Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

189.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Chilskou republikou o letecké dopravě
/sněmovní tisk 430/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček je omluven. Je zde pověření pro pana ministra Brabce. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte mi tentokrát v zastoupení pana ministra dopravy uvést tento bod, a budu velmi stručný. Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Chilskou republikou v oblasti civilního letectví nebyly až dosud upraveny žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Přímé letecké spojení mezi Českou republikou a Chilskou republikou neexistuje, nicméně letecké společnosti z Chile a Španělska projevily už v roce 2016 zájem o obvyklou obchodní spolupráci mezi leteckými dopravci formou ujednání o společném označování linek, takzvaný code-sharing, a to mezi Santiagem de Chile a Prahou přes Madrid. To bylo také impulsem pro úpravu smluvních vztahů v oblasti obchodní letecké dopravy. V roce 2017 proběhlo expertní jednání, jehož výsledkem byl návrh textu letecké dohody schválené následně na jednání vlády a podepsané dne 11. prosince 2018.

Sjednání dohody je předpokladem pro oboustranný rozvoj přímých i nepřímých mezinárodních leteckých služeb mezi Českou republikou a Chile. Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o postoupení materiálu k projednání výborům Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Karla Šlechtová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane ministře, vážená vládo, vzhledem k tomu, že pan ministr zde sdělil vše potřebné, já jenom doplním, že tato dohoda má formu prezidentské dohody, neboť upravuje záležitosti podle naší Ústavy České republiky. Rozhodnutí sjednat tuto dohodu bylo ovlivněno zejména konkrétními provozními zájmy leteckých podniků na přepravním trhu mezi Chile a Českou republikou. Určitě doporučujeme za zahraniční výbor postoupení této dohody do dalšího kola v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozprav se nikdo nehlásí. Zájem o závěrečná slova také není. Budeme se zabývat tedy návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor opět navrhuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 314: přihlášeno 136 poslanců, pro 118, proti nikdo. Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP