Středa 12. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

226.
Návrh na volbu Veřejného ochránce práv

Volební komise přijala k tomuto bodu usnesení číslo 147 ze dne 17. prosince 2019 a číslo 149 a 150 ze dne 21. ledna 2020. Pan předseda volební komise Martin Kolovratník se opět ujme slova. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. U volby veřejného ochránce práv i pro média a hlavně pro stenozáznam velmi stručně zrekapituluji dosavadní průběh.

Zákon o veřejném ochránci práv říká, že volba má proběhnout ve lhůtě nebo v termínu 60 dnů před ukončením mandátu toho stávajícího, což je v tomto případě paní Anna Šabatová, které její mandát končí 18. února. Z toho důvodu předseda Poslanecké sněmovny oslovil dopisem prezidenta republiky a Senát, aby navrhli nominace v souladu se zákonem, a tak se také stalo. Čtvrtého prosince Senát zaslal dvě nominace, a to pana Jana Matyse a pana Víta Alexandera Schorma, následně 13. prosince jsme obdrželi od prezidenta republiky návrh na paní poslankyni Helenu Válkovou. Tyto nominace volební komise přijala ve zmíněném usnesení číslo 147 - tedy Jan Matys, Vít Alexander Schorm a Helena Válková.

Ze strany volební komise tedy tato volba byla připravena ode dne 17. prosince. Následně dne 13. ledna prezident republiky informoval předsedu Poslanecké sněmovny, že se rozhodl vzít zpět svůj návrh nominace paní Heleny Válkové, a ve stejný den jsme na volební komisi také obdrželi její dopis, kde se osobně této nominace paní Helena Válková vzdává. Po jednání prezidenta republiky s předsedou Poslanecké sněmovny prezident dopisem z 16. ledna na tuto funkci navrhl nového kandidáta, a to pana Stanislava Křečka, a všechny tyto kroky, které jsem nyní popsal, následně volební komise po projednání a i po předání informace předsedům poslaneckých klubů a všem členům volební komise promítla do dalších usnesení. Tak aby to šlo logicky za sebou, tedy jedno usnesení číslo 149 bylo z 21. ledna, kdy jsme právě jako volební komise vzali na vědomí zpětvzetí souhlasu s kandidaturou paní Helena Válkové a zároveň zpětvzetí návrhu od prezidenta, a zároveň jsme ve volební komisi nově přijali a akceptovali návrh prezidenta republiky na pana Stanislava Křečka. V následném usnesení číslo 150 jsme všechny tyto tři po těch změnách, tato tři jména, připravili pro vás, pro plénum Poslanecké sněmovny.

Na volebních lístcích tedy dnes budeme vybírat ze tří kandidátů - Stanislav Křeček je navržen prezidentem republiky, Jan Matys Senátem a pan Vít Alexander Schorm také Senátem Parlamentu České republiky.

Takže tolik stručná rekapitulace k vývoji, jak konala volební komise, a nyní, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy. Budeme poté na náš návrh, na návrh volební komise, hlasovat o návrhu na způsob volby. My navrhujeme, jak je u těchto voleb obvyklé, provedení tajnou volbou.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu, jako první je přihlášen pan poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, já mám krátký procedurální návrh. Náš návrh bude znít, nebo můj návrh, abychom přerušili tento bod až do doby legislativního projednání tisku 705, protože my jsme navrhli zrušit úřad ombudsmana jako celek a přijde mi velice nedůstojné, kdyby k tomu došlo, aby ten zvolený chudák tam byl třeba jenom měsíc nebo dva. Takže to je můj procedurální návrh. Kdyby ho Sněmovna odmítla, tak se ještě krátce vyjádřím, koho budeme volit.

My jsme tedy nechtěli volit nikoho, protože považujeme tento úřad za zbytečný, ale v České republice se rozmáhá takový nešvar, že se přestává ctít ústavní právo kandidovat do nějaké funkce a všichni se soustředí na to útočit na nějakého jiného kandidáta. Viděli jsme to u Rady České televize, kde naprosto nechutným způsobem probíhaly útoky na paní ekonomku Lipovskou, křehkou ženu. Místo toho, aby ten člověk vstal a řekl: já podporuji docenta Vopičku, volte ho, je to skvělý člověk, kandidát, tak se útočí na někoho jiného. My jsme včera viděli toho představitele Milionu chvilek, jak říká, že bude demonstrovat, když bude zvolen pan doktor Křeček. Tak to nás ponouklo k tomu, že my tedy budeme volit pana doktora Křečka, protože si myslíme, že skutečně Sněmovna zastupuje občany. Když tak se má podporovat vlastní kandidát, ale ne útočit nebo vydírat nebo vyhrožovat ohledně kandidátů jiných. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl procedurální návrh, se kterým se vyrovnáme hlasováním. Procedurální návrh zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do té doby, než bude dokončeno projednávání bodu číslo 705. Slyším návrh na odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 261 přihlášeno 144 poslanců, pro 11, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat v rozpravě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl po Václavu Klausovi také přihlásit k procedurálnímu návrhu, neboť jsem se dověděl, že Šimon Pánek, představitel organizace Člověk v tísni, která údajně pomáhá lidem, posílá předsedům politických stran esemesky, ve kterých jim jaksi dává najevo, v podstatě jim vyhrožuje, že budou mít problémy, když budou volit Stanislava Křečka. Já se domnívám, že to je výrazné ovlivňování takovéto silné organizace, která zčásti žije z cizích, zahraničních peněz, zčásti z peněz daňových poplatníků České republiky. Takže dávám návrh, aby se projednávání tohoto bodu odložilo do březnové schůze. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zapsal jsem si váš návrh. Je to také procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Zopakuji ho, budeme hlasovat o tom, aby se projednávání tohoto bodu odložilo na březnovou schůzi Poslanecké sněmovny.

Pan předseda Stanjura zřejmě s protinávrhem. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nemám protinávrh, ale abychom se vyhnuli tomu - ten první návrh jsem nechal bez komentáře, předseda volební komise citoval zákon. Zákony platí. Volit musíme nejpozději v období do 60 dnů, kdy končí mandát. Nemáme vůli, ano, můžeme to prodloužit do 16. nebo 17. února, kdy končí zákonná lhůta. Tak bych prosil kolegy, aby nenavrhovali usnesení či procedurální návrhy, které jsou v rozporu se zákonem České republiky. Můžeme změnit zákon, samozřejmě můžeme, ale jsme tu od toho, abychom - kdo jiný, než my má naplňovat zákon? Nemusíme nikoho zvolit, tím docílíme toho, abychom ten zákon naplnili.

Já souhlasím s tím, že jsme dospělí lidé a máme když tak preferovat své kandidáty, a ne poukazovat na chyby druhých. Za občanské demokraty jsem odpovídal, veřejně jsem říkal, koho podpoříme, z důvodu, protože ten kandidát pan doktor Matys nejlépe odpovídal naší představě o úřadu ombudsmana, ale ani slovo jsem nemluvil proti kandidátům, to si myslím, že je korektní politická debata, takže s tím já souhlasím, ale nemůžeme to odkládat, protože bychom porušili zákon. Rozumím těm jakoby návrhům, ale je to opravdu v rozporu se zákonem, který dneska platí. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za připomenutí. V tom případě je jasné, že návrh, tak jak ho přednesl pan poslanec Foldyna, je nehlasovatelný, nemůžeme se dostat do rozporu se zákonem, takže o něm hlasovat nebudeme.

S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne. Já bych chtěla vyzvat kolegy z ČSSD, aby se omluvili za slova, která tady řekl jejich kolega vůči Člověku v tísni. Protože pokud tady zaznělo, že údajně Člověk v tísni pomáhá lidem, tak myslím, že je zapotřebí se proti těmto slovům jasně vymezit.

Pane kolego Foldyno, prostřednictvím pana předsedajícího, Člověk v tísni dlouhé roky měl svoje sídlo na Praze 2 v Sokolské ulici. Já jako starostka jsem s nimi organizovala různé sbírky pomoci, skutečné pomoci. A to, že vy je takto bezprecedentním způsobem tady napadnete, aniž by se někdo z nich mohl obhájit a mohl vám říct, že vaše slova jsou lživá, mi nepřijde úplně fér. Pokud chcete na ně útočit, čiňte to někde jinde než na půdě Poslanecké sněmovny. A vy víte, pane kolego Foldyno prostřednictvím pana místopředsedy, že já rozhodně nejsem nějaká velká fanynka NGO, neziskových organizací, ale skutečně Člověk v tísni je organizace, která, kamkoli po světě přijedete, má velmi dobré renomé, a je to i pro Českou republiku něco, co se my jako poslanci, když přijedeme do zemí, do zlomených států, tak děkují za to, co Člověk v tísni v těchto státech za pomoc organizuje. Takže vás vyzývám tímto, abyste se jim omluvil! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budeme pokračovat faktickými poznámkami v následujícím pořadí: elektronicky jsou přihlášeni pan poslanec Feri, pan předseda Stanjura a pan poslanec Plzák, z místa se přihlásil pan poslanec Foldyna a paní předsedkyně Pekarová Adamová. Pan poslanec Feri je na řadě s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Já budu mluvit k panu kolegovi Foldynovi prostřednictvím vaším. Mně přijde naprosto neuvěřitelné, a ztotožňuji se s tím, co tady zmiňovala paní kolegyně Černochová, mně přijde opravdu neuvěřitelné, že tu zmiňujete, že někdo někomu psal, jako nějaký problém. Vždyť to je naše práce! My jsme tady od toho, abychom rozhodovali. My jsme tady od toho, abychom zastupovali zájmy našich voličů, a jsme tady také od toho, abychom dokázali posoudit, který zájem někoho jiného, s kterým se neztotožňujeme, nepodpoříme. Vždyť o co proboha jde? To se tady budeme tvářit, že nám nikdo nepíše? Že se s námi nikdo neschází? To se tady budeme tvářit, že na nás nikdo nevytváří nějaký nátlak, přiměřený, či nepřiměřený? Ale odkládat kvůli tomu volbu veřejného ochránce práv, to mi tedy opravdu nepřijde jako pádný a přesvědčivý důvod. To se na mě nezlobte. A připojuji se k žádosti o omluvu, protože to bylo něco, byť vám svědčí samozřejmě hmotněprávní imunita, co by se tady opravdu nemělo vyskytovat, po mém soudu. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura stáhl faktickou poznámku. Na řadě je pan poslanec Plzák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré dopoledne. Já chápu, že se Člověk v tísni tady nemůže obhájit, ale obhájit ho přece mohou ti předsedové těch klubů, kteří tady vystoupí a řeknou, že jim nikdo nevyhrožoval. A jak tady říkal kolega Feri, ano, můžete se scházet, můžete s někým komunikovat elektronicky, ale pokud pan Minář již vyhrožuje veřejně, že bude-li zvolen pan Křeček, vyvolá demonstrace, tak to už přece nemá nic společného s demokracií a s komunikací s poslanci. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Foldyna s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Já jsem řekl údajně, já nezpochybňuji, že v některých případech jaksi koná velmi dobrou činnost a v některých se chová jako hybridní politická organizace. To znamená, vyjadřuje určité názory atd. Já netvrdím, že nedělá dobročinnou činnost, nic takového tady nezaznělo. Já jsem říkal údajně. To je všechno. Nemám se za co omlouvat. Za co bych se vám omlouval! A to, že píše předsedům politických stran, že budou mít problémy v případě, že zvolí Křečka, to si myslím, že je docela vyhrožování nějakým způsobem. Já chápu, že jsme si už na to zvykli, že tady běhají jakési Miliony chvilek s neúspěšnými kandidáty na všechno možné a s neúspěšnými politickými stranami a chtěly by diktovat, jak se v této zemi bude vládnout. Dobře, tak běžte do voleb a pak to provádějte. Je to občanská možnost nebo občanská aktivita, to já nezpochybňuji. Já se tomu jenom usmívám. A řekl jsem to, co jsem řekl. Předsedové, někteří předsedové politických stran dostali SMS, že budou mít velké problémy v případě, že zvolí Stanislava Křečka. Já ho budu volit už jenom proto.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Ke kolegovi Foldynovi vaším prostřednictvím. Nedostala jsem žádnou takovouto zprávu. Je to klasický způsob dezinformační kampaně, pustit takto do světa - někteří dostali možná. Je to taková ta klasická podprahová informace, podobná jako to vaše údajně, kterým nezlehčujete, jak sám říkáte, tedy nějak nekritizujete práci této organizace.

Tak jenom aby tady zaznělo, není pravda, že by všichni předsedové stran dostali takovouto zprávu, že by nám bylo nějakým způsobem vyhrožováno, protože já jsem předsedkyně strany a ano, žádnou takovouto zprávu jsem neobdržela. (Oživení v sále.) Jakkoliv to tady budí nějaké veselí, až mi opravdu přijde, že se tady nacházíme někde v kabaretu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Veselého. Já vás jenom seznámím s pořadím faktických poznámek: pan poslanec Feri, Čižinský, Benda, Rakušan, paní poslankyně Valachová z místa, pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já chci k těm apelům, které tady zazněly, říci, že Jaroslav Foldyna formuloval svůj osobní názor. Není to názor ČSSD. ČSSD si je vědoma plně toho, jakou práci odvádí Člověk v tísni v České republice i ve světě, a s tím názorem nemáme nic společného, je to skutečně osobní názor pana Foldyny. (Potlesk části poslanců. V sále je hluk a neklid.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Feri. Připraví se pan poslanec Čižinský. Jsme ve faktických poznámkách. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Ale nemám klid.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid. Přidám vám čas. Děkuji. Můžete pokračovat, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane kolego Foldyno prostřednictvím pana předsedajícího, nedělejte ze sebe slabocha. Myslím si, že zrovna vy dokážete, kdyby vám nějaká takováhle esemeska přišla, tak tomu tlaku dokážete odolat. Kdyby vám přišlo sto mailů, tak tomu dokážete odolat. A rozhodnete se podle vlastního vědomí a svědomí. Kdyby vás někdo zastavil na ulici a řekl vám to, tak tomu dokážete odolat. Kdyby vás někdo napadl na ulici, tak tomu taky dokážete odolat. (Reakce z pléna.) No právě, právě.

Prosím, nezříkejme se odpovědnosti za to rozhodování. Od toho tu skutečně jsme. A tlaku dokážeme odolat, ať jde o jednotlivý zákon, nebo ať jde o personální záležitost.

A děkuji velmi kolegovi Veselému prostřednictvím pana předsedajícího, že tu jasně řekl, kde stojí ČSSD a kde stojí pan kolega Foldyna.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Čižinský. Připraví se pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. My poslanci bychom měli přece podporovat, aby nám lidé říkali názory, své názory na to, co tady děláme nebo máme dělat. My jim máme naslouchat a máme se chovat podle toho, co si myslíme, že je správné. Ale máme být schopni čelit také názorům, se kterými třeba nesouhlasíme. A měli bychom tedy podporovat to, jak lidé vyjadřují své názory. A názor je možné vyjádřit e-mailem, esemeskou. Názor nám může říct někdo na ulici. A taky samozřejmě názor může někdo vyjádřit tím, že demonstruje. To je přece úplně v pořádku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Benda. Připraví se pan předseda Rakušan. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, můj předseda řídí, takže vystoupiti nemůže. Říkám za něj, že žádnou esemesku nedostal. A fakt poprosím Jaroslava Foldynu, aby buď řekl, kdo takovou esemesku dostal, anebo ať takovéhle věty tady neříká. Je to fakt nesmysl.

Šimona Pánka přes mnohé rozdílnosti názorů já pokládám za osobního přítele celý život. Myslím, že udělal strašně moc věcí. Mnohokrát nám doporučoval věci, se kterými jsem nesouhlasil. Jasně jsem mu to řekl v desítkách zákonů, ve kterých jsme se střetli. Nedokážu si představit, že by někomu psal výhrůžnou esemesku. Mám pocit, že tady máte pomotaných několik příběhů a že Šimon do toho byl vtažen fakt jako úplně omylem. A přijde mi to vůči němu hrozně nefér. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Rakušan. Připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuju vám, pane předsedající, za slovo. Tak vaším prostřednictvím k panu kolegovi Foldynovi. On tady vyvolal takovou řadu předsedů politických stran a všichni sem musí předstoupit a říct panu Foldynovi vaším prostřednictvím: vy lžete, žádnou esemesku od Šimona Pánka jsme nedostali. Ono by bylo dobré, kdybychom v Poslanecké sněmovně, ať už si o Šimonovi Pánkovi a Člověku v tísni myslíme cokoli, tak abychom prostě byli v určitý okamžik schopni říct, ať už v tomto kabaretním představení fandíme panu Foldynovi, nebo předsedům, kteří sem přicházejí, tak je občas dobré si uvědomit, že svět může být i černobílý a jednou někdo mluví pravdu a jeden lže. A ten, kdo tady lže, je pan kolega Foldyna. My jsme takovou žádnou zprávu nedostali.

Očekával bych, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, že se nám omluvíte. Možná jste hovořil s vaším panem předsedou Hamáčkem. Z té strany stále ještě jste. A možná on dostal nějakou esemesku. Ale myslím, že nemáte, aspoň v to plně doufám, prostřednictvím pana předsedajícího, přístup do našich mobilních telefonů. Já už bych se v téhle zemi ničemu nedivil. Ale opravdu jsme žádnou esemesku nedostali. Nelžete tady! Je to trapné! (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou. Pak pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Na veřejného ochránce práv se ročně obracejí tisíce občanů a většina z nich, většina z nich podává oprávněné stížnosti, oprávněné stížnosti vůči tomu, že jsou porušována jejich práva, a to většinou úřady, tímto státem. Veřejný ochránce práv je prodloužená ruka nás jako Poslanecké sněmovny. A těší se takové důvěře, vážené kolegyně a kolegové, o které by se Poslanecké sněmovně mohlo jenom zdát.

Tato volba veřejného ochránce práv je skutečně stižena mnoha ranami. A já bych si přála, a vyzývám vás k tomu, ukončeme tuto debatu a proveďme důstojně volbu veřejného ochránce práv s jakýmkoli výsledkem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Foldyna stáhl faktickou poznámku. Na řadě je pan předseda Filip. Připraví se pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já jsem ani nepředpokládal, že od Šimona Pánka dostal nějakou esemesku, vzhledem k tomu, že už od roku 2002 jsem s ním ve velké při, a to jednoduše. Nebyl mi schopen odpovědět na to a omluvit se Střednímu odbornému učilišti v Českých Budějovicích za to, že jeho opilý zaměstnanec najížděl do studentů, kteří uklízeli po povodních. A od té doby si o Člověku v tísni myslím své.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Profanta. Připraví se pan předseda Jurečka, zatím s poslední faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré poledne. Prohlásil bych tady za pirátskou stranu, že nikdo z vedení pirátské strany obdobnou esemesku také neobdržel. Takže za chvíli se k tomu dostaneme snad vylučovací metodou, komu takové esemesky chodí.

A zadruhé bych chtěl vzkázat všem občanům této země, že my v pirátské straně se zpětné vazby nebojíme. Nebojte se nám napsat. Zkuste to slušně. Ale my si poradíme s každou formou zpětné vazby, bereme ji na vědomí a bereme ji vážně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, reaguji tady na dva své předřečníky, a sice pana poslance Foldynu i paní poslankyni Kateřinu Valachovou.

Pane předsedající, vaším prostřednictvím. Vy tady děláte tu volbu nedůstojnou. Jak tady může zaznít od poslance této Sněmovny věc, která není pravdivá. X předsedů, já se k nim přidávám - žádnou esemesku od Šimona Pánka jsem nedostal. Nejenom k této volbě, ale nikdy v životě jsem od něj nedostal esemesku. Tak proč tady lžete? Mně to přijde jako podobná lež jako nedávno v neděli paní ministryně Maláčová lhala a říkala, že pro svoji novelu zákona o dávkách na bydlení má podporu napříč politickým spektrem od poslanců. Když jsem se jí zeptal, který poslanec KDU-ČSL jí tu podporu slíbil, tak řekla, že vlastně nikdo.

Takže prosím sociální demokraty, teď adresně pana poslance Foldynu vaším prostřednictvím, pane předsedající, aby nelhal. Nebo pak tady zbývá jediné, aby povstal pan předseda Okamura, pan předseda Babiš a ještě možná pan předseda Hamáček a ti aby řekli, jestli tu esemesku dostali. Protože drtivá většina předsedů ostatních stran ty esemesky nedostala. Děkuji. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A ještě pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou a pak paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chtěl bych zareagovat na ctěnou paní kolegyni Valachovou. Ona říkala tady jednu věc, že ty podněty, které podávají občané na úřad ombudsmana, jsou z drtivé části oprávněné. Já se přiznám, že si nejsem jist, že je to pravda. Já bych rád viděl tu statistiku. Ale je to úplně jedno, jestli jsou oprávněné, nebo ne. Oni se na ten úřad obracejí s důvěrou, protože si myslí, že jim pomůže. A to je potřeba, aby tu zaznělo, abychom to nevychylovali zleva doprava a zbytečně tady tu diskusi nehrotili. Já opravdu si myslím, že není úplně fér tady reagovat na základě jakési esemesky.

Nedávno jsem viděl jakýsi podivný spot, kde údajně nějaká pirátka asistentka říká vesničanům, že nemají právo volit, a musel jsem se tomu i smát. Pokud tohle budeme brát vážně, každou esemesku, každý takovýhle spot a nebudeme o tom přemýšlet, sorry, takhle to nejde.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Valachová. Připraví se pan poslanec Třešňák. Jsme stále ve faktických poznámkách. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Kolegyně, kolegové, Jaroslavu Foldynovi se podařilo nemožné, a sice že v debatě zastínil Václava Klause. Protože vy z vás, kdo jste mě pečlivě poslouchali, tak jsem samozřejmě reagovala na příspěvky, které zazněly, včetně toho, že má být institut veřejného ochránce práv zrušen. Moje výzva k tomu, abychom přistoupili k volbě a abychom se pokusili, aby aspoň ten konec proběhl důstojně, byla upřímná. A to je asi tak všechno, co mohu sdělit k Marianu Jurečkovi - vaším prostřednictvím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Než dám další slovo k faktickým poznámkám a k obecné rozpravě, tak mám následující návrh. Dokončíme projednáváme tohoto bodu a posuneme polední přestávku o zhruba 20 minut. Máme napevno zařazený bod, ale jako první odpoledního programu, nikoliv na pevný čas. Udělám to takto, pokud proti tomu nebudou namítat některé poslanecké kluby ústy svých předsedů. Zatím žádnou námitku nevidím, tak budeme tak i postupovat.

Pan poslanec Třešňák je na řadě s faktickou poznámkou. Ruší. A na řadě je pan předseda Bartoš s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl také potvrdit, že já jsem žádnou esemesku tohoto typu nedostal. Dostal jsem spoustu jiných esemesek, které souvisejí s tou volbou. Radši bych ani nechtěl říkat, co mi chodí do mailu souvisejícího s volbou.

Jinak jsem rád, že tady třeba zazněla ta falešná mluvčí pirátské strany. Ale ona to není legrace! Ono to není, že se tomu zasmějete! To je paní Nela Lisková, která tady vystupuje jako nějaká mluvčí polovojenské domobrany Doněcké republiky, která dlouhodobě jede cílenou kampaň na Piráty. A díky takovým nevinným žertíčkům a takovým dezinformacím, které se bohužel pouštějí i zde v Poslanecké sněmovně od pultíku do veřejného prostoru - poslankyni Richterové lidi vyhrožují, že ji zplynují - to není legrace! A když tady rozviřuje i pan poslanec Foltyna takovéhle hejtíčky směrem k Člověku v tísni, tak pak jak se člověk má pohybovat v tom veřejném prostoru, když tady vystoupím na obhajobu dobré činnosti Člověka v tísni nebo jako poslankyně Richterové, a pak na mě pořvávají lidi v supermarketu? V té přímé konfrontaci jsem rád, že v České republice zatím nevede ke zjevným projevům násilí. Měli jsme tady jenom pana Baldu, taky produkt dezinformací, srandiček, poloinformací. Ale jsou zahraniční země, kde se to projevilo v útocích na liberální politiky a často smrtí. Nezlehčujme to a nějaké poloinformace nebo údajně se něco stalo - pracujme s fakty! Příklad paní Nely Liskové a jejích falešných news nám zatápí v denním životě, nejen poslankyni Richterové, a není to fakt legrace. Tak jenom ať tady nezlehčujeme tyhle věci. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová s faktickou poznámkou. Máte slovo, paní předsedkyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Zaznělo tady mnohé u toho pultíku. Ale pořád tady nezaznělo to zásadní, totiž omluva, která je tady namístě. Protože pan poslanec Foldyna tady řekl jasně velmi závažné obvinění z vyhrožování. Takto jste to přímo nazval, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího. Takže omluva, ke které jste tady opakovaně vyzýván, je rozhodně namístě. A byť se tady omluvil už za váš klub jeden z poslanců, a já si toho velice vážím, tak rozhodně to nestačí. Prostě měl byste se omluvit vy sám, vyzývám vás k tomu opětovně!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka. Na řadě je paní poslankyně Richterová v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Pojďme zpátky k podstatě toho bodu. Bohužel, té omluvy, kterou bychom si mnozí přáli, té se asi nedočkáme.

Pojďme tedy zpátky k tomu, že jsme u volby veřejného ochránce práv. A i vzhledem k tomu, jak snadné je manipulovat veřejným míněním, co tady zaznělo v předešlých chvílích, si dovolím připomenout, proč je taková pozice potřeba. Úplně jednoduchým příkladem z naší národní historie, který znáte úplně všichni, je hilsneriáda. Tomáš Garrigue Masaryk se zastal chudého tuláka, Žida, který byl obviněn z rituální vraždy. A proč to připomínám dneska v tomhle kontextu? Protože se ho zastal navzdory vlastním předsudkům. Tomáš Garrigue Masaryk si dlouho myslel, že antisemitismus je v pořádku. Já to tady říkám proto, že i ta předchozí debata ukázala, jak hluboké jsou některé předsudky některých a jak těžké je mít odvahu se postavit vlastním předsudkům. A osoba ombudsmana nebo ombudsmanky tuhle odvahu, která je těžká a jde nejenom často proti názoru široké veřejnosti, ale i proti tomu, jak byl člověk vychován, co cítí on uvnitř, tak tuhle odvahu ta osobnost mít má.

Já jenom připomenu poslední větu, kterou k tomu řekl T. G. Masaryk v rozhovoru s Karlem Čapkem. Ta zněla: "Kdyže jsem v sobě překonal ten lidový antisemitism? Panáčku, citem snad nikdy, jen rozumem."

Vyzývám tedy k rozumu a k tomu, abychom i s myšlenkou na tenhle náš odkaz volili. Myslím, že na výběr máme - my za pirátský klub podpoříme pana Schorma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem myslela, že vlastně nemůžu vystoupit, ale teď mně to nedalo, protože paní poslankyně Richterová, moje předřečnice, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, mě k tomu donutila. Ale v tom dobrém smyslu slova.

Před týdnem v Hospodářských novinách veřejná ochránkyně práv prohlásila, že sice jsem pro ni vhodnou kandidátkou s ohledem na svoji stranickou příslušnost nebyla, ale že ten článek, co o mně vyšel, a určitě se jí to nepsalo úplně lehce, že poprvé veřejně říká, že to byla demagogie a že jsem samozřejmě nikdy nikoho nešikanovala z disidentů. A za to si jí velmi vážím. A to, že se mě takto veřejně veřejná ochránkyně práv zastala, to vypovídá o mnohém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A to byla poslední přihláška k faktické poznámce. Přihlášku do rozpravy žádnou nemám. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím a prosím pana předsedu volební komise, aby nám dal pokyny k volbě.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Ještě prosím, kolegyně, kolegové, neodcházejte. Musíme rozhodnout hlasováním o tom, že Sněmovna souhlasí s tajnou volbou. Než tak učiníme, tak snad mi od vás bude odpuštěno, tu vážnou debatu, kterou ve vší úctě nezlehčuji, jenom uzavřu tím, že vystoupení předsedy trvalo pět minut a rozprava 32 - když budu někdy slyšet, že jsem moc dlouhý, tak tento moment bych si rád zapamatoval. Ale ve vší úctě a omlouvám se za to, nechci samozřejmě vážnost toho tématu zpochybňovat a zlehčovat.

Takže nyní, pane předsedající, prosím, abyste nechal hlasovat o tom, jestli Sněmovna souhlasí s provedením tajné volby. A poté, na vydávání hlasovacích lístků a samotnou volbu stanovíme 15minutový interval.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Než dám hlasovat, tak ještě konstatuji, že vzhledem k 15minutovému intervalu začne odpolední jednání Poslanecké sněmovny ve 14.45 hodin.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, že volba bude tajná.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 262, přihlášeno 162 poslanců, pro 111, proti 18. Schválili jsme tajnou volbu.

 

Přeruším projednání tohoto bodu na provedení volby. A ještě, pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ještě tedy povím časy: je 13.08, takže já to zaokrouhlím - volební lístky budeme vydávat do 13.25, je to tedy od této chvíle 16 minut. A výsledek volby bych oznámil ve 14.45. Těsně před zahájením odpolední části Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, uděláme to tak, děkuji. Ještě jedna omluva. Pan předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek se omlouvá z důvodu nemoci dnes od 11.45 do pátku 14. 2. včetně

Připomínám, že odpolední jednání zahájíme ve 14.45 napevno zařazeným bodem číslo 220.

 

(Jednání přerušeno ve 13.09 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás na odpoledním jednání Poslanecké sněmovny, vážený člene vlády, a zahajuji tedy odpolední jednání 40. schůze Poslanecké sněmovny. A než začneme projednávat pevně zařazené body, požádám předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou.

Takže budou to tři body. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury ČR, návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení a návrh na volbu Veřejného ochránce práv. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak děkuji za slovo. U prvního volebního bodu, jímž je

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP