(11.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Všichni víme, proč jsou naši vojáci v zahraničních misích vedených USA potřeba. Jde o to, aby Američané mohli světu ukázat, že danou zemi přepadlo a okupuje mezinárodní společenství a že nejde jen o výlučně americkou mocenskou agresi. Propagátoři invazí do cizích zemí matou veřejnost, když tvrdí, že v misích v Afghánistánu či jinde bojujeme proti terorismu. Je to zcela jasně a doložitelně naopak. Okupacemi cizích zemí, násilnými převraty v cizích zemích jen vytváříme další ohniska nenávisti, a to nejen vůči Američanům, ale vůči všem, kdo jim pomáhají. USA se kontinuálně dopouštějí válečných agresí, takže je pro Američany vítané, že vinu za jejich zločiny rozprostřou na víc pachatelů, tedy i na nás. Ale nám by nemělo být jedno, že my, kteří jsme si pár okupací sami na našem území na vlastní kůži zažili, se sami na nich dnes podílíme. Válečné akce v Sýrii, Iráku, Libyi, Afghánistánu a v dalších zemích v důsledku nikde nepřinesly nic dobrého. A vlny válečných i ekonomických migrantů, nebo někdo říká uprchlíků, a teror po celém světě jsou jejich přímým důsledkem.

Ještě bych připomněl slova experta hnutí SPD na obranu, plukovníka ve výslužbě a našeho místopředsedu pro obranu inženýra Radovana Vícha, který jasně podporuje toto naše stanovisko, že předkládaná novela Ústavy není zapotřebí, protože už dnes vláda České republiky může vyslat naše vojáky na 60 dnů do zahraničí s omezením na závazky plynoucí z mezinárodních smluv a na záchranné operace, mírové živelní pohromy a ekologické havárie. Toto stávající znění považujeme za více než dostačující. Co se týče záchrany českých občanů v zajetí někde v zahraničí, tak to je také možné dostatečně již v současnosti řešit prostřednictvím specializovaných útvarů bezpečnostních sborů, nikoli pro tento účel použít Armádu České republiky.

Závěrem znovu opakuji, že hnutí SPD nepodpoří tento návrh ústavního zákona, aby vláda mohla bez souhlasu Parlamentu jen na základě rozhodnutí vlády vysílat české vojáky do války a zatáhnout nás do konfliktů. A znova zopakuji, že z úst místopředsedy našeho hnutí Radima Fialy tady již zazněl jménem hnutí SPD návrh na zamítnutí tohoto návrhu.

Děkuji za pozornost. (Tleskají poslanci SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Jaroslava Bžocha. Připraví se pan kolega Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane místopředsedo prostřednictvím pana místopředsedy, ukažte mi, nebo mi řekněte, v jaké zemi jsou naše jednotky jako okupační vojska, když o tom mluvíte. Jestli existuje nějaký stát, kde my jako Česká republika jsme okupanti. Řekněte mi jeden jediný. Je to možná vaše domněnka nebo vaše přání, aby to tak bylo, ale není to tak. My postupujeme v rámci mezinárodních smluv, koaličních smluv a v rámci NATO. Je zajímavé, že mluvíte pořád o Spojených státech, jak někde někoho okupují, jak někde válčí. Ale zajímavé je, že nezmíníte třeba Rusko a Krym. Je zajímavé, že třeba nezmíníte, jak se chová Írán v tom daném regionu, že spolupracuje s Hizballáhem, s Hamásem, kde se jim to hodí, jaké války vedou. Je zajímavé, že si vybíráte Spojené státy a to, kde my jsme koaliční partneři. (Potlesk z různých stran sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Králíček s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Robert Králíček: Já bych se zeptal, kam pan Okamura šel, když tu tak plamenně dštil zlo a nesmysly. Kam šel? Ať odpoví panu Bžochovi! Já bych rád slyšel tu odpověď, kde jsme okupanty. Ať se nebojí! (Potlesk z různých stran sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Marek Výborný. Poté se připraví kolega Pikal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, paní vicepremiérko, vládo, dámy a pánové, když jsem se hlásil do rozpravy, tak jsme tady byli v úplně jiné konstelaci. A chtěl jsem říct, že se nebudu zapojovat a nemá smysl tady přesvědčovat přesvědčené, do toho ping-pongu mezi poslanci KSČM a řekl bych téměř zbytkem Sněmovny, i když teď vidím, že to není celý zbytek Sněmovny.

Panu kolegovi Bžochovi bych chtěl jenom prostřednictvím pana předsedajícího říct, že to není nic zvláštního a nového. Pan Okamura vždycky s naprostou pohrdavostí - pan kolega Okamura, místopředseda Sněmovny, vždycky s naprostou pohrdavostí opustí tuto sněmovnu v okamžiku, kdy má čelit argumentům, které jsou naprosto zjevné. Já s vámi souhlasím. Řekl bych skoro to samé. Ale myslím, že je zbytečné po něm chtít nějakou odpověď. Když ta odpověď není, tak se prostě odejde středem a dělá se, že nic. Tak to jenom k tomu.

Dovolím si pár poznámek k tomu, co tady zaznělo. Zaznělo tady to, že zákon nějakým způsobem eskaluje mezinárodní napětí. Myslím, že to říkal pan kolega Klaus mladší. Já se obávám, že to je přesně naopak. Ten zákon, tak jak je připraven, má pomoci reagovat na případnou eskalaci a tu eskalaci snižovat.

KDU-ČSL ten zákon podporuje. Cítil jsem se dotčen, když tady pan Okamura nejmenoval KDU-ČSL. Tak já se k tomu hrdě hlásím. Jako ještě tehdy předseda KDU-ČSL spolu se svým předchůdcem Pavlem Bělobrádkem, taky drahé paměti předseda KDU-ČSL, jsme pod tím zákonem oba dva podepsáni, stejně jako někteří naši další kolegové. My ho považujeme za důležitý.

Jednoznačně bych se tady taky chtěl zastat pana kolegy Růžičky, přestože je z hnutí ANO, protože v tomto smyslu ty útoky, které tady na něj byly, byly naprosto nepatřičné.

Návrh, tak jak je, má skutečně naopak pomoci reagovat na situaci, která dneska prostě není ideální. Pokud někdo říká, že před 30 lety jsme přijali nějaké znění Ústavy, které je dostačující, tak ta situace - doufám, že každý, kdo sleduje média, kdo sleduje veřejné mezinárodněpolitické a geopolitické dění, tak vidí, že ta situace je prostě dramaticky jiná. Dneska jsme v situaci, kdy potažmo to může být ohrožením i pro občany České republiky. Jsme v situaci, kde řešíme zcela nové výzvy, hybridní výzvy a další. A to jsou věci, na které prostě musíme být připraveni reagovat bez ohledu na to, jestli je v současné době ve vládě hnutí ANO, sociální demokracie, nebo tam příště bude někdo jiný.

Čili v tomto smyslu jsem přesvědčen o tom, že pokud přijmeme tuto novelu Ústavy, tak tím naopak posílíme prestiž mezi našimi spojenci v rámci euroatlantického uskupení. Je to velmi důležité. A nevnímám to jako oslabení role nebo pozice Sněmovny. Přece v žádném případě tomu tak není. Když si to dobře celé přečtete, tak Sněmovna může samozřejmě nohu mezi dveře vrazit, může rozhodnout, že vláda nekoná v souladu. A může to učinit i Senát, protože když si to dobře přečtete, tak stačí vyjádření jedné komory, ať už to je Senát, nebo Poslanecká sněmovna, které bude znamenat stopku pro vládu v jejím konání. Ale chtěl bych připomenout, že to není jenom otázka vysílání našich vojáků na místa nějaké eskalace konfliktu, ale je to třeba i otázka, jak čelit nelegální migraci. Pokud si toto neuvědomuje ani hnutí SPD, tak mám pocit, že to je v rozporu s jeho programem. Ale do toho nechci mluvit, to je jejich věc.

Na závěr chci zdůraznit, že KDU-ČSL nejenom že je pod tím zákonem podepsána, ale od začátku ho také podporuje. Děkuji. (Tleská Jana Černochová a Lubomír Metnar.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Nyní faktická poznámka ministra obrany Lubomíra Metnara. Připraví se pan kolega místopředseda Pikal. Máte slovo, pane ministře, k faktické poznámce.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslel jsem, že už mám své vystoupení, že jsem odprezentoval, ale některé výroky mě opravdu přinutily, abych zareagoval na některé věci svých předřečníků. A to je to, co bych chtěl zdůraznit.

Co se týče nasazování, že by měli být někde k práci stavění silnic, víte dobře, tady toto musím kategoricky odmítnout a vojáků se zastat. Vždycky, když byly mimořádné události, vojáci pomáhali při všech katastrofách, ať už to byly přírodní, nebo průmyslové havárie. Takže to s tím nesouvisí.

Dále bych chtěl vyzvednout, že voják, kterých si tady vážíme, je velmi odborné povolání, které si zaslouží naši úctu. A poslední průzkumy toto také dokládají. Jsou věci, že bych nerad, aby vojáci, kteří si naši úctu zaslouží, byli zatahováni do takových debat jako okupace a další. Musím tyto argumenty odmítnout a svých vojáků se zastat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP