Úterý 28. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

25.
Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Lenky Kozlové, Martina Baxy,
Františka Váchy, Jiřího Miholy a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 506/ - prvé čtení

V tomto případě zazněl návrh na zamítnutí, který dne 18. 12. přednesla paní poslankyně Tereza Hyťhová, a dnes ho v rozpravě zopakovala. Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 121 přihlášeno 156 poslanců, pro 106, proti 46. Konstatuji, že jsme předložený návrh zamítli v prvním čtení. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Seznámím vás s omluvami, které mezitím přišly. Pan poslanec Jan Skopeček se omlouvá do konce dnešního jednání z pracovních důvodů a paní poslankyně Jana Pastuchová se omlouvá od 18.20 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A ještě paní poslankyně Dana Balcarová se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednání ze zdravotních důvodů.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP