(10.10 hodin)
(pokračuje Lipavský)

A samozřejmě je to i otázka bezpečnosti, terorismu. Můžeme se bavit o vztahu Evropské unie k Balkánu, k východní Evropě, k Ukrajině, k Rusku. Takže Česká republika má celou sadu témat a zájmů, o kterých my potřebujeme přesvědčit další země Evropské unie, aby na nich s námi společně pracovaly.

Já bych chtěl ještě jednou požádat sněmovnu, dám procedurální návrh, abychom tedy hlasovali o odročení této interpelace na příští schůzi, jestli to mohu, pane předsedající, takto formulovat. (Předsedající: Určitě.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na příští schůzi, nebo do přítomnosti ministra, to záleží na vás.

Faktická poznámka pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo. Jinak přeji dobré dopoledne. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající, já jsem chtěl jenom poprosit především poslance hnutí ANO, jestli by bylo možné udělat nějakou gentlemanskou dohodu, že budou podporovat přerušení do přítomnosti ministra, protože to jsou věci, které jinak podporují všechny strany kromě vás, takže váš postup, kdy nepodporujete přerušení do přítomnosti ministra, vede k tomu, že mi nezbývá než dávat před každým hlasováním žádost o odhlášení. Všichni kolegové se musí vracet, musí běhat ze schůzek, co mají v okolí, jenom proto, že nedržíte nějaké gentlemanské chování. Mě to velmi mrzí. A každopádně tedy dávám žádost o odhlášení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Určitě. Ale teď si musíme upřesnit, protože pan poslanec Lipavský navrhoval, abychom hlasovali o odročení do doby příští schůze, a vy zase navrhujete do přítomnosti ministra, ale ta interpelace je pana poslance Lipavského.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já to vysvětlím, pane předsedající. Jde o to, že předtím, než jste převzal předsedání, se hlasovalo o přerušení do přítomnosti ministra. (Předsedající: Ano.) Bohužel, poslanci ANO to nepodpořili. Všechny ostatní kluby byly pro. Já jsem tehdy nedával žádost o odhlášení, protože jsem nechtěl nutit všechny kolegy zase, aby přibíhali tam a zpátky, ale bohužel mně nic jiného nezbývá, protože jinak ten návrh nemá šanci projít.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Takže pane poslanče Lipavský, vy taky souhlasíte, že budeme hlasovat o odročení do doby přítomnosti ministra? (Poslanci hnutí ANO z lavic: Už jsme hlasovali.) Takže do příští schůze... Už to chápu, do příští schůze. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Já zagonguji a budeme hlasovat o odročení této interpelace do příští schůze.

Ještě mezitím přečtu omluvy. O omluvu žádá předseda Sněmovny Radek Vondráček od 11 hodin do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů, dále z důvodu lékaře paní poslankyně Lenka Kozlová mezi 11. hodinou do 18.00 hodin, důvod byl návštěva lékaře, pan poslanec Marek Výborný se omlouvá od 9.00 hodin dnes z jednacího dne z důvodu pracovního jednání v regionu a paní poslankyně Ilona Mauritzová se omlouvá z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 261. Přihlášeno 74 poslanců, pro 31, proti 5. Návrh byl zamítnut.

 

Prosím, pan poslanec Lipavský.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl dát návrh na vyjádření nesouhlasu s písemnou odpovědí, odpovědí na písemnou interpelaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: O vašem návrhu budeme hlasovat. Takže budeme hlasovat o návrhu na vyjádření nesouhlasu s odpovědí na písemnou interpelaci. Takže já... moment, ještě nehlasujeme, pan poslanec Ondřej Babka na faktickou poznámku. Omyl.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro nesouhlas? Kdo je proti nesouhlasu?

Hlasování číslo 262. Přihlášeno 75 poslanců, pro 31, proti 14. Návrh na nesouhlas byl zamítnut.

 

Nyní tedy přistoupíme k projednávání další interpelace a jedná se o písemnou interpelaci, kdy ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga odpověděl na interpelaci poslance Lukáše Bartoně ve věci financování center VaVpI. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 621. Zahajuji rozpravu a přihlášen je pan poslanec Lukáš Bartoš (Bartoň). Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, interpeloval jsem pana ministra školství ve věci financování center VaVpI - Věda a výzkum pro inovace, která se podařilo díky penězům Evropské unie u nás masivně postavit, a ministerstva zajišťovala jejich následné národní programy udržitelnosti, jejich následnou udržitelnost do doby, než se stanou soběstačnými. (Hluk v sále.)

Pan ministr odpověděl, poslal stanovisko Ministerstva školství, které plně respektuji, nicméně neodpověděl na některé otázky z té interpelace, jako například na porovnání, jak dobře jsou na tom některá VaVpI centra podle toho, pod koho patří. Řeknu příklad. VaVpI centra, která spadají pod MŠMT - peníze, které byly nyní na národní programy udržitelnosti, jsou nyní rozpuštěny do institucionální podpory, zatímco VaVpI centra, která spadají pod MPO, to rozpuštění těchto peněz na národní programy udržitelnosti není mezi tolika institucemi a peníze opět doputují k VaVpI centrům.

Vzhledem k tomu, že mezitím, než se dostal tento bod na program jednání, jsem měl menší rozhovor s panem ministrem po jednání předsednictva školského výboru, kde jsme si některé otázky objasnili, tak ani nebudu dávat, vyjadřovat nespokojenost s odpovědí, jenom vyjádřím svou nespokojenost s tím, že podle toho, pod koho spadají VaVpI centra, tak je zajištěno jejich financování. VaVpI centra spadající pod MPO, v budoucnu na tom budou lépe než VaVpI centra pod MŠMT, a je tedy mým osobním názorem, že nepovažuji tento stav za dobrý. Měli bychom k VaVpI centrům přistupovat stejně a zajistit jejich financování, ať už spadají pod kohokoliv.

Jinak pan ministr je dnes nepřítomen, ostatně jako na mnoha jiných interpelacích, nicméně dnes je nepřítomen z důvodu toho, že na pražském magistrátu představuje na konferenci pro hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030 strategický záměr. Je to konference, kde i já bych rád byl, kdybych nebyl zde, a proto to chápu. Nicméně pokud bychom odročili toto projednávání, než zde bude pan ministr, tak vzhledem k jeho přítomnosti na dalších interpelacích, tak by to bylo pravděpodobně někdy příští rok možná, kdy už končí Národní program udržitelnosti II, a vlastně už není o čem diskutovat.

Takže jenom osobní vyjádření nad tím, že nesouhlasím s postojem Ministerstva školství, jak se chová k přímému financování VaVpI center do budoucna, a děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP