Úterý 21. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 555/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám tento zákon ve druhém čtení, kterým se mění zákon o poštovních službách. Jedná se o novelu, která je adaptačním předpisem k nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků. Jedná se o určitou vyšší transparentnost cen, která ukládá provozovatelům služeb dodávání balíků mj. za povinnost poskytovat národním regulačním orgánům informace o svých službách, počtech zásilek, o jejich cenách atd. Jinými slovy, tyto údaje jsou v rámci České republiky poskytovány Českému telekomunikačnímu úřadu a jedná se o údaj o cenách, které jsou následně zveřejňovány a srovnávány na webových stránkách Evropské komise, s tím, že již nyní je obsah nařízení v praxi naplňován. Návrh zákona má adaptační charakter, představuje minimalistickou implementaci nařízení.

Návrhem se na základě i vašeho rozhodnutí zabýval hospodářský výbor, který doporučil návrh projednat, schválit ve znění schváleného pozměňovacího návrhu zpravodaje tisku, pana poslance Luzara. Jeho návrh se týká úpravy původně navrženého data účinnosti. S navrženou změnou samozřejmě souhlasíme. Rád bych tedy poděkoval hospodářskému výboru i zpravodajovi a požádal vás o podporu návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru hospodářskému jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 555/1 a 555/2. Já poprosím pana zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Leo Luzara, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy aby odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil v krátkosti s usnesením hospodářského výboru ze 36. schůze ze dne 11. prosince 2019 k vládnímu návrhu zákona o poštovních službách, sněmovní tisk 555. Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 555 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu. V části třetí, čl. III se slova "dnem 23. listopadu 2019" nahrazují slovy "dnem jeho vyhlášení". Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednání tohoto návrhu. A za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Tolik v krátkosti usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Děkuji panu zpravodaji a můžeme pokračovat otevřením obecné rozpravy. Konstatuji ovšem, že nemám žádnou přihlášku do této rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Pokud nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. V tom případě asi není o závěrečná slova zájem. Pane ministře? Pane zpravodaji? (Nepřejí si vystoupit.)

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do té nemám písemnou přihlášku. V tom případě se ptám, kdo se hlásí z místa. Jestli nikdo, končím i rozpravu podrobnou. Vzhledem k tomu, že nikdo v podrobné ani obecné rozpravě nevystoupil, nemáme žádný návrh na hlasování, mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu, poděkovat panu místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a panu zpravodaji a ukončit tento bod.

 

Pokračovat budeme bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP