(15.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, sněmovní tisk 810, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 110, přihlášeno 99 poslanců, pro 94, proti žádný. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní tedy otevřu tento bod. Jenom připomínám, že dle gentlemanské dohody se nebudou uplatňovat faktické poznámky, ovšem na základě § 60 jednacího řádu Poslanecké sněmovny je nelze upřít.

Otvírám tedy bod vládní návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, sněmovní tisk 810, zkrácené jednání. Předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych uvedl návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření. Policie České republiky a obecní policie v rámci své činnosti odhaluje porušování nařízených opatření, a je proto žádoucí, aby mohla tato porušení na místě projednat. Příkazem na místě lze uložit pokutu až do výše 10 tisíc korun. Přijetím navrhovaného zákona dojde k posílení vymahatelnosti nařízených opatření. Návrh zákona bude znamenat rovněž snížení administrativní zátěže správních orgánů, které by jinak projednávaly přestupky v klasickém správním řízení, a rovněž obviněným z přestupků odpadnou náklady a povinnosti spojené s klasickým správním řízením. Pravomoc Policie České republiky a obecní policie bude vázána pouze na opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví přímo v souvislosti s aktuální koronavirovou nákazou, a proto se navrhuje ji upravit v samostatném zákoně.

My jsme požádali o projednání návrhu zákona ve zkráceném jednání, abychom mohli zajistit vymahatelnost nařízených opatření co nejdříve. A dovolte mi poděkovat výboru pro bezpečnost za projednání a podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Výbor pro bezpečnost, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 810/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Zdeněk Ondráček a informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro bezpečnost se tímto materiálem zabýval toto pondělí. V podstatě po delší diskusi jsme nepřijali žádný pozměňovací návrh a doporučujeme vám, abychom tento návrh přijali ve znění, které předložila Poslanecká sněmovna.

Pro vaše rozhodnutí jen vám chci říci, abyste případně věděli, o jaký počet jednání se jedná. Za víkend - teď proběhnutý víkend 4. a 5. dubna - policie řešila nebo podala 300 oznámení o porušení zákona o ochraně zdraví a 240 oznámení o porušení krizového zákona, to znamená dohromady nějakých 540 oznámení jenom během jednoho víkendu. Všech těchto 540 jednání musí projednat správní orgány obce s rozšířenou působností v případě toho prvního zákona, resp. druhého zákona, anebo správní orgány krajských hygienických stanic v případě toho zákona prvního. Krajské hygienické stanice jsou už dnes dostatečně vytíženy a toto je zbytečně administrativně zatěžuje, stejně tak jako to zatěžuje příslušníky Policie České republiky a strážníky obecních a městských policií.

Jen pro vaši představu ještě o některých číslech. Přestupky v dopravě - to je nejčastější přestupek, který řeší Policie České republiky, a mluvím pouze za Policii České republiky - v roce 2019 řešila příkazem na místě, to znamená tím uložením blokové pokuty 138 tisíc přestupků vyřešila na místě, a 13 tisíc jich poslala potom ke správním orgánům k projednání. V tomto případě očekáváme, že by cca polovina těchto oznámení - a znova opakuji, 540 jich bylo jen za tento uplynulý víkend - mohla být projednána příkazem na místě, to znamená uložením té blokové pokuty. Samozřejmě tím, že je tam ta částka 10 tisíc korun, neznamená to, že musí být ta částka uložena v té nejvyšší částce 10 tisíc korun. Nikdo nemusí mít obavu. Já věřím tomu, že naši policisté i strážníci jsou dostateční profesionálové a dokážou posoudit společenskou škodlivost daného jednání. A jak víme a jak jsme diskutovali na výboru pro bezpečnost, využívají institutu napomenutí, který jsme jim vrátili do možnosti projednávání přestupků, protože vyřešit přestupek na místě domluvou, a to se děje v nejčastějším případě. Samozřejmě tam, kde domluva nepostačí, anebo se jedná o opakované porušení zákona, tak pak přichází v současné době to oznámení. Tady by mohla přijít ta druhá varianta, to znamená vyřešení dané věci přímo na místě tím příkazním rozhodnutím.

Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se hlásil s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Ale to je v obecné rozpravě, nebo teď hned si chcete vystoupit? O obecné rozpravě nicméně budeme hlasovat, jestli zda ji vůbec povedeme. Takže se vám může stát, že to bude zamítnuto. Pak ale stejně můžete s přednostním právem.

 

Jestli souhlasíte, tak nyní rozhodneme hlasováním, zda povedeme obecnou rozpravu. Takže já zagonguji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom vedli obecnou rozpravu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 111, přihlášeno 99 poslanců, pro 83, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

S přednostním právem požádám o vystoupení pana poslance Miroslava Kalouska. A připraví se pan poslanec Miroslav Benda. Prosím. (Reakce z pléna.) Pardon. Marek Benda. Omlouvám se.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Tak já pořád pevně doufám, že tohle nemyslíte vážně. Že si přece musíte uvědomit dopady tohohle rozhodnutí, nebo téhle novely zákona. My apelujeme na veřejnost, aby dodržovala hygienické předpisy, nosila roušky, cokoli, aby pokud možno platila bezhotovostně. A kdo si myslíte, že v takovém případě bude u sebe nosit hotovost, aby těm policistům zaplatil? I když budou mít u sebe platební terminál, tak kdo má na kartě prostě příslušný limit dvou, pěti, deseti tisíc? Pan zpravodaj říkal, že to neznamená, že policisté budou ukládat pokutu až do deseti tisíc, že jsou rozumní. No v okamžiku, kdy dostanou tu pravomoc, já taky pevně doufám, že většina z nich je normálních a poctivých, ale nemůžete vyloučit určité procento, pro které to korupční lákadlo bude mimořádné a ta výše pokuty se bude odehrávat podle toho, kolik jim ten, který ten přestupek spáchal, dal do kapsy. Já si vybavuji ty mediální případy, kdy policisté tedy napomínali nudisty u rybníka, že nemají roušky. Já nevím, odkud by jim ty nudisti platili. A ten policajt, co zfackoval tu devatenáctiletou holku, tak ten by vybral kolik? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP