Středa 12. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

225.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Prosím pana předsedu volební komise, aby nás opět seznámil se stavem projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. U Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení se nacházíme ve třetí volbě a ve druhém kole, protože dne 9. července 2019 se uvolnila tři místa, nám se do této doby podařilo zvolit dva kandidáty v těch předchozích volbách. Byl to pan Jan Babor a paní Jaroslava Nestěrová. V tuto chvíli zbývá obsadit v tom druhém kole ještě jedno místo a do druhého kola budete vybírat z kandidátů z 27. listopadu, kteří postoupili, a je to kolega poslanec Jan Kubík, ten získal 86 hlasů, a pan Michal Kučera, který získal v tom prvním kole 32 hlasů. I zde započíná čtyřleté funkční období dnem volby, i zde prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, jsme ve stejné situaci, rozprava již byla ukončena. Přerušuji projednávání tohoto bodu k provedení tajné volby. A přistupujeme k bodu číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP