Středa 18. prosince 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

217.
Návrh poslanců Romana Kubíčka, Lukáše Černohorského, Ivany Nevludové,
Vojtěcha Munzara, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 236/ - třetí čtení

Pan poslanec Roman Kubíček za navrhovatele už zaujal své místo. Poprosím zpravodaje garančního výboru, kterým je pan poslanec Martin Kupka, garančním výborem byl výbor kontrolní. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 236/3, který byl doručen 29. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 236/4.

Ptám se zástupce navrhovatelů, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Není tomu tak. (Hlučné debaty především poslanců vpravo.) Já poprosím všechny přítomné o klid v sále! A otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho v sále nevidím, rozpravu tedy končím. Je zájem o případná závěrečná slova ze strany navrhovatele či zpravodaje? Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou a přednášel jednotlivé návrhy a sdělil k nim stanovisko výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, procedura je v tomhle případě velmi jednoduchá. Nemáme žádný návrh legislativně technických úprav. Máme tu pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního výboru a pak návrh zákona jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jednodušší procedura už skoro nemůže být. Přesto ji nechám odhlasovat. Aspoň dostanou šanci kolegové z předsálí se dostavit na hlasování o zákoně.

 

Takže hlasujeme o velmi prosté proceduře, pozměňovací návrh je pouze usnesení kontrolního výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 388, přihlášeno je 184 poslanců, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kupka: Ten komplexní resp. výborový pozměňovací návrh zahrnuje rozšíření o to, aby bylo možné podobně ošetřit odměňování zaměstnanců nejenom Nejvyššího kontrolního úřadu, ale zároveň Národního bezpečnostního úřadu. V obou případech se totiž jedná o instituce, kdy zaměstnanci nejsou zaměstnáni v režimu zákona o státní službě, a rozvírají se tu nůžky v odměňování mezi těmi, kteří jsou, byť vykonávají vlastně velmi obdobnou práci, v režimu zákona o státní službě, a právě pracovníky, kteří jsou v rámci NBÚ a NKÚ zaměstnáni. Cílem je zajistit takové podmínky, aby se tyto nůžky nerozvíraly, aby bylo možné přiblížit odměňování lidí v NBÚ a v NKÚ těm, kteří působí v režimu zákona o státní službě. To je v kostce obsah toho pozměňovacího návrhu obsaženého v tom výborovém usnesení.

Stanovisko výboru je kladné, pozitivní.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Kladné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 389, přihlášeno 184, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A budeme tedy hlasovat o zákonu jako celku. Přednesu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Romana Kubíčka, Lukáše Černohorského, Ivany Nevludové, Vojtěcha Munzara, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 236, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 390, přihlášeno 184, pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím projednání tohoto bodu.

 

Přečtu omluvu. Omlouvá se od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Martin Kolovratník.

Otevírám bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP