(15.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Co se týče EET, také na to Finanční správa má řešení. Oni nemusí při tom skipasu tam uvádět sazbu DPH, mohou to až zaúčtovat potom správně. Tak to řešení má, to prostě není nic, co by třeba neznala ta wellness centra, kde jsou také rozdílné sazby.

Takže já k tomu v tuto chvíli říkám, nebyl to vládní návrh, byl to návrh paní poslankyně, prošel v Poslanecké sněmovně a prakticky to řešení má. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Ano, mám zájem. Já jsem tady nemluvil, že ten pozměňovací návrh je připraven. Ten pozměňovací návrh není připravený. Já jsem podal novelu ohledně vratky DPH a k tomu bychom to mohli přidat nějakým pozměňovacím návrhem o snížení sazby i pro vleky. Tak jsem to myslel, paní ministryně.

Pokud se týká wellness a dalších takových věcí, tak tam asi takový problém nevidím. Tam to rozčlenění jde, ale pokud máte lanovou dráhu, která jede přes celý kopec a půlka toho kopce je vlek, a pak vám přijede zahraniční turista a vy mu v tu chvíli musíte vystavit dva skipasy, nebo vysvětlit mu, že nemůže ten stejný skipas použít jak na lanovku, tak na vlek, tak toto problém je. Takže právě tady o to se mi jedná. Že lanové dráhy byly zařazeny do veřejné dopravy, o tom vím, to jste mě poučila zcela správně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Já už v tuto chvíli nemám, co bych asi doplnila. Prostě řešení to má, nemusí mít dva skipasy, popisujeme to tam. Má to řešení v EET. Říkám, není to prostě nic, co by ekonomika neznala, a byl to návrh paní poslankyně. Podporovala hromadnou přepravu, tak toto tady řekla, určitě by se to někde našlo ve stenozáznamech. Pro mě v tuto chvíli už nemám, co bych dodala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bude paní poslankyně Richterová interpelovat nepřítomnou ministryní paní Benešovou ve věci průtahů na opatrovnických soudech dětem. Běží čas. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já se obracím na nepřítomnou paní ministryni spravedlnosti s tím, co už jsem s ní řešila v říjnu 2019, a nedostala jsem bohužel jasné odpovědi. Zajímá mě to, zda Ministerstvo spravedlnosti sleduje následující čísla.

Zda sleduje, za prvé, jak dlouho trvá, než se vypíší jednání u malých dětí, například pod šest let věku nebo pod jinou věkovou hranicí, a to zkrátka z toho důvodu, že malým dětem běží čas výrazně rychleji. Proto je důležité jejich situaci na opatrovnických soudech řešit neprodleně.

Za druhé mě zase zajímá u toho typu opatrovnických soudů, jak probíhají případy osvojení. V některých krajích totiž soudci těm osvojitelům, kteří byli předem pečlivě vybráni, svěřují děti na předběžné opatření a jinde nikoli. A pak děti čekají v ústavech, a často zbytečně, a řádná jednání jsou vypsána v řádu měsíců. Takže to umísťování na základě předběžného opatření k osvojitelům v zájmu dětí je můj druhý dotaz.

A třetí dotaz. Zajímá mě, zda takto obdobně Ministerstvo spravedlnosti statisticky sleduje i případy svěření do pěstounské péče, tedy nikoliv pouze k osvojitelům, nebo do péče jiné osoby, a zkrátka mě zajímá, jak rychle to u těch malých dětí, nebo u dětí obecně, podle toho, co Ministerstvo spravedlnosti sleduje, probíhá.

Poslední dotaz, čtvrtý, se týká souladu s návrhy OSPOD. Sledujete, do jaké míry se soudy řídí návrhy OSPOD? Anebo do jaké míry jsou s nimi v rozporu? Ráda bych, aby náš stát měl přehled o rychlosti opatrovnických soudů, a to zvlášť ve vztahu k malým dětem a k dětem obecně, a samozřejmě, pokud máte ještě nějakou jinou statistiku, budu za ni ráda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A než dám slovo paní poslankyni Kovářové, seznámím vás s dalšími omluvenkami. Paní poslankyně Pastuchová se nám omlouvá do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Dražilová od 15.30 hodin do konce jednacího dne taktéž z pracovních důvodů.

A nyní bude paní poslankyně Kovářová interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci daňového řádu a návrhu opozice. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, v posledních měsících jsme stále častěji svědky, kdy vládní koalice bez nějaké větší diskuse automaticky zamítá opoziční pozměňovací návrhy, či dokonce novely zákonů s odůvodněním, že vláda již připravuje komplexnější změnu právní úpravy. Od tohoto potvrzení tedy mnohdy uběhne několik měsíců, než je vládní návrh předložen.

Nicméně ráda bych se vrátila právě k pozměňovacím návrhům, které jsou z 99 procent automaticky odmítány. Nejinak tomu bylo v případě daňového řádu. Byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, které zlepšovaly postavení nebo práva daňového poplatníka, či měly zlepšovat jeho komfort. A jaké bylo stanovisko vašeho resortu? Nesouhlas, nesouhlas a nesouhlas. Nemohu se tedy vyhnout pocitu, že vládní koalice automaticky zamítá opoziční návrhy, které leckdy zlepšují postavení těch, na které má předmětná právní úprava dopadat. Přitom obsahově se nejedná o žádné politické návrhy, pouze o technické úpravy.

Vážená paní ministryně, proč neustále od vládní koalice slyšíme, že opoziční návrhy jsou špatné, neprošly řádným legislativním procesem, i když byly předloženy v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny? Jsou tedy jen ty vládní návrhy ty dokonalé a správné? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, interpelace se vztahuje k projednání novely daňového řádu a souvisejících zákonů, sněmovní tisk číslo 580, jejíž třetí čtení proběhlo včera, 12. února 2020. Já v tuto chvíli, když vy jste vlastně necílila na žádný konkrétní návrh, myslela jste to obecně, tak já i obecně budu odpovídat.

Pokud Ministerstvo financí, a víte, že i já jsem chodila, samozřejmě logicky, na všechna čtení, to jasně, to je moje povinnost, ale byla jsem i na všech jednáních rozpočtového výboru mezi všemi čteními k tomuto tisku, protože to je jeden z prioritních tisků Ministerstva financí, protože je to legislativní základ pro náš projekt online finanční úřad, a chtěla bych zdůraznit, že pokud zpracovává Ministerstvo financí stanoviska k pozměňovacím návrhům, tak důsledně aplikuje odborný přístup a nerozlišuje návrhy na politické nebo ostatní, což nakonec v těch vyjádřeních, ať už jsme o tom vedli debatu, a samozřejmě logicky, protože jsme nevyhovovali, tak se to opozičním poslancům nelíbilo, ale prostě ta argumentace v těch vyjádřeních jasně byla uvedena.

Ke všem stanoviskům - ke všem pozměňovacím návrhům, pardon, abych byla přesná, zaujalo Ministerstvo financí, a na tom si trvám, odborné stanovisko bez rozdílu toho, kdo vlastně podával ten pozměňovací návrh, bylo to takto posláno rozpočtovému výboru, a pokud si dobře vzpomínáte, tak rozpočtový výbor se v podstatě se stanovisky Ministerstva financí v tomto případě - a nebývá to vždycky, pokud já si dobře vzpomínám - se všemi mými stanovisky se ztotožnil. To znamená, prošlo skutečně jenom to, co jsem podpořila v rozpočtovém výboru. Na plénu se to nepodařilo ve 100 procentech, ale v rozpočtovém výboru ano.

To znamená, že ke všem pozměňovacím návrhům, k nimž bylo zaujato negativní stanovisko, byly uvedeny také věcné důvody tohoto kroku. Byla tam tabulka, víte, že to tam bylo popsáno, že jsem celou řadu z nich osobně vysvětlovala, a u řady pozměňovacích návrhů také byly uvedeny výhrady legislativního charakteru. To znamená, ne věcného, ale legislativního, protože ať byly velmi, velmi zásadní. Byla to debata, kterou jsem tady vedla i včera s panem předsedou Stanjurou na plénu, třeba stran pozměňovacího návrhu paní předsedkyně Vostré, který připravovalo Ministerstvo financí, a já jsem se k tomu hlásila, a který vlastně akceptoval názor Ústavního soudu, a z časové nouze jsme to takto řešili, protože Ústavní soud nám na nápravu dal do konce tohoto roku a legislativní proces by nebylo při dobré vůli, ten standardní, který vždycky budu upřednostňovat, by nebylo z pohledu, z hlediska sebelepší vůle stihnout, a já samozřejmě chci naplnit výhrady a výtky Ústavního soudu a dostat správnou legislativu.

A vysvětlovala jsem tady, že to, co požadovali opoziční poslanci, prostě není možné. Není možné. Byla to čistě - nebyla to vůbec politická debata, byla to čistě odborná a ryze právní debata. Řekla jsem ano, vyhláška tam je, ale vyhlášku může ministerstvo vydat a já vydám vyhlášku k tiskopisům. A půjde do legislativního procesu jenom v momentě, že bude zmocnění v zákoně. A zmocnění musí dát mantinely, jinak taková vyhláška by byla protiústavní. Takže to, co chtěli opoziční poslanci, prostě není možné legislativně. Není to možné právně. Takže ta debata byla čistě odborná a v žádném případě politická.***
Přihlásit/registrovat se do ISP