(10.40 hodin)
(pokračuje Farský)

To, proč to děláme, je jenom naše konzistentní jednání. My jsme totiž jako Starostové toto zavedení objektivní odpovědnosti za negativní důsledky očkování už navrhovali ve Sněmovně před více než dvěma lety. Tehdy, a bylo to 26. dubna 2017, kdy jsme hlasovali ve Sněmovně, tento návrh získal jenom 43 hlasů, když ho odmítla sociální demokracie, ANO a KSČM... a Úsvit, ten je ještě nutno zmínit. Jsem moc rád, že se i pomocí této debaty podařilo tento problém dovysvětlit a posunout tak, že samotná vláda přišla s tímto návrhem. Povzdech je ten, že jsme mohli mít už tento zákon dva roky a že už dva roky mohl jednak dávat pomocnou ruku lidem, u kterých se negativní důsledky vyskytly, a zároveň mohl působit i pozitivně v tom smyslu, jak v závěru své řeči zmínil pan ministr, v tom, aby ta nedůvěra v očkování a v jeho možné negativní důsledky byla oslabována.

My tento zákon podpoříme i proto, že ve chvíli, kdy stát bere odpovědnost nejenom za to všeobecné blaho, které ukládá tou povinností, ale přijímá i odpovědnost za případné negativní důsledky, je právě cesta k tomu, aby se stát ke svým občanům nechoval jako k podřízeným a jako ke svému majetku, ale jako k partnerům. To je cesta k tomu, aby důvěra mezi těmito povinnostmi a občany a státem byla co možná nejvyšší. Proto my tento návrh podporujeme, tak jako jsme ho podporovali před dvěma lety, ale tehdy bohužel ještě současná vládnoucí koalice pro něj podporu neměla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Farskému. Mám další čtyři přihlášky do rozpravy. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Věra Adámková.

Pane poslanče, ještě chviličku. Prosím sněmovnu o klid, abychom mohli jednotlivé příspěvky vyslechnout s náležitou pozorností. Jsme ve třetím čtení, budeme rozhodovat o konečné podobě zákona, a prosím tedy, abyste debaty, které se netýkají tohoto bodu, přenesli do předsálí.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se za klub KDU-ČSL vyjádřil k předloženému návrhu zákona ve třetím čtení. Tak jak jsme zmiňovali už v prvém a ve druhém čtení, poslanecký klub KDU-ČSL podporuje tento vládní návrh zákona. Oceňujeme to, že vlastně po dlouhých letech, kdy bylo voláno ze strany zejména i laické veřejnosti, ale i ze strany části odborné veřejnosti po tomto typu zákona, jej Ministerstvo zdravotnictví připravilo.

Pokud se týká podpory jednotlivých pozměňovacích návrhů, já jsem vlastně v té prvé fázi podpořil pozměňovací návrh, já jako osoba, paní profesorky Adámkové na to určité zúžení toho původního návrhu zákona, vlastně zúžení toho odškodnění. Nicméně po diskuzi jednak s poškozenými rodinami, ale i s experty jsme změnili stanovisko a ten pozměňovací návrh pod bodem A1 náš poslanecký klub nepodpoří. Myslíme si, že to zúžení je bohužel až příliš velké a je to možná ještě na nějakou další diskuzi. Uvidíme, jestli se k tomu ještě nevrátí kolegové v Senátu. Ale my dnes v hlasování ve třetím čtení pozměňovací návrh paní profesorky Adámkové a dalších jako klub nepodpoříme.

Budeme také navrhovat rozdělení hlasovací procedury tak, aby se zvlášť hlasoval pozměňovací bod (návrh) pod písm. A1 a zvlášť pozměňovací návrh pod písm. A2. To potom ještě k hlasovací proceduře.

Zákon jako takový jsme připraveni podpořit.

A já bych se teď ještě krátce vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pod písm. B, což je můj pozměňovací návrh. Už to tady komentoval pan ministr v tom smyslu, že s ním jako ministr zdravotnictví nesouhlasí. Já bych vám ale rád vysvětlil podstatu tohoto pozměňovacího návrhu a také to, proč nemohu akceptovat, nebo nesouhlasím s odůvodněním pana ministra k tomuto pozměňovacímu návrhu.

Tady je potřeba říci, že pokud rodina nebo ten samotný poškozený, ale berme v úvahu, že většinou to bude rodina, tedy zákonní zástupci toho poškozeného dítěte, požádá, nebo vlastně uplatní institut náhrady odškodnění za újmu způsobenou povinným očkováním, tak už v tu chvíli vyjadřuje vlastně svůj souhlas s tím, že bude nakládáno s jeho zdravotnickou dokumentací. Mohli bychom tady i říct spoustu dalších příkladů z praxe, kdy to takto je. Takže mluvit o tom, že bychom se nějakým způsobem vlamovali do citlivých údajů pacienta, podle mého názoru není namístě.

Pokud jde o ten samotný akt, tak my také nenavrhujeme striktní povinnost ministerstva. My to do toho zákona navrhujeme jako možnost. Pokud rodina nemá žádný problém s tím zdravotnickým zařízením, kde bylo poskytnuto povinné očkování, pak rodina samozřejmě všechny ty dokumenty Ministerstvu zdravotnictví doručí sama. To je ta základní teze zákona a my s ní nemáme problém. My pouze dáváme možnost tím pozměňovacím návrhem části rodin, kde by byla narušena důvěra mezi rodinou a tím konkrétním zdravotnickým zařízením, aby v tom případě delegovaly tu možnost na Ministerstvo zdravotnictví. To znamená, to není povinnost, je to pouze možnost. A ta poškozená rodina nebo ten samotný poškozený už tím aktem, že požádá o odškodnění, dává vlastně souhlas s tím, že bude nakládáno s jeho zdravotnickou dokumentací. To znamená, já nemohu souhlasit s tou argumentací pana ministra. A poté je potřeba zmínit už stávající stav v legislativě. Už dnes existují případy, kdy oprávněné osoby či oprávněné orgány mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace bez souhlasu toho samotného pacienta, je to upraveno v § 65 odst. 2 zákona o zdravotnických službách. A ten seznam je poměrně dlouhý.

Nicméně já znovu opakuji, v tomto konkrétním případě se nijak nevlamujeme do citlivých údajů, protože rodina už tím aktem toho, že si zažádá o odškodnění, dává i souhlas s tím, že bude nakládáno s těmi zdravotnickými údaji. A jistě může prováděcí předpis upravit rozsah té zdravotnické dokumentace, která bude k tomu potřeba. Nebude zase až ta široká. To znamená, toto je záležitost prováděcího předpisu, který toto může upravit.

Proto si vás, milé kolegyně a kolegové, dovoluji požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Je to vstřícné gesto vůči poškozeným rodinám, aby nebyly vystavovány dalším traumatům s tím, že budou muset nějak složitě komunikovat se zdravotnickým zařízením, kde absolvovaly to očkování. A řeknu ještě věc, kterou jsem tady řekl ve druhém čtení. Já jsem přesvědčený o tom, že v naprosté většině případů zdravotnické zařízení nijak nepochybilo. Ta vina není na něm. Nicméně ta důvěra může být právě i pro to emoční zatížení té rodiny narušena. A je to traumatizující jak pro tu rodinu, tak pro to zdravotnické zařízení.

Tedy na závěr, klub KDU-ČSL podpoří tento návrh zákona. A já si vás dovoluji zdvořile požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému. Nyní paní poslankyně Věra Adámková, připraví se pan kolega Janulík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi tedy několik slov k této tematice. Já jsem velmi ráda, že jsme se dostali do bodu, kdy už hovoříme o konečné verzi, protože odškodnění je více než nutné a dlouhodobě nám scházelo, o tom není samozřejmě sporu.

Co se týče toho pozměňovacího návrhu pana kolegy Kaňkovského, tak se domnívám, že tady on je zbytečný, protože tím, že bude zavedena ta odborná nezávislá komise, která samozřejmě bude spolupracovat s eventuálně poškozenou rodinou, tak všechny dokumenty si bude možné vyžádat úplně bez problémů od toho zdravotnického zařízení. A nedomnívám se ani z praxe, že by bylo jakékoliv zdravotnické zařízení, které by nespolupracovalo s touto odbornou komisí. Ještě se tak nikdy nestalo v jiných případech, čili jistě můžeme říci, že ani tentokrát.

Jinak samozřejmě je dobře, že ten člověk, který žádá, protože to většinou budou rodiny nebo jejich rodiče, má ještě nějakou jinou možnost a není v tom sám. To je samozřejmě velmi dobře.

Co se týče toho bodu jedna, nebo § 2 mého pozměňovacího návrhu a mých kolegů, jedná se o to, za prvé, že tam je také odškodnění za duševní útrapy, a to proto, že zejména rodiče dítěte, které by ty trvalé následky mělo, procházejí ještě duševní jakousi újmou, to je bezesporné, která je velmi těžce daná do nějaké škály, protože téměř tato škála existovat nemůže v této problematice. Proto je tam tedy i za ty duševní útrapy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP