Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

188.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci
velrybářství přijaté na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise
(Portorož, Slovinsko, 20. - 28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4. - 14. září 2018)
/sněmovní tisk 416/ - prvé čtení

Úvodní slovo přednese ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zaznamenal jsem, tak jako vždycky při projednávání tohoto bodu, určitý překvapený šum, když se bavíme v situaci České republiky o Mezinárodní velrybářské komisi. Ano, stále platí, že žádnou velrybu nemáme ani nelovíme, ale naše členství v Mezinárodní velrybářské komisi se datuje už od roku 2005 a vzniklo z pragmatických důvodů, tedy vlastně k určitému globálnímu příspěvku České republiky k ochraně velryb, kterým v určitých druzích hrozilo vyhubení, a protože Evropská unie jako celek nemůže být členem, nemůže hlasovat na velrybářské komisi, nebo o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství, tak tam vstoupily jednotlivé členské státy a jedním z nich je tedy od roku 2005 i Česká republika.

Velmi stručně k tomuto návrhu, k ratifikaci změn. Delegace České republiky vystupovala na zasedání komise v roce 2016 a 2018 ve shodě s koordinovanou pozicí Evropské unie v souladu s příslušným rozhodnutím Rady. Změny harmonogramu se týkají zejména prodloužení platnosti nulových kvót pro komerční lov velryb a dále stanovení nových kvót pro domorodý lov velryb pro obživu. Tady mohu říci, že zatímco pokračuje zákaz komerčního lovu velryb, tak se v určitých typech velryb nebo druzích velryb zvyšuje podíl, nebo se zvyšuje možný odlov v jednotlivých letech pro tyto velryby, ale pouze pro domorodé obyvatelstvo. Tomu je lov dovolen za stanovených podmínek tak, aby nebyly ohroženy populace velryb.

Česká republika neuplatňuje žádnou výhradu ke změnám harmonogramu úmluvy, přijatým na 66. a 67. zasedání, a proto je může přijmout. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Michal Ratiborský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové. Předkládané změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství z roku 1946 byly sjednány na dvou zasedáních Mezinárodní velrybářské komise v roce 2016 a 2018. Jsou předkládány zároveň v jednom materiálu. Věcně je podstatný pouze závěr zasedání velrybářské komise z roku 2018, kde došlo k přijetí komplexní změny harmonogramu, a to ve vztahu ke kvótám pro domorodý způsob lovu velryb pro obživu. Dále se změna týká i procesu automatického obnovování stanovených kvót v případě absence požadavku na jejich navýšení.

Materiál byl schválen vládou České republiky dne 4. února 2019 a je v souladu s koordinovanou pozicí Evropské unie v této oblasti. Změny nebudou mít žádný dopad na ČR z důvodu, že velryby se v české fauně opravdu nevyskytují.

Doporučuji propustit do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím Zájem o závěrečná slova není, takže se budeme zabývat návrhem přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Jiný návrh nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, abychom přikázali tento návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 313: přihlášeno 131 poslanců, pro 117, proti nikdo. Návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Budeme se zabývat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP