(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 41. schůze a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím, což jsem právě učinil, prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Michálek hlasuje s náhradní kartou číslo 16.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Dana Balcarová do 11 hodin - pracovní důvody, Ivan Bartoš od 14.30 - pracovní důvody, Martin Baxa do 11 hodin - pracovní důvody, Jiří Běhounek - pracovní důvody, Josef Bělice - pracovní důvody, Pavel Bělobrádek - zdravotní důvody, Stanislav Berkovec - pracovní důvody, Jan Birke - osobní důvody, Stanislav Blaha - osobní důvody, Jiří Bláha - pracovní důvody, Milan Brázdil do 12.30 - pracovní důvody, Jana Černochová - zahraniční cesta, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, František Elfmark - rodinné důvody, Dominik Feri do 11 hodin - pracovní důvody, Eva Fialová - zdravotní důvody, Jaroslav Foldyna od 10 hodin - pracovní důvody, Petr Gazdík - osobní důvody, Tomáš Hanzel - zahraniční cesta, Ivan Jáč do 14 hodin - zdravotní důvody, Stanislav Juránek - pracovní důvody, Pavel Juříček - pracovní důvody, Martin Kolovratník - zdravotní důvody, Věra Kovářová do 9.30 - pracovní důvody, Lenka Kozlová - zdravotní důvody, Robert Králíček od 14.30 do 16 hodin - pracovní důvody, Karel Krejza - zdravotní důvody, Jana Krutáková do 11 hodin a od 16 hodin - pracovní důvody, Martin Kupka - osobní důvody, Jana Levová - pracovní důvody, Jan Lipavský - zahraniční cesta, Zuzana Majerová Zahradníková - zdravotní důvody, Karla Maříková do 11 hodin - rodinné důvody, Jiří Mašek do 14.45 - pracovní důvody, Eva Matyášová - rodinné důvody, Vojtěch Munzar - zdravotní důvody, Patrik Nacher - rodinné důvody, Ivana Nevludová - zdravotní důvody, Marek Novák do 10.30 - zdravotní důvody, Ladislav Okleštěk - zdravotní důvody, Roman Onderka - pracovní důvody, Zuzana Ožanová - pracovní důvody, Marie Pěnčíková - rodinné důvody, Vojtěch Pikal - zdravotní důvody, Pavel Pustějovský - zdravotní důvody, Michal Ratiborský do 11 hodin - pracovní důvody, Jan Schiller - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Roman Sklenák - osobní důvody, Antonín Staněk do 11 hodin - pracovní důvody, Julius Špičák do 11 hodin - zdravotní důvody, Karel Tureček - pracovní důvody, Ivo Vondrák - pracovní důvody, Petr Vrána - zdravotní důvody, Rostislav Vyzula do 11 hodin - pracovní důvody, Radek Zlesák - zdravotní důvody, Pavel Žáček - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš do 14.30 - pracovní důvody, Marie Benešová do 14.30 - pracovní důvody, Klára Dostálová - pracovní důvody, Jana Maláčová - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová do 13 hodin - pracovní důvody, Miroslav Toman od 14.30 - pracovní důvody, Adam Vojtěch - zahraniční cesta, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody.

S náhradní kartou číslo 17 hlasuje paní poslankyně Balcarová.

Dále zde mám omluvy - od 9 do 11 hodin se omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová, pan poslanec Jiří Mihola se omlouvá mezi 9.00 a 11.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Blažek se ve čtvrtek 5. 3. omlouvá od 11 do 13.00 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec František Kopřiva od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová ze zdravotních důvodů z celého jednacího dne, omlouvá se pan poslanec Jan Volný od 11.00 do 15.00 ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan ministr obrany Lubomír Metnar od 9 do 16 hodin z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme bodem 257 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

V této skromnější sestavě bych rád popřál panu poslanci Lukáši Koláříkovi, který dnes slaví narozeniny. Vidím ho, vidím ho. Všechno nejlepší. (Potlesk.)

 

A budeme tedy postupovat dle schváleného pořadu schůze. Otevírám bod

 

257.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

s nimiž poslanci vyslovili nesouhlas, a proto byly zařazeny na pořad 41. schůze Poslanecké sněmovny. Na pořad jednání 41. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 29 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace. Nejprve je zde interpelace směřovaná na ministra obrany Jana Hamáčka, který odpověděl na interpelaci... (Ministr Hamáček opravuje předsedajícího.) Vnitra. Co jsem řekl? Tak pardon. Ministra vnitra... (Pobavení v sále.) No, dneska se to tak dělá, že těch ministrů je víc... Tak. Odpověděl na interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka ve věci údajného prodeje lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 611. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka, který je přítomen. Já tedy zahajuji rozpravu. A pan poslanec Ondráček vystoupí jako první. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové. Stojím zde před vámi s interpelací, kterou jsem tedy sepisoval 19. srpna loňského roku, takže už je to poměrně dlouhá doba. Tehdy jsem se dotazoval na údajný prodej lázeňského domu Mercur. S odpovědí pana ministra, resp. Ministerstva vnitra jsem spokojen nebyl a odmítl jsem tuto odpověď už v polovině nebo na začátku měsíce října, ale pro nepřítomnost pana ministra vnitra jsem si musel počkat pět měsíců, abychom tuto interpelaci zde mohli projednat. Mezitím jsem učinil ještě jednu interpelaci na doplnění těch předchozích odpovědí, abych měl více, jak se říká, nabito.

Jedná se o ne údajný, ale prostě o prodej nebo o nepotřebnost majetku Ministerstva vnitra, konkrétně jedná se o lázeňský dům Mercur v Mariánských Lázních. Když se podíváte na některé stránky ať zařízení služeb Ministerstva vnitra, nebo i civilní stránky, tak se o tomto lázeňském domu říká, že leží v nejkrásnější lokalitě města, přímo naproti kolonádě s vývody minerálních pramenů. Je tam 91 lůžek, atd. atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP