(10.50 hodin)
(pokračuje Válek)

Pokud se s tím nesmíříme, tak nám nezbude, než abychom oba ministry tvrdě úkolovali a žádali, aby se na plynulost dopravy na D1 zaměřili. Protože naším cílem přece není perzekvovat řidiče, naším cílem není nějakou skupinu řidičů šikanovat. Naším cílem je to, co nám vadilo před více než rokem, kdy jsme to tady projednávali, aby se nestávalo, že na dálnicích, a my jsme se bavili tehdy o D1, nebude plynulá doprava. A to by měli zajistit oba dva páni ministři. Ti by měli zajistit prostředky, které k tomu mají, aby doprava na dálnicích byla plynulá, aby nedocházelo k problémům, když dojde k nějaké mimořádné situaci, a aby policie a jejich ministerstva mimořádné situace pružně, dynamicky a inteligentně řešily.

Pokud to, co je řešením této situace, je zákaz předjíždění kamionů, prosím. Já osobně si to nemyslím. A data, která jsem na svoji interpelaci získal, to bohužel potvrzují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Válkovi. Nyní pan poslanec Feranec s řádnou přihláškou. Připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom stručně. Impulsem nebo obsahem toho zákona je zákaz předjíždění kamionů. Několikrát tady padlo, že je obecná dohoda o vrácení tohoto zákona do druhého čtení, nicméně já jsem formálně nezaznamenal takový návrh, takže z důvodu právní jistoty dávám návrh na opakování druhého čtení podle § 95 odst. 2 jednacího řádu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za formálně správný návrh, o kterém jistě dám hlasovat, ale až poté, až bude odhlasováno, jestli nemá být zákon zamítnut, protože ten návrh také padl.

Nyní tedy pan poslanec Petr Bendl s faktickou poznámkou, který předběhl řádně přihlášeného pana poslance Mariana Jurečku, který je připraven. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já jsem chtěl podpořit svého předřečníka, protože - prosím vás, je tady někdo kompetentní za vládu, aby se k těmto materiálům, které jsou důležité, vyjadřoval? Máme tady paní místopředsedkyni vlády. Je schopná s námi o tom diskutovat? Je tady vůbec někdo, kdo tuto dopravní problematiku v tuhle chvíli může komunikovat? Není tady ministr vnitra, s ministrem dopravy nevíme, jak to bude, údajně ho budeme mít v pátek, ale mohl by tady být, pokud tedy mediálně víme, že ministrem dopravy se stane ministr průmyslu a obchodu. Já bych poprosil vládu a přítomné místopředsedy vlády, aby sehnali někoho, kdo je schopen s námi kompetentně diskutovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je samozřejmě požadavek možný, ale podle jednacího řádu není nutný.

Nyní pan poslanec Marian Jurečka. Zatím se nikdo z členů vlády nehlásí, takže podle jednacího řádu udělím slovo panu poslanci Jurečkovi, ale až poté, co tady bude dostatečný klid a rozpustí se hloučky, které narušují dostatečně důstojné prostředí pro vystoupení. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové i veřejnost na balkoně. Já bych také rád shrnul některé důležité postřehy k této novele zákona, kterou projednáváme. Diskutovali jsme o ní poměrně bouřlivě i na jednání hospodářského výboru.

Je opravdu potřeba se zamyslet nad tím, a už to tady v rozpravě zaznělo, co je příčina a co je důsledek a co vlastně potřebujeme řešit. Jestli tady ze dvou důvodů, a tím jedním je Ťokův průsmyk a obtížná situace na dálnici D1 v zimním období, kdy došlo k tomu, že ano, kamiony a někteří řidiči přispěli k poměrně složité situaci, tak jestli tou reakcí na tuto situaci má být plošný zákaz předjíždění kamionů na dálnicích, tak si říkám, že to asi není úplně promyšlená věc, protože kdyby prostě Ministerstvo dopravy konalo řádně, tak tam v tu dobu vůbec zúžení nebylo, k té situaci by nedošlo. A aplikovat to plošně na dálniční úseky, kde tyto problémy nejsou, to si myslím, že soudný člověk, který nad tím přemýšlí, si říká, že to je asi nesmysl.

Já docela pravidelně jezdím trasu Praha - Prostějov po dálnici nebo Praha - Přerov po dálnici, nebo těsně před Přerov, protože tam tu dálnici pořád nemáme a asi ještě dlouho mít nebudeme, a když si tak analyzuji, ano, dojde na to, že za těch zhruba 270 km cesty se stane, že dvakrát třikrát přibrzďuji před tím, že předjíždějí kamiony. Já nevím, kdo z vás máte řidičské oprávnění na skupinu C, jestli jste někdy jezdili s těmito auty a trošku se také umíte vžít do situace těch řidičů, protože jestli já mám jako zákonodárce něco posuzovat, tak bych měl přemýšlet nad tím, proč to ten řidič dělá, proč je nucen v té dané situaci předjíždět a jestli já, kdybych byl na jeho místě, bych se zachoval jinak.

Ano, i v této Sněmovně někdy můžeme přemýšlet nad tím, jestli já nebo kdokoli z nás umí vždycky dělat dobrá rozhodnutí a přemýšlet správně. Stejným pohledem se můžu dívat na některé řidiče kamionů, ale aplikovat něco paušálního na celé území České republiky je fakt nesmysl, navíc v situaci, kdy konečně Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s policií dostalo řekněme rozum a začalo na vybraných úsecích využívat možnosti dnešní legislativy, tedy proměnlivého značení a na vybraných úsecích ten zákaz aplikovat. To je v pořádku, pokud takové úseky jsou, jsou vytipované, ať se to děje, ale nedělejme to tady tímto paušálním návrhem zákona, který opravdu považuji za naprosto nešťastný.

Tady také několikrát zazněla diskuse nad tématem druhého tisku. Já toho využiji a trochu se o tom zmíním. To je ten zákaz jízdy kamionů na silnicích druhých a třetích tříd. Zase si klaďme otázku, kde je příčina a kde je důsledek. Já jsem prožil celé své dětství zhruba do 22 let v obci Kokory. Když se podíváte na mapu, je to obec na silnici první třídy mezi Přerovem a Olomoucí. Náš dům stojí zhruba 2,5 metru od této komunikace. Denně mi pod okny projelo zhruba 10-15 tisíc aut včetně kamionů. Žádná příjemná situace, ale pokud si představíte mapu České republiky, a zkuste si teď v hlavách promítnout rychlostní komunikace a silnice prvních tříd, jakou mají strukturu, a zkuste si říci, jestli při návrhu, který je tady ve Sněmovně, dokážou potom ti dopravci, ti řidiči, převézt zboží, které dost často potřebujeme my, efektivním způsobem, pokud bude platit paušální zákaz, jak je navrhován, na komunikace druhých a třetích tříd.

Já vám řeknu konkrétní příklad, který se dá na mapě ověřit, abychom si reálně přiblížili, co to naše rozhodnutí bude mít za důsledky, pokud bychom ho přijali. Kousíček od Prostějova je třeba obec Kralice na Hané a období od září až zhruba do konce roku je obdobím, kdy se třeba v této lokalitě vozí cukrová řepa. Vozí se do cukrovaru v Prosenicích. Nejkratší cesta je po silnici druhé třídy, která vede, když jsem se podíval na mapu, přes pět obcí včetně města Přerova do toho cukrovaru, a tato vzdálenost je 29 km. Pokud uplatníte tento návrh, který je ve Sněmovně, tak ten kamion bude muset z obce Kralice nebo jejího katastrálního území najet na dálnici v Prostějově, jet do Olomouce a dále po silnici první třídy zpátky do Přerova a do Prosenic. Najede 51 km a pojede přes čtyři obce. To bude důsledek tohoto rozhodnutí. Bude to mít dopady na životní prostředí a bude to samozřejmě mít dopady i na zvýšení nákladů na tuto komoditu. Nikdo tady nedopočítal dopady na spotřebitele, na občany této země. Není k tomu vůbec žádná analýza. A my tady chceme hlasovat o takové zásadní věci.

Takže kde je ta příčina? Příčina je v tom, abychom řešili problematiku efektivního mýtného systému, aby po dvojkách a trojkách nejezdili ti, kteří objíždějí mýto při tranzitní dopravě. To tady pořád není a chybí to. Řeší se to tady už pátým rokem. Je to potom otázka využívání zákazových značek, aby prostě kraje, města, obce a orgány státní správy spolupracovaly na tom, aby v územích, kde se to často děje, zákazové značky byly a aby ten úsek byl kontrolován, aby tam řidiči nejezdili a nezneužívali to. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP