Středa 18. prosince 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

216.
Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka,
Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka,
Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 214/ - třetí čtení

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo zástupce navrhovatelů, protože paní poslankyně Pekarová Adamová je tuším omluvena ze zdravotních důvodů. Pan poslanec Feri se blíží a zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Helena Válková už je na svém místě. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 214/6, který byl doručen 27. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 214/7.

Ptám se zástupce navrhovatelů, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Není tomu tak. Já tedy otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho v sále nevidím, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečné - (Hlásí se poslanec Benda.) Já se omlouvám, pane poslanče, já jsem se díval dvakrát. Umožníme vystoupení pana poslance Bendy, který se přihlásil v okamžiku, kdy jsem říkal, že rozpravu končím. Můžeme to uznat, takže pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já jsem očekával, že zazní ještě nějaká úvodní slova před třetím čtením. Já chci mít jenom jedno upozornění.

Dobře víme, v jaké podobě sem návrh zákona přišel. Ústavně-právní výbor se s tím nějak pokusil popasovat, podle mého názoru rozumným způsobem tak, aby došlo ke zpřísnění trestů za týrání zvířat včetně definice chovu zvířat ve větším množství v nevhodných podmínkách, to znamená takzvaných množíren. Poté se objevila celá řada návrhů, které se pokoušejí vrátit zpět k původnímu návrhu.

Já bych chtěl varovat jenom před jedním z nich a to jsou návrhy C2, C3 paní kolegyně Markéty Pekarové Adamové, které znovu vydefinovávají samostatný trestný čin chovu zvířat v nevhodných podmínkách. (V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví, řečník se odmlčel a obrátil se k předsedajícímu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, pane poslanče. Prosím o klid v sále!

 

Poslanec Marek Benda: Já tomu rozumím, že to není zas až tak zábavné téma, ale přece jen bych chtěl něco říci. Snahu vydefinovat jako samostatný trestný čin chov zvířat v nevhodných podmínkách, § 302a, který jakoby úplně nesouvisí s týráním a má být samostatný, pokládám za nešťastnou a nevhodnou, protože se obávám, že zdaleka nebude do budoucna použita jenom proti množírnám a jenom v těch situacích, kdy jsou ta zvířata chována opravdu ve velmi nevhodných podmínkách, ale že bude tendence některých aktivistů začít používat právě nové ustanovení § 302a proti zoologickým zahradám, cirkusům, možná velkochovům a spoustě dalších věcí.

Proto bych doporučoval Poslanecké sněmovně, přestože ústavně-právní výbor doporučil ty návrhy C2 a C3, abychom setrvali u původního usnesení ústavně-právního výboru, kde je definice chovu zvířat v nevhodných podmínkách, většího množství zvířat v nevhodných podmínkách, ty takzvané množírny tam fakticky jsou zakotveny, ale nedělá se z toho samostatný paragraf, který podle mne je jenom návodem k tomu, jak tady vytvářet tlak na všechna zařízení, kde se chová více zvířat.

To je jen upozornění, až se nám to za pět let vrátí, abyste neříkali, že jsem vás před tím nevaroval. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkujeme, pane poslanče. Do rozpravy se přihlásila zpravodajka, paní poslankyně Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem myslela, že nebudu vystupovat, ale když tady vystoupil pan kolega předseda ústavně-právního výboru poslanec Benda, tak samozřejmě mám povinnost vám k tomu říci aspoň dvě tři poznámky.

Samozřejmě obsahově s ním souhlasím, že tím zpřísňujeme trestní represi teď v rámci toho dost pracně získaného souhlasu, nebo kompromisu na ústavně-právním výboru, způsobem, který není optimální. Nicméně v politice jsem se naučila jednu věc, že sliby se moc na jedné straně nedodržují, na druhé straně že se to nevyplácí. A my jsme si právě tím svým hlasováním v ústavně-právním výboru něco řekli. Řekli jsme si, že půjdeme na určitý kompromis, protože jsme vyšli vstříc části naší veřejnosti, která volá ne po exemplárních, na to bychom nepřistoupili. Ten kompromis je v tom, že exemplární trestání těch, kteří týrají zvířata, zavádět nebudeme, nicméně na zpřísnění, které bude znamenat takový zdvižený ukazováček pro všechny, kteří by chtěli týrat zvířata a mysleli by si, že si toho veřejnost, orgány činné v trestním řízení a další nevšimnou, nebo když si toho všimnou, tak to bude otarifováno - dovolte mi tenhle výraz pro srozumitelnost - těmi nejnižšími sazbami.

Domluvili jsme se také oproti tomu návrhu, který jsme původně podali s panem poslancem Bendou, že ten kompromisní návrh, který zavádí dvě nové skutkové - resp. jedna skutková podstata, kde se zpřísňují ty sazby, týrání zvířat, a ta 302a, tam se dokonce zavádí nová skutková podstata, chov zvířat v nevhodných podmínkách, že je také odsouhlasíme. (V sále je velmi hlučno.)

Čili já vás prosím, abychom dodržovali - nechci říci politické dohody, ale spíš věcné dohody, ke kterým jsme pracně dospěli. Já samozřejmě tam, kde ústavně-právní výbor nepřijal stanovisko, což bylo u zvyšování trestních sazeb u některých trestných činů a budu číst třeba "stanovisko nebylo přijato", tak budu proti tomu, aby se zvyšovaly ty sazby. Ale u toho, co jsme se dohodli, byť někteří z nás, jako třeba ti, co dělají trestní právo - hlásím se k tomu - tím nejsou nadšeni, tak přesto pro to ruku zvednou, protože takhle zněla dohoda. Myslím si, že když se na něčem dohodneme, odsouhlasíme si to v ústavně-právním výboru, že bychom měli potom tu dohodu držet. Samozřejmě každý poslanec má právo jako politik se potom v rámci třetího hlasování rozhodnout, jak chce a jak mu to jeho svědomí a politická odpovědnost přikazuje. Nicméně já jsem vás na to chtěla upozornit, protože tady vystoupil pan poslanec Benda, který, zdálo se mi, měl potřebu trošku rozvolnit ten závěr, ke kterému jsme dospěli a který vám za chvíli budu předčítat jako zpravodajka tohoto tisku a zpravodajka za ústavně-právní výbor. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nechtěl jsem paní poslankyni přerušovat, ale úroveň hluku je v sále nad míru. Já vás poprosím opravdu o klid. Je zde faktická poznámka, paní poslankyně Jarošová.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den. Vážené dámy a pánové, za hnutí SPD bych chtěla říct jenom to, že jsme rádi, že se tento návrh zákona dostal až do třetího čtení. Zpřísňuje tresty za týrání zvířat a hnutí SPD je spolupředkladatelem tohoto zákona. A proto jsem chtěla říct, že jej plně podpoříme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan předseda Výborný do rozpravy, poté pan poslanec Bělobrádek.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás znova přeruším. Opravdu prosím o klid v sále. Máte-li něco k projednání, běžte do předsálí, umožněte vystoupení svému kolegovi. (Bez odezvy.) Ještě jednou prosím o klid! Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Já bych chtěl navázat na to, co říkal kolega Marek Benda i paní kolegyně Válková, a chtěl bych požádat Sněmovnu o podporu toho poměrně složitě a dlouze dojednávaného kompromisního návrhu pod písmenem A z ústavně-právního výboru, a to z celé řady důvodů. To, kvůli čemu ten zákon projednáváme, to znamená zamezit té skutečně odsouzeníhodné praxi různých nelegálních množíren, tak to samozřejmě ten kompromisní komplexní pozměňovací návrh ústavně-právního výboru řeší a je to správně, je to dobře. Nicméně v okamžiku, kdy tam máme ty další jednotlivé návrhy, kde se zpřísňují trestní sazby, tak bych jenom rád upozornil na to, že v okamžiku, kdy budeme např. u toho nového trestného činu, to je chov zvířat v nevhodných podmínkách, tu sazbu de facto dávat na stejné úrovni, jako je týrání svěřené osoby, tak to nepovažuji za rozumné. Tady skutečně, a nakonec je to, připomínám, i stanovisko Nejvyššího soudu - zavírání těch nůžek u trestních sazeb, u trestných činů proti životu a zdraví a tady v případě týrání zvířat, že to skutečně není ta správná cesta. Pojďme prosím tedy podpořit to, co jsme dojednali velmi dlouze na ústavně-právním výboru, a nejděme touto extrémní cestou, tak jak to vyplývá z těch pozměňovacích návrhů pod písmenem C. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Bělobrádek, máte slovo. (Hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové... (Odmlka pro přetrvávající hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ještě jednou prosím o klid! Nechci jmenovat, opravdu, máte-li něco k řešení, běžte do předsálí, ať může mluvit pan kolega.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Já si dovolím zopakovat některá slova, která tady padla z mé strany ve druhém čtení. To první je, že tento zákon mě samozřejmě zajímal z odborných důvodů, protože jsem jako úřední veterinární lékař, který má specializaci od Ústřední komise pro ochranu zvířat... (Další odmlka pro hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: (Zvoní.) Není to Ježíšek. Prosím o klid v sále! Prosím.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: ... vykonával i státní veterinární dozor nad ochranou zvířat proti týrání a věnoval jsem se tomu i v rámci své vědecké činnosti.

Chci k tomu říct, že ten komplexní pozměňovací návrh je skutečně ne snad ani kompromisní, ale skutečně vyvážený. Všechny odborné připomínky, které já osobně i kolegové, se kterými jsem to konzultoval, včetně odborníků z veterinární a farmaceutické univerzity, tak se všemi těmi připomínkami bylo vypořádáno.

A k tomu, co říkal vaším prostřednictvím Marek Benda. Já jsem také byl zaujat právě tím trestným činem nevhodného chovu v podmínkách, nebo chovu v nevhodných podmínkách, ale je potřeba se tam podívat, že je tam odkaz na paragraf, který definuje, ve kterých vybraných případech se to považuje za chov v nevhodných podmínkách. Kdyby tam byla pouze definice "v nevhodných podmínkách" bez dalšího upřesnění, tak by to skutečně byl veliký problém a v podstatě, pokud by to takto vágně bylo pouze dáno, tak to je v zásadě naprosto nepřijatelné. Nicméně tím, že je to tam poměrně úzce definováno, že to musí být organizované, že to musí být úmyslné apod., tak já jsem přesvědčen, že je to poměrně úzce vymezeno tak, aby se s tím dalo pracovat i v rámci trestního řízení. (Hluk v sále trvá.)

Já osobně tedy podporuji, i přesto, že jsem skutečně byl zaujat tímto paragrafem, myslím si, že tak jak je to definováno a jak je ten komplexní pozměňovací návrh napsán, tak přestože chápu obavy kolegy Marka Bendy, já osobně určitě podpořím tento komplexní pozměňovací návrh.

Druhá věc. Také bych se přimlouval, abychom v rámci trestů skutečně se nepřibližovali tomu, aby byly jednoznačně srovnatelné tresty na činy, které jsou vůči člověku nebo lidem, a proti zvířatům. Takže o to bych také poprosil, protože samozřejmě jsme lidé a měli bychom se skutečně k živým tvorům chovat dostatečně s úctou jako k božímu stvoření a skutečně týrání, které je často způsobeno i tím, že ti lidé nejsou úplně zdrávi, kteří se toho... (Další odmlka pro hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám rozumím, pane poslanče. Potřetí během jednoho projevu žádám o klid v sále!

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Tak je potřeba ale mít právní nástroje, a samozřejmě ten paragraf, který se týká chovu v nevhodných podmínkách, je zaměřen i proti těm množírnám, tak aby to skutečně šlo potom řešit, protože on je tam vždycky problém s domovní svobodou, když to nedělají jako podnikatelé, když to dělají doma, jak se tam dostat a podobně. Takže tohle by mělo umožnit, aby se tato praxe skutečně dala potírat.

Třetí věc, kterou chci říct. Jsem přesvědčen, že jak novela trestního zákoníku, tak novela zákona na ochranu zvířat proti týrání jde správným směrem, ale opět prosím, nesrovnávejme člověka a zvíře. Navíc mezi zvířaty jsou velké rozdíly. Zvíře podle zákona na ochranu zvířat je pouze obratlovec kromě člověka, nicméně je skutečně rozdíl, jestli máte doma pejska, kočičku nebo rybičky, a je rozdíl, když je to tunový býk. Takže jenom tím chci říct, že je potřeba postupovat skutečně s určitou rozvahou a také nepřiznávat zvířatům všechna práva, která mají lidé, protože to bychom se skutečně mohli dostat do absurdních situací. Nejenom že zvířata budou dědit po svých majitelích, ale nakonec je nebudeme ani moci vodit na vodítku, protože to bude proti jejich důstojnosti a bude to omezovat jejich přirozené chování. Takže na to jen upozorňuji, že musíme mít pořád ten zdravý odstup. Úctu a chránit, ale nepolidšťovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní zpravodajka stáhla svoji přihlášku do rozpravy, takže paní poslankyně Valachová. A ještě než začne mluvit paní kolegyně, já vás počtvrté žádám o klid! (Takřka bez odezvy.)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Sociální demokracie podpořila tento návrh zákona už na samém počátku skrze svého předsedu poslaneckého klubu Jana Chvojku, který je tedy spoluautorem, takže je přirozené, že tento návrh zákona podpoříme i ve finálním hlasování.

Já bych chtěla ocenit zpřísnění sankcí za týrání zvířat, i tedy jasnou reakci, odpověď na odpornou a zavrženíhodnou praxi množíren. A co se týká toho, jak se postavíme k úpravám, ke kterým jsme došli ve výborech při projednávání, tak podpoříme nejenom ten komplexní pozměňovací návrh, ale především ty návrhy C2, C3. Chtěla bych zdůraznit, že ústavně-právní výbor se na tom shodl, je tam shoda, je to kompromis. Já si myslím, že to je velmi správně. Jen bych chtěla ještě podotknout, že toto úsilí je doplněno i vládními návrhy, zejména návrhem veterinárního zákona, který aktuálně projednáváme. A jsem přesvědčena jako právnička, že ta úprava, kterou nabízíme, je komplexní a je správná.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Holomčík.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, u příležitosti projednávání tohoto návrhu bych rád ocenil to, jakým způsobem probíhala debata tady v Poslanecké sněmovně o tomto návrhu, jakým způsobem probíhalo jednání o nalezení nějaké přijatelné, kompromisní shody. To si myslím, že se ukázalo, že přestože v řadě věcí se shodnout nemusíme, tak vůle spolupracovat na věcech, které mají smysl, tady je. A ještě jednou děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na přípravě těch jednotlivých návrhů.

Co už mi takovou radost nedělá, je to, jakým způsobem probíhala debata k tomuhle návrhu... ta veřejná debata. Mě strašně mrzí, že tady v podstatě celá ta práce na hledání shody byla o tom, že jsou dva nějaké, a nutno říct relevantní, pohledy na trestní právo, které prostě byly v nějakém střetu, a my jsme hledali nějakou shodu, nějaký kompromis. Já upřímně chápu, že lidé, kteří každý den ve své praxi přicházejí do styku se zvířaty, která byla týrána, to berou emotivně. Já to upřímně chápu. Co se mi nelíbí, že si tohohle chytli někteří politici, kteří ani nejsou v této Sněmovně a rozjeli si na tom poměrně obskurní formu osobní kampaně.

Ano, k politice patří nějaká míra zjednodušování. Ano, k politice patří i nějaká hra s emocemi, ale to zjednodušování přece nemůže jít až do roviny nějaká demagogie, dezinterpretací, polopravd a lží. Ta, řekněme, hra nebo práce s emocemi nemůže jít do roviny apelu na nejnižší půdy. A to se bohužel stalo. Mě to velmi mrzí, protože já od začátku podporuji smysl tohoto návrhu, podepsal jsem jak ten původní návrh, tak i vlastně ten kompromisní pozměňovací návrh, a ještě jednou opakuji, že mě to velmi mrzí, protože nejde jenom o tuhle věc. Pokud akceptujeme to, že budeme zaplevelovat veřejnou diskuzi, kdy se střetávají dva naprosto relevantní argumenty, nebo argumentační proudy, a pokud budeme zaplevelovat lží a apelem na nejnižší pudy, tak to je vlastně konec diskuze. Zakladatel, otec a první prezident našeho státu Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že demokracie jest diskuzí. My pokud připustíme, že zabijeme diskuzi o relevantních problémech, tak vlastně tím zabíjíme demokracii jako takovou. A já doufám, že to, co se dělo při projednávání tohoto zákona v té veřejné diskuzi, nebude standardem, protože by to bylo velice smutné.

Každopádně bych si vás dovolil, vážené kolegyně a vážení kolegové, poprosit o podpoření jednak pozměňovacího návrhu A, to je ten první, komplexní pozměňovací návrh ústavně-právního výboru, a pozměňovací návrhy uvedené jako C, které předkládala paní kolegyně Adamová Pekarová, zejména pak pozměňovací návrhy C2 a C3. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Přečtu na záznam několik omluv. Omlouvá se: od 9.30 do 11.00 z pracovních důvodů pan poslanec Daniel Pawlas, mezi 9.30 a 10.00 z pracovních důvodů pan poslanec Jakub Michálek, poslanec Bohuslav Svoboda od 9.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Josef Hájek od 16.00 z důvodu zahraniční cesty.

Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Zdá se, že tomu tak není, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Takže pan poslanec Feri za navrhovatele.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, za navrhovatele, za skupinu poslanců, se sluší poděkovat, protože tady to byla čistá politická práce a čistá snaha dosáhnout nějakého kompromisu, který povede k tomu, že se podaří bojovat s týráním zvířat, s množírnami, zkrátka tady s těmi škodlivými společenskými jevy. Nešlo o to, jestli to byli poslanci z koalice, nebo z opozice, byla to skutečně čistá politická práce a myslím, že jsme dosáhli nějakého uspokojivého kompromisu. Je nutné říci, že kompromis to byl z obou stran, a musím zrelativizovat obavy, že by tento návrh měl například nějaké zásadní dopady například do zemědělství, do chovů. Skutečně ne. Ty skutkové podstaty jsou tak přesně specifikovány, aby se toto nestalo, a prosím, nenechte se zviklat nějakými panickými a nějakou šikmou plochou, nějakými argumenty, že kam to půjde dál třeba. Skutečně ne. Tady to je kompromis pro ty dva proudy zastoupené v ústavně-právním výboru i tady na plénu Poslanecké sněmovny a věřím, že ty důležité návrhy z těch předložených budou schváleny.

Ještě jednou vám všem velmi děkuji, děkuji paní zpravodajce i všem, kteří se na tom podíleli, a všem, kteří budou hlasovat pro.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, závěrečné slovo má paní zpravodajka.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, já jenom ještě teď jako trestní právník toho využiji a chci vám pro připomenutí předtím, než budete hlasovat, protože tady zaznívají napříč sálem obavy na poslední chvíli, citaci toho navrhovaného § 302 a. Je to bod C3, který budete hlasovat spolu s C2, pokud si odsouhlasíme tu proceduru. A je to chov zvířat v nevhodných podmínkách. Já jenom ocituji základní skutkovou podstatu.

"Kdo chová větší počet zvířat v nevhodných podmínkách, a tím ohrožuje jejich život nebo jim způsobuje značné útrapy, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti." To je velmi mírná sazba. A v trestním právu platí zásada, že pokud tam není výslovně uvedeno z nedbalosti, což tady samozřejmě není, tak toto jednání lze stíhat, obžalovat i odsoudit, pouze pokud se prokáže subjektivní stránka trestného činu, to znamená úmysl. Tam se musí prokázat, že nejenže se chová větší počet zvířat v nevhodných podmínkách, ale že ho chovám proto, že jim chci způsobit značné útrapy, nebo úmysl eventuální, jsem pro případ, že se tak stane, s tím naprosto vědomě srozuměn. Takže obavy, že by se teď zvedly hlasy a běžely rychle udat nějakého majitele drůbežárny - i když Česká republika je velmi kreativní a tunelování jsme také nezabránili - tak si myslím, že jsou liché. (Hluk v sále neustává.)

Ale je volné hlasování. Toto je zákon, který apeluje na každého z nás. Já jsem se musela také trošku psychicky znásilnit u některých věcí a byl to těžce hledaný kompromis a nerada rozkmitávám logický systém trestního práva. Ale tady mám takový pocit u C2 a C3, že se nějakého zločinu vůči trestnímu zákoníku nedopouštím. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím znovu paní zpravodajku garančního výboru, aby nás tady seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko výboru. Prosím, paní zpravodajko. Ještě než začnete mluvit, blíží se hlasování. Přivolám kolegy z předsálí a všechny prosím o klid. Jsme ve třetím čtení zákona.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pro ujasnění ještě připomínám, že tady se používá nepřesná terminologie. Když jde o A, tak je to skutečně ten komplexní pozměňovací návrh ústavně-právního výboru. Když jde o návrhy C, tak to není komplexní návrh, ale je to kompromisní návrh. Takže abyste věděli, o čem hlasujete.

S ohledem na průběh celé diskuse a na závěry garančního ústavně-právního výboru navrhuji tuto proceduru, přičemž upozorňuji, že zemědělský výbor, který také projednával tento tisk 30. dubna, měl jediný návrh, který budete možná, nebo spíše doufám, že ne, hlasovat pod B, protože on je obsažený už v tom komplexním pozměňovacím návrhu pod písmenem A, takže by se stal nehlasovatelným, a pouze zpřesňuje - slovo odsouzeného nahrazuje slovy ve vlastnictví odsouzeného, nebo který odsouzený užíval, nebo kde se odsouzený zdržuje, čili to není nějaká věcná změna.

A nyní tedy k návrhu procedury. Navrhujeme následující proceduru: Návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 přednesené ve třetím čtení nebyly. Čili jako první návrhy D1 a D2. Hlasováním o D1 a D2 se stávají nehlasovatelnými C1 a C11, protože jsou totožné s D1 a D2. A návrhy C a D jsou hlasovatelné, pouze pokud bude na konci schváleno A. Návrhy C2 a C3 - vždycky budu před každým říkat, o co se jedná věcně. Nebude-li schváleno C3, je nehlasovatelné C12. Návrhy C4 a C5 - to je to zvyšování trestních sazeb. Návrhy C6 a C7. Návrhy C8 až C10. Návrh C12 pouze v případě schválení C3. A návrh A - to je ten komplexní, ústavně-právní výbor - ten pokud bude schválen, tak nemůžeme hlasovat B zemědělského výboru. Nebude-li schváleno A, pak jsou nehlasovatelné C a D a v podstatě by to spadlo.

Takže navrhuji tento systém právě kvůli tomu, že došlo vlastně k takovým dvěma komplexním změnám v průběhu projednávání - jedna oficiálně nazývaná správně komplexní pozměňovací návrh A a druhá, která teď hýbe Sněmovnou a kterou bych spíše nazvala komplexně kompromisní návrh, což nezná ale jednací řád.

Navrhuji tedy, abychom o této proceduře hlasovali, a pak bych vás provedla tou procedurou, pokud ji schválíme. Vždycky u každého jednotlivého bodu řeknu přesně, o co se jedná. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. O navržené proceduře nechám hlasovat. Přivolal jsem kolegy. Ještě to zopakuji jednou. (Gong.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 380, přihlášeno 185 poslanců, pro 180, proti nikdo. Konstatuji, že proceduru máme schválenu.

 

Nyní přistoupíme k jednotlivým hlasováním. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Ústavně-právní výbor - vlastně to stanovisko ústavně-právního výboru, co teď budu číst, doporučuje návrhy D1 a D2, které jsou doplňující a terminologicky upřesňující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Hlasujeme o návrzích D1 a D2. Stanovisko navrhovatele? (Poslanec Feri: Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 381, přihlášeno 185 poslanců, pro 182, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Tím se stávají C1 a C11 nehlasovatelné, protože jsou totožné s D1 a D2.

A teď přistoupíme k tomu, o čem tady byl spor a diskuse celé projednávání tisku. Návrhy C2 a C3 - jde o týrání zvířat a jeho novou formulaci a o chov zvířat v nevhodných podmínkách. Jsou to návrhy C2 a C3. Ústavně-právní výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 382, přihlášeno 184, pro 87, proti 17. Tento návrh přijat nebyl. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Dalším návrhem je návrh C4 a C5. Proč jsou tam vždycky dva? Protože tam je návrh zvednout trestní sazbu v základní sazbě a zvednout trestní sazbu i v té kvalifikované skutkové podstatě, to znamená, když to jednání je více společensky škodlivé, čili proto je to dohromady. Týká se to v tomto případě § 303. Je to zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, kde se doporučují zvednout sazby. Stanovisko ústavně-právní výbor nepřijal.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 383, přihlášeno 184, pro 69, proti 28. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Helena Válková: Další jsou návrhy C6 a C7. Je to § 304 trestního zákoníku - pytláctví. Opět se doporučují zvednout sazby základní skutkové podstaty i kvalifikované skutkové podstaty. A ústavně-právní výbor tento návrh nedoporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 384, přihlášeno 184, pro 53, proti 56. Tento návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Dalším návrhem je návrhy pod písmenkem 300 - pardon, návrhy C6 až C8.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To jsme teď hlasovali.

 

Poslankyně Helena Válková: C8 až C10 - děkuji za upozornění. A jde o § 305, neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat. A v tomto případě také zaujal ústavně-právní výbor nedoporučující stanovisko.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 385, přihlášeno 184, pro 41, proti 40. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Pak je zde návrh C12, to je nepřekažení trestného činu. V tomto případě, protože jsme nepřijali ten návrh, který byl pod písmenkem C3, tak tento návrh podle mého názoru není hlasovatelný. Takže ten bychom vypustili. A pak už se blížíme k závěru.

Návrh A, čili ten komplexní ústavněprávní návrh, je stanovisko ústavně-právního výboru doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 386, přihlášeno 186, pro 179, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Helena Válková: Potom návrh B je nehlasovatelný, protože jsme právě přijali áčko, a tím pádem jsme, pane předsedo, prošli celým hlasováním, které nebylo tak úplně jednoduché, ale naštěstí nedošlo k žádným komplikacím, takže můžu teď navrhnout hlasovat o zákonu jako celku. Ústavně-právní výbor navrhuje přijmout, zaujal doporučující stanovisko.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Markéty Pekarové Adamové, Tomáše Kohoutka, Radka Holomčíka, Jana Chvojky, Pavla Bělobrádka, Petra Gazdíka, Pavla Jelínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 214, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 387, přihlášeno je 186 poslanců, pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, všem vám děkuji. Končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP