(10.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Další interpelací, která je zařazena na dnešní pořad schůze, je odpověď na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci "jaký máte dnes program, pane předsedo vlády?". Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do dalšího projednávání písemných interpelací, tj. do dnešního dne. Zahajuji rozpravu. Pan kolega Jakub Michálek se hlásí do rozpravy. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já mám samozřejmě připraveny příspěvky do této rozpravy, nicméně vzhledem k tomu, že na minulém jednání Sněmovny byly vzneseny poznámky v tom slova smyslu, že bychom nejdříve měli projednat další interpelace poslanců, tak já navrhuji přerušení této interpelace do projednání ostatních písemných interpelací zařazených na tuto schůzi, s výjimkou těch, které byly přerušeny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Čili je to jiný procedurální návrh, tzn. aby tato interpelace byla zařazena za ty interpelace, které byly už dnes zařazeny, nikoliv ty, které byly na jiné schůzi zařazeny, ale po těch, které dnes jsou zařazeny na tuto schůzi. Tam je problém podle zákona o jednacím řádu, takže mohu jenom konstatovat, že bude přerušena do přítomnosti předsedy vlády, nebo do příštího projednávání písemných interpelací, tzn. na příští čtvrtek. Ano, pane předsedo? Když si vezmeme jednací řád, tak ten posun v průběhu interpelací není možný, ale je možné její přerušení, tzn. že by přišla na ni řada např. příští čtvrtek. Do příštího čtvrtka můžeme, to nám nezakazuje jednací řád. (Poslanec Michálek souhlasí.) Takže do příštího čtvrtka.

 

Zahajuji hlasování 54 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 54, ze 75 přítomných pro 41, proti 1. Návrh byl přijat. Tato interpelace byla přerušena do příštího čtvrtka.

 

Než budeme pokračovat další interpelací paní poslankyně Olgy Richterové, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, je to upřesnění omluvy ministra školství, mládeže a tělovýchovy s tím, že se dnes účastní slavnostního otevření školy v Řeporyjích, na kterou Ministerstvo školství a mládeže přispělo v rámci dotačního programu 60 milionů korun, proto se dnes omlouvá. Tak to je přečtení omluvy.

A nyní tedy otevírám interpelaci sněmovní tisk 707, a to je interpelace paní poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády, a tedy ptám se paní poslankyně, jaký dává návrh. Pokud zůstává návrh stejný (poslankyně souhlasí), tak v tom případě je tato interpelace už podle původního usnesení Poslanecké sněmovny přerušena.

Nyní tedy máme před sebou další interpelaci na předsedu vlády od paní poslankyně Olgy Richterové, a to ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu v bydlení, sněmovní tisk 709. Byla také přerušena do přítomnosti předsedy vlády. A tady se paní kolegyně Richterová hlásí do rozpravy i v době nepřítomnosti předsedy vlády, je to její právo. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já chci jen upozornit, že o problematice předchozí interpelace jsem tady hovořila, vysvětlovala jsem, proč to je pouze v kompetenci předsedy vlády. Jde o nařízení vlády, komplexní průřezovou agendu, něco, co nelze rozhodnout jedním ministerstvem, je to na celé vládě. No a ve skutečnosti úplně to samé je tato interpelace. Pan předseda vlády by nám měl vysvětlit, jak zajistí, že se dohodnou ministerstva pro místní rozvoj, pro práci a sociální věci, že se zajistí skutečně komplexní přístup k bydlení v této zemi. Protože tady pan předseda vlády opět není, nemohu s ním o tomhle diskutovat. Jenom chci upozornit, že jde o něco, co si vláda sama vytyčila ve svém programovém prohlášení, a nic se v tom neděje. Takže zase žádám o to, aby trvalo přerušení do přítomnosti pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže setrváváme na usnesení, které bylo přijato k tisku 709, a to je přerušení do přítomnosti předsedy vlády.

Nyní máme před sebou blok interpelací, a to tisk 711 Ondřeje Profanta. (Z pléna se ozývá, že nebyla ukončená rozprava.) Já už jsem ji ukončil. Nebylo jiné rozhodnutí než do přítomnosti předsedy vlády. A já jsem jen konstatoval, že platí to usnesení. Musel jsem dát slovo interpelující poslankyni, nebyla rozprava otevřena.

A teď mám před sebou složitý úkol podle jednacího řádu. Vzhledem k tomu, že interpelace je individuální právo poslance vůči ministrům či předsedovi vlády, je to ústavní institut a poprvé v historii českého parlamentarismu jsme se dočkali toho, že tady máme opsanou, nebo chcete-li jednotnou, abych byl velmi diplomatický, interpelaci několika poslanců, máme procedurální problém, protože někteří poslanci jsou na dnes řádně omluveni, kteří interpelovali, a jejich interpelace zatím končí, nekončí samozřejmě projednávání té interpelace samotné, protože na dnešním jednání je omluven místopředseda Pikal, poslankyně Lenka Kozlová, poslanec Jan Lipavský, poslanec František Kopřiva, poslankyně Dana Balcarová, poslanec František Elfmark a ta jejich interpelace se stejným textem tedy propadá dnešním dnem, a budeme se tedy zabývat sněmovními tisky 711, 712, 714, 715, 718, 719, 722, 723, 724, 726, 727, 728, 729. To je jedna věc. (Poslankyně Balcarová se hlásí u předsedajícího, že je přítomna.) Tak pokud jste tady, tak se omlouvám, měl jsem poznámku... Kolegyně Balcarová má náhradní kartu číslo 17.

V tom případě budeme projednávat tyto interpelace, které jsem vyjmenoval, a ty, které propadají... Je ještě dále nutné zjistit, kdo v tento moment je z těchto interpelujících ke stejné interpelaci přítomen, protože jeho interpelace také propadá, pokud je nepřítomen v době zahájení té interpelace. Ale vzhledem k tomu, že jsem svolával kolegy k hlasování, tak doufám, že všichni ostatní, kteří se řádně neomlouvali na schůzi, jsou přítomni v sále. Takhle to budu konstatovat, abychom tomu rozuměli.

A teď můžeme zahájit, protože prvním je Ondřej Profant, takže zahájit můžeme sloučenou rozpravu vystoupením kolegy Profanta. S přednostním právem ho předběhne předseda klubu Jakub Michálek. A otevírám rozpravu. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já bych potřeboval jenom procedurálně vyjasnit, v jaké situaci jsme. My jsme to minule už začali a přerušili, nebo jsme to nezačali a neodhlasovala se sloučená rozprava? Protože pokud se neodhlasovala sloučená rozprava, tak v tom případě by se interpelace měly probírat podle pořadí, ve kterém byly načteny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP