(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa? Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není.

Omluvy. Z jednání schůze Poslanecké sněmovny se od 18.30 do 19 hodin z pracovních důvodů omlouvá poslankyně Věra Adámková a stejně tak z pracovních důvodů od 18.30 hodin do konce jednacího dne se omlouvá poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková.

Zahajuji podrobnou rozpravu. První v podrobné rozpravě vystoupí poslankyně Monika Oborná. Připraví se poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo. Já bych se tímto ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je nahrán v systému číslo 2919 a který jsem tady již v předchozí rozpravě odůvodnila. Jedná se o to oprávnění k řízení traktorů pro zahraniční pracovníky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslankyně Jana Pastuchová, připraví se poslanec Koten. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já bych se tímto chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 2416. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslanec Radek Koten, připraví se poslanec Dolínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Dovolte mi, abych se přihlásil ke svému písemnému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem číslo 3801. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslanec Petr Dolínek, připraví se poslanec Josef Kott. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Tímto se hlásím k návrhu, který jsem zmínil v obecné rozpravě pod číslem 2607. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Poslanec Kott a poté poslankyně Mračková Vildumetzová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo. Já se tímto hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uložen v systému pod číslem 3362.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A poslankyně Jana Mračková Vildumetzová jako poslední v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 3815. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Děkuji poslanci Dolínkovi, poslanci Bauerovi a končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem 17 (správně 11). Jde o

 

11.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové,
Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu
/sněmovní tisk 111/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 7. listopadu 2019. Podrobná rozprava byla přerušena a já prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Kateřina Valachová, což ale není možné, protože poslankyně Valachová je omluvena, takže někdo jiný z navrhovatelů by se měl posadit ke stolku zpravodajů. U stolku už je připraven zpravodaj garančního výboru, což je poslanec Jakub Michálek.

Budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě, do které se hlásí místopředseda Okamura. Ale my jsme přerušili rozpravu uprostřed vystoupení místopředsedy Pikala, který bude pokračovat. Ale já přece jenom prosím, aby někdo z navrhovatelů, což jsou poslanci Hamáček, Zaorálek, Valachová Birke a další, zaujal místo u stolku zpravodajů. Pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já si myslím, že stejně tak jako v minulém případě omlouvám Kateřinu Valachovou, která je hlavní předkladatelkou tohoto zákona, pak omlouvám ministra vnitra pana Hamáčka, který je jakýmsi gestorem toho komplexního pozměňovacího návrhu, na kterém se pracuje. Tak si myslím, že bez těchto dvou postav nejde pokračovat, a prosím případně o to, abychom zapřemýšleli, jestli tento tisk nemůžeme dnes přerušit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Přerušit bychom mohli, kdybyste to navrhl jako procedurální návrh, hlasovali bychom o tom.

Pan místopředseda Okamura s přednostním právem, ale pokud budete vystupovat v rozpravě, tak...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ne, tak já s přednostním právem, a stejně jsem v podrobné také přihlášený. Ale chtěl bych jenom upřesnit, k čemu tady došlo minule, že těsně předtím, než jsem přečetl číslo svého pozměňováku, a místopředseda Pikal, tak došlo, že bylo 19 hodin, a my jsme to měli za dvě minuty už v podstatě hotové a mohli jsme jít do třetího čtení, kde stejně není lhůta, protože to je ústavní zákon.

Takže já bych se přimlouval za to, abychom už jenom dočetli... Já mám v podstatě pětisekundové vystoupení, kde řeknu už jenom číslo toho svého pozměňováku. A předpokládám, že něco podobného bude místopředseda Pikal, jak jsem s ním hovořil. A za minutu je to hotové, tak já bych to už, jestli můžu přimluvit, už bych to neodkládal. Stejně na to třetí čtení není lhůta, protože to je ústavní zákon. Takže tady nemusíme chodit kolem horké kaše u druhého čtení, že o něco přijdou ti, kteří tady nejsou, nebo že není zástupce. To stejně nic nemění. Žádný časový tlak nevzniká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Chvojka s přednostním právem.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já se omlouvám, nechci nikoho mystifikovat, já jsem tady jenom pošťákem těch zpráv, které mi dala hlavní předkladatelka Kateřina Valachová. Mně bylo sděleno, že se čeká na nějaký legislativně technický pozměňovací návrh, to znamená ne věcný, ale ten, který by řešil nějaké technikálie, které jsou samozřejmě důležité. Pokud ho místopředseda Pikal má, jako že se tváří, že ho má, potom by určitě nebyl důvod daný tisk přerušit. Omlouvám se, nevěděl jsem o tom. Necháme pana místopředsedu, ať nám řekne.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Pan místopředseda, který teď vystupuje v rozpravě, která byla přerušena - je to tak?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já můžu buď s přednostním právem, nebo můžu už rovnou v té rozpravě. Nechám to na vás. (Předsedající: Můžete, ale já bych vám dal slovo v přerušené podrobné rozpravě, pokud nenamítáte.) Určitě nenamítám. Děkuji, pane předsedající. Takže budeme pokračovat v tom mém slovu, jak jsem říkal.

Tam byly nějaké technické nedostatky, pro které to bylo ještě potřeba změnit, respektive už jsme se jako Sněmovna rozhodli, že jako základní koncepci bereme ten návrh ústavně-právního výboru, tedy ten pozměňovací návrh, tak jak je obsažen ve sněmovním tisku 111/3, a k němu se načítají ty pozměňovací návrhy. A já mám právě připravené dva technické pozměňovací návrhy v tomto smyslu... Já si to tady jenom seřadím... děkuji.

Jeden je úplná drobnost, a to je sněmovní dokument 3795, kdy se v článku 1 odst. 2 slova "referendum ve věci mezinárodní smlouvy podle článku 10a Ústavy České republiky" zrušují. To je čistě z toho důvodu, že to stejné ustanovení je potom obsaženo v článku 2, takže není třeba ho opakovat, to je taková technická drobnost.

A potom jiná technická věc, tu mám ve sněmovním tisku (dokumentu) 3791, tak to je poměrně rozsáhlejší návrh, který ale řeší pouze ty technické věci tak, aby tam byla pouze jedna petice a jeden návrh referenda, nikoliv abychom měli nějaký technický návrh návrhu na posouzení návrhu, tak místo toho máme pouze návrh referenda, návrh na konání referenda, který obsahuje ty otázky. K tomuto návrhu se sbírá petice. Ve chvíli, kdy se shromáždí 50 tisíc podpisů, předkládá se tento návrh k posouzení Ústavnímu soudu a po vyslovení se Ústavního soudu se potom pokračuje v tom sběru do těch 450 tisíc. Čili je to taková drobná technická oprava, tak aby tam nevznikal ten termín, nebo ten institut návrhu na posouzení návrhu, ale abychom to měli takhle oddělené. Jinak jsou to drobnosti, jako že se slovo šesti mění na číslovku 6 a podobně. Čili je to ve sněmovním tisku 3791, to je ta technická oprava, na kterou se čekalo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Teď dám slovo předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den. Omlouvám se, že jsem nebyl přítomen po celou dobu té diskuse, ale opravdu čistě principiálně, jestli není přítomen žádný z navrhovatelů, stalo se to několikrát v minulosti, už jsem si to telefonicky konzultoval, a vždy se přerušovalo, že aspoň jeden navrhovatel u toho měl být. Já tedy vznáším návrh, abychom hlasovali o přerušení do přítomnosti navrhovatele.***
Přihlásit/registrovat se do ISP