(15.00 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Návrh toho zákona měl celou řadu problémů, došlo k naprostému outsourcingu, takže způsob přípravy byl zcela veden s dominantním podílem soukromého zájmového subjektu. Byla to Hospodářská komora. Objevily se zde formální vady v procesu přípravy, jak rozpor s legislativními pravidly vlády, třeba i vlastně pouze čtvrtinového vypořádání připomínek, ale dokonce zde nebylo ani legislativní stanovisko vlády k věcnému záměru. Zákon předpokládá naprostou centralizaci a vznik jednoho megaúřadu, který bude řešit stavební řízení v celé České republice. Dále jsou tam výhrady třeba k oslabení veřejného zájmu nebo i nedůvodné posílení stavebníka, například snížení požadavků na výstavbu infrastruktury a další. Tento zákon rozporovali i lidé ze samotného Ministerstva pro místní rozvoj, ostatně i Ministerstvo vnitra hovoří o předpokládaných finančních nákladech celé systemizace a vzniku megaúřadu v hodnotě stovek miliard a zastavení na 18 měsíců činnosti stavebního řízení o 50 %.

Jakým způsobem budeme dál pokračovat ve věci stavebního zákona? Vrátí se vláda na začátek, nebo vstoupíte do debaty s Poslaneckou sněmovnou? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o lepší dodržování času. Prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No, já myslím, že ta interpelace není aktuální, protože samozřejmě celá ta rekodifikace stavebního zákona měla nějaký vývoj. Je samozřejmě velká ostuda, že v žebříčcích jsme až někde na 157. místě, že u nás všechno stavební řízení trvá pět a půl roku a dálnice třináct. Teď jsme i předložili další zákon, kde to chceme snížit. Ano, je to klíčový stavební zákon a my si myslíme, že musí být dohoda se všemi.

Samozřejmě, vy jste tady mluvil o stovkách miliard, to je samozřejmě nesmysl. I to, co vnitro dalo na vládu, co jsme ani neprojednávali, že budeme stavět nějaké nové stavební úřady, není pravda a není to aktuální. Je pravda, že ta komunikace paní ministryně nebyla úplně ideální, ale já jsem potom do toho vstoupil. Já myslím, že 13. ledna jsme spolu seděli s předsedou Svazu měst a obcí panem Luklem a s ministrem vnitra, s panem náměstkem Mlsnou, a domluvili jsme se na postupu. Myslím, že od toho momentu to nabralo úplně jiný směr. Já si myslím, že je důležité, abychom se všichni na tom zákonu domluvili, protože to není zákon jenom pro tuto vládu, ale i pro další vlády.

Takže co se týká toho připomínkového řízení, samozřejmě je tam velké množství, celkem 7 700, z toho 6 500 zásadních, ke stavebnímu zákonu bylo uplatněno 5 700 připomínek, takže tam jsou vlastně dva zákony, takže MMR včetně paní ministryně zahájilo intenzivní jednání s připomínkovými místy, aby se našla shoda. Samozřejmě ty připomínky musí být vypořádány. Já předpokládám, že by měly být do konce února, ne, do konce března, potom to půjde na LRV a doufám, že na vládě to budeme mít v květnu.

Tam jde o to, my samozřejmě jsme byli osloveni teď ODS, měli jsme jednání tento týden s předsedou ODS Fialou a s panem poslancem Kupkou, a samozřejmě my jsme rádi a my s opozicí budeme spolupracovat, takže ta schůzka byla konstruktivní. My jsme se domluvili, my jsme informovali, jaký je další postup legislativních prací a že MMR bude spolupracovat s výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde určitě i Piráti mají své zastoupení, takže ten výbor by rozšířil zaměření své pracovní skupiny pro elektronizaci stavebního řízení o nový stavební zákon, takte v tomhle směru si myslím, že budete u toho a není problém.

Já jsem rád, že máme stejné názory s opozicí na jádro a na to, že potřebujeme rychleji stavět. Určitě ano a my jsme v tomto směru otevření a myslím si, že ta kritika není namístě, protože my jsme slyšeli ty připomínky Svazu měst a obcí i v rámci Ministerstva vnitra a i ta debata s ODS byla velice konkrétní a určitě budeme rádi o tom s vámi diskutovat i v rámci toho výboru, nebo separátně, to záleží na vás samozřejmě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Bartoš má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já vám děkuji. Já bych vám jen chtěl doplnit informaci. Ta skupina je pokračováním digitální skupiny, která vyřešila digitální technickou mapu, jsou tam zástupci i stran vládní koalice, jíž byla zřízena. Jsem rád, že tedy budeme plnohodnotným partnerem v tomto procesu.

Já bych se ještě vrátil k tomu zásadnímu, co ten zákon vlastně zavádí, a to je vznik toho centrálního stavebního úřadu, toho megaúřadu. V té studii Ministerstva vnitra jsou skutečně vyčísleny poměrně velké náklady, nehledě na to, jestli se bude stavět nový barák nebo kupovat nové počítače, ale hovoří se tam o přesunu 7 až 13 tisíc úředníků, kteří v tuto chvíli nejsou zaměstnanci státu, jsou v těch samosprávách a v těch regionálních celcích, pod centrální stavební úřad, tudíž tedy pod zákon o státní službě. Já jsem vás na to i upozorňoval při našem setkání.

Moje otázka tedy bude přímá: Stále je ve hře ten centrální stavební úřad, nebo od toho upustíme a půjdeme skutečně cestou zefektivnění?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Není. To se změnilo po té schůzce. My samozřejmě na té schůzce s paní ministryní Dostálovou jsme byli dva, a to jeden za stát, to jsem já, který chci stavět dálnice a obchvaty, obchvat Prahy - kde mimochodem váš primátor Prahy do toho ani nemůže mluvit, je podjatý, a v Uhříněvsi je nějaký úřad, kde jsou dvě dámy, jedna byla údajně nemocná, a ty rozhodují o obchvatu Prahy. To je absurdní. Takže my samozřejmě jako stát, jako liniové stavby, jako ty prioritní stavby pro prospěch občanů této země potřebujeme mít centrální úřad, není to vůbec o přesunu nějakých tisíc úředníků, ti úředníci zůstanou tam, jak byli.

Samozřejmě bylo by ještě lepší, abyste interpeloval paní Dostálovou, protože já to všechno nemůžu vědět, ale v tomhle směru i Svaz obcí byl v pohodě. V jednání s ODS pan Kupka, ten má také kvazistřet zájmů, protože je starosta, takže (směje se) všichni jsme u toho a hledáme kompromis a žádné přesuny ani nové věci nebudou, takže to se změnilo.

Ale je pravda, že stát by měl jasně říci, když bude stavět jadernou elektrárnu, nebo dálnice, nebo obchvaty, že není možné, aby všude Děti Země nám blokovaly všechno a my teď čekali na Nejvyšší správní soud v Brně na obchvat Přerova rok a půl. A ten pán to dělá ze sportu, zásadně všechno blokuje. Takže to skutečně potřebujeme zrychlit. A já myslím, že se určitě domluvíme a že je to ve prospěch všech občanů. A není to pro tuto vládu, je to pro všechny příští.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Červíčková se omlouvá od 16.30 do 18 hodin z pracovních důvodů.

Nyní bude pan poslanec Kupka interpelovat ve věci inovativní linky na toustový chléb Penam. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane premiére, já bych chtěl obrátil pozornost vaši i kolegyň a kolegů k příběhu takzvané inovační linky na výrobu toustového chleba Penam a na stomilionovou dotaci, kterou obdržel Agrofert. Teď vycházejí na povrch nové informace, které i pro ty, kteří jinak Agrofertu fandí, jsou zneklidňující, protože těch 100 milionů mělo plynout z dotačního programu s názvem Inovace a podle oficiálního manuálu Ministerstva průmyslu měly ty peníze sloužit na zvýšení inovační výkonnosti podniků. Podpořené měly být jen firmy, které samy vyvinuly unikátní know-how, případně jej vytvořily ve spolupráci s vysokými školami, vědci a výzkumníky.

V rozporu se základním zaměřením bylo ale už vyjádření ředitele pekárenské divize Penam Milana Prauseho při slavnostním zahajování provozu, který řekl, že chce mít linku, která je stejná jako ty nejmodernější linky v Evropě. Zdůrazňuji - která je stejná jako ty nejmodernější linky v Evropě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP