Středa 18. prosince 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

223.
Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 359/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Barbora Kořanová a zpravodaj garančního výboru, pan poslanec Ondřej Polanský. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 359/4, který byl doručen dne 27. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 359/5 a 6.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Ivana Adamce. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Takže hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře. Já už jsem tady k tomuto návrhu mluvit několikrát a musím říct, že můžu chápat dobré úmysly předkladatelů, ale to je tak všechno, co jsem si z toho návrhu zákona vzal. Musím říct, že obecně komplexní prohibice vždycky znamená problém. A když jsem pokládal otázky na výboru, kolik třeba kamionů nebo řidičů bylo postiženo tím, že předjížděli nebezpečně, nebo kde neměli, protože už dneska máme na dálnicích úseky, kde je zákaz předjíždění kamionů, tak se mi odpovědi nedostalo. Já si myslím, že je tady prostě problém jinde. Tady nekoná Dopravní policie České republiky, to je potřeba si říct. (Silný hluk v sále.)

Na jedné straně můžeme všichni pochopit... Já bych poprosil, já můžu začít znova tamhle doleva klidně, tak jak chcete.

Takže vážené dámy, vážení pánové, já bych s dovolením začal podruhé, aby mě všichni slyšeli, protože si myslím, že bychom neměli opakovat chyby, a poučení z této chyby, doufám, nastane potom, až tento návrh zákona v nějaké podobě odmítneme.

Já musím říct, že všichni dneska chceme mít zboží, jsme spotřební společnost. Všichni víme, že zboží nám vozí kamiony a že kamiony nám na silnicích vadí, protože zdržují, občas hazardně předjíždějí, je to vždycky závod kdo s koho, o ty dva tři kilometry rychleji, pak se tvoří kolony. Je to nepříjemné, je to i nebezpečné. Ale na druhé straně víme také, že pokud bychom udělali - alespoň většina si myslím, že to ví - komplexní zákaz předjíždění kamionů, že prostě by ta situace mohla a pravděpodobně by byla daleko horší. Takže já říkám, že chápu záměry předkladatelů. I nám vysvětlili, že to nebylo kvůli kalamitě na D1, to jsme si vyslechli několikrát. Ale já tedy musím říct, že prostě ten návrh jako takový podle mě byl od začátku odsouzen ke zmaru, a doufám, že to tak skončí, protože takto se ta situace vyřešit nedá.

S potěšením jsem zaregistroval, že Ředitelství silnic a dálnic nakoupilo přenosné dopravní značky, použilo je v případě krize při dopravě na některé z dálnic, myslím, že na D1. Bylo to v pořádku a myslím si, že i tady je cesta do budoucna - přenosné elektronické značky, tak aby se případně daly regulovat problémy s kamiony na našich dálnicích. Kamionů se prostě nezbavíme. Koleje nevedou do každého krámku v každé vesnici, to je realita a překládání kamionů někde na centrálních překladištích na menší auta podle mě také není reálný svět.

My jsme na hospodářském výboru podrobně diskutovali o tomto návrhu zákona... (Odmlka pro silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já bych poprosil, vážené paní poslankyně a pány poslance, aby se poslední tři minuty ztišili, abychom se mohli pokusit doprojednat tento bod. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: ... a byl jsem velmi rád, že jsme došli vlastně k podobnému názoru na návrh tohoto zákona, a to naše společné rozhodnutí bylo takové, že hospodářský výbor podpořil zamítnutí toho návrhu ve třetím čtení. Protože já jsem ho podal v tom druhém čtení, ale zároveň při další rozpravě na plénu hospodářského výboru došlo k názoru, že existuje i další varianta, a to je vrátit ho do druhého čtení - a řeknu, co tam padlo, zcela otevřeně - a tam ho zaparkovat.

Já mám trošku obavy, aby se zase někdy, až se stane nějaký problém, až se stane nějaká kalamita, abychom se k tomu zase takhle nevraceli, nemyslím si, že je to správný přístup. Myslím si, že prostě tento návrh zákona je nadbytečný, máme jiné možnosti. Tady bych chtěl vyzvat Policii České republiky, její dopravní složky, aby začaly konat, aby nám vylepšily situaci na dálnicích, abychom opravdu nehazardovali se zdravím a životy našich spoluobčanů tím, že prostě kamiony nám vytvoří souvislou frontu v pravém pruhu od začátku dálnice v Praze končíc v našem případě v Hradci Králové. (Hluk přetrvává.)

Takže takto jsme to probrali, ty návrhy tam jsou. Byl bych rád, kdybyste podpořili návrh na zamítnutí, a pokud to neprojde, tak samozřejmě tam máme návrh na zaparkování.

Ale protože hospodářský výbor musel probrat všechny pozměňující návrhy, tak mě tam překvapila jedna věc, kterou si asi nechám na příště, protože se blížíme k závěru dnešního dopoledního jednání, k závěru třetích čtení. Řekl bych, že veškeré pozměňující návrhy měly snahu vylepšit to, co se vylepšit nedalo, ale jeden tam byl velmi vážný. Na druhou stranu musím říci, že argumenty, které tam padly, pro mě byly velmi vážné, protože to předkládalo kolegium hejtmanů, a to prostě není legrace, když hejtmani z celé republiky řeknou, že mají problém. Jednalo se -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, je 13 hodin.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji, budu pokračovat příště.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Konstatuji, že je 13 hodin. Přerušuji tento bod. Do rozpravy je přihlášen z místa pan poslanec František Vácha.

Přečtu omluvy. Dnes pan poslanec Zdeněk Ondráček od 16.30 do konce jednacího dne, popřípadě do konce této schůze, a pan poslanec Jan Čižinský dnes od 12.40 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Přeji vám dobrou chuť. Budeme pokračovat ve 14.30 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání schůze Poslanecké sněmovny. Nejprve přečtu omluvy. Dnes mezi 15. a 19. hodinou se z rodinných důvodů omlouvá poslanec Karel Tureček. Mezi 14.30 a 17. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec David Kasal a od 14.30 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá ministr dopravy Vladimír Kremlík.

 

Nyní tedy otevírám další bod naší schůze a jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP