(19.00 hodin)
(pokračuje Pojezný)

Mně nevadí, když mi vážení kolegové, třeba pan Faltýnek s panem Okamurou, tady budou nestále do něčeho mluvit, já se můžu vrátit a začít znovu. Můžeme to probrat znovu. (Předsedající gonguje.)

Takže zvládnutí testu na 33 % by nemělo být vůbec obtížné pro žádného studenta střední školy potom, co absolvuje matematiku ve svých školách. (Odmlka kvůli velkému hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám rozumím. Máme posledních dvanáct vteřin do 19. hodiny.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Já mám posledních dvacet stran, tak stejně myslím, že to dneska neprobereme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já myslím, že to asi nestihneme. (Veselost v sále.)

 

Poslanec Ivo Pojezný: Pane předsedající, to byl předvánoční vtip.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zrovna teď je 19.00, takže vám děkuji. Přerušuji tento bod a budeme hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 39. schůze Poslanecké sněmovny.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro vyřazení zbývajících bodů. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 407 přihlášeno 159 poslankyň a poslanců, pro 115, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Kolegyně, kolegové, za nás všem hezké svátky a hodně zdraví. Těšíme se na příští rok, děkujeme za spolupráci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Já vám také všem přeji hezké svátky, všechno dobré v novém roce a dobrou cestu domů ke svým rodinám. Mějte se krásně.

 

(Schůze skončila v 19.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP