Pátek 6. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

19.
Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 374/ - druhé čtení

Dámy a pánové, prosím ještě o klid, ať můžeme řádně doprojednat tento bod. 22. ledna 2020 na 40. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení. Usnesení má číslo 874. Zástupcem navrhovatele je poslanec Petr Dolínek, zpravodajem garančního výboru je poslanec Jan Bauer. Ptám se navrhovatele, zda si přeje vystoupit. Ano, poslanec Dolínek má slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že u tohoto zákona jsme ve velmi obdobné situaci jako u předchozího bodu, tak bych si dovolil požádat ctěné kolegy, zda by odsouhlasili přerušení projednávání tohoto bodu do 24. března 2020. Vzhledem k tomu, že mezitím se koná hospodářský výbor, tak určitě dojde k vyjasnění různých pozměňovacích návrhů. Děkuji. Takže procedurální návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl procedurální návrh. Já jsem už přivolal poslankyně a poslance k hlasování.

 

Budeme hlasovat o procedurální návrhu, aby bod číslo 19, sněmovní tisk 374, byl přerušen do úterý 24. března. Můžeme zahájit hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 59: přihlášeno 152 poslanců, pro 112, proti nikdo. Návrh byl přijat a bod jsme přerušili do 24. 3.

 

Dámy a pánové, v souladu s dohodou všech poslaneckých klubů končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny a přeji vám pěkný víkend.

 

(Jednání skončilo v 11.11 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP