Pátek 6. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

18.
Návrh poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 359/ - druhé čtení

Dne 22. ledna 2020 na 40. schůzi Poslanecké sněmovny jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Šlo o usnesení číslo 873. U stolku zpravodajů je za navrhovatele poslankyně Barbora Kořanová a zpravodajem garančního výboru je poslanec Ondřej Polanský. Pan zpravodaj je připraven. Nicméně musím se ještě v souladu s našimi postupy zeptat zástupkyně navrhovatelů, zda chce vystoupit v úvodu druhého čtení. Nechce, takže nyní pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Milé kolegyně, kolegové, milá vládo - nepřítomná vládo. Vystupuji tady za kolegy. My jsme se vlastně -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, děkuji za upozornění. Samozřejmě potřebujeme, aby zde byl přítomen nějaký zástupce vlády. Já vám teď neodejmu slovo, nepřeruším bod, nechám vás to domluvit. Mezitím prosím, aby se někdo z členů vlády, kteří jsou přítomni v budově Poslanecké sněmovny, dostavil sem, abychom mohli řádně pokračovat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Mezitím přednesu tu naši domluvu. Vzhledem k tomu, že k bodům 18 a 19 se nám sešly shodné pozměňovací návrhy, ta domluva padla tak, že bychom oba body přerušili do úterý 24. 3. 2020, to jest do variabilního týdne. Dávám návrh na přerušení bodu číslo 18, sněmovní tisk 359, přerušit do 24. 3. 2020.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl procedurální návrh. Já přivolám poslance a poslankyně, kteří nejsou v sále, aby přišli. Mezitím už je zastoupena i vláda (ministrem Zaorálkem), takže všechno je v pořádku.

 

Zopakuji procedurální návrh, který předložil pan zpravodaj tohoto tisku, a ten zní tak, abychom bod 18 přerušili do úterý 24. 3. 2020. Myslím, že jsme připraveni v této věci na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58. Přihlášeni 152 poslanci, pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu do 24. března 2020.

 

Než zahájím projednávání dalšího bodu, to je bod 19, tak vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, seznámím s dohodou, kterou uzavřely všechny poslanecké kluby, a ta dohoda zní tak, že po projednání tohoto bodu, po projednání bodu 19, skončí dnešní jednání Poslanecké sněmovny.

 

Teď otevírám bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP