Úterý 24. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

2.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti
evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
/sněmovní tisk 788/ - zkrácené jednání

Jsme ve zkráceném jednání. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení, zahajuji tedy třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá bude spolu se mnou sledovat u stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám.

Zeptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Také tomu tak není. V tom případě prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury hlasování.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s navrženou procedurou hlasování. Nebyl tedy podán návrh na zamítnutí ani žádné legislativně technické. Protože nic takového podáno nebylo, tak bychom začali hlasování o pozměňovacím návrhu pana kolegy Hrnčíře pod písmenem B, a to z toho titulu, že to je nejvíc měsíců, na které se odkládá EET, 18 měsíců.

Potom by následovalo hlasování pozměňovacího návrhu pana kolegy Stanjury pod písmenem C, a to variantně, to znamená nejdříve C.a, kde je 12 měsíců, pak C.b, kde je 9 měsíců, pak C.c, kde je 6 měsíců.

Potom bychom hlasovali o druhé části pozměňovacího návrhu pana kolegy Ferjenčíka, protože ta první je shodná s panem kolegou Stanjurou, a ta by se týkala zrušení třetí a čtvrté vlny EET.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já jsem tam minul písmenné označení, jestli máme u pana kolegy Ferjenčíka.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, tak co se týká toho hlasování, které jsem teď říkala, zrušení třetí a čtvrté vlny EET, pan kolega Ferjenčík, to je pod písmenem A. (Místopředseda Pikal: Děkuji.)

Dále bychom hlasovali pozměňovací návrhy pana kolegy Jurečky, a to nejprve pozměňovací návrh první část, kde bychom hlasovali o odkladu třetí a čtvrté vlny do 1. 1. 2022, a pokud by toto neprošlo, tak bychom hlasovali druhou část, to znamená odklad třetí a čtvrté vlny k 1. 1. 2021.

Toto jsou všechny pozměňovací návrhy. Pak už o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Opět u pana poslance Jurečky poprosím o písmenná označení, jestli máme.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: D. Takže by to bylo D1 a D2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: D1, D2. Děkuji. Tím jsme slyšeli celý návrh procedury. Já doufám, že je jasná. Svolám pro jistotu kolegy do sálu, kdyby nám někdo chyběl, a budeme hlasovat o proceduře.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 48 je přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 97, proti nikdo. Proceduru jsme tedy schválili.

 

Prosím paní zpravodajku, aby nám uváděla jednotlivé návrhy.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: První hlasování bude o pozměňovacím návrhu pana kolegy Hrnčíře pod písmenem B a týká se odkladu EET o 18 měsíců zjednodušeně řečeno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ministerstvo? (Ministryně Schillerová: Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 49 je přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 44. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Stanjury pod písmenem C varianta a, odklad o 12 měsíců.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ministerstvo? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 50 je přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 45. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další hlasování bude opět pozměňovací návrh pana kolegy Stanjury pod písmenem C varianta b a je to odklad o 9 měsíců.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ministerstvo? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 51 je přihlášeno 97 poslanců a poslankyň, pro 43, proti 48. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Stanjury pod písmenem C varianta c, odklad o 6 měsíců.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ministerstvo? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 52 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 41. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále bude pozměňovací návrh pod písmenem A druhá část pana kolegy Ferjenčíka. A tady se jedná o zrušení třetí a čtvrté vlny EET.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 53 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 51. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Jurečky, a to pod písmenem D1, to znamená odklad třetí a čtvrté vlny EET k 1. 1. 2022.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ministerstvo? (Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 54 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 49. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Poslední pozměňovací návrh je opět od pana kolegy Jurečky D2, kde se jedná o odklad třetí a čtvrté vlny EET, a to k 1. 1. 2021.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 55 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: A toto byly všechny pozměňovací návrhy. Takže teď budeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, podle sněmovního tisku 788, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 56 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 96, 1 proti, 1 se zdržel. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji tedy paní zpravodajce, děkuji paní navrhovatelce a tento bod končím.

 

A než otevřu další bod, tak bych chtěl z iniciativy některých kolegů poslanců vás požádat všechny, že se nám blíží osmá hodina, což je doba, kdy se tradičně tleská zdravotníkům a dalším, kteří jsou v první linii v boji s koronavirem, za jejich nasazení a zodpovědnou práci. Takže tímto bych vás chtěl poprosil o potlesk. (Všichni povstávají a dlouho tleskají.)

Já vám děkuji.

Otevírám tedy další bod, což je třetí bod, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP