(10.40 hodin)
(pokračuje Černý)

Teď k tomu, co obsahuje ten návrh. Kolega Lipavský tady naprosto správně zdůraznil, že jde o ty dvě zásadní oblasti. Já jenom můžu zdůraznit, že o přeletech se bavíme léta. Víme všichni, že to není dobře nastaveno, že přelety by vyžadovaly zvláštní úpravu, že to není jednoduchá materie. Jsou období, kdy jsme vyděšeni - ne že bychom to vyvolali my, ale když se například spekulovalo o tom, kdo nebo co se to v těch letadlech vlastně vozí, a teď jsme najednou si uvědomili: ale proboha, vždyť ony na Ruzyni nebo na nějakém našem letišti opravdu mohly přistávat letouny, na jejichž palubě byli například nelegálně držení zajatci, za jakýmkoliv účelem, za jakoukoliv záminkou. To už jsme tady zažili přece. Tím jsme se zabývali. Ten důvod byl tranzitní zpravidla, tady jenom tankovali nebo se kratičkou dobu zdrželi, ale byli tady a byli na našem území a my jsme to věděli. A různě jsme mlžili a zabývali jsme se... My ne, my ne, my s tím nemáme nic společného. To je přece záležitost toho, komu patří to letadlo, a tím pádem se nás to netýká. A jakým způsobem tady schvalujeme zprávy typu přelety a podobně, dva roky pozpátku, to také víte.

Takže ano, je bezesporu pravda, že úprava přeletů je namístě a že by bylo dobré, abychom v tom udělali pořádek. Ale přelety a vyslání vojsk, to je setsakramentský rozdíl. Takže pokud se budeme chtít v budoucnu pokusit napravit tento nedostatek, udělejme to.

A poslední moje poznámka. Víte, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že ač jsem členem výboru pro obranu, tak že posláním nás všech, jak tady sedíme, je starat se o bezpečnost. Starat se o to, aby byla zajištěna bezpečnost našich občanů tady u nás, ale i venku pochopitelně, ale nezhoršovat napětí v žádném případě. Tedy dělat takové kroky, které budou - a to je podle mě dnes základní princip, na kterém by mezinárodní vztahy a bezpečnost měly být postaveny - a to je předvídatelnost. Vědět prostě, že když mi někdo bude chtít vyhlásit válku, že to prostě udělá nějakým způsobem a že já budu dopředu vědět ano, tento soused, nebo tento stát mi chce vyhlásit válku, nebo mi sem pošle v nějaké dohledné době nějaké vojáky a já se s tím nějak vyrovnám. Buď se s nimi dohodnu, anebo se nedohodnu, a v tom případě se budeme bránit.

A ta předvídatelnost je poslední dobou téměř v plenkách. Ta prostě jako by nebyla. Kdo z vás si je jist, že Donald Trump v nejbližší době neprovede něco podobného, co provedl 3. ledna? A může to udělat prakticky kdekoli na světě, kde uzná za vhodné, protože víme velmi dobře, že ony slavné principy mezinárodního práva, kterými se všichni oháníme, když se nám to hodí, ty principy platí pouze tehdy, když je respektují velmoci. A já mám v tuto chvíli - a klidně mě přesvědčte o opaku - mám pocit, že se ti tři hlavní hráči na tomto poli dohodli. Prostě já budu dělat, co uznám za vhodné, a vy dva mi do toho nebudete mluvit. A budeme se navzájem respektovat tímto způsobem. Až se někdo dostane na jejich úroveň, nebo si bude myslet, že má tu pozici, že by si s nimi mohl na něco hrát, no tak jich bude potom víc. A potěš nás pánbůh, jestli se ten klub bude tedy rozšiřovat.

Takže prosím, dělejme, co uznáme za vhodné ve prospěch posílení obranyschopnosti našich lidí, naší země, našeho území, ale vždycky při přijetí jakéhokoli opatření mysleme na to, abychom nezhoršili bezpečnostní situaci. Já pevně věřím, že tato Sněmovna bude mít při hlasování o tomto návrhu dost sebereflexe a dost rozumu, aby takový neuvážený krok neudělala. Děkuji za pozornost. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Alexanderu Černému. Konstatuji došlou omluvu pana poslanec Ondřeje Veselého od 12.15 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Pana ministra obrany ještě s faktickou poznámkou předběhne pan kolega Josef Bělica, který se přihlásil k faktické poznámce. A po panu ministrovi obrany se přihlásil místopředseda Pikal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Bělica: Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně. Já bych v této souvislosti jenom uvedl, co už tady zaznělo, a trošičku to shrnul. Na výboru pro obranu proběhla poměrně podrobná diskuze na toto téma. Z vystoupení předřečníků i ostatně z toho posledního je jasné, že si všichni uvědomují, že v celém tom procesu existují nedostatky. Dnes je předložen návrh, který tyto nedostatky řeší. My si to uvědomujeme.

Já bych byl velmi rád, pokud byste tuto změnu a tento návrh podpořili nejenom proto, že je to napříč politickým spektrem, ale protože prostě tato změna řeší stávající problémy. My máme zařazeny v rámci spojeneckých sil jednotky velmi rychlé reakce. Jedná se o velmi specifické situace, při kterých by měly být použity, a za jakých okolností. A jak tady již dnes již padlo, je jasně definovaná zodpovědnost, a je to na vládě, která vzejde z voleb, a vždycky vzejde v této zemi z voleb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bělicovi. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Pavla Růžičky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Já jsem přemýšlel, zda reagovat na pana poslance Černého, ale prostě mi to nedá, já reagovat musím. Co se stalo 3. ledna? No 3. ledna bych zabit jeden z největších teroristů na světě. Tak jako nevím, o co jde. A proč byl zabit na území Iráku? Protože Spojené státy na území Iráku mají svoje vlastní vojáky a bylo to daleko jednodušší, než aby tohoto zločince hledali na území Íránu. Já nevím, já to považuji za zcela pochopitelné, za zcela jasné. Já se k tomu musím jasně přihlásit, protože v Iráku jsem strávil osm měsíců. Ne jak pan poslanec Kobza říká, že se někdo kouká na akční filmy. Možná on se kouká na akční filmy. Já jsem tam těch osm měsíců byl. A s tím samopalem na tom krku jsem tam běhal, pane poslanče. A to, co říkáte, mě totálně uráží.

A musím tady říct ještě jednu věc. Pan poslanec Lipavský to tady řekl úplně přesně. On to nadefinoval úplně přesně. A to, co tady řekl, já bych podepsal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka, pana poslance Leo Luzara. Prosím o klid sněmovnu! Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Mě k této faktické připomínce vyprovokoval kolega předřečník vaším prostřednictvím, čili se pokusím hovořit k němu a vysvětlit mu ty zásady mezinárodního práva, které v Iráku byly popřeny.

Pane kolego, dokážete si představit situaci, kdy nějaký evropský stát, například Německo, vyzve k mírovým nebo odzbrojovacím nebo proti možnosti rozšíření jaderných zbraní prezidenta Koreje, aby přijel na návštěvu? A Američané v Německu mají základnu. A Donald Trump prohlásí jako vrcholného největšího teroristu, což už také mimo jiné udělal, a hovořil o tom, tohoto představitele a v Německu na letišti ve Frankfurtu vybuchne z dronu raketa, zabije tohoto teroristu a k tomu zabije pár lidí okolo, náhodných hostitelů, kteří tam přiletěli.

Tomu říkáte vy mezinárodní právo? Za to chcete tady bojovat a říkat, to je v pořádku? Jenom proto, že to bylo v Iráku? A tam se přece střílí, tam se válčí, tam umřelo o pět lidí víc, nic se neděje. Američané tam mají základnu. To nás nemusí zajímat. Tomu vy říkáte mezinárodní právo? Jako voják k tomu takhle přistupujete, že to je přece jedno, protože tam se přece bojuje? Tak tam je to možné, jenom proto, že někdo ho prohlásí za teroristu? Tak styďte se! Promiňte mi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A musím říct, že požádám ještě o strpení jak ministra obrany, tak kolegu Pikala, protože tady mám v tuto chvíli pět faktických poznámek, takže ty mají přednost před přednostním právem. Takže první je pan kolega Pavel Žáček, poté Jiří Kobza, potom Jana Černochová, Pavel Růžička, Stanislav Grospič. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já překvapivě nebudu hodnotit ten fakt, kdo tady nejvíce od vzniku své politické strany - od roku 1921, to znamená Komunistická strana Československa, podrývala parlamentní demokracii, je právě ta strana, která nás tady učí, jak hájit tu parlamentní demokracii. To je samozřejmě úplně absurdní.

Ale chtěl bych hájit naše speciály, naše speciální jednotky, aby byly srovnávány slovy kolegů z komunistické strany se Specnaz, ať už ruskými, nebo sovětskými. To jsou právě ty jednotky, které mimo jakoukoliv ústavní kontrolu podrývají jiné státy, organizují převraty a dělají přesně tu činnost, kterou my zde máme pod ústavní kontrolou. Už ji máme, jenom chceme tu technikálii upravit tak, abychom mohli například hájit české občany v zahraničí. Čili určitě si myslím, že toto je urážlivé a z úst poslanců KSČM by to zaznívat nemělo. Nesrovnávejte naše speciály s ruskými Specnaz! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP