pan poslanec Navrkal od 9.00 do 11.15 z pracovních důvodů, pan poslanec Okleštěk ze zdravotních důvodů, pan poslanec Onderka ze zdravotních důvodů, pan poslanec Rakušan ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Richterová od 9 do 11 hodin z rodinných důvodů, paní poslankyně Rutová od 9 do 11 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Pavel Staněk od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Strýček od 9 do 10.50 z pracovních důvodů, pan poslanec Vácha z osobních důvodů, paní poslankyně Válková z pracovních důvodů, pan poslanec Veselý z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Volný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Lubomír Volný také ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vondrák od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Vyzula ze zdravotních důvodů, pan poslanec Zlesák od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů.

Dále požádali o omluvení své nepřítomnosti tito členové vlády: pan premiér Andrej Babiš od 9.00 do 14.30 z pracovních důvodů a poté od 14.30 z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Dostálová od 14.30 z pracovních důvodů, pan ministr Hamáček z dopoledního jednání z pracovních důvodů, pan ministr Havlíček z pracovních důvodů, pan ministr Kremlík z pracovních důvodů, paní ministryně Maláčová do 11 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Plaga z pracovních důvodů, paní ministryně Schillerová od 12 hodin z pracovních důvodů a pan ministr Toman z důvodu zahraniční cesty.

Pan poslanec Bartoš bude hlasovat s náhradní kartou číslo 8.

A dále mi dorazily ještě následující omluvy: pan poslanec Jelínek se omlouvá z dnešního jednání od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Kozlová od 9.00 do 11.00 z důvodu návštěvy lékaře, paní poslankyně Balcarová od 9.00 do 11.00 z pracovních důvodů, pan ministr zdravotnictví Vojtěch od 9 do 11 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí, pan ministr kultury Zaorálek z pracovních důvodů po celý den.

Dnešní jednání zahájíme bodem 317, což jsou odpovědi na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášku k interpelacím ústním a poté proběhne losování.

 

Nyní přistoupíme k bodu

 

317.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 35. schůze bylo předloženo celkem 17 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě sedm odpovědí na písemné interpelace. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní, že není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se v odpovědi na jeho interpelaci rozprava, Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Jako první je zde interpelace paní poslankyně Věry Kovářové na premiéra Andreje Babiše ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. To bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády, takže nebudeme tuto interpelaci otvírat.

Stejně tak je zde interpelace pana poslance Radka Holomčíka ve věci postupu Ministerstva životního prostředí v kauze těžby štěrkopísku u obce Moravský Písek, je to sněmovní tisk 587, což bylo přerušeno do přítomnosti ministra životního prostředí. Pan ministr zde je, takže dávám panu poslanci slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jsem na začátku měsíce srpna tohoto roku poslal -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Již jsme zahájili projednávání interpelací a bylo by vhodné, aby to probíhalo v přiměřeném klidu. Prosím pokračujte.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji. Já jsem na začátku měsíce srpna tohoto roku poslal panu ministru Brabcovi písemnou interpelaci ve věci postupu Ministerstva životního prostředí v případu povolování těžby štěrkopísku v okrese Hodonín, nebo na jihu Moravy. Je to věc, které se věnuji dlouhodobě, a shledávám v postupu nejen Ministerstva životního prostředí - budu o tom hovořit - řadu nedostatků.

Jenom pro shrnutí, abyste věděli, o co se přesně jedná. Mezi obcemi Moravský Písek a Uherský Ostroh na jihu Moravy, na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje, se už nějakých 12 let, možná je to o něco déle, jedná o povolení těžby štěrkopísku. Na tom by nebylo nic zvláštního, ani bychom se o tam tady asi nebavili, kdyby ten potenciální dobývací prostor nebyl jen několik set metrů od jímacího zařízení Bzenec-komplex, což je naprosto strategický zdroj pitné vody pro téměř 140 tisíc lidí v 57 obcích v jednom z nejsušších regionů této země.

Já začnu trošku odlehčeně. Jak se ta věc táhne, a byla dvě slyšení v Senátu, tak se objevují různé spekulace. A některé z těch spekulací se týkají i nějaké motivace lidí - mé, paní, a teď už bývalé, starostky Moravského Písku, paní Habartové, která se v tomhle dlouhodobě angažuje, ale i třeba vodáren Hodonín, které se také v této věci dlouhodobě angažují, protože se jedná o vodu, kterou právě tato společnost dodává občanům. Tak se objevují spekulace o motivaci, proč to vlastně děláme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP