Středa 12. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

217.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 530/ - třetí čtení

Děkuji panu ministrovi Adamu Vojtěchovi, že zůstal u stolku zpravodajů. Zpravodajkou garančního výboru, výboru pro zdravotnictví, je paní poslankyně Olga Richterová. Také ji požádám, aby zaujala své místo. Konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 530/3, který byl doručen dne 24. ledna 2020. Usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 530/4. Ptám se pana ministra, jestli má zájem před otevřením rozpravy. Má.

Ještě požádám znovu sněmovnu o klid. Ještě chvilku, pane ministře. Rád bych, abychom i tento tisk byli schopni projednat v důstojném prostředí. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, skutečně velmi stručně připomenu, že jde o návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Cílem návrhu je zejména adaptace dvou unijních nařízení v co nejkratší době. Dále ovšem, jak to již bývá u návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví, tak hlavním tématem i pozměňovacích návrhů je oblast očkování a přijetí dětí na zotavovací akce a školy v přírodě bez dokladu o řádném očkování.

Za sebe osobně nemohu se ztotožnit s pozměňovacími návrhy, které v zásadě popírají zásadu kolektivní imunity a mohou u veřejnosti přispět k dalšímu snižování vnímání potřebnosti pravidelných očkování, a tím vést ke snadnějšímu šíření nakažlivých nemocí ve společnosti. To znamená, nemohu podpořit návrhy, kterými se vypouští povinnost doložit v lékařském posudku podrobení se stanovenému pravidelnému očkování nebo imunitu k nákaze u dětí účastnících se zotavovacích akcí. V případě zotavovacích akcí se jedná o dlouhodobější pobyty náhodně vytvořených velkých kolektivů dětí, navíc zpravidla s více zatěžujícím programem, a tedy s mnohem větším nebezpečím šíření nakažlivé nemoci nebo rizikem poranění.

Naopak tuto úpravu podporuji, pokud jde o školy v přírodě, to znamená, zde se domnívám, že není nutné trvat na současné podmínce v zákoně, protože tyto pobyty trvají krátkou dobu. Je to jasně definovaný kolektiv, který je pohromadě celý školní rok, a provozované aktivity jsou méně fyzicky náročné.

Dále nemohu souhlasit s návrhem na vypuštění povinnosti podrobení se pravidelnému očkování jako podmínky pro přijetí do dětských skupin, soukromých mateřských škol a předškolních zařízení, v nichž je provozována živnost výchovy dětí nad tři roky věku. V tomto směru se domníváme, že pro zachování příznivé epidemiologické situace je zcela nerozhodné, jestli jsou dané pečující subjekty soukromé, či zřízené státem, nebo územní samosprávou. Z tohoto pohledu ochrany veřejného zdraví by měly být podmínky u všech těchto subjektů stejné.

Také nemohu podpořit návrh měnící rozsah opatření proti šíření infekčních onemocnění fyzickými osobami a zužující informační povinnost nakažených osob vůči poskytovateli zdravotních služeb. Mám za to, že nastavení příslušných opatření minimalizujících potenciální riziko přenosu onemocnění při poranění je třeba zachovat zejména pro ochranu samotných zdravotníků při ošetřování těchto osob.

Dámy a pánové, tento vládní návrh zákona uvádí český právní řád do souladu s unijní úpravou, a plní tak zejména tedy naše závazky vyplývající z členství v Evropské unii a zároveň řeší otázku očkování a dalších oblastí, o kterých ještě bude určitě řeč. Prosím o jeho podporu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a nyní otevírám rozpravu. Jako první je přihlášena paní poslankyně Brzobohatá, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. A doufám, že tady bude dostatečný klid na vystoupení, abych opět nemusel zklidňovat sněmovnu. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já bych se chtěla vyjádřit úplně krátce ke sněmovnímu dokumentu, k svému pozměňovacímu návrhu 4118, což je nepovinné invazivní meningokové onemocnění. Já věřím, že se všichni stanete součástí revoluční změny v tom, že tohle očkování bude jako čtvrtá, pokud to schválíme, tak budeme čtvrtá země v Evropě, která ho bude mít hrazeno státem. Máme velkou podporu zdravotních pojišťoven, takže si myslím, že je to výborná věc. Navíc ušetříme maminkám do jednoho roku miminka skoro 10 000 korun, což si myslím, že je velice dobrá podpora.

Ještě bych chtěla říct, že tohle očkování podporuje vakcinologická společnost, vlastně i pojišťovny, a jedná se o onemocnění, které je velmi zrádné. Které z plného zdraví může člověka do 24 hodin naprosto oslabit a někdy usmrtit. Já sama jsem toho příkladem, nikomu z vás bych to nepřála, ale přežila jsem to, jsem tady, ale následky jsou potom katastrofální. Vlastně nejvíce ohrožené jsou malé děti do jednoho roku, proto jsme teď zvolili očkování pro nejmenší miminka a pan ministr na garančním zdravotním výboru přislíbil, že když se bude novelizovat zákon číslo 48, tak budeme myslet i na děti v dospívajícím věku, které jsou rovněž ohrožená skupina. Takže věřím, že mě všichni podpoříte, děkuji. (Potlesk především poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Brzobohaté. Nyní vystoupí paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se Vlastimil Válek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Pane ministře, vážená sněmovno, chci jenom pár slov říci k oblasti, které se tento návrh zákona týká, a to je očkování. Kdybychom měli odpovědět na otázku po nejužitečnějším vědeckém vynálezu lidstva, tak bychom určitě neměli zapomenout na vakcinaci. Očkování zachránilo dnes už stamiliony životů. A jak jsme si vyzkoušeli při epidemii spalniček, je ale hodně důležité a funguje to, chrání děti, chrání občany, jen když je proočkována drtivá většina dětí, lidí. Na druhou stranu právě proto, že je důležitá proočkovanost většiny, je důležité velmi citlivě a racionálně povinnost očkování ukládat. Proto jsem se přidala k pozměňovacímu návrhu svého váženého kolegy pana profesora Válka o omezení povinností očkovat malé děti na hepatitidu typu B. Ta se přenáší krví a pohlavním stykem, ale o tom pan profesor Válek určitě bude mluvit.

Také bych ráda ocenila jednání o této materii na zdravotním výboru. Racionalitu, s jakou se v té debatě projevilo Ministerstvo zdravotnictví ve vztahu ke školám v přírodě a zotavovacím akcím. Jsem původní profesí pedagog a skutečně oceňuji, jak se k tomu Ministerstvo zdravotnictví postavilo. Netrvalo na věcech, které nemají smysl, ale stáli si za svým tam, kde je to důležité z pohledu veřejného zdraví.

Vítám také návrh paní poslankyně Brzobohaté na očkování proti meningokoku. Zde bych ráda jenom apel vůči panu ministrovi, abychom skutečně v budoucnosti zajistili očkování proti meningokokovi i v té skupině pubescentů, tedy dětí 12 a více let, které jsou také ohroženou skupinou.

Chci tedy na závěr podpořit závěry zdravotního výboru při konečném hlasování i o všech pozměňovacích návrzích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové, nyní pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se kolega Třešňák. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Zase se pokusím být, dámy a pánové, stručný.

V roce 2015 přijala vláda akční plán na zvýšení proočkovanosti. Po pěti letech ten akční plán končí fiaskem, protože ve všech parametrech podle statistik ÚZIS se proočkovanost v České populaci snižuje, a to u hrazených i nehrazených očkování. Já tím chci říct, že je potřeba hledat jinou cestu, a jsem rád, že se nám daří jiné cesty najít. První z těch jiných cest byla podpora a připuštění toho, že existují komplikace po očkování a že je potřeba odškodnit ty, kteří tyto komplikace měli. Ta druhá cesta je tento zákon a některé pozměňovací návrhy v tomto zákoně, které se skupinou dalších poslanců společně podáváme, a napříč politickými stranami jsme pro ně získali podporu s kolegou Třešňákem, který pak k tomu bude také hovořit.

Chtěl bych zdůraznit, a chtěl bych to zdůraznit jako lékař, jako univerzitní profesor, nejenom jako poslanec, že považuji očkování za jeden z největších výdobytků medicíny. Zachránilo ne stovky, ne tisíce, ale miliony, miliony lidských životů a pomocí očkování se podařilo vymýtit řadu onemocnění. To znamená, nálepka, která se používá, že někdo zjemňuje, oslabuje pravidla pro očkování, je lichá. Na druhé straně je hloupé a nerozumné popírat, že existují určité kontraindikace očkování, že existují komplikace, které může očkování využívat (?), a že existují často oprávněné obavy rodičů. A naší povinnosti jako lékařů, naší povinností jako poslanců, naší povinností jako politiků je tyto obavy rozptylovat, a ne agresivním přístupem pak hnát tyto lidi do kouta tak, aby se z nich stali odpírači očkování. Je to fatální, je to špatné a jsem rád, že Poslanecká sněmovna našla pro toto shodu, protože musíme samozřejmě, musíme vysvětlovat odpíračům očkování, že je to nesmysl. Oni věří své hloupé pravdě tak, jak někteří věří tomu, že Země je placatá.

Na druhé straně nesmíme, nesmíme bagatelizovat oprávněné obavy těch, kteří mají, někdy měli ve svém životě i některých svých dětí špatnou zkušenost s komplikací po očkování. Proto k mým pozměňovacím návrhům - ten podstatný se týká toho, že bychom rádi vypustili slovo trvalé kontraindikace, protože trvalé kontraindikace neexistují, existují kontraindikace. Rádi bychom změkčili přístup k dětem, které nejsou očkovány proti hepatitidě B, protože tady není nejmenší důvod, proč tyto děti nepouštět na jednotlivé akce či do kolektivu.

K dalším pozměňovacím návrhům, které, řekněme, nastavují rozumnější pravidla pro účast dětí na zotavovacích akcích tak, aby děti, které se stejně pohybují v kolektivu, stejně v tom kolektivu jsou, aby se mohly těchto zotavovacích akcí zúčastnit, zdůvodní a vysvětlí můj kolega pan poslanec, prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Třešňák, který je jejich hlavním předkladatelem.

Na závěr bych chtěl podpořit pozměňovací návrh stran očkování proti meningokokové infekci a jsem velmi rád, že máme příslib pana ministra ze zdravotního výboru, že se v brzké době dostane zákon číslo 48, tedy přesně tento, znovu do Parlamentu a posune toto očkování pro vyšší věkové skupiny.

A dále bych chtěl přece jenom požádat o tolerantnější přístup Poslanecké sněmovny a zvážit argumenty pro to, proč v těch kolektivech, kde si platí a kde jsou to soukromé školky, školy v přírodě nebo skupiny dětí, možná v některých případech zvážit méně přísná pravidla pro to očkování pro určité skupiny dětí. Tady bych byl přece jen tolerantnější a myslím si, že diskusi o tomto bychom neměli házet pod stůl a neměli bychom být tak velmi radikální.

Závěrem ještě jednou děkuji za velkou shodu na zdravotním výboru a jsem rád, že Poslanecká sněmovna, jak to tak vypadá, snad bude kráčet rozumnou cestou, která podporuje očkování a přitom akceptuje obavy rodičů dětí, které mají očkování absolvovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi. Svého stranického kolegu předběhne paní zpravodajka, která se přihlásila do rozpravy. Paní zpravodajko, hlásila jste se do rozpravy a jako zpravodajce vám tedy udělím přednostní právo. Kolega Třešňák jistě posečká. Máte slovo. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážení přítomní členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se jako zpravodajka -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším a znovu požádám Sněmovnu o klid! Ani já vás neslyším. Takže kdo diskutuje jiné téma, tak zásadně v předsálí.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já jsem se jako zpravodajka, vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlásila kvůli nezbytné legislativně technické úpravě, kterou je potřeba načíst teď, když je otevřená rozprava. A sice jde o to, že nyní představil pan poslanec Válek své návrhy, u kterých jsme mnozí připodepsaní, pak bude představovat pan poslanec Třešňák a tam jde o to, že u toho upřesnění kontraindikací se vlastně jeden pozměňovací návrh opírá o stávající znění zákona, a přitom, jak to vypadá ze shody na zdravotním výboru, tak by mělo projít vlastně vynětí toho slova trvalá kontraindikace, aby tam byla čistá kontraindikace. Z tohoto důvodu je potřeba přijmout potom legislativně technickou úpravu, která by zajistila, aby se při současném přijetí těch dvou pozměňovacích návrhů, C2 a E2, v rámci celého zákona používal jenom ten pojem kontraindikace.

Takže já to načtu. Jde o to, že podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuji následující legislativně technickou úpravu. Pokud budou současně přijaty pozměňovací návrhy C2 pana poslance Třešňáka a E2 pana poslance Válka, tak se v bodu 17b pozměňovacího návrhu C2 zrušuje slovo trvalou.

Děkuji za pozornost, pak o tom budeme hlasovat v té legislativně technické sekci procedury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a nyní pan poslanec Třešňák, řádně přihlášený do rozpravy. Připraví se Vít Kaňkovský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě dnes jednou pěkné dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já opět navážu na předchozí debatu, protože novela zákona o ochraně veřejného zdraví se skutečně stala půdorysem k debatě o požadavcích na povinné očkování.

Na začátku bych zde rád uvedl, že jako Piráti skutečně považujeme očkování za zásadní preventivní nástroj veřejného zdravotnictví, nicméně návrhy, které jsme buď předložili, nebo se k nim připojili napříč subjekty v Poslanecké sněmovně, vlastně ve velké míře odstraňují některé zásadní nelogičnosti a ve své podstatě jsou tak hlavně nyní, tak jak jsou v zákoně, trestem rodičů a dětí. A někdy i kromě odpovědnosti rodičů a pediatrů do toho zatahují i ředitele škol a mateřských škol.

Začnu tedy tím, který mám hlavně tímto na mysli, tedy ten požadavek na kompletní proočkovanost dětí na školách v přírodě, který navrhujeme v pozměňovacím návrhu C2, respektive tedy zrušit povinnost, aby ředitelé škol museli hlídat proočkovanost při školách v přírodě. Zdůvodnění je jednoduché. Děti tráví v tom stejném, identickém kolektivu deset měsíců v roce, a pak by jim bylo zakázáno na jeden týden odjet na školu v přírodě. Jsem rád, že tento pozměňovací návrh získal podporu i výboru zdravotnictví, takže doufám, že je reálná šance, že projde i dnes ve třetím čtení.

Dále zmíním pozměňovací návrh C3, kde navrhujeme zrušit povinnost dokladovat kompletní proočkovanost u soukromých mateřských škol a dětských skupin. Zde krátce. Jedná se víceméně o soukromoprávní vztah a svobodnou volbu v tomto vztahu, ačkoliv chápu, že to vzbuzuje ty největší kontroverze, nicméně je nutné si uvědomit, že opravdu některé dětské skupiny jsou malé kolektivy třeba čtyř pěti dětí.

Dále - a to navážu na kolegu Válka - podporujeme pozměňovací návrhy k vypuštění trvalých kontraindikací a povinné hepatitidy B. A obecně jenom zdůrazním, jak zde bylo opět zmíněno panem kolegou Válkem, kterého si velice vážím, důvodem pro tyto pozměňovací návrhy je hlavně rozptýlit obavy těch některých odmítačů očkování, a ne je pouze zahánět do kouta zbytečnými restrikcemi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za diskusní příspěvek. Pokračujeme vystoupením pana poslance Kaňkovského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré ještě dopoledne. Vážení pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, rád bych vás seznámil s pozicí klubu KDU-ČSL k předložené novele. Tato novela je transpoziční. My v tom jádru té transpoziční novely tuto novelu podporujeme.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů, tak jenom krátce. Jednoznačně podporujeme pozměňovací návrh paní kolegyně Brzobohaté pod bodem D2, týkající se úhrady očkování proti meningokoku. Za to moc děkujeme.

Dále podporujeme pozměňovací návrh pod bodem A paní poslankyně Adámkové, tam jsem i spolupředkladatelem. Já jsem hluboce přesvědčen, že v současné složité epidemiologické situaci tím spíše by hlavní hygienik měl mít vzdělání lékaře, a to s příslušnou specializací. Chci tady říci, že to není nic osobně proti současné pozici hlavní hygieničky, ale my vnímáme problém v segmentu ochrany veřejného zdraví dlouhodobě jako neuspokojivý. Jsme přesvědčeni o tom, že ty epidemiologické výzvy, které dnes prožíváme, mohou být i do budoucna. To se netýká jenom koronaviru, to se může týkat dalších infekčních nákaz. A je také potřeba si uvědomit, že tady máme další epidemiologické výzvy, a to je například vzrůstající rezistence na antibiotika, se kterou se dneska již potýká například jižní Evropa. Takže jsem přesvědčen, že pozice hlavního hygienika by měla být obsazena specializací lékaře s příslušnou odbornou specializací v oblasti veřejného zdraví a hygieny.

Pokud se týká očkování, KDU-ČSL dlouhodobě podporuje očkování, protože i my to považujeme za naprosto zásadní preventivní nástroj v ochraně veřejného zdraví před závažnými infekčními chorobami. Tady se nic nemění. Nicméně určité pokrytectví, které máme v současném znění zákona, týkající se právě účasti dětí na zotavovacích akcích v některých předškolních zařízeních, považujeme spíše proti očkování, proti tomu, aby rodiče věřili a měli důvěru v to, že očkování funguje. Takže tady my podpoříme pozměňovací návrhy kolegy Třešňáka, Válka či Farského.

A na závěr mi dovolte říci, že si myslím, že tento zákon je velmi důležitý a stane se ještě důležitějším právě v případě, pokud uděláme určitou inventuru, zejména v oblasti ochrany veřejného zdraví, a zejména i pokud se týká účasti dětí na některých akcích, jako jsou letní tábory, školy v přírodě či jiné zotavovací akce.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Nyní pan poslanec Petr Pávek v rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, jenom velmi krátce. Nebude to debata o očkování, bude to debata o znění tohoto zákona. Já bych vás rád seznámil se stanoviskem klubu Starostů a nezávislých.

My podpoříme všechny pozměňovací návrhy s výjimkou D1, v souladu tedy s nedoporučením výboru pro zdravotnictví. Ušetřím si dlouhou debatu o přístupu státu, který svým radikálním a někdy až šikanózním způsobem vlastně podrývá u skupiny obyvatel důvěru v očkování, a domnívám se, že je opravdu nežádoucí, abychom vyčleňovali některé děti z akcí jenom proto, že například nemají kompletní proočkovanost z důvodů, které nakonec určil třeba i lékař, z důvodů nějakých kontraindikací a podobně. Takže tento přístup nepovažujeme za šťastný. To je důvod, proč podpoříme tedy pozměňovací návrhy jak kolegy Válka, tak kolegy Třešňáka. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Pávkovi. Nyní pan poslanec Bohuslav Svoboda v rozpravě. Připraví se paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Pane předsedající, vážení páni ministři, paní ministryně, dámy a pánové, máme před sebou zákon, který je velmi, velmi důležitý. Je to zákon, který řeší problematiku očkování, problematiku věci, která je jedna z mála, které zásadním způsobem posunuly medicínu dopředu. Očkování je totiž schopno zabránit vzniku onemocnění. My za normálních okolností vždycky jenom onemocnění léčíme nebo snažíme se zabránit jeho negativním následkům, ale očkování je věc, která by měla vůbec onemocnění zabránit. Že to dokáže, víme.

Ve světě už byla eradikována celá řada infekčních onemocnění, ale aby k tomu došlo, musíme splnit nějaké podmínky. A ta zásadní podmínka, se kterou nikdo z těch, co očkování omezují, nepočítá, je ta, že očkování funguje jenom tehdy, když je proočkováno určité procento dětí nebo obyvatel. To procento nesmí klesnout pod 80, lépe pod 85. Když je 85, tak záruka toho, že nevypukne v té zemi epidemie jako taková, je věc, která se dá považovat za prokázanou. Proto já také velmi zásadně protestuji proti všem pokusům o to, někde tu povinnost očkování změnit.

Co je zásadní, je to, že musíme upravit to, aby eventuální možné následky onemocnění, když se pohybujeme v minimálních číslech, byly kompenzovány. To už začalo tím, že jsme schválili možnost náhrady. Ale také musíme pracovat na tom, aby všechno to, co se tady navrhuje jako změny, mělo za sebou nějaké odůvodnění. Prvně odůvodnění není to, jestli to zařízení je soukromé, nebo státní. Úplně stejně se v tom kolektivu onemocní, ať je soukromé, nebo státní, a v okamžiku, kdy budeme mít ze soukromých zařízení významné procento neočkovaných dětí, ten počet očkovaných se sníží natolik, že to riziko epidemie tady bude. A s tím je potřeba počítat. To jediné, co musíme řešit, je to, abychom byli schopni, aby naši pediatři byli schopni v případě, že očkování skutečně je nevhodné pro to dítě, říct ano, v tomto případě je to nevhodné, nebo musíme to tak a tak upravit. To znamená, řešit to jako konkrétní případy. Ta možnost už tady je, pediatři to ne vždycky umějí, ale mají možnost konzultovat se specialisty, kteří se touto problematikou zaobírají, a samozřejmě pak takové dítě musí dostat zvláštní režim a může se také tedy stát, že i se dostane na to rekreační zařízení, aniž by to očkování mělo. Ta číslovka ale bude velmi nízká a neovlivní to to, že by ta proočkovanost se snížila.

Bohužel očkování je taková věc, která probíhá takovými vlnami názorů. Vždycky se někde objeví názor, že na základě očkování vzniká autismus, a vzápětí se přihlásí významná, početná skupina rodičů, kteří z tohoto důvodu odmítají autismus (očkování?). Ta myšlenka vzniku autismu skutečně měla jednoho autora-lékaře, ale byl již ze společnosti lékařské vyloučen pro šíření nepravdivé informace. A tak bychom měli také postupovat proti všem, kdo vznášejí takové pochyby o možném ošetřování. Já bych jenom každého chtěl upozornit, ať se podívá do té Afriky, kde běží epidemie spalniček, proti kterým jsme tady tak bojovali jako (proti) takové nevinné nemoci, a těch úmrtí na spalničky jsou tam tisíce. Já vím, že je to jiné prostředí s jiným statutem těch dětí, že mají jiné výživové podmínky, životní podmínky, ale v okamžiku, kdy se epidemie rozeběhne, není nic, co by ji dovedlo zastavit, když to obyvatelstvo nebude proočkované.

Není to tedy o tom, že bychom si mohli hrát na něco. To jsou vážné věci, to jsou fakta, se kterými bychom neměli manipulovat. Měli bychom skutečně vzít na sebe to, že zajistíme pro všechny obyvatele, pacienty, děti to, když to jejich individuální situace vyžaduje, že budeme postupovat individuálně. Ale nemůžeme postupovat nějakým obecným nařízením, že řekneme, tato skupina lidí prostě proto, že jde do soukromého zařízení, nemusí být očkována. Musíme si uvědomit, že to není jenom o rozhodnutí těch, kteří nedají ty děti očkovat. Je to o tom, co musí akceptovat ti, kteří řádně své děti očkují nebo se o ně starají, nebo je nemohou proočkovat z nějakých závažných důvodů. Snižujete tu procentuální hladinu proočkovaných a zvyšujete riziko, že tato epidemie vznikne.

Proto my také nepodpoříme žádný návrh, který omezuje příkazovým způsobem povinnost očkování. Podpoříme všechny návrhy, které mají v sobě racionalitu. Je to třeba očkování proti hepatitidě B, kde víme, že proočkovanost v té dětské skupině nutná vůbec není. A podpoříme také všechny návrhy, nebo všechno to, co budeme dělat, abychom vytvořili podmínky pro to, že můžou vzdělávací zařízení a že můžou dětští lékaři zacházet s dětskými pacienty individuálně, to znamená v případě, který ale je medicínsky zdůvodněn, mohou to očkování upravit, nebo dokonce vynechat. Jsou takové děti, které nebudou moct být očkovány nikdy v životě, ani se to nikam neposune. Ale to jsou řádově jednotky a neovlivní to, aby v této zemi vznikla epidemie. Já nikomu nepřeji, aby se musel s tím ještě setkávat, nepřeji žádnému z lékařů, aby musel nosit v kapse troakar a těm dětem, které mají záškrt a začnou se dusit, dělal otvor do dýchací trubice, tak aby na místě neumřely. Já to ze svého dětství pamatuji, takové děti byly, takové děti k nám do ordinace chodily a můj otec skutečně musel ten troakar, tu trubičku, mít stále při sobě, protože byl praktický lékař a všechny tyto věci mu do rukou patřily.

Ještě jednou apeluji na všechny, aby použili své úvahové schopnosti a bránili tomu, aby líbivá politika někomu nebo nějaké nátlakové skupině vyhovět neovlivnila naše zásadní rozhodování ve věcech, které skutečně jsou otázkou života a smrti možná pro generace našich dětí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Svobodovi. Nyní je faktická poznámka pana poslance Petra Pávka, poté s řádnou přihláškou paní poslankyně Hana Aulická. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Já bych jenom velmi přátelsky chtěl reagovat na kolegu Svobodu, který z projednávání tohoto zákona udělal projednávání povinného očkování. Takto to není. Kdyby tomu tak bylo, tak ta debata vypadá úplně jinak. Jsme tady přihlášeni v mnohem větším množství a vedeme mnohem obšírnější diskuze. Tato debata není o povinném očkování, to máme za sebou, to jsme vyřešili. Povinné očkování prošlo touto Sněmovnou a zůstává tady pouze situace velmi ojedinělých případů, kdy se může stát, že nějaké dítě bude vyloučeno z kolektivu nějakého výjezdu, školy v přírodě, ozdravného pobytu jenom proto, že třeba nemá kompletní proočkovanost, což je vůči jeho zdraví pozitivní, neboť k tomu došlo na základě rozhodnutí jeho lékaře.

To znamená, my tady teď mícháme dvě věci dohromady. A já bych byl velmi nerad, kdyby tato debata měla sklouznout zase zpátky k debatě o očkování. Zůstáváme pouze u toho, že je to restriktivní a šikanózní přístup státu v případě, že nějaké dítě není třeba kompletně proočkováno, tak ho vyřazovat z toho kolektivu na straně jedné, tam kde je ta účast možná a dobrovolná, ale pak ho nutíme, aby chodilo do školy, kde vlastně stejně s těmi ostatními dětmi tráví veškerý čas, a tam je jeho docházka povinná. To znamená, tady se bavíme pouze o tom rozporu toho, co je povinné a co dává smysl, co nedává smysl a kde se to zvrhává vlastně v šikanu rodičů a dětí, které se tomuto vymykají. To je celé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Aulická Jírovcová v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím vystoupit se stanoviskem za poslanecký klub KSČM k tomuto návrhu, sněmovnímu tisku 530.

My samozřejmě vnímáme tu problematiku, tak jak tady byla řečena i mými kolegy, za velmi vážnou, závažnou a jsme toho názoru, že o očkování samotném, ale i o nastavení toho očkovacího kalendáře a i o samotných vakcínách je potřeba se dále bavit, ale samozřejmě na odborné platformě - chci tady zdůraznit. A dále řešit i mnohé poznatky, které z praxe jak ze zdravotní části, ale tak možná i z té části rodičů vnímáme i jako poslanci a poslankyně, jak jsme tady.

Samozřejmě budeme podporovat pozměňující návrh pana kolegy Válka a některé další. A kolegyně Andrey Brzobohaté, co se týče úhrady očkovacích látek proti invazivním meningokokovým infekcím. A zde bych se možná zastavila, že ta diskuze na výboru pro zdravotnictví se samozřejmě většinově nesla v té podpoře. Ale na druhou stranu já jako maminka malého dítěte i vnímám, že do těch dvou let věku je vlastně pro dítě ta nejvyšší dávka očkovacích látek, ať už to jsou vlastně tři dávky hexavakcíny, dále vakcína MMR v roce a půl, a pak samozřejmě nepovinné, i když velice často přidávané, proti pneumokokům a víceméně i rotaviry na začátku očkování, i když ty nejsou dány jehlou, ale na lžičku. A chtěla bych právě proto zdůraznit, že jsem přesvědčena, že to mohlo být rozšířeno alespoň do těch tří let věku, ale bylo to samozřejmě na té diskuzi právě pro tu možnost trošku rozložit i toto nepovinné očkování, i když bude hrazené pojišťovnou. A jsem ráda ale za tu budoucí slíbenou diskuzi pana ministra i v této problematice, protože se ukazuje, že máme další problém toho, kdy vlastně končí účinnost nebo kdy neúčinkuje to proočkování v tom raném věku právě na ty dospívající děti, abych je teď neurazila, a právě protože je asi nutná otázka třeba i některé očkovací látky třeba v rámci i toho očkovacího kalendáře ještě posunout, což se třeba udělalo u té očkovací látky MMR, což si myslím, že je velký přínos, ale samozřejmě je to na větší diskuzi.

To znamená za nás bych chtěla jenom upozornit, že nebudeme zásadně souhlasit s pozměňujícími návrhy, které hovoří, že by byla možnost přijímat neočkované děti do soukromých zařízení, ať už předškolní, nebo školní. Zásadně s tímto nesouhlasíme, protože pro nás je to začátek konce nejenom toho systému proočkovanosti, ale vůbec celkově rozdělení na státní nebo veřejné subjekty a na soukromé. A opravdu ten tlak rodičů, nebo na ty rodiče, kteří by chtěli právě neočkovat, ať už to je z různých důvodů, dávat do těch soukromých subjektů, tak si myslím, že bychom to teď nastartovali a započali, a myslím si, že to je opravdu špatně. To znamená, my podporujeme to, aby nejenom pediatři, ale samozřejmě i ti rodiče měli možnost volněji dýchat, to znamená, to řeší pozměňující návrh pana Válka, ať už ten jeden, nebo ten druhý. A já věřím, že Sněmovna nepodpoří tedy ty pozměňující návrhy, které by nám odstartovaly velký zmatek, nebo i možná velký průšvih v tom, že by byly osvobozeny od nepovinnosti očkování v těch soukromých subjektech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A ještě v rozpravě paní zpravodajka paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já jenom velmi stručně, protože posledně, ve druhém čtení, jsem shrnovala ty nelogičnosti, kde vlastně potom proběhla debata na zdravotním výboru. Nyní bych jenom opravdu velmi stručně chtěla i pro pana ministra tady na záznam říct, že my vlastně teď nemáme úplně přesné informace, protože neprobíhají ty pravidelné sérologické testy na hladině protilátek, tak jenom že do budoucna pro debatu o tomto tématu prostě jsou konkrétní data, jak to tedy v naší populaci je.

A druhá věc. Nejsou úplně kapacitně v pořádku některá očkovací centra. Zejména mám špatné zprávy z Motola, které přitom bylo speciální. Odesílali tam lidi z celé republiky s dětmi se závažnými komplikacemi. Takže právě proto, aby na tyto pozměňovací návrhy ještě navazovala další práce, vyzdvihuji, že posílit očkovací centrum v Motole je konkrétní výzva, která stojí podle mého soudu nakonec i před Ministerstvem zdravotnictví, protože je zřizovatelem té fakultní nemocnice. Takže tolik jenom jaksi dodatek k té dnešní debatě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova. Pan ministr nemá, paní zpravodajka také ne. Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Jde o to, že mám avízo, že bude návrh na změnu hlasovací procedury. Já předestřu hlasovací proceduru, kterou jsme schválili na výboru pro zdravotnictví na jeho 55. schůzi 5. února 2020. A tam jsme schválili:

Za prvé hlasovat návrhy legislativně technických úprav. Ty byly načteny. Za druhé A1, za třetí A2.1 až A2.3, za čtvrté A2.4, za páté B1, za šesté B2, za sedmé B3, za osmé C1, v případě schválení je nehlasovatelné C2 a F. Za deváté C2, v případě schválení je nehlasovatelné F. Za desáté F, za jedenácté C3, za dvanácté E1, za třinácté E2 - tady mám avízo na změnu, to bude asi ve faktické. Potom za čtrnácté D1, za patnácté D2. A potom samozřejmě hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl návrh procedury. Hlásí se někdo s protinávrhem? Hlásí se pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dobrý den. Já si dovolím navrhnout tu drobnou avizovanou změnu procedury, a sice abychom první hlasovali o bodu E2 a poté o bodu E1. V těch bodech je kontradikce. Ten první bod E1 se týká hepatitidy, E2 se týká toho slova "trvalá kontraindikace". Tedy abychom první hlasovali o té "trvalé kontraindikaci" E2, a až poté o hepatitidě B... E1 - mea culpa. Velmi se omlouvám a děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je zde ještě nějaký návrh na úpravu procedury? Není. Slyším žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu, tak jak ho zde přednesl pan poslanec Válek. Jsme připraveni na hlasování?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 239, přihlášeno 173 poslanců, pro 101, proti 44. Návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o proceduře jako o celku, s tím, že jsme schválili to, že budeme nejprve hlasovat bod E2, a pak teprve bod E1.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 240, přihlášeno 175 poslanců, pro 170, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. Budeme teď podle ní postupovat.

 

Paní zpravodajko, prosím, začneme.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jako první budeme hlasovat o legislativně technických úpravách načtených v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Hlasujeme o legislativně technických úpravách.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 241, přihlášeno 175 poslanců, pro 173, proti nikdo. Legislativně technické úpravy jsme schválili. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Další je A1 paní poslankyně Adámkové. Velmi stručně - jde o to, že hlavním hygienikem může být jmenován pouze lékař. Stanovisko výboru pro zdravotnictví je doporučující. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 242, přihlášeno 175 poslanců, pro 139, proti 4. Návrh byl přijat. Prosím dál.

 

Poslankyně Olga Richterová: Další bod je A2-1 až A2-3, také paní poslankyně Adámkové, zakotvuje podíl krajských hygienických stanic, zdravotních ústavů apod. při výuce a vzdělávání lékařů. Stanovisko výboru zdravotního je doporučující. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 243, přihlášeno 176 poslanců, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Pozměňovací návrh A2-4. Ten vyjmenovává činnosti, které mohou v orgánech ochrany veřejného zdraví vykonávat pouze lékaři. Stanovisko výboru zdravotního je opět doporučující. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 244, přihlášeno 176 poslanců, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dále jsme u návrhu B1 pana poslance Farhana, kde jde věcně o převedení referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů pod zdravotní ústav. Stanovisko výboru zdravotního je doporučující. (Stanovisko ministra je doporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 245, přihlášeno 176 poslanců, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jsme u návrhu B2, opět pana poslance Farhana. Jde o věcnou úpravu týkajících se akčních plánů pro boj s hlukem, kde jde o úpravu přechodných ustanovení a účinnosti. Stanovisko výboru je opět doporučující. (Stanovisko ministra je doporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 246, přihlášeno 176 poslanců, pro 172, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím o další pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: B3 - jde o nakládání s nebezpečnými chemikáliemi ve vzdělávání. Stanovisko výboru je doporučující. (Stanovisko ministra je doporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 247, přihlášeno 176 poslanců, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dále prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Bod C1. To už je pozměňovací návrh skupiny poslanců. Předkládá pan poslanec Třešňák. Vypuštění povinnosti doložit kompletní očkování pro školy v přírodě a pro zotavovací akce, tedy tábory. Upozorňuji, že v případě schválení je nehlasovatelný návrh C2 a F. Stanovisko výboru zdravotního je nedoporučující. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 248, přihlášeno 176 poslanců, pro 49, proti 87. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu C2.

 

Poslankyně Olga Richterová: Návrh C2 je užší. To je pouze o vypuštění té povinnosti u škol v přírodě, tedy u dětí, co jsou spolu stále celý rok stejně v jedné třídě. Tam je stanovisko výboru pro zdravotnictví doporučující. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 249, přihlášeno 176 poslanců, pro 170, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Nyní je nehlasovatelné F a my pokračujeme k návrhu C3, který se zase případně vylučuje s E1 a E2. Ten návrh, který se týká soukromě zřizovaných dětských skupin či mateřských škol. Stanovisko výboru je nedoporučující. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 250, přihlášeno 176 poslanců, pro 41, proti 111. Návrh nebyl přijat. Prosím o další návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Tím se dostáváme k návrhu E2 pana poslance Válka a skupiny poslanců. Tam jde o ustavení čisté kontraindikace, vypuštění slovíčka "trvalá". U této věci týkající se kontraindikace je stanovisko výboru pro zdravotnictví doporučující. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 251, přihlášeno 176 poslanců, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Nyní se stalo nehlasovatelným E1 a posouváme se k pozměňovacímu návrhu D1 paní poslankyně Brzobohaté, který zpřesňuje opatření proti šíření infekčních onemocnění a upřesňuje, v jakých případech jak informovat. Stanovisko výboru je nedoporučující. (Stanovisko ministra je nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 252, přihlášeno 177 poslanců, pro 20, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Olga Richterová: Poslední pozměňovací návrh D2 se týká té úhrady očkovacích látek proti meningokoku. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Doporučující.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 253, přihlášeno 177 poslanců, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 530 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 254, přihlášeno 177 poslanců, pro 154, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi.

S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Po konzultaci s kolegy, předsedy poslaneckých klubů, mi dovolte, abych předložil k hlasování celkem tři návrhy. Za prvé, že Poslanecká sněmovna seznala, že nastaly zvláštní okolnosti ke změně programu i mimo vyhrazenou dobu do třiceti minut po zahájení denního jednání. Za druhé, že Poslanecká sněmovna vyhrazuje dnes pro třetí čtení i hodiny od 14.30 do 19 hodin. Za třetí navrhuji, pokud se nestihnou projednat do 12.30 hodin body 219 a 220, aby tyto body byly zařazeny jako první a druhý bod odpoledního programu. Děkuji. O každém z těch návrhů se musí hlasovat samostatně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je to procedurální návrh. Budeme o něm nyní hlasovat. Nevím, jestli jsem zaznamenal všechno tak, jak to pan předseda řekl. Kdyžtak mi pomůže.

 

První návrh se týkal toho, že jsou zde mimořádné okolnosti, na základě kterých budeme měnit program. Stačí to takto pro všechny, aby věděli, o čem budeme hlasovat? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 255, přihlášeno 174 poslanců, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh, o kterém budeme hlasovat, je, že Poslanecká sněmovna vyhrazuje pro třetí čtení jednání dnes od 14.30 do 19 hodin. Je jasné všem, o čem budeme hlasovat? Je.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 256, přihlášeno 175 poslanců, pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A třetí návrh je, že pokud nestihneme dopoledne projednat body 219 a 220, tak budou pevně zařazeny jako první a druhý bod odpoledního programu dnešního jednání Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 257, přihlášeno 175 poslanců, pro 139, proti 2. Tento návrh jsme také přijali a budeme postupovat podle změněného programu.

 

V tuto chvíli ale zahajuji projednávání bodu číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP