(Schůze zahájena v 11.02 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 42. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím, což jsem právě učinil, a poprosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Bartoš, s náhradní kartou číslo 16 pan poslanec Farhan, s náhradní kartou číslo 21 pan poslanec Beitl.

Tuto schůzi jsem svolal v návaznosti na § 99 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle něhož jsem vyhlásil stav legislativní nouze. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou ve čtvrtek 19. března tohoto roku.

 

A nyní nejprve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslankyni Kateřinu Valachovou. Má někdo jiný návrh na ověřovatele této schůze? Nikoho nevidím.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno je 85, pro 77, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, neboť jsme z důvodu rizika virové nákazy omezili počet přítomných poslanců.

Paní poslankyně a páni poslanci, ve čtvrtek 19. března jsem obdržel dopis od předsedy vlády Andreje Babiše, ve kterém mě informoval, že vláda navrhuje, abych v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou z 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 vyhlásil stav legislativní nouze.

Dále jsem byl informován, že vláda schválila vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 784. Vláda zároveň požádala, abych rozhodl, že uvedený návrh zákona, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 784, bude projednán v době vyhlášeného stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Dne 19. března tohoto roku jsem svým rozhodnutím číslo 41 vyhlásil stav legislativní nouze od 19. března 2020 do doby skončení nouzového stavu vyhlášeného vládou dne 12. března 2020. Dále jsem rozhodl podle § 99 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny o projednání předloženého vládního návrhu ve zkráceném jednání, přikázal jsem jej výboru pro sociální politiku k projednání a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 24. března 2020 do deseti hodin.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda legislativní nouze trvá. Já k této otázce otevírám rozpravu. A jako první je přihlášen pan předseda vlády Andrej Babiš. Poté na grémiu zazněl požadavek, že za každý klub podle velikosti by vystoupil krátce jeden zástupce. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Vždy se jedná o vystoupení s přednostním právem, upozorňuji.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže dobrý den všem. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, stojím před vámi v situaci, která je pro nás pro všechny úplně nová. Chtěl bych dnes být konkrétní a věcný a stručný.

Je to nejtěžší období, které Česká republika ve své novodobé historii zažila. Nikdy v minulosti jsme nemuseli tak rychle a tak zásadně změnit naše životy. Čelíme ohrožení, které je pro nás všechny naprosto neznámé. Předstupuji před vás s pokorou a lidskou prosbou, abychom v této krizové situaci zapomněli na naše politické hádky a spory. Myslím si, že bychom měli spolupracovat a ukázat lidem, že jsme schopni jít příkladem a v důležitých chvílích nehledět na stranické preference. Všichni. Proto bych rád nabídl zástupcům opozice tři odborná místa v Ústředním krizovém štábu, který epidemii koronaviru řeší a bojuje s ní na denní bázi.

Zároveň bych před vámi, před Poslaneckou sněmovnou, o které se odvozuje legitimita vlády, rád slíbil a ujistil vás, že naše vláda nehodlá za žádných okolností a nebude zneužívat krizový stav a stav legislativní nouze k posilování své moci.***
Přihlásit/registrovat se do ISP