(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Jiří Bláha. Připraví se poslanec Miroslav Kalousek a poslanec Ivan Adamec. Stále jsme ve faktických poznámkách. Prosím, vaše dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, děkuji za vysvětlení. Ale pořád jsem nepochopil jednu zásadní věc. Pojišťovna je podnikání jako každé jiné. Tudíž zdanění peněz by mělo být obvyklé jako u všech druhů podnikání. Pojišťovna není banka, do které si občan ukládá své úspory, ale pouze si zakládá na pojišťovací produkt, se kterým pojišťovna zachází, hospodaří a využívá částky peněz, které ten občan vkládá na své pojištění. Nemyslím si, že si pojišťovny žijí špatně, že mají malé zisky, je to zhruba 10 mld. čistého zisku ročně z našich peněz. Osobně si myslím, že by zdanění všech produktů i pojišťoven mělo být stejné jako u ostatních druhů podnikání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Miroslav Kalousek a připraví se poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já chci reagovat na poslance Bláhu, protože s ním souhlasím v tom, že všechny podnikatelské subjekty by měly mít stejnou daň z příjmů právnických osob. Je to jeden z důvodů, proč nejsem přítelem sektorové daně. Ano, všichni by měli mít stejnou sazbu daně, vypočítanou ze stejného základu. Ale potom pojišťování není byznys jako každý jiný. Tam prostě musí být vytvořeny rezervy u všech pojišťoven, u všech pojišťovacích produktů, dokonce i u zdravotních pojišťoven musí být vytvořeny rezervy právě proto, aby ten sektor byl odolný vůči mimořádným situacím a aby nedošlo k tomu, k čemu zaplať pánbůh při minulé finanční krizi v České republice nedošlo, a byli jsme výjimkou na celém světě, že pak museli daňoví poplatníci intervenovat do finančního sektoru, aby nedošlo k systémovému zhroucení nebo k podlomení důvěry občanů ve vyplácení pojistek či bankovních produktů. A ty rezervy pro ekonomiku všech podnikatelů a všech občanů, je důležité, aby ty rezervy byly masivní. Právě proto, aby byly odolné proti těm rizikům.

To, co vy tady chcete dneska schválit, je - jednak to dneska neschválíte (s úsměvem.), jednak to není nic jiného než výrazné zvýšení těch rizik, která jsou pro ekonomiku škodlivá.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí, mám tady tři přihlášky na faktické poznámky, takže nyní vystoupí poslanec Ivan Adamec, potom poslanec Vlastimil Válek a připraví se poslanec Jiří Bláha. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já už jenom velmi stručně na ctěného kolegu poslance Votavu. Přiznám se, já jsem možná ovlivněn tím, že Účtenkovku považuji za hazardní hru. A ty důvody tady říkal kolega Stanjura. Víte, kdyby člověk sháněl ty svoje účtenky od těch běžných nákupů a pak je posílal na tu adresu, na to slosování, tak možná to vypadá nevinně, ale když pak se podíváte na čísla, která doprovázejí tuto státní loterii, tak zjistíte, že jeden účastník podal měsíčně 11 tisíc účtenek. Tady to takhle padlo. A to je možná extrém, ale jsou tací, kteří prostě ty účtenky shánějí, a ne v rodinách. Dokonce je to předmětem obchodu, kdy tady byl řečen kurz, za který se ta účtenka shání. Takže si myslím, že to prvky hazardu má. A kdyby to bylo tak, že je to jenom v rámci rodiny, tak neznám člověka, který má 11 tisíc členů ve své rodině. Možná nějaký šejk po tři generace. Ale v Čechách rozhodně ne. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Vlastimil Válek a připraví se poslanec Jiří Bláha. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Lehce jsem znervózněl, protože jsme se dostali ke zdravotnictví a úplně nevím jak. Zdravotní pojišťovny jsou pojišťovny, všichni jim tak říkáte. Teď nevím, jestli je za pojišťovny považujete, nebo ne. To, co se jim odvádí, je zdravotní pojistné, tak se tomu říká. Teď jsem se dozvěděl, že pojišťovny podnikají a jejich rezervy by se měly zdanit. Pokud vím, tak zdravotní pojišťovny mají velké rezervy, které se neměly rozpouštět. Vláda se tomu rozpuštění bránila zuby nehty. Chápu to tak, že chystá zdanění těchto rezerv a poslanec Bláha prostřednictvím pana předsedajícího to nechtě prozradil? Chápu to správně?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Jiří Bláha. Připraví se poslanec Miroslav Kalousek. Zatím poslední dvě přihlášky. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych to asi rozdělil. Myslím, že nám všem je jasné, o jaké zdanění pojistek jde. Jde o to, kde se opravdu obchoduje jenom s tím strachem, to znamená, že s tím strachem nabouráš auto nebo shoří ti dům nebo něco se ti stane, když poběžíš v lese, tak my tě připojistíme. Je to klasické podnikání za mě. My pořád děláme rozdíly a děláme tady nějakou garnituru podnikatelů, kteří mají výjimky oproti podnikatelům, kteří musí takzvaně pro sebe si tvořit také rezervy, pokud to není do investic, tak ty rezervy musí zdanit. A je to podle velikosti podniku. To znamená, že čím větší podnik, tím musí mít větší rezervu. Já tu rezervu třeba při obratu 80 milionů ve výrobě si dělám nějakých 20 milionů, kterou mám a musím ji mít. A pokud ji nebudu mít, tak nepřežiji. To samé, čím větší firma, tím větší musí mít rezervu. Tak nechápu, proč zrovna pojišťovny, to znamená, pojišťovny ne zdravotní, ale ty, které pojišťují běžný byznys nebo běžný průběh života, proč mají mít výjimky?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Miroslav Kalousek. Zatím poslední přihláška na faktickou. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já to ještě jednou zkusím poslanci Bláhovi říct prostřednictvím předsedajícího. Pane poslanče, nabízíte jako produkty vynikající pečivo a koláče, ale nenabízíte se státní podporou produkty, na které se lidé spoléhají, co se týče zajištění jejich stáří, popřípadě úrazu. To je prostě kapitálové životní pojištění, které je podporováno státem a kde těch 5,5 milionu lidí, kteří tu pojistku uzavřeli, počítá s nějakým zhodnocením té pojistky, pevně doufají, že se jim nikdy nic nestane, takže jim nebude vyplacena předčasně a bude jim vyplacena podobným způsobem, jako je vypláceno penzijní spoření. Protože nikdy, nikdy tady životní pojistky, rezervy na životní pojištění zdaněny nebyly. V okamžiku, kdy vy zdaníte tyhle rezervy, tak pochopitelně výnos té životní pojistky pro každého z těch 5,5 milionu lidí bude nižší. A to je nefér, protože oni už ty pojistky uzavřeli a spolehli se na nějaké právní prostředí. Bylo by to stejně nesmyslné jako zdanit rezervy ve zdravotních pojišťovnách, jak se na to znepokojeně ptal poslanec Válek. Protože zdanit rezervy ve zdravotních pojišťovnách dává stejnou logiku jako zdanit rezervy na životní pojištění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí poslanec Vojtěch Munzar v obecné rozpravě a připraví se poslankyně Jana Krutáková. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, avizoval jsem, že dneska se budu zabývat na rozdíl od minulého vystoupení, kdy jsem se věnoval jednomu z pozměňovacích návrhů na zvýšení limitu pro povinnou registraci DPH, tak se budu dnes zejména věnovat otázce bydlení a už dnes diskutované dani z nabytí nemovitostí. Pan kolega Nacher vaším prostřednictvím se dozví, i když tu teď není, ale možná mě poslouchá v kuloárech, tak se dozví možná odpověď na tu svou otázku, kterou tady položil, nebo na tu svou poznámku.

Nebudu se už věnovat dopadům jednotlivých opatření navržených v rámci daňového balíčku, protože o tom jsem tady hovořil poprvé. Nebudu to opakovat. Jenom chci zdůraznit, vyprovokovalo mě k tomu i vystoupení předsedy Poslanecké sněmovny a určitá tisková zpráva Ministerstva financí týkající se složené daňové kvóty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP