(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Richterové. Ještě faktická poznámka paní poslankyně Adámkové. Stále jsme ještě v rozpravě ve třetím čtení. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedající. Já jsem ještě zapomněla a chci, aby to plénum vědělo. Děkuji moc za slova pana docenta Svobody. Toto opravdu není, že bychom nepodporovali očkování. Jedná se o odškodnění, samozřejmě, které může přijít po každé injekci, po každém výkonu, tak i po očkování, protože jistě je to zásah do imunitního systému.

Ale chtěla jsem vás seznámit s tím, že Světová zdravotnická organizace nás vyřadila ze seznamu bezpečných zemí, celosvětově, co se týče spalniček. Takže z toho vidíte, že opravdu to očkování je velmi nutné, což mě mrzí, protože jsme na úrovni roku 1960. Takže padesát let v celku jsme se snažili úplně zbytečně.

A jinak opravdu, co se týče té dokumentace, tu je možné vyžádat, ta odborná komise si ji samozřejmě vyžádá v plném rozsahu. Opravdu rodič nemusí vědět, jaké doklady má dávat, to bychom na něj toho navalovali mnoho. A budou to dominantně děti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Davida Kasala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já ještě jednu reakci na paní poslankyni Richterovou přes pana předsedajícího, a už jsem to slyšel podruhé nebo potřetí, jak to dlouho trvalo. Já bych to chtěl uvést na pravou míru a chtěl bych říci, že se tady bavíme jenom o zdraví našich dětí, a proto byla vytvořena již předchozím ministrem pracovní skupina, která to všechno projednávala. Projednávala to s pacientskými organizacemi, projednávala to s velmi agresivním uskupením Rozalio, projednávala to s praktickými lékaři, projednávala to se všemi. Proto to tak dlouho trvalo. Ale myslím si, že i vzhledem k tomu, že se jedná nejenom o zdraví těch dětí nebo pacientů, ale jedná se i o finanční náhrady, tak je potřeba, aby to bylo nastaveno přesně. Takže to jenom jsem chtěl upřesnit, jakým způsobem to bylo, že sice to je v roce 2019, ale je to připraveno tak, aby to vydrželo po další léta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nyní paní poslankyně Langšádlová, také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Někteří z vás zpochybňují to, že se v naší společnosti poměrně často šíří dezinformace. Někteří z vás zpochybňují zprávy našich služeb, anebo si myslí, že ty dezinformace, které se tady šíří, mají jenom politický rozsah, že se týkají Ukrajiny, Krymu, že se týkají Evropské unie, ale prosím, podívejte se, z jakých serverů, z jakých zdrojů se šíří dezinformace třeba o očkování okolo spalniček, a to jsou ty dopady. Takže prosím, pokud se hovoří o dezinformacích, pokud se hovoří o fake news, velmi často se to týká i jiných než politických témat, a moc vás prosím, zkonzultujte se s odborníky, kolik dezinformací na téma očkování šlo právě z těchto dezinformačních serverů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka poslance Václava Klause. (Hluk v sále.) Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já bych zareagoval na předřečnici, která zamotala zase nějaké dezinformační nevím co k tématu očkování. Tak jenom bych si dovolil upozornit, když se koukám na tu tabuli, celý ten bod se jmenuje o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, takže asi nějakou újmu občas to povinné očkování dělá, jinak by to tady slovutní poslanci neprojednávali. Já to aspoň takhle logicky vnímám. Takže o jakých dezinformacích si povídáme?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, a pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Mám otázku, pane ministře. Chcete závěrečné slovo? Ano. Paní zpravodajka? Pane ministře, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane předsedající, já bych chtěl v prvé řadě poděkovat za tu diskusi a za podporu zákona jako takového. Souhlasím s tím, že asi měl ten zákon být připraven dříve, ale na druhou stranu je dobře, že tady je a že, doufám, bude schválen.

To, kde tedy se vede debata, jsou zejména předložené pozměňovací návrhy. Já nemám problém s tím rozdělit hlasovací proceduru tak, jak bylo navrženo u toho pozměňovacího návrhu. A pokud jde o ten pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského, já musím trvat na tom, že zkrátka toto není úplně šťastně napsaný pozměňovací návrh. Ten návrh skutečně dává povinnost Ministerstvu zdravotnictví vyžádat si ony dokumenty, ovšem je otázkou, jestli ministerstvo vůbec bude schopno si tyto dokumenty vyžádat, když nebude znát ani poskytovatele služeb, kteří poskytli tedy tu zdravotní službu, aplikaci očkování, tomu poškozenému. Ministerstvo tuto informaci nemá jak zjistit, protože to není uváděno mezi povinnými náležitostmi při podávání žádosti o odškodnění. To znamená, my tuto informaci, pokud nám ji ten poškozený nedá, nejsme schopni verifikovat, zjistit, a pokud nebudeme tedy vědět, kde si o ty dokumenty říct, tak se může stát, že neuneseme důkazní břemeno a bude to v neprospěch pak toho poškozeného rozhodnuto. (Hluk v sále.)

Takže jenom upozorňuji zkrátka na to, že si myslím, že v tomto směru je mnohem lepší variantou, pokud právě osoba poškozená, případně zákonný zástupce, si vyžádá, na což má ze zákona už dnes oprávnění, každý poskytovatel zdravotních služeb, musí vydat zdravotnickou dokumentaci danému pacientovi nebo té poškozené osobě. Takže si myslím, že skutečně je lepší varianta trvat na souhlasu toho daného zástupce nebo pacienta, a nikoliv dávat povinnost na ministerstvo, které třeba nebude schopno v reálné praxi ani té povinnosti dostát, a mohlo by to být na újmu rozhodnutí o té žádosti o odškodnění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví za závěrečné slovo. Mám tady s přednostním právem přihlášku pana předsedy Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, prosím o pochopení, před hlasováním o pozměňovacích návrzích prosím o patnáctiminutovou přestávku na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, bylo avizováno ve vystoupení pana poslance Válka. Paní zpravodajka vystoupí až teď se závěrečným slovem a potom udělám přestávku, nebo až při proceduře. Paní zpravodajko? Dobře, tak ještě než... protože je to před hlasováním, tak necháme vystoupit se závěrečným slovem paní zpravodajku, a pak vyhlásím přestávku na poradu klubu TOP 09. Máte slovo, paní zpravodajko.***
Přihlásit/registrovat se do ISP