(15.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Váš čas uplynul. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, třeba bude možné ještě ty informace doplnit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Pane premiére, děkuji za odpověď. Já samozřejmě chápu všechny důvody, které k těmto opatřením vedly, a dovoluji si tvrdit, že to bylo velmi prozíravé řešení, protože pokud vidíme, kolik lidí jezdí z těch oblastí Itálie a jaké tam je obrovské nebezpečí, tak samozřejmě na tomto závodě, kde by mohlo být až 100 tisíc lidí během tří čtyř dnů, tak to by bylo opravdu velké riziko.

Nicméně jedná se hlavně o to, že ekonomicky budou postiženi ti podnikatelé, kteří jsou na závod navázáni a kteří samozřejmě mají určitě nakoupené nějaké zásoby, které samozřejmě teď nemohou zpracovat, vznikla jim s tím nějaká škoda. Tak právě ta otázka směřovala spíše do tohoto prostoru, aby ti podnikatelé měli alespoň nějakou jistotu, že stát, i když to bylo samozřejmě nevyhnutelné, tak zda se o ně nějakým způsobem bude schopen postarat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pane poslanče, děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Jasně. Já tomu rozumím. Nechci tady slibovat nic závazně. Ale určitě... Zítra máme jednání s hejtmany, přijde pan hejtman Běhounek, který taky na to přispívá jako kraj. Já se ho na to zeptám. Zeptáme se pana Hamzy, jak to tam je. Samozřejmě ti organizátoři dostanou peníze za vysílací práva a tak dále. Ale určitě je tam ta ztráta, takže prioritně budeme řešit je. Ale určitě si necháme předložit nějaké další věci. Ale je to samozřejmě jako složité. Ale uvidíme, v jakém je to rozsahu a co vlastně pro tyto podnikatele můžeme udělat. Takže vás budu informovat, když budeme mít informace.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji předsedovi vlády. A jako další svoji interpelaci přednese paní poslankyně Jarošová.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. Vážený pane premiére, mám dotaz stran Lužické nemocnice v Rumburku, která je, jak jistě víte, v problémech. Toto zdravotnické zařízení zajišťuje zdravotní péči pro zhruba 55 tisíc pacientů a stoprocentním vlastníkem nemocnice je město Rumburk. Bohužel momentálně je nemocnice v insolvenci a do konkurzu přihlásilo své pohledávky na 90 subjektů v celkové výši okolo 89 milionů korun. Nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Jeden z důvodů může být i možnost pracovat v lépe placeném blízkém Německu, a díky tomu chyběl nemocnici potřebný počet výkonů, za které by obdržela platby od pojišťoven. Ale problémem bylo asi i špatné hospodaření.

Dnes je situace taková, že se pozastavuje, nebo pozastavil od 1. února 2020 provoz interního a chirurgického oddělení, chirurgické ambulance, a omezuje se interní ambulance. Proběhlo i několik jednání s Krajskou zdravotní, která by mohla Lužickou nemocnici převzít a začlenit ji do sítě svých zařízení poskytující v Ústeckém kraji zdravotní péči. Ta to však logicky podmiňuje tím, že město Rumburk jako stoprocentní vlastník nemocnici oddluží. A zde je kámen úrazu. Pokud nedojde k pomoci s oddlužením ze strany státu, neboť město Rumburk to patrně neudělá, pak se nepodaří zdravotní péči v Lužické nemocnici zachovat a 55 tisíc občanů zůstane bez zdravotní péče. Nemocnice bez pomoci a bez zásahu státu pomalu a jistě končí a občané a zbylý personál žijí a pracují v nejistotě.

Pane premiére, je nějaká možnost, že by vláda pomohla nemocnici s oddlužením, a tím ji pomohla zachovat? Nebo jakákoli jiná pomoc ze strany vlády s převodem pod Krajskou zdravotní?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Já samozřejmě ten problém znám. Já jsem tu nemocnici navštívil. Ten problém je samozřejmě i v tom, jak máme ty nemocnice strukturované. Máme tady systém pod ministrem zdravotnictví - to jsou ty fakultní, těch 16 páteřních. A máme krajské, máme 13 krajů, protože kraj Praha de facto nemá žádnou nemocnici. Má akorát na Bulovce nějaké majetky a myslím, že u Františka je malinká nemocnice. A v tom je ten problém, že samozřejmě kromě toho mají ještě města. A samozřejmě tím, že dostávají peníze na péči a připravujeme ten systém DRG, aby se to narovnalo, protože ty velké dostávají víc za stejnou operaci, tak vznikají problémy.

Samozřejmě já i ministr zdravotnictví považujeme zachování akutní lůžkové péče v Rumburku za velmi důležité. A již v minulém roce se nám podařilo prostřednictvím zdravotních pojišťoven zvýšit platby za poskytované zdravotní služby. Zároveň nám bylo opakovaně ze strany Ústeckého kraje, jeho dceřiné společnosti Krajská zdravotní, přislíbeno převzetí nemocnice v Rumburku. Nevím, jestli to víte, ale přímo na Úřadě vlády jsem organizoval setkání. Byl tam radní z kraje, byl tam starosta, byl tam náměstek VZP, byl tam ministr zdravotnictví. Všichni jsme se jasně domluvili a odcházeli jsme z toho jednání, že město oddluží nemocnici a že následně to převezme, VZP tam dá zkrátka takové peníze, a to chtěli mít záruku, aby nemocnice byla funkční. A já chápu, že je to samozřejmě velká oblast, že zdravotní péče v té oblasti není dostatečná. Ano, je tam problém, že zdravotníci pracují v Německu. Ano. A to nám bylo přislíbeno. A zkrátka město Rumburk nedodrželo tu dohodu. A všichni jsme se domluvili. A taky kraj, ten radní místo toho, aby okamžitě telefonovali, tak ten šéf byl někde na dovolené. My jsme si udělali čas s ministrem zdravotnictví, a v podstatě žádná akce.

A potom bohužel došlo k tomu, že zkrátka ta nemocnice nedodržela tu dohodu a nemocnice se ocitla v insolvenci. Ano. Takže podle posledních zpráv ta insolvenční správkyně se rozhodla přistoupit ke zpeněžení konkurzní podstaty za velmi lukrativních podmínek pro případného nového poskytovatele a za vyvolávací cenu 63 milionů korun nabyvatel získá potřebné budovy a vybavení. A velkou výhodou je, že k novému poskytovateli může přejít i současně vysoce kvalifikovaný a spolehlivý lékařský a nelékařský personál. Zároveň je garantováno zachování velkorysých úhrad a smluvních vztahů včetně finanční podpory urgentní péče a bonifikace zdravotních služeb v poskytovaných oblastech s omezením dostupnosti.

Já nevím, jak se jmenuje ten náměstek z VZP, ale já jsem tam seděl a on to slíbil. Všichni jsme byli domluveni. A my samozřejmě apelujeme, tedy já ne, ale asi ministr, nebo kdo sedí v orgánech, já nevím, aby... My musíme udržet tu nemocnici za každou cenu v chodu. Takže chci jenom zdůraznit, že ten nabyvatel získá aktiva. Tedy samozřejmě celý nabývaný majetek je očištěný od veškerých dosavadních dluhů. Takže získá aktiva. Nejsou tam žádné dluhy. Ano?

Podání obálek s nabídkou musí být realizováno do 30. dubna 2020. A já doufám a pevně věřím v moudré a zodpovědné rozhodnutí krajského zastupitelstva spočívající v podání odpovídající nabídky. My nemůžeme tomu kraji nic přikázat. My jenom říkáme, že pokud máme takový složitý systém sítě nemocnic, tak bychom měli mít jenom dva. Jeden je Ministerstvo zdravotnictví a druhý je kraje. To znamená, že například Litoměřice by si měly koupit Krajská zdravotní a i Rumburk. A samozřejmě i v Plzni máme... (Pane předsedo, děkuji.) ... a všechny ty městské -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Upozorňuji, že podle § 111 může být poslední dotaz na pana předsedu vlády vznesen do 16.00. Paní poslankyně, to stihnete, ale už asi nedostanete odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP