(10.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan místopředseda Filip. Registruji přihlášku s přednostním právem, pan předseda Fiala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Jen fakticky. Jestli tady něco předkládáme, vyhrazuji si to, aby někdo považoval za folklór. Já tady argumentuji Ústavou a argumentuji i tak, že vytýkám tu změnu, kterou tady přinášíte, v charakteru České republiky. Tady už jednou byla rychlá novela Ústavy s přímou volbou prezidenta. A pak ti, kteří pro to hlasovali, najednou navrhují nepřímou. Tak ono to není folklór. Ono je o tom, jestli tato republika má přejít z jednoho systému řízení do druhého. A já jsem přesvědčen, že parlamentní systém je lepší než exekutivní.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Vích.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych reagoval na poznámku pana kolegy Růžičky. Já bych ho chtěl ujistit, že opravdu naši poslanci jsou informováni ode mě o tom, jak to ve strukturách NATO funguje, takže můžete být v klidu, pane poslanče. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já se taky chci vyjádřit prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Růžičkovi. Víte, vy říkáte, že říkáme nepravdy, že právníci na tom seděli, že právníci na tom neshledávají nic špatného. Nám je ale úplně jedno, co na to říkají právníci. Pro nás je důležitý jiný fakt - že tady něco fungovalo, bylo tady součástí Ústavy a že ta hranice toho, kdy se stát dostane do války - do války -, je tak neuvěřitelně tenká, a je jedno, jestli je to Babišova vláda, nebo nějaká jiná, která přijde po ní, ta hranice je tak neuvěřitelně tenká, že my si to na zodpovědnost nevezmeme. A chceme, aby to nebyla ani zodpovědnost přímo vlády, aby to byla zodpovědnost minimálně celé Poslanecké sněmovny. To je přece, myslím si, důležité. Zlobbovat jednoho člověka, dva nebo tři není takový problém a ty mezinárodní tlaky jsou tak obrovské, tak obrovské, že si myslím, že některá vláda ještě může být ráda, že bude moci říct, že o tom musí rozhodnout Parlament České republiky a ne vláda.

já za SPD navrhuji, dávám procedurální návrh na zamítnutí. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, návrh předložil už pan poslanec Grospič, takže se připojujete k tomuto návrhu. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Lipavský.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně poreferoval o postoji pirátského klubu k tomuto návrhu poslaneckému. My jsme k němu přistoupili s otevřenou hlavou, důkladně jsme si jej prostudovali a vnímáme, že tento návrh zákona řeší dvě otázky. Jedna je ta otázka v článku 43 v odstavci 4 a další jsou ty dva body, které řeší přelety, přejezdy. A s tou úpravou těch přeletů, přejezdů my se shodujeme. My s tím souhlasíme, protože to do určité míry narovnává tu současnou praxi a ukazuje se a vidíme, že dlouhodobě v tom není problém.

Když jsme se ale zamýšleli nad tím, co by vlastně znamenalo vyškrtat ty důvody, které jsou dneska uvedeny v Ústavě, na základě kterých může již dnes vláda sama o sobě vyslat na 60 dní vojáky ven do zahraničí, nasadit Armádu České republiky, tak nás to nepřesvědčilo. A pointa je taková, že my nebudeme nyní hlasovat proti tomu zákonu, to znamená, nebudeme hlasovat pro zamítnutí a tak dále, ale budeme chtít přeložit pozměňovacími návrhy, které nějakým způsobem rozšíří ty podmínky, nicméně nedají vládě bianko šek. A pak se tedy uvidí ve třetím čtení, jak se Sněmovna rozhodne.

Ty důvody pro jsou, v té důvodové zprávě se hovoří vlastně o několika důvodech a ten hlavní důvod je terorismus, jako další důvody se uvádí migrace a pak se tam argumentuje Very High Readiness Joint Task Forces, to znamená, to jsou Síly rychlé reakce NATO. Kdybych to měl vzít postupně, tak musím uznat, nebo uznáváme, že vlastně podle dnešního právního řádu Česká republika nemůže vyslat komando tohoto typu, aby provedlo tu operaci, vojenskou operaci. A tam shledáváme určitou relevanci.

Já bych chtěl říct, že my dnes již máme nasazena vojska v Afghánistánu, v Mali, v Pobaltí, měli jsme stíhačky na Islandu, a v situaci, kdy na základě dlouhodobého mandátu máme nasazenu armádu, je potom prakticky velice jednoduché, pokud by platil ten článek Ústavy v té upravené podobě, tam poslat ještě pár dalších vojáků do lhůty 60 dnů, protože už tam veškeré zázemí mají, účastnit se nějaké operace, pro kterou ten mandát nebyl schválen, například bojové operace, a pak je zase stáhnout. Bude to úplně v pořádku, protože to bude v těch 60 dnech, a Parlament se zpětně dozví, že tedy proběhly nějaké bojové operace, ale vlastně budou uskutečněny díky tomu, že tam probíhala, řekněme, mírová nebo nějaká pomocná mise, tak jak je to například dneska v Afghánistánu, asistenční mise. Takže vystavit ten bianko šek mi přijde opravdu, opravdu nebezpečné.

Další argumentace byla, v té důvodové zprávě je, na základě migrace, ale když se podíváme, jak byla řešena migrace v tom krizovém roce 2015, tak se to dělo skrze policejní spolupráci. Já nevím o tom, že by se někde nasazovala armáda na ochranu hranic, protože ten problém byl z oblasti bezpečnosti policejního typu, prostě zabezpečení hranic, i když tam třeba stavěli různé bariéry fyzické, fyzické zabezpečení těch hranic, protože opravdu migrant nejsou vojenská hrozba a ten scénář, kdy by se musela nasazovat armáda, je vlastně neuvěřitelně extrémní, a armáda není primárně určena na řešení migrační krize jako takové.

A co se týče sil vysoké reakce NATO, tak ty jsou určeny pro situaci, kdy opravdu velice rychle dochází k nějaké vojenské eskalaci, k nějaké situaci, ale pak je namístě, aby nastoupil ústavní zákon o bezpečnosti, aby tedy vláda řekla výborně, nastává stav nouze, stav ohrožení nebo válečný stav - a v ten moment se přesouvají ty pravomoce na vládu. A může samozřejmě zareagovat skrze ta vojska.

Abych to shrnul, náš postoj je takový, my bychom chtěli opravdu najít ta místa, která jsou bolavá, a pojďme si říct, existují nějaké nové důvody - a boj proti terorismu nebo, řekněme, záchrana rukojmí - a já si myslím, že pan poslanec z SPD, pan poslanec Kobza, to tady trošku jako shazoval s tou záchranou s braním ohledů na kmeny a tak dále, prostě když někde budou čeští občané a česká vláda bude mít možnost se o jejich bezpečí postarat i skrze to, že tam pošleme vycvičené komando, a česká armáda ty schopnosti má, a buďme za to rádi, že je má, tak je namístě, aby k tomu i ta vláda měla ten nástroj. A o tom se pojďme bavit.

Já myslím, že jsem stanovisko Pirátů shrnul, a děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. Nejdříve pan poslanec Svoboda nebo se jednalo pouze... chybička se vloudila u hlasovacího zařízení. Pan poslanec Kobza. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP