(10.10 hodin)
(pokračuje Adamec)

Co se týká těch manévrů těch kamionů a těch tří pruhů, tak já si myslím, že dopravní policie - těch tří pruhů nemáme tolik - by měla právě na těchto místech a na místech, kde je dneska zakázáno předjíždět kamiony, toto hlídat, měla by to pokutovat. A samozřejmě použití kamerových systémů, tak ono je to trošku problém. Na to zase musí být nějaký zákon a vždycky to souvisí s ochranou dat a podobných věcí, takže tam se toho trošku obávám. Nicméně ta policie by měla konat.

A já jsem se tady ptal minule, kolik kamionistů dostalo pokutu za nesprávné předjíždění nebo za předjíždění na úsecích, kde je to zakázáno. Kdo změřil těch 50 metrů vzdálenosti těch kamionů někdy a někdy to pokutoval? Já na to mám jasnou odpověď. No nikdy! Tak prostě tohle se musí změnit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Birke, poté pan poslanec Špičák.

 

Poslanec Jan Birke: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych o kamionech mohl povídat, protože mně jich projede městem 6 tisíc denně za 24 hodin. Nicméně si pokládám jednu otázku. Všichni z vás jezdíte určitě do zahraničí, do Německa, do Rakouska na těch velkých dálnicích. Viděli jste někdy předjíždět ty kamiony ve všech třech pruzích? Tam si to nikdo nedovolí. Nedovolí. A víte proč? Protože ten řidič kamionu dostane takový flastr, ale takový flastr, že prostě to postihne dokonce i toho speditéra. Tak si to tam nikdo prostě nedovolí. Všichni si pamatujeme to krásné předjíždění v plné čáře v Německu. Ten člověk byl dokonce odsouzen, pokud se nepletu. To je prostě zásadní změna, která nás čeká do budoucna. To si tady můžeme vypravovat, co chceme. Tak to je jeden pohled z mého laického pohledu na to. Samozřejmě chápu, že každý, kdo tady dnes vystupuje, tak máme pocit, že tomu rozumí, atd. atd.

Myslím, že padla dohoda, kterou tady řekl pan kolega Adamec. Ta dohoda padla na tom, že tento zákon je v podstatě odkázán na zaparkování do druhého čtení a nechat ho tam. Nechat ho tam definitivně. To si myslím, že je jasné, aby to tady zaznělo. A zaznívá to.

A jinak samozřejmě tady toto, o čem tady hovoříme, jak tady hovořil pan kolega, pan hejtman severomoravského kraje (reakce z pléna), nebo Moravskoslezského, promiňte, omlouvám se, šéfka Asociace krajů je na to náchylná, tak se omlouvám paní šéfce. Tenhle ten návrh není totiž o dvojkách, o trojkách, pane kolego. Ten je o předjíždění na dálnicích, prosím vás. Tak si to nepleťme. Protože dvojky, trojky budou až v následujícím bodě. (Výkřiky z pléna: Tady jsou taky.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím, abychom na sebe nepokřikovali, v rámci možností. Děkuji za dodržení času. Další je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Špičák, poté pan poslanec Holík. Pan Špičák není v tuto chvíli přítomen, jeho faktická tedy propadá. Pan poslanec Holík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení kolegové, my tady pláčeme nad předjížděním na dálnici, ale my řešíme pouze důsledek. Příčina je to, že my jsme řadu výrob koncentrovali, ty malé výroby jsme zrušili a teď zboží taháme sem tam, sem tam. My bychom se měli zamyslet nad tímto, protože naše dálnice jsou opravdu blokované kamiony.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi faktickými poznámkami. Do rozpravy je písemně přihlášen pan poslanec Polanský, poté se připraví pan poslanec Vácha a registroval jsem přihlášku z místa pana poslance Sadovského. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Jenom stručně shrnu stanovisko Pirátů. V podstatě mi nezbývá než odcitovat to, co už jsem tady říkal v prvním čtení. Piráti tento návrh zákona nepodpoří, a to z několika důvodů.

Za prvé, návrh nevychází z žádné dlouhodobé potřeby, nějaké odborné iniciativy. Nezaznamenal jsem vlastně před podáním tohoto zákona žádnou diskuzi na toto téma, seminář, nevyšly na to žádné články. Celá iniciativa přišla jako blesk z čistého nebe.

Za druhé, chybí analýza dopadů na ekonomiku. Ve chvíli, kdy vezmeme v tranzitní zemi nákladním automobilům 50 % propustné kapacity komunikace, určitě se to projeví, bude to mít důsledky ať už časové, nebo finanční na českou ekonomiku. S tímhle se návrh nevypořádá.

Za třetí, důvodová zpráva obsahovala chyby, například nezmínila skutečnost, že předmětné úpravy lze již dnes dosáhnout dopravními značkami.

Jenom ještě, než odejdu, rád bych připomněl a krátce odcitoval ze stanoviska vlády k tomuto tisku. Přečtu jenom několik vět. Za prvé, vláda se sice v obecné rovině ztotožňuje s deklarovaným cílem zvýšit plynulost a bezpečnost silničního provozu, nicméně způsob, jakým to činí navrhovaná změna zákona o silničním provozu, vyvolává pochybnosti o vhodnosti a účinnosti tohoto řešení. Dále, již současná právní úprava § 77 zákona o silničním provozu umožňuje pomocí stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích omezit jízdu některých kategorií silničních vozidel pouze na vymezené jízdní pruhy s tím, že na rozdíl od obecné úpravy s plošným dopadem je takové omezení možné přizpůsobit stavu konkrétního úseku. Omezení pro některá vozidla stanovená prostřednictvím dopravního značení je oproti obecné úpravě zejména pro řidiče cizí státní příslušnosti srozumitelnější, řidič se vždy v konkrétním úseku pozemní komunikace dozví, kde levého jízdního pruhu nesmí užít. V podobném duchu pokračuje celé stanovisko vlády. Myslím, že nemá cenu se jím již dále zabývat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Vácha.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, nějakým způsobem jsem vypadl z toho seznamu. Minule jsem byl přihlášen po kolegovi Adamcovi, tak jsem se musel přihlásit znovu. Omlouvám se, jestli neřeknu úplně všechno, co jsem chtěl říct a měl připraveno minule.

Když tady posloucháme ty komentáře, tak to má několik rovin - rovinu odbornou, rovinu legislativní a potom rovinu lidskou. V odborné rovině jsme slyšeli stanovisko Ministerstva dopravy, že zákon - jak to říct slušně - není úplně vhodný k tomu, aby byl podpořen, protože jeho důsledky... a to tam ti úředníci ministerstva nějakým způsobem vyčetli. Ministerstvo dopravy připravuje na zimu 2019/2020 zvýšit počet zákazů předjíždění na dálnicích z nějakých 29 km na 145. Takže už nějak ten problém operativně řeší, takže ten zákon v tuto chvíli si myslím, že už pozbývá smyslu.

V legislativní rovině ten zákon pozbývá smyslu ještě víc, protože si musíme uvědomit, že v § 36 odst. 4 už dneska je definován zákaz předjíždění kamionů na dálnicích v případě, že kamion nemá dostatečnou rychlost a nemůže předjet jiné vozidlo, pokud neohrozí a ani neomezí jiná vozidla. Neomezí znamená to, že když jedete, tak musíte pustit nohu z plynu. Když sundáte nohu z plynu, nebo musíte mírně ťuknout na brzdu, v tu chvíli jste omezen. To znamená ve chvíli, kdy kamion jede takovou rychlostí, že nemůže předjet ten jiný kamion, aniž by ostatní účastníci silničního provozu nesundali nohu z plynu, porušuje zákon.

Už to tu bylo řečeno několikrát, že můžeme připravovat zákony, můžeme zakázat všem kamionům jezdit po dálnicích, ale pokud ty zákony a paragrafy nebudou vyžadovány nebo vynucovány, tak si tady můžeme vymyslet zákony, jaké chceme, ale k ničemu to nepovede. A já si myslím, že důsledek bude ten samý. My už dneska máme zákaz předjíždění na dálnici, tak tam dáme nový paragraf a situace na dálnicích bude úplně stejná, protože ti řidiči kamionů jsou v práci, potřebují někam odvézt materiál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP