(17.50 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Co je důležité říct, je to, že my tou novou identitou a řekněme tím sjednocením resortů a ministerstev nechceme nahrazovat pochopitelně velký státní znak nebo nikterak potlačovat jeho význam, pouze po vzoru jiných zemí chceme sjednotit komunikaci na úrovni ministerstev s tím, že v tuto chvíli analyzujeme všechny souvislosti i zákonného charakteru. Naším cílem je prostě sjednotit komunikaci zákonným využíváním symbolu na úrovni všech resortů státní správy a všech ostatních orgánů a do určité míry chceme prostě působit profesionálněji, ať už po vzoru Slovenska, nebo zmiňovaného Německa, kde tu symboliku skutečně velmi důsledně dodržují. Nepočítáme s tím, že bychom dělali žádné rozsáhlé zakázky. Počítáme s tím, že chceme skutečně ve spolupráci s profesionály koncept postavený na zákonech, na národních barvách, na současných symbolech. Musejí to dělat profesionálové. A vidíme zde určitou příležitost skutečně sjednotit tu zásadní roztříštěnost. Když si vezmete vizitky několika našich resortů, dvanácti, čtrnácti, patnácti, skutečně každý to má úplně jinak.

Takže nabízí se jako dobrá příležitost přesně po sto letech od přijetí naší symboliky, trikolóry, státních znaků, mohli bychom přijmout zákon, který by stanovil tyto symboly. S určitou pokorou chceme poprosit i o určitou podporu a spolupráci. To není otázka politická. V tomto případě je to otázka celospolečenská. A rádi to budeme komunikovat jak s obyvateli, institucemi, tak pochopitelně i s jednotlivými politickými stranami. Myslíme si, že si české instituce zaslouží určitou míru sjednocení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec nemá zájem. Přistoupíme k další interpelaci, pravděpodobně poslední. Pan poslanec Karel Rais bude interpelovat paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý večer. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci interpelací budu pokračovat ve svém seriálu dotazů na tvorbu a provozování informačních systémů pro výplatu sociálních dávek. Několik let je nepřetržitě zajišťována výplata sociálních dávek od známé firmy IT a ta firma se jmenuje OKsystem. Obce se společností OKsystem skončí už 31. 12. letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí neustále vašimi ústy nás ubezpečuje, že od 1. 1. 2021 nebude ohrožena výplata dávek v České republice. Proto mi dovolte, abych položil několik dotazů.

Z osobní zkušenosti vím, jak velký problém je lidově řečeno vyrazit dokumentaci k informačnímu systému, který programátoři po několik let vytvářejí. A ochotou při tom neoplývají, což je pochopitelné, protože mají zájem udržet si monopol nad dalšími úpravami veřejného systému. Vzhledem ke strategickému významu informačního systému bych se dovolil zeptat: Má vaše ministerstvo k dispozici kompletní dokumentaci k systémům a aplikacím od společnosti OKsystem, které si objednalo ministerstvo koncem roku 2017, a tato dokumentace měla být dodána v polovině roku 2018? Především mi jde o to, jestli máte zdrojové kódy. Pokud máte k dispozici zdrojové kódy, co brání k vypsání výběrového řízení? Aspoň tyhle dva dotazy. Prosil bych o odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Poprosím paní ministryni o odpověď. Přečtu omluvu. Pan ministr Karel Havlíček se omlouvá dnes od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Poděkuji také panu poslanci za tuto interpelaci. Asi není žádná novina, že problém IT na Ministerstvu práce a sociálních věcí je velmi problematický již minimálně od dob pana ministra Drábka. V roce 2012 dokonce došlo k tomu, že nepojistné sociální dávky byly vypláceny takzvaně ručně, protože celý systém nefungoval.

Váš dotaz směřuje pravděpodobně na informační systém IS DAV II, to znamená na jeden z dvaceti podsystémů, který má k příštímu roku fungovat. V roce 2015 došlo ke změně systému celého IT. Od roku 2015 jsme z těch celkových dvaceti podsystémů vysoutěžili a zprovoznili, nebo připravili provoz devatenácti z nich. Ten poslední, největší informační systém Dávky v tuto chvíli řešíme. Důležité je říci, že tato velmi složitá situace, která je dána také složitým systémem zadávání veřejných zakázek v České republice, se mi daří řešit. Já jsem od svého nástupu do funkce splnila, co jsem slíbila. Jen minulý rok jsme přesně v souladu s harmonogramem a daným rozpočtem zprovoznili čtyři velké systémy. Tento rok nás čeká celá řada dalších nových systémů.

Nicméně co se týká informačního systém IS DAV II, nebo vůbec informačního systému Dávky, tak jak už jsem několikrát uvedla, jsou tam relevantní tři varianty řešení. První je vyjednání o smíru v rámci projektu IS DAV I. Zde mohu říct, že proběhlo několik jednání k možnému smíru a výstupem je shoda, že IS DAV I je možná, nikoli optimální cesta. Druhá možnost, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí může jít, je veřejná zakázka IS DAV II. Už jsme to také minule diskutovali, před týdnem. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dne 12. prosince zrušil vyloučení společnosti DXC Technology a rozhodnutí je od 27. prosince minulého roku pravomocné. Hodnotící komise byla svolána k této veřejné zakázce dne 8. ledna tohoto roku, kdy zahájila opětovné posouzení nabídky DXC z pohledu existence mimořádně nízké nabídkové ceny se zohledněním antimonopolním úřadem tvrzených nedostatků odůvodnění vyloučení uchazeče.

Třetí cesta je otevřené výběrové řízení na zajištění provozu a rozvoje současných platných OK aplikací. Tam, jak už jsem také minulý týden uvedla, byla zahájena příprava otevřeného výběrového řízení na zajištění provozu a rozvoje stávajících OK aplikací. Máme zajištěnu právní kancelář k přípravě zadávací dokumentace. A po diskuzi variant výběrového řízení bylo rozhodnuto na úrovni resortní kontrolní pracovní komise o využití standardního otevřeného výběrového řízení. Jiné metody nenabízejí významnější časovou úsporu nebo jiné výhody. V případě významných námitek trhu bude možné veřejnou zakázku zrušit a vypsat znovu.

Co se týká vašeho dotazu na kvalifikační dokumentaci, tak provozní, administrátorská, bezpečnostní a uživatelská dokumentace byla dokončena a schválena a v tuto chvíli probíhá zpracování systémové dokumentace, jejíž dokončení předpokládáme na konec února tohoto roku. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní ministryni. Máte zájem o doplňující dotaz? Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak v podstatě dokumentaci vám teď teprve předají, protože to považuji pořád za klíčovou záležitost, a to je jedno, jestli to je ministerstvo, nebo firma, aby mělo k dispozici tu dokumentaci. To je podle mě klíčová záležitost i pro jednání a další jednání s vámi. Takže chápu to dobře, že budete mít tedy v březnu, nebo koncem února zdrojovou dokumentaci od toho informačního systému k dispozici?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já to mohu, pane poslanče, zopakovat ještě jednou. V podstatě v tuto chvíli tu kvalifikační dokumentaci, provozní, administrátorskou, bezpečnostní a uživatelskou - ta byla dokončena a schválena. A v tuto chvíli probíhá zpracování systémové dokumentace. A předpokládáme to na konci nebo v průběhu měsíce února. Děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP