(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já bych se nerad vracel na začátek, protože ono už to v mezirezortu bylo. Ono už to proběhlo, takže teď to půjde celé znovu. Schválně se to projednávalo v roce 2017, aby se to už přizpůsobilo, účinnost vyhlášky, na začátek toho nového finančního období 2021. Mělo by platit od 1. 1. 2021. S tím, že vyjde brzy, aby se systém na to připravil. V okamžiku, kdy to vrátíme teď na začátek, kdy už máme tu výhodu, že známe různé finanční nástroje, které mají operační programy a evropské fondy na Ministerstvu zemědělství, to znamená, že to možná v tomto ohledu bude snazší. Ale pane ministře, čím dříve, tím lépe, protože příroda nepočká. To vy snad dobře víte.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ano, já s tím naprosto souhlasím, pane kolego. A skutečně ta účinnost by měla být 1. 7. 2021 navrhovaná. A jsem přesvědčen, že se nevrátíme na ten začátek úplně. Tam byla spousta práce na tom samozřejmě už udělaná a bude to právě napasováno na to nové období, to znamená 2021, pouze jsme uvažovali 1. ledna - 1. 7. Nakonec tedy je tam navrhováno 1. 7., ale je to mezirezort a samozřejmě uvidíme, jaké k tomu budou připomínky. Ale uvědomujeme si to, že to musíme stihnout do tohoto období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přečtu omluvu: pan poslanec Radek Rozvoral se omlouvá dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A dalším v pořadí je pan poslanec Navrkal s interpelací na pana ministra Tomáše Petříčka ve věci evropské uprchlické tábory. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře Petříčku, před několika dny jsem se sešel s dobrovolníky působícími v uprchlických táborech na řeckém ostrově Lesbos a v bosenském Vučjaku. Se zděšením jsem poslouchal, jaké vyhlídky čekají lidi přebývající v těchto přeplněných a nedostatečně vybavených táborech v mrazivých zimních měsících. Již z minulých let máme zkušenosti, že podmínky v těchto místech bývají drastické a lidem v nich jde často o život. Myslím si, že vaší vládě i třeba v kontextu nedávných vyjádření vašeho kolegy Hamáčka by svědčilo projevit lidskou tvář a to, že vaší vládě nejsou lhostejné i osudy lidí v zahraničí, byť třeba v zahraničí blízkém, v Evropě.

Mé dotazy jsou tedy prosté. Rád bych se vás zeptal, jestli se vaše ministerstvo chystá nějakým způsobem přispět k řešení této situace, např. prostřednictvím humanitární pomoci. Případně, jestli se tuto situaci chystáte nějak řešit na evropské úrovni, například na nadcházející schůzi Rady pro zahraniční věci, Evropské rady, abychom předešli těm nejčernějším scénářům. Předem vám děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr je řádně omluven, na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Dominik Feri s interpelací na pana ministra Roberta Plagu ve věci povinná maturita z matematiky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, dnes mi vlastně vůbec nevadí, že tu nejste. Ne snad proto, že bych vás nerad viděl, ale protože vím, jak je pro ministra limitující udržet nějaký koherentní projev a ještě danou materii vysvětlit v tak krátkém čase.

Obracím se na vás s dotazem na váš plán ohledně zrušení povinné maturity z matematiky. Jakkoliv jste již několikrát v mnoha novinových článcích avizoval, že to nemáte v plánu, že nemáte v plánu zachovávat povinnou maturitu z matematiky, tak se na mě stále obracejí, a musím říct, že jsou to opravdu desítky lidí, studentů, měsíčně, jak to vlastně bude. A vězte, že není nic horšího než nejistota, když víte, že studujete, že vás něco čeká, ale nevíte vlastně, v jaké podobě to bude.

Čili bych se vás chtěl zeptat, a myslím, že ta písemná forma je k tomu vhodná, jaký je plán Ministerstva ohledně projednávání předmětného zákona v Poslanecké sněmovně, nějaké lhůty, nějaká perspektiva. A jestli je to skutečně tak jisté, jak se to z vašich dosavadních vyjádření podávalo. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na paní ministryni Alenu Schillerovou ve věci dotační tituly na mateřské školy a základní školy. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, obracím se na vás s prosbou ohledně dotačních titulů na mateřské a základní školy. Máme k dispozici průzkum mezi obcemi a městy, ze kterého vyplývá potřeba jednotlivých měst na rozšiřování kapacit mateřských a základních škol. Obce a města potřebují rozšiřovat kapacity svých škol. Bohužel v současnosti se úspěšné dotační tituly, které v tomto vydatně pomáhaly, ruší, nebo se snižuje jejich celkový objem financí. Musím si povzdychnout, že je bohužel škoda, že nám včera neprošly pozměňovací návrhy k rozpočtu, kde jsme přidávali peníze právě na tyto dotační tituly v kapitolách Ministerstva pro místní rozvoj, školství a na Ministerstvu financí.

S tím už nic nenaděláme, avšak přesto bych se vás, paní ministryně, chtěla zeptat, zdali by byla možnost prodloužit úspěšný dotační titul na Ministerstvu školství, mluvíme o těch základních školách, kde se rozšiřovala kapacita na plnohodnotnou školu. A zároveň u nově zřízeného dotačního titulu v kapitole VPS jsem zaznamenala, že dotační titul se týká obcí s počtem obyvatel maximálně do 3 000, resp. ten další do 1 000 obyvatel, zda by právě s ohledem k okolnostem, že obce nad 3 000 obyvatel nemají žádné možnosti v tomto směru, zda by bylo právě možné pokračovat popřípadě v tom novém dotačním titulu, změnit parametry pro obce nad 3 000 obyvatel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, co se týče resortu Ministerstva financí, který řídím, tak svému úkolu v oblasti zabezpečení chybějící finanční kapacity v oblasti základních škol se intenzivně věnovalo a svůj úkol v rámci podprogramu 298213 školský program Ministerstva financí splnilo. Určitě víte, že funguje od roku 2014. Já si dovolím krátké shrnutí.

Tento dotační titul funguje, jak jsem řekla, od roku 2014 a nyní nastává doba jej vyhodnotit a posléze ukončit. Vzhledem k tomu, že realizace některých projektů se zpožďuje, umožnila jsem další prodloužení podprogramu do pololetí roku 2022, tak aby financování projektů skončilo v roce 2021 a program byl do 30. 6. 2022 vyhodnocen. Nepředpokládám v tuto chvíli vyhlášení žádných dalších výzev do tohoto programu. V tuto chvíli, říkám. K termínu ukončení tohoto dotačního podprogramu zrealizujeme 151 projektů obcí, zejména v prstenci okolo hlavního města Prahy, a navýšíme kapacitu základních škol o 15 tis. míst s dotační podporou 4,1 mld. korun. O této skutečnosti jsem vás už informovala v odpovědi na vaši písemnou interpelaci někdy koncem září tohoto roku.

I já se v poslední době často setkávám s dotazy obcí především z okolí hlavního města Prahy, jaký bude další vývoj podpory ze strany státu v oblasti školství. A obvykle se jedná o velké a finančně náročné projekty, převážně za víc než 200 mil. korun na jednu akci. Čili to předpokládám, že se bude týkat těch větších obcí, na které se ptáte. Chci zdůraznit, že ministerstvo, aniž bych se zbavovala zodpovědnosti, v žádném případě, že Ministerstvo financí nenese primárně odpovědnost za strukturu školské sítě. Je však odpovědné za efektivní využití státních prostředků. Takže musím trvat na svém názoru, že do budoucna nelze úvahy o další podpoře řešit bez důkladných analýz, které ale musí zajistit příslušný resort, tzn. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a v návaznosti na výsledky analýzy by mělo právě MŠMT připravit dotační titul, který by na zjištěné potřeby reagoval. Takto by to mělo být podle mého názoru a v souladu s rozpočtovými pravidly správně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP