Úterý 28. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 645/ - prvé čtení

Jak už zde bylo řečeno panem zpravodajem, nebudeme postupovat podle § 90 odst. 2, protože zaznělo veto dvou poslaneckých klubů. Nezazněl u tohoto návrhu návrh na vrácení ani zamítnutí, takže tím se teď nebudeme zabývat, ale budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Navrhuje prosím ještě někdo jiný výbor jako výbor garanční? Nenavrhuje. Zato navrhujete odhlášení. Já jsem vás všechny odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přistoupíme k hlasování o tom, že garančním výborem bude výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 119 přihlášeno 155 poslanců, pro 155, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor, aby se zabýval tímto návrhem. Navrhuje někdo z poslankyň, poslanců nějaký jiný výbor. Nenavrhuje, takže zůstáváme u projednání v garančním výboru.

 

Pak zde zazněl návrh o zkrácení lhůty o 30 dní. Budeme o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 120 přihlášeno 156 poslanců, pro 134, proti 4. Návrh byl přijat a lhůtu jsme zkrátili.

 

Pane zpravodaji, jenom se ujišťuji - u tohoto tisku už nemusíme žádný další návrh hlasovat? Děkuji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Znovu otevírám bod číslo 25. Jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP