Čtvrtek 13. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

195.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Nizozemským královstvím ve vztahu ke Curaçau o letecké dopravě
/sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

Místo místopředsedy vlády, ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka je pověřena místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, aby tento návrh uvedla. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Tuto smlouvu uvádím za pana vicepremiéra Havlíčka.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, Curaçao je jednou ze čtyř autonomních zemí Nizozemského království, dále Aruba, Svatý Martin a samotné Nizozemsko, které se nachází v jižním Karibiku. Vzájemné vztahy obou zemí v oblasti civilního letectví nejsou dosud nijak upraveny. V srpnu 2015 byla Česká republika oslovena s návrhem na smluvní úpravu těchto vztahů a v roce 2016 bylo dosaženo shody na textu letecké dohody na expertní úrovni.

Dohoda obsahuje obvyklá ustanovení o podmínkách pro výkon obchodní letecké dopravy mezi smluvními stranami. Text dohody je liberální a odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Tato dohoda může v budoucnu přispět k rozvoji letecké dopravy z České republiky do oblasti Karibiku, kam v současné době čeští letečtí dopravci své lety již provozují. Dohoda jim poskytuje právní základ pro případné rozšiřování jejich obchodních aktivit v této oblasti. Strategická poloha Curaçaa uprostřed amerického kontinentu spolu s liberální politikou je předpokladem pro další posilování turistického ruchu i finanční a logistické oblasti na ostrově.

Dovoluji si vás tedy požádat o postoupení materiálu k projednání výborům. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Karla Šlechtová. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, paní ministryně, členové vlády, já pouze doplním paní ministryni. Podepsaný text dohody je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu naší země a také vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání a následné provádění této dohody nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. A ještě co považuji za vhodné zde zmínit, že dohodu následně bude vykonávat Ministerstvo dopravy a Úřad pro civilní letectví.

Tato dohoda má opět charakter mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie a doporučujeme následně její schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Žádná přihláška nepřišla ani nikoho nevidím, že by se do obecné rozpravy hlásil. Rozpravu končím - pardon, nekončím rozpravu. Přehlédl jsem pana místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa, který se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové. Já jen chci navrhnout, aby to projednal hospodářský výbor. Ona to není úplně jednoduchá záležitost v té letecké dopravě v současné situaci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní končím obecnou rozpravu, protože žádná další přihláška už není. Zájem o závěrečná slova není. Budeme se zabývat návrhem přikázání výborům. Organizační výbor navrhl zahraniční výbor a pan místopředseda Sněmovny navrhl hospodářský výbor. Takže postupně budeme hlasovat o těchto výborech.

 

Nejprve o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 322, přihlášeno 147 poslanců, pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní hlasování o přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 323, přihlášeno 147 poslanců, pro 107, proti nikdo. Konstatuji, že návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a hospodářskému výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal se omlouvá dnes od 11.50 do 12.30 hodin z důvodu pracovního jednání.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP