(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 38. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan předseda Bartoš hlasuje s hlasovací kartou číslo 8.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 56 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 1. listopadu tohoto roku elektronickou poštou.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Stanislava Berkovce. Má někdo nějaký jiný návrh?

Pokud tomu tak není, zahájil jsem hlasování o ověřovatelích zápisu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1, přihlášeno 117 poslankyň a poslanců, pro 116. (Proti nikdo.) Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 38. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Janu Krutákovou a pana poslance Stanislava Berkovce.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: Ivan Adamec - pracovní důvody, Margita Balaštíková - zdravotní důvody, Jan Bartošek od 9 do 12 hodin - zdravotní důvody, Jiří Běhounek - rodinné důvody, Pavel Bělobrádek od 11.15 hodin - osobní důvody, Petr Bendl - pracovní důvody, Jan Birke bez udání důvodu, Jiří Bláha - pracovní důvody, Jana Černochová - pracovní důvody, Petr Dolínek - zahraniční cesta, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, Jaroslav Foldyna - zdravotní důvody, Pavla Golasowská - zdravotní důvody, Miroslav Grebeníček od 11 hodin do 14 hodin - pracovní důvody, Radek Holomčík od 9 hodin do 9.40 - osobní důvody, Jan Hrnčíř - zahraniční cesta, Stanislav Juránek - zdravotní důvody, Jana Levová - zdravotní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Marie Pěnčíková - pracovní důvody, Jan Schiller od 12 do 18 hodin - zdravotní důvody, Bohuslav Svoboda - pracovní důvody, František Vácha - osobní důvody, Jan Volný - zdravotní důvody, Lubomír Volný - zdravotní důvody, Marek Výborný - zdravotní důvody, Rostislav Vyzula - zdravotní důvody.

Členové vlády: Andrej Babiš - zahraniční cesta, Vladimír Kremlík - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar od 9 hodin do 14 hodin - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová - zahraniční cesta, Miroslav Toman - zahraniční cesta, Lubomír Zaorálek - pracovní důvody.

Monika Červíčková mezi 9.00 a 9.30 omluva, pan poslanec Lukáš Kolářík z celého jednání z rodinných důvodů, pan poslanec Vít Kaňkovský od 9 do 9.45 z důvodu dopravních komplikací.

Nyní bychom měli přistoupit ke stanovení pořadu 38. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Vzhledem k tomu, že sněmovní tisk 490 byl již projednán na 35. schůzi ve středu 6. listopadu tohoto roku, stal se tímto jediný bod návrhu pořadu 38. schůze neprojednatelným.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, končím 38. schůzi Poslanecké sněmovny a připomínám, že v 9.15 hodin bude zahájena přerušená 36 schůze, neboť tak rozhodla Poslanecká sněmovna ve středu 6. listopadu tohoto roku. Děkuji. Do 9.15, je konec. Začínáme v 9.15.

 

(Schůze skončila v 9.04 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP