(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás na odpolední části dnešního jednání. Než budeme pokračovat, tak vás seznámím s omluvenkami. Omlouvá se nám poslanec Ventruba od 18 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, poslankyně Malá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z důvodu jednání ve volebním kraji, poslankyně Válková mezi 14.30 a 19. hodinou z pracovních důvodů, poslanec Onderka od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, poslankyně Pekarová Adamová do 15 hodin z pracovních důvodů, z důvodu účasti na jednání v Senátu, poslanec Venhoda mezi 9. a 11.05 hodin z rodinných důvodů, poslanec Strýček mezi 16. a 18. hodinou z pracovních důvodů, poslanec Lesák mezi 15. a 21. hodinou z pracovních důvodů, ministr zahraničních věcí Petříček od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a poslankyně Hyťhová od 13 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

 

A nyní tedy otevírám bod

 

292.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády.

Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16 hodin, na ostatní členy vlády pak od 16. do 18. hodiny. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Nyní bych dal slovo poslankyni Markétě Adamové Pekarové, ale ta je omluvena, takže dávám slovo poslanci Volnému, který bude interpelovat předsedu vlády Andreje Babiše, kterého mezi námi vítám, ve věci zahraniční vojenské základny v Moravskoslezském kraji. Prosím, pane poslanče. (Nefunguje mikrofon.) Pardon. (Mikrofon zapnut.) Prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Pane premiére, čerstvě zvolený místopředseda ODS pan Vondra zmínil na kongresu ODS možnost vybudování vojenské základny cizí mocnosti na území Moravskoslezského kraje, konkrétně na letišti Leoše Janáčka, známého také jako letiště Mošnov. Reakce veřejnosti v mém kraji byla prakticky okamžitá, velmi prudká a většinově negativní. Konzultoval jsem tuto otázku s hejtmanem Moravskoslezského kraje a byl jsem ujištěn, že pokud se něco zvažuje, je ve hře pouze legitimní a podle mne i chvályhodná snaha kraje o umístění jednotek vzdušných sil Armády České republiky. Chtěl bych vás poprosit o komentář k této situaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za nevyužití času a prosím pana premiéra o odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já jsem byl překvapen návrhem nebo úvahou pana Vondry. My nemáme žádnou indikaci ani nevidím důvod, abychom měli novou leteckou základnu u Ostravy. Takový návrh od Spojených států nepřišel a myslím, že ani nepřijde, protože ani to nemá smysl. My o tom určitě ani neuvažujeme, ani k tomu nevidíme důvod. To znamená, nechápu, odkud to vzniklo, proč to vzniklo.

A co se týká pana hejtmana, tak já chápu jeho snahu, že tam má letiště, které je poloprázdné. Jeho předchůdci místo toho, aby se snažili pro to letiště zařídit nějaký byznys, tak bohužel dopustili, že všechno to lítá do Katovic, a teď to napravovat je velice těžké. Nemluvě o tom, že plno hejtmanů se snaží mít vlastní letiště, což považuji za nesmysl. Dlouhodobě jsem podporoval spolupráci letiště Praha, letiště Ostrava. Došlo tam i k privatizaci opravárenské haly. Z konkurzu tam bohužel se o to letiště neucházelo, takže žádné synergie nevznikly.

Takže můžu jenom zopakovat, že my určitě nemáme takovou informaci. Myslím si, že to není namístě, ani to nechceme. Naše armáda má dostatek letišť a zázemí a určitě neuvažuje o tom, aby hledala další nějaké nové letiště, které by si samozřejmě vyžádalo velké náklady. Ani ten návrh pana Vondry, ani možná pan Vondra, který by chtěl to letiště nějak oživit, tak není to na stole a my určitě o tom neuvažujeme, ani to nechceme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Je tomu tak, prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Mě ta vaše odpověď naplnila takovým mírným optimismem, pane premiére. Nicméně přestože jsem sice v politice krátkou dobu, tak vím, že situace na bojišti se mění každým okamžikem a ohlasy z místních buněk ODS tedy byly ve své podstatě i velmi proamerické a pro tuto základnu. My z hnutí Jednotných jsme se rozhodli, že vytvoříme petici proti vzniku této základny na území Moravskoslezského kraje. Text této petice nabídneme k podpisu jak krajským zastupitelům na příštím krajském zastupitelstvu a tímto bych vás chtěl poprosit, abyste tuto petici na některém z příštích jednání Parlamentu podpořil i vy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nevím, jestli pan premiér má zájem o reakci na tuto doplňující otázku. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já to beru a vědomí, ale myslím si, že ta petice ani není namístě, protože to skutečně není vůbec reálné. Ale rozumím tomu a beru to na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím poslance Stanislava Blahu, který bude interpelovat pana premiéra ve věci elektronické dálniční známky. Připraví se poslankyně Richterová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane premiére. Tak už to vypadalo, že ostudu vaší vlády ohledně elektronické dálniční známky vyřeší ajťáci z hackathonu, kteří České republice ušetří zmiňovaných 400 milionů korun, a nakonec zjistíme, že celý systém měl mít jednu tajnou funkci, a to špiclování lidí. Nezlobte se na mě, ale tohle je velký posun k Orwellovu Velkému bratrovi.

Odpovězte mi prosím otázku, proč má stát pomocí tohoto nástroje ukládat údaje o kompletním pohybu konkrétního automobilu po českých dálnicích.

Co mě ale nejvíc na této včerejší informaci zarazilo, bylo, jak se k věci vyjadřovali všichni dotčení představitelé státu. Šéf SFDI Zbyněk Hořelica i náměstek na Ministerstvu dopravy Tomáš Čoček, pod něhož tato agenda spadá, novinářům řekli, že nic nechtějí komentovat, dokud se situací neseznámí pana ministra Havlíčka. I exministr Kremlík, který na celé této show nese zásadní vinu, odmítl cokoliv komentovat. I pan ministr Havlíček nejprve řekl - cituji: "Vše jsem ověřoval, ale tím, že je část zakázky v bezpečnostním režimu, nemůžeme detaily tohoto charakteru komentovat." A přesto, že následně po tlaku médií odpověděl, že to určitě není proto, aby se zjišťovalo, jestli jede Franta Vomáčka na rande, tak mám hlavně pocit, že stát vůbec nechtěl, aby občané této země se o této skryté špiclovací funkci dozvěděli.***
Přihlásit/registrovat se do ISP