Středa 18. prosince 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

215.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré,
Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení
zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 112/ - třetí čtení

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo za navrhovatele buď pan místopředseda Vojtěch Filip, případně někdo jiný z navrhovatelů, a zpravodaj garančního výboru, kterým byl hospodářský výbor, pan poslanec Roman Kubíček. Návrh na zamítnutí je uveden ve sněmovním tisku 112/12, který byl doručen dne 27. listopadu 2019. Garanční výbor návrh zákona neprojednal.

Ptám se, zda za navrhovatele je zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Já tedy otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení k tomuto bodu. Nikoho v sále nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele či zpravodaje? Není tomu tak.

Já tedy poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou a případně sdělil stanovisko výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Procedura bude poměrně jednoduchá, protože padly návrhy, a to garančního hospodářského výboru na 24. schůzi 21. června 2019 tento zákon zamítnout, dále totéž projednal bezpečnostní výbor na své 10. schůzi 21. června 2018 a dal návrh na zamítnutí a ve druhém čtení návrhu zákona dne 26. listopadu podal poslanec Jan Bartošek návrh na zamítnutí. Takže procedura bude velmi prostá. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Pokud by neprošel, budeme hlasovat o zákonu jako celku, protože nepadly žádné legislativně technické ani pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Přivolám kolegy z předsálí. Není třeba schvalovat proceduru. Nejprve bychom tedy hlasovali o návrhu na zamítnutí zákona, který zazněl hned několikrát, jednak z garančního výboru, z bezpečnostního výboru a navrhoval to i pan poslanec Jan Bartošek ve druhém čtení 26. listopadu 2019.

 

Nejprve tedy návrh na zamítnutí zákona.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 379, přihlášeno je 181 poslanců, pro 127, proti 20. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl zamítnut, s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP